Đà Nẵng: Chỉ thị 40 đi vào thực tế cuộc sống

09:08 | 12/08/2019

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả to lớn

Khi Chỉ thị “bốn mươi” đi vào cuộc sống

Triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở

Sau khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp phổ biến, quán triệt trong Ban chấp hành. Đồng thời, yêu cầu Bí thư quận, huyện ủy triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW đến cơ sở, ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy phường/xã tổ chức triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành tại địa phương, Bí thư chi bộ khu dân cư, Tổ trưởng dân phố và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Trên cơ sở việc ban hành kế hoạch, chương trình hành động, các văn bản có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Thường trực Thành ủy ban hành Công văn số 1765-CV/TU, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

Hàng ngàn lượt hộ thoát nghèo nhờ vay vốn chính sách 

Cùng đó, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy có báo cáo gửi Ban Kinh tế Trung ương để báo cáo kết quả tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn Đà Nẵng. UBND TP. Đà Nẵng ban hành văn bản số 11747/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Công văn số 6404/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị 40-CT/TW tới các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy, UBND các cấp và phổ biến nội dung của Chỉ thị đến các chi bộ khu dân cư, tổ dân phố (thôn) và nhân dân được biết, cùng tham gia giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.

Giám đốc VBSP Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung cho hay, Ban đại diện HĐQT VBSP Đà Nẵng hàng quý đưa vào nội dung báo cáo, nghị quyết để đánh giá công tác triển khai cũng như chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Chính từ việc quyết liệt triển khai trong cả hệ thống chính trị về vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội nên Đà Nẵng đã gặt hái được nhiều thành công. Tạo điều kiện cho hàng chục lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ, vươn lên thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của Đà Nẵng.

Thực tế cho thấy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thông qua việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về ý nghĩa kinh tế-chính trị của kênh tín dụng ưu đãi. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của VBSP thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hàng trăm ngàn lượt hộ được tiếp cận tín dụng chính sách

Khi Chỉ thị 40 ra đời, công tác huy động các nguồn vốn cũng được chính quyền địa phương quan tâm hơn. Từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW ban hành, đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn huy động của VBSP Đà Nẵng khoảng 2.161 tỷ đồng, tăng 941 tỷ đồng (77%). Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương 822 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38%/tổng nguồn vốn, tăng 731 tỷ đồng (807%) so với trước khi có Chỉ thị.

Sự quyết liệt triển khai Chỉ thị 40 của hệ thống chính trị Đà Nẵng đã giúp hàng trăm lượt hộ nghèo tiếp cận vốn chính sách phát triển sản xuất kinh doanh

Theo Giám đốc Chung, kết quả cho vay giai đoạn từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến 30/6/2019 đạt 3.073 tỷ đồng, với 97.123 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ 2.125 tỷ đồng.  Hiện Đà Nẵng có 73.733 khách hàng còn dư nợ, tổng dư nợ 2.155 tỷ đồng, tăng 938 tỷ đồng (77%), số tiền vay bình quân 29,2 triệu đồng/khách hàng, mức cho vay bình quân gấp 1,9 lần so với trước khi có Chỉ thị.

Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn, dư nợ tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại Đà Nẵng cũng được nâng lên rõ rệt. Tổng nợ xấu (nợ quá hạn và nợ khoanh) toàn thành phố còn 4,898 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng dư nợ (giảm 3.269 triệu đồng so với trước khi có Chỉ thị). Trong đó, nợ quá hạn 4.682 triệu đồng, tỷ lệ 0,22%/tổng dư nợ, nợ khoanh 216 triệu đồng, tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ.

Còn ông Võ Minh, Giám đốc NHNN chi nhánh Đà Nẵng cho rằng, để có được kết quả khả quan đó, chính nhờ sự triển khai quán triệt Chỉ thị 40 trong các cấp ủy Đảng của hệ thống chính trị Đà Nẵng. Từ đó, UBND các cấp đưa vào dự toán chi ngân sách hàng năm và chuyển vốn ủy thác sang VBSP để thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2014 đến 30/6/2019 đạt 731,6 tỷ đồng, lũy kế tổng nguồn vốn từ ngân sách chuyển sang VBSP đạt 822,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thành phố 781,5 tỷ đồng, nguồn vốn quận, huyện đạt 40,7 tỷ đồng.

UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước vào một đầu mối VBSP. UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo VBSP Đà Nẵng nhận bàn giao từ Quỹ hỗ trợ cho vay hoàn lương do UBND thành phố quản lý 293 trường hợp, với dư nợ 775,87 triệu đồng và nhận số tiền đã thu hồi được trong quá trình xác minh để triển khai cho vay 660,37 triệu đồng. UBND quận Hải Châu, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu chuyển nguồn vốn ủy thác từ Hội Nông dân quận sang VBSP để cho vay đối với Hội viên Hội Nông dân số tiền 837,5 triệu đồng...

Để giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả, triển khai lồng ghép công tác uỷ thác cho hộ nghèo vay vốn với các chương trình dự án của hội đoàn thể và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và mở rộng các mô hình cho hộ nghèo; hộ sản xuất, kinh doanh vay vốn theo dự án có sự hướng dẫn, tư vấn của hội đoàn thể: chăn nuôi bò ở xã Hoà Bắc, nuôi trồng thuỷ sản ở xã Hoà Phong, Hoà Liên, huyện Hoà Vang; mô hình sản xuất hàng đá mỹ nghệ ở phường Hoà Hải, mô hình trồng rau sạch tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu ở phường Hoà Khê, An Khê, quận Thanh Khê; mô hình khai thác hải sản xa bờ ở phường An Hải Tây, Sơn Trà...

Với vai trò nòng cốt vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, VBSP huyện Hòa Vang, các hội đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ huyện Hoà Vang xây dựng nông thôn mới như tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; triển khai mô hình kinh tế, khắc phục ô nhiễm môi trường; xây dựng làng sinh thái; tiếp tục bổ sung cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách… góp phần giúp huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Trưởng Ban đại diện HĐQT VBSP Đà Nẵng khẳng định, với sự ra đời của Chỉ thị 40, thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của VBSP Đà Nẵng giúp 114.789 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giảm 6.946 hộ nghèo năm 2015, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản về đích trước 2 năm giúp 20.293 hộ thoát nghèo. Đồng thời, tạo việc làm mới cho hơn 39 ngàn lao động; gần 8 ngàn HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; cho vay xây dựng hơn 24 ngàn công trình nước sạch, công trình vệ sinh môi trường mới được xây dựng, cải tạo, nâng cấp giúp cải thiện môi trường sống cho người dân ở huyện Hòa Vang; 261 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở, phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung ở huyện Hòa Vang...

Có thể nói, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả to lớn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống an ninh chính trị, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Bài vài ảnh Công Thái

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.290 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.105 23.285 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.101 23.281 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.100 23.280 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.100 23.270 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.100 23.270 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.093 23..303 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.081 23.310 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.110 23.270 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.130 23.260 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
50.050
50.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
50.050
50.450
Vàng SJC 5c
50.050
50.470
Vàng nhẫn 9999
49.850
50.400
Vàng nữ trang 9999
49.500
50.250