18:20 | 12/06/2012

Tạo thuận lợi cho nhóm cổ đông thiểu số triệu tập ĐHCĐ bất thường

Nghiên cứu, mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho các công ty cổ phần chưa niêm yết, công ty cổ phần đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 704 phê duyệt đề án đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường. Theo văn bản này, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế công bố thông tin về quản trị doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần.

Cụ thể, sẽ nghiên cứu soạn thảo và ban hành Quy chế quản trị công ty cổ phần trên cơ sở mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng của quy chế quản trị công ty hiện đang áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

Trong đó, khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức đại hội cổ đông, tăng thời hạn gửi giấy mời họp lên ít nhất 14 ngày trước khi tổ chức đại hội. Tạo thuận lợi cho các nhóm cổ đông thiểu số có quyền yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường và đề cử thành viên HĐQT.

Khẳng định rõ việc biểu quyết vắng mặt và biểu quyết tại cuộc họp có giá trị pháp lý như nhau. Khuyến khích áp dụng đa dạng các hình thức biểu quyết vắng mặt.

Mở rộng đối tượng công ty cổ phần áp dụng tỷ lệ tối thiểu thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị. Không bắt buộc Tổng giám đốc, giám đốc phải là cổ đông của công ty.

Ngoài ra, nghiên cứu, mở rộng đối tượng phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cho các công ty cổ phần chưa phải công ty niêm yết, công ty cổ phần đại chúng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/6.

theo chinhphu.vn

Theo Luật doanh nghiệp 2005, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao, hoặc nhiệm kỳ của HĐQT đã vượt quá 6 tháng mà chưa được bầu thay thế, các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát thì các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thoả mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,40
6,40
6,40
6,80
7,80
Sacombank
0,30
-
-
-
5,00
5,40
5,50
6,50
6,70
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,80
4,80
5,00
6,10
6,00
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
5,10
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,10
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.115 23.265 25.335 26.205 28.880 29.373 202,12 215,27
BIDV 23.140 23.260 25.413 26.164 28.948 29.506 208,34 215,15
VietinBank 23.125 23.255 25.353 26.218 28.841 29.481 211,21 217,21
Agribank 23.145 23.250 25.360 25.851 28.923 29.401 211,55 215,40
Eximbank 23.140 23.250 25.371 25.721 29.002 29.403 212,52 215,46
ACB 23.130 23.250 25.388 25.737 29.078 29.405 212,49 215,42
Sacombank 23.100 23.260 25.378 25.833 29.020 29.423 211,76 216,32
Techcombank 23.131 23.271 25.150 26.145 28.685 29.595 211,04 218,21
LienVietPostBank 23.130 23.250 25.300 25.775 29.019 29.449 211,98 215,89
DongA Bank 23.160 23.250 25.400 25.720 29.000 29.390 209,10 214,90
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
41.420
41.710
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
41.420
41.690
Vàng SJC 5c
41.420
41.710
Vàng nhẫn 9999
41.400
41.850
Vàng nữ trang 9999
40.890
41.690