14:05 | 24/04/2018

Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý với hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu thành viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) ngày 24/4, tại Nghệ An.

Những nội dung thay đổi của TCTD là HTX phải được NHNN chấp thuận
Chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân TW thành Ngân hàng Hợp tác xã
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và lãnh một số đơn vị, vụ, cục chức năng của NHNN.

Tiếp tục mở rộng tín dụng theo định hướng an toàn

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và Thống đốc NHNN, Co-opBank đã có những đổi mới trong công tác điều hành, thực hiện tốt vai trò đầu mối liên kết hệ thống góp phần hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) phát triển an toàn.

Tổng nguồn vốn hoạt động của Co-opBank đến ngày 31/12/2017 là 29.906 tỷ đồng, tăng 10,49% so với thời điểm kết thúc năm 2016. Trong đó, vốn điều lệ và quỹ 3.671 tỷ đồng; vốn huy động 22.865 tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay là 20.600 tỷ đồng, tăng 2.406 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,22% so với 31/12/2016. Trong đó, dư nợ cho vay các QTDND là 5.821 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp và cá nhân là 14.780 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của Co-opBank, đến 31/12/2017 tổng thu nhập đạt 2.232,63 tỷ đồng, tổng chi phí 2.066,77 tỷ đồng. Lợi nhuận 165,86 tỷ đồng (đạt 100,39% so với kế hoạch).

Năm 2017, Co-opBank đã chủ động điều hành hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, tập trung hỗ trợ hoạt động của các QTDND, đồng thời tiếp tục mở rộng tín dụng theo định hướng an toàn; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và triển khai mạnh mẽ đến các QTDND như sản phẩm cho vay liên kết, dịch vụ chuyển tiền điện tử, sản phẩm thẻ ghi nợ…

Co-opBank cũng tích cực tìm kiếm và tiếp tục triển khai các dự án tín dụng, dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế cho hệ thống QTDND…, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của hệ thống QTDND, giữ vững sự phát triển ổn định của hệ thống.

Đặc biệt, ngoài việc cho vay trực tiếp đối với khách hàng, Co-opBank cũng tích cực triển khai cho vay và giải ngân thông qua các QTDND theo hình thức cho vay liên kết, cho vay đồng tài trợ. Đến 31/12/2017, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn toàn hệ thống là 11.913 tỷ đồng, chiếm 57,83% tổng dư nợ.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Đại hội lần này đã bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Co-opBank. Theo đó, ông Nguyễn Quốc Cường đã được đại hội bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Vũ Ngọc Khuynh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Năm 2018, Co-opBank tiếp tục đưa ra kế hoạch mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

So với năm 2017, vốn huy động theo mục tiêu tăng 15%; Cho vay QTDND tăng tối thiểu 20%; Cho vay doanh nghiệp và cá nhân tối đa 13%. Cùng với đó, Co-opBank sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tập trung triển khai các chương trình kiểm tra, rà soát chất lượng tín dụng tại các Chi nhánh, khống chế tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 2,0%/tổng dư nợ.

Tiếp tục triển khai hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank) kết nối giao dịch điện tử các QTDND đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Co-opBank, năm 2018 dự kiến sẽ kết nạp 100 QTDND thành viên tham gia thanh toán chuyển tiền.

Cần phát triển theo đúng tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã biểu dương những thành tựu mà Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 1 (2013-2018) và toàn thể cán bộ, nhân viên Co-opBank đã đạt được kể từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động đến nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thống đốc NHNN lưu ý, hoạt động của NH HTX và hệ thống QTDND vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, như: quy mô, năng lực tài chính của NH HTX còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò đầu mối hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát đối với QTDND; nhiều QTDND có xu hướng hoạt động xa rời tôn chỉ, mục tiêu và mô hình HTX, ý thức chấp hành quy định của pháp luật chưa nghiêm, một số QTDND yếu kém có những sai phạm nghiêm trọng trong vấn đề huy động, cho vay, sử dụng vốn, hạch toán kế toán... gây mất an toàn hệ thống và ảnh hưởng đến uy tín của ngành Ngân hàng.

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của hệ thống QTDND, đảm bảo hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, NHNN đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 như: Phát triển hệ thống QTDND theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã, có cơ cấu tổ chức, năng lực tài chính, quản trị, điều hành…

Đồng thời, NHNN cũng đã phê duyệt mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện Phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, định hướng đến năm 2013 của Co-opBank và hầu hết các QTDND.

Với mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống QTDND và NH HTX trong thời gian tới, Phó Thống đốc Đào Minh Tú lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm lớn như: Tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả, đúng kế hoạch, lộ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Quyết định số 03/QĐ-NHNN ngày 8/1/2018; Triển khai các giải pháp tăng cường quy mô, năng lực tài chính thông qua việc cấp bổ sung vốn điều lệ, tích lũy nội bộ, tìm kiếm nguồn vốn góp từ các TCTD và tổ chức kinh tế khác, kết nạp thêm thành viên từ các loại hình hợp tác xã khác…

Đối với các QTDND, Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và của NHNN về tổ chức hoạt động của QTDND và đảm bảo an toàn hoạt động. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực sự của công tác kiểm soát nội bộ, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi, luân chuyển vị trí... Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, cảnh báo của NHNN, Co-opBank không để tái phạm các hành vi sai phạm đã cảnh báo.

“Về phía NHNN, trong thời gian tới các Vụ, Cục chức năng của NHNN sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và thực thi các biện pháp quản lý hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Co-opBank và các QTDND hoạt động an toàn, lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động của hệ thống QTDND ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đúng với tôn chỉ, mục đích đề ra.” – Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú trong thời gian tới NHNN sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động của Co-opBank và QTDND, trong đó có các quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, kiểm soát QTDND; từng bước nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý, điều hành, chú trọng kinh nghiệm thực tiễn, không cho phép đồng thời là người điều hành doanh nghiệp.

Thứ hai, thành lập đơn vị chuyên trách tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo đối với hoạt động của Co-opBank và các QTDND. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát đối với các QTDND để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn ngừa rủi ro đối với từng QTDND. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, giám sát các QTDND thống nhất trong toàn hệ thống. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng QTDND đã được phê duyệt. Xử lý dứt điểm các QTDND yếu kém, đang bị kiểm soát đặc biệt.

Thứ ba, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Ngân hàng Hợp tác và các đơn vị liên quan trong quá trình quản lý, giám sát an toàn hệ thống QTDND.  

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý hệ thống QTDND nói chung và xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến QTDND nói riêng.

Cuối cùng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với QTDND và vận động nhân dân tham gia QTDND.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tin tưởng rằng, với những kết quả tích cực mà NH HTX và hệ thống QTDND đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, NHNN và chính quyền địa phương, NH HTX và hệ thống QTDND sẽ nỗ lực khắc phục được những tồn tại, hạn chế và đạt được những kết quả tích cực hơn...

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
6,00
6,00
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,90
5,90
5,90
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
5,10
5,80
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.155 23.245 26.272 27.009 29.499 29.972 206,58 214,72
BIDV 23.155 23.245 26.252 26.618 29.487 29.947 211,45 215,07
VietinBank 23.146 23.246 26.197 26.987 29.395 29.955 211,27 215,02
Agribank 23.150 23.240 26.249 26.624 29.501 29.958 211,38 215,05
Eximbank 23.140 23.240 26.249 26.601 29.597 29.994 212,09 214,93
ACB 23.160 23.240 26.258 26.596 29.640 29.947 212,25 214,99
Sacombank 23.160 23.262 26.293 26.657 29.630 29.984 212,32 215,42
Techcombank 23.135 23.245 26.005 26.723 29.212 30.042 210,90 216,50
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.195 26.658 29.607 29.023 211,65 215,51
DongA Bank 23.160 23.230 26.270 26.570 29.560 29.930 211,00 215,00
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.490
36.690
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.490
36.670
Vàng SJC 5c
36.490
36.690
Vàng nhẫn 9999
36.270
36.670
Vàng nữ trang 9999
35.920
36.620