Đà Nẵng: Điểm sáng thu ngân sách nhà nước

12:42 | 08/07/2024 Kinh tế
aa
Trong 6 tháng năm 2024, thu ngân sách của TP. Đà Nẵng khoảng 70,3%. Trong đó, thu nội địa 76% dự toán được giao, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả đó được đánh giá một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế của địa phương này. Đây là kết quả tích cực, phản ánh rõ nét việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đồng bộ trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Năm 2024 được dự báo còn nhiều thách thức, Đà Nẵng đã xác định công tác thu ngân sách sẽ gặp khó khăn. Cùng đó, việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí sẽ ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách nhà nước.

Vậy nên, ngay từ đầu năm 2024, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức đánh giá công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Đà Nẵng - Điểm sáng trong chống thất thu ngân sách
Việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu NSNN và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt công tác thu, chi ngân sách năm 2024, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương để tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu thuế, phí và thu khác, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...

Trong đó, tập trung tăng cường quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thu hồi nợ đọng thuế. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, khai thác tăng thu đối với một số lĩnh vực có dư địa lớn, chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực còn rủi ro về thuế.

Đồng thời, rà soát việc lập bộ thuế đối với hộ kinh doanh tại từng địa bàn, triển khai xây dựng bản đồ số đối với công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh đảm bảo 100% người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh được đưa vào quản lý.

Việc tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết đấu tranh triệt phá các tổ chức, cá nhân hoạt động, mua bán sử dụng hoá đơn trái phép, vừa đảm bảo ổn định thị trường, vừa kiểm soát được các nguồn thu NSNN...

Đối với công tác thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu quy trình đấu giá quyền sử dụng đất rút gọn, gắn với việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra đấu giá các khu đất theo phê duyệt.

Đà Nẵng - Điểm sáng trong chống thất thu ngân sách
Ngay từ đầu năm 2024, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức đánh giá công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024

Song song đó, Cục Thuế tập trung rà soát đối với toàn bộ dự án tạm tính, tạm thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định giá đất, làm căn cứ cho cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai của người nộp thuế, truy thu kịp thời các khoản còn thiếu vào NSNN. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quyết liệt các biện pháp thu hồi ngân sách theo các Kết luận của Thanh tra và Kết luận của Kiểm toán qua các năm theo chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch số 222/KH-UBND của UBND thành phố.

Nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát lại các dự án liên quan đến đất đai còn chưa thực hiện hoặc chậm tiến độ, các dự án còn vướng mắc về chính sách.

Trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố tháo gỡ khó khăn, để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đưa vào sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần tăng thu NSNN.

Mặt khác, TP. Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN và người dân được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, góp phần tháo gỡ những khó khăn về tài chính, giúp DN tập trung vào sản xuất kinh doanh. Trong đó, tập trung các giải pháp để thu hút đầu tư. Nhất là đầu tư trong nước, đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Tăng cường quản lý, thu hồi nợ đọng

Xác định việc tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu NSNN và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, TP. Đà Nẵng có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với các địa phương, các đơn vị, các ngành.

Đà Nẵng - Điểm sáng trong chống thất thu ngân sách
Thị trường bất động sản chậm phục hồi cũng là một ảnh hưởng không nhỏ đối với công tác thu NSNN của các địa phương

Tuy nhiên, quá trình chống thất thu thuế vẫn còn hạn chế, nhất là việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Có những trường hợp lợi dụng sự thông thoáng của chính sách thuế, đăng ký thành lập DN, đăng ký phát hành hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép; một số nhà hàng, khách sạn kê khai doanh thu không sát với thực tế hoạt động kinh doanh.

Cùng đó, phương thức thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn phổ biến hoặc thanh toán qua tài khoản cá nhân, tình trạng bán hàng không xuất hóa đơn vẫn còn nhiều...

Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý thuế, thực hiện hoá đơn điện tử, khởi tạo hoá đơn điện tử từ máy tính tiền là giải pháp góp phần chống thất thu thuế.

Để triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đảm bảo đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh thực tế hoạt động trên địa bàn, tránh thất thu về đối tượng và doanh thu kinh doanh. Trong đó, tập trung các giải pháp về ứng dụng CNTT trong quy trình quản lý, công khai, minh bạch thông tin quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên chức năng bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD).

Đà Nẵng - Điểm sáng trong chống thất thu ngân sách
Năm 2024, ngành dịch vụ, du lịch có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của TP. Đà Nẵng

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát đối tượng tại địa bàn, tổ chức khảo sát doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, chú trọng các ngành nghề trọng điểm, địa bàn... Từ đó, có cơ sở lập Bộ thuế khoán năm 2024 đối với hộ kinh doanh đảm bảo sát thực tế.

Đồng thời, tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Một trong những lĩnh vực thất thu NSNN nhiều hiện nay là lĩnh kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ. Để chống thất thu NSNN, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế thành phố triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định.

Rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngoài việc tập trung triển khai đối với lĩnh vực ăn uống, nhà hàng và mở rộng việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác như: xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo… để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất hóa đơn điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, UBND thành phố đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo việc thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu và quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tháng 5 vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị chống thất thu ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử trên địa bàn nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc chống thất thu thuế.

Ngay sau đó, UBND thành phố đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN, thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn năm 2024 -2025. Đồng thời, Cục Thuế tổ chức xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác thu NSNN và chống thất thu thuế.

Trong công tác chống thất thu thuế, Cục Thuế tập trung thực hiện các chuyên đề thanh tra, kiểm tra về ăn uống, lưu trú, kinh doanh vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp có rủi ro cao theo kế hoạch đầu năm 2024; theo dõi, giám sát, kiểm tra các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ không có nhu cầu lấy hóa đơn, các lĩnh vực kinh doanh chuyển nhượng bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh vàng bạc... có rủi ro cao về thuế.

Đà Nẵng - Điểm sáng trong chống thất thu ngân sách
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế là một trong những giải pháp hữu hiệu về chống thất thu

Ông Phạm Đức Thường, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong 6 tháng năm 2024, ngành Thuế đã thực hiện 738 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền kiến nghị xử lý là 469,2 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2024, ngành thuế có 945/1.285 người nộp thuế đăng ký sử dụng khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tỷ lệ 73,5% so với kế hoạch Tổng cục Thuế giao.

Công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu được Cục Thuế tăng cường, triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Đến nay, 100% số cơ sở kinh doanh thực hiện được việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán lẻ xăng dầu tại tất cả các cửa hàng kinh doanh/cột bơm.

Theo ông Thường, để thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng tiền thuế, Cục Thuế lập kế hoạch tổ chức thu hồi nợ đọng tiền thuế đối với những DN có số thuế nợ lớn. Nhờ vậy, Cục Thuế thu nợ thuế hơn 3.643 tỷ đồng trong những tháng đầu năm 2024. Trong đó, thu của năm trước chuyển sang gần 1.285 tỷ đồng; thu phát sinh trong năm hơn 2.358 tỷ đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên lĩnh vực thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế, thu ngân sách, 6 tháng năm 2024, TP. Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng ghi nhận. Đặc biệt, thu ngân sách đạt hơn 13.589 tỷ đồng bằng 70,3%, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Có thể nói, với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Thành uỷ, UBND thành phố cùng nỗ lực của ngành Thuế, công tác thu ngân sách đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, hướng đến mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024 của TP. Đà Nẵng.

Công Thái
Nguồn:

Các tin khác

Đưa Đà Nẵng trở thành “thung lũng Silicon” tại Việt Nam

Đưa Đà Nẵng trở thành “thung lũng Silicon” tại Việt Nam

Các doanh nghiệp cam kết sẽ đồng hành với chính quyền Đà Nẵng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn, góp sức đưa địa phương này trở thành “thung lũng Silicon” tại Việt Nam.
Gỡ nút thắt chính sách thuế để ngành ô tô phát triển

Gỡ nút thắt chính sách thuế để ngành ô tô phát triển

Ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam có thị trường trong nước 100 triệu dân, đứng thứ 2 Đông Nam Á nhưng lại còn khá non trẻ. Tác động của dịch Covid-19 khiến ngành ô tô đang phải hứng chịu những sụt giảm lớn. Bởi vậy, các doanh nghiệp và Hiệp hội đề xuất, trong dự thảo sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) mà Bộ Tài chính đang soạn thảo cần tạo điều kiện cho ngành này phát triển.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/7

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 17/7

Tỷ giá trung tâm tăng 11 đồng, chỉ số VN-Index giảm mạnh 12,52 điểm hay trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp tiến triển chậm... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 17/7.
TP. Hồ Chí Minh: Cần nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng

TP. Hồ Chí Minh: Cần nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh vừa đề xuất các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố để đạt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2024 và thời gian tới.
Bộ Tài chính đề xuất không giảm 50% phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính đề xuất không giảm 50% phí trước bạ với ô tô lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ, đề xuất cân nhắc không thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vì ảnh hưởng tới cam kết quốc tế và thu ngân sách địa phương.
Tăng dần hiệu quả quản lý tài sản công

Tăng dần hiệu quả quản lý tài sản công

Mặc cho các cơ quan quản lý triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài sản công thì “lãng phí” vẫn là vấn đề tâm lý mà dư luận luôn nghi ngại.
Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không

Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng không

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/7

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 16/7

Tỷ giá trung tâm đi ngang, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 1,36 điểm hay trong quý II/2024 có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với trị giá 2.500 tỷ đồng... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 16/7.
AIIB dành 5 tỷ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam

AIIB dành 5 tỷ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam

Chiều 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đầu tư công: Nhân lên tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"

Đầu tư công: Nhân lên tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"

Ngày 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hai kịch bản tăng trưởng GDP và lạm phát năm 2024

Hai kịch bản tăng trưởng GDP và lạm phát năm 2024

Kết quả tăng trưởng GDP tích cực nửa đầu năm, đặc biệt là trong quý 2/2024 có thể tạo đà đưa tăng trưởng GDP cả 2024 vượt mục tiêu đạt mức 6,8 - 7,3% với khả năng lạm phát dao động khoảng 3,8 - 4,1% khi các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp.
Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Thủ tướng: '5 quyết tâm', '5 bảo đảm' để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng

Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
Công bố các nền tảng số quốc gia do bộ, ngành triển khai trên toàn quốc

Công bố các nền tảng số quốc gia do bộ, ngành triển khai trên toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2765/BTTTT-CĐSQG công bố danh sách các nền tảng số quốc gia do các Bộ, ngành triển khai trên toàn quốc.
Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công

Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công

Sáng 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/7

Điểm lại thông tin kinh tế ngày 15/7

Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,93 điểm hay NHNN bơm ròng 1.999,95 tỷ đồng ra thị trường... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 15/7.
Xem thêm
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngành Ngân hàng Quảng Trị: Chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngành Ngân hàng Phú Thọ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 19/7/2024, NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Thời gian gần đây, cùng với cả nước, ngành Ngân hàng Quảng Nam đã và đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Nhiều TCTD đã làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật, thậm chí đến tận nhà khách hàng để hỗ trợ xác thực sinh trắc học...
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker

Ngân hàng số Cake by VPBank vừa được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best AI Technology Implementation (tạm dịch: Ngân hàng AI tốt nhất) trong hệ thống giải thưởng uy tín của tổ chức này, hôm 18/7 tại Hà Nội.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngày 12/7, Cake by VPBank (Cake) cho biết, giải pháp Cake Face Authen của ngân hàng thuần số này đã nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt.
VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

Tặng voucher du lịch Châu Á là ưu đãi được VietinBank dành cho các Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán QR Pay tại VietinBank nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức thanh toán thuận tiện này.
Phiên bản di động