Đại hội Đảng bộ CIC: Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

10:37 | 10/06/2020

Đảng bộ CIC cũng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ...

Những dấu ấn

Ngày 9/6/2020, Đảng bộ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cùng hơn 100 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ CIC. Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy cơ quan NHTW; dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

dai hoi dang bo cic khong ngung doi moi nang cao chat luong
Ban Chấp hành Đảng bộ CIC nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CIC đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cấp trên; phát huy được vai trò lãnh đạo, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng; giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, tạo thành một tập thể vững mạnh, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí và vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ CIC cũng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ. Phân công đảng viên phụ trách công việc cụ thể, phát huy được năng lực, sở trường của từng cá nhân. Đảng bộ cũng thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, từ khâu quy hoạch, đào tạo đến việc bố trí, sử dụng cán bộ. Đặc biệt là việc đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm hoặc cử cán bộ đi đào tạo. Có kế hoạch chuyển đổi vị trí công việc để thử thách, tạo môi trường cho đảng viên, viên chức phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Cùng với đó là sự phối hợp tốt giữa cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan NHTW và sự phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị. Cùng với đó, đảng bộ CIC cũng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm của CIC, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Bản thân các đảng viên, quần chúng có sự nỗ lực không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, khả năng “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam xếp hạng 25/190 nước và vùng lãnh thổ, tăng 7 bậc so với 2019, xếp thứ 2 trong khu vực ASEAN sau Brunei và thứ 7 khu vực châu Á. Trong đó, chỉ số chiều sâu TTTD đã cải thiện từ 7 lên 8/8 điểm nhờ cải cách hoạt động thu thập và cung cấp thông tin với các tổ chức bán lẻ (điểm số này cao hơn bình quân khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và OECD là 4,5 và 6,8/8 điểm). Độ phủ thông tin của CIC đạt 59,4%/dân số trưởng thành, cao hơn khu vực Đông Á-Thái Bình Dương và OECD. Kết quả đạt điểm tuyệt đối về chỉ số chiều sâu TTTD và độ phủ TTTD vượt trên 18% so với đầu nhiệm kỳ đã giúp CIC hoàn thành sớm mục tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ CIC lần thứ nhất và Đề án phát triển CIC đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Ngoài ra, để góp phần thực hiện mục tiêu định hướng của NHNN về thúc đẩy tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo các khách hàng được tiếp cận với các sản phẩm tín dụng một cách công bằng, minh bạch và góp phần hạn chế tín dụng đen, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, CIC đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin kết nối khách hàng vay mới từ tháng 6/2019 với nhiều tiện ích trên cả giao diện web và ứng dụng điện thoại thông minh. Qua 6 tháng triển khai thử nghiệm, CIC đã ghi nhận một lượng lớn khách hàng đăng ký thông tin qua cổng này (với khoảng gần 100.000 tài khoản đăng ký); trên 500 sản phẩm tín dụng của TCTD được quảng bá; gần 2.000 tài khoản của các cán bộ tín dụng đăng ký. Tỷ lệ kết nối nhu cầu vay tại các địa phương thông qua cổng thông tin có chiều hướng tăng lên. Trong đó, có những tỉnh, thành phố có số khách hàng vay đăng ký lớn và có tỷ lệ kết nối cao như TP.HCM (71%), Hà Nội (61%), Đồng Nai (75%)... Thông qua cổng thông tin, số lượng khách hàng vay khai thác báo cáo tín dụng cũng tăng nhanh qua từng năm, kết quả giai đoạn 2015-2020, CIC cung cấp trên 100.000 báo cáo tín dụng trực tiếp cho khách hàng vay, đạt gấp 2 lần so với mục tiêu đặt ra.

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu chia sẻ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động TTTD, CIC chủ trương xây dựng chính sách giá phù hợp theo hướng giảm dần để hỗ trợ các TCTD. Từ năm 2016 đến nay, CIC liên tục giảm giá dịch vụ. Riêng trong năm 2018, CIC thực hiện 2 đợt giảm giá dịch vụ (12% và 20%); năm 2019 giảm 2 lần, tháng 4/2019 giảm 10%, và tháng 9/2019 giảm tiếp 15%. Từ tháng 1 năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, CIC tiếp tục thực hiện giảm trừ bậc thang tiền dịch vụ khai thác TTTD theo bậc thang từ 5%-20% cho các TCTD và từ tháng 3/2020, CIC quyết định giảm trừ 50% tiền dịch vụ TTTD cho tất cả các TCTD. Đây là những hành động thiết thực của CIC để đồng hành cùng TCTD hướng tới mục tiêu giảm chi phí hoạt động, lãi suất cho vay và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững theo chủ trương của Chính phủ.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia

Đây là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, liên tục và có tính chất quyết định đến các hoạt động cung cấp thông tin của CIC. Thực hiện nhiệm vụ này, CIC chủ động xây dựng và ban hành các quy trình nghiệp vụ mới để nâng cao khả năng xử lý, cập nhật dữ liệu tự động, xây dựng các ứng dụng kiểm soát các chỉ tiêu thông tin, kể cả các chỉ tiêu phụ để nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu. Kết quả giai đoạn 2015-2020, CIC đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia thống nhất trên nền tảng công nghệ hiện đại, tích hợp được nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm 100% TCTD, kể cả gần 1.200 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô. Tỷ lệ cập nhật số liệu thành công từ TCTD luôn đạt từ 95% trở lên; dữ liệu lịch sử được phân tổ, lưu trữ tối thiểu 5 năm trên nền tảng công nghệ hiện đại, có thể truy xuất phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ khác nhau.

Bên cạnh đó, CIC cũng đã nỗ lực mở rộng thu thập thông tin từ các bộ, ngành và khoảng 50 tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động TTTD. Cụ thể, từ năm 2017, CIC đã cập nhật thành công 100% thông tin đăng ký doanh nghiệp, trên 200.000 báo cáo tài chính doanh nghiệp hàng năm từ Trung tâm HTKD - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành xây dựng dự án kết nối thông tin với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06, Bộ Công an để xác thực thông tin khách hàng vay cá nhân. Tổng số chủ thể thông tin được cập nhật và lưu trữ trong kho dữ liệu TTTD quốc gia đến hết quý I/2020 là trên 43,4 triệu, bao gồm 1,2 triệu pháp nhân và trên 42,2 triệu thể nhân, vượt trên 30% so với mục tiêu đặt ra tại Đại hội Đảng bộ CIC lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020.

CIC cũng thường xuyên cải tiến các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ; rà soát và hoàn thiện hệ thống sản phẩm; phát triển các sản phẩm mới theo các nguồn thông tin mới được mở rộng; tăng cường cung cấp thông tin tự động; rút ngắn thời gian tạo lập và cung cấp thông tin. Đặc biệt, từ cuối 2018, CIC triển khai kênh cung cấp TTTD mới hiện đại Host-to-host (H2H) theo chuẩn API với 10 TCTD, cho phép trao đổi thông tin trực tiếp từ hệ thống QTRR của các TCTD và hệ thống CIC, giảm thiểu sự can thiệp của con người vào quá trình khai thác, sử dụng thông tin, góp phần tăng tính bảo mật, an toàn và nâng cao hiệu quả trao đổi TTTD.

Kết quả, trong giai đoạn 2015-2020, số lượng báo cáo CIC cung cấp tăng trưởng vượt bậc, từ hơn 6,2 triệu báo cáo năm 2015, lên hơn 34 triệu báo cáo các loại năm 2019, riêng số báo cáo tín dụng truyền thống đã vượt gần gấp đôi so với Nghị quyết đề ra nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ có thông tin luôn đạt trên 85%; tỷ lệ cung cấp thông tin tự động đạt 85-90%; thời gian truy xuất thông tin tự động dưới 10 giây... Tất cả các chỉ tiêu này đều đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội lần thứ nhất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW Trần Việt Bắc đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ CIC trong chỉ đạo điều hành đơn vị hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ CIC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chuyên môn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/1/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 và Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW. Triển khai kịp thời, tạo điều kiện cho các đảng viên và toàn thể cán bộ trong đơn vị tham gia học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là triển khai các nghị quyết, chủ trương lớn của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Động viên các đảng viên, cán bộ, viên chức nâng cao ý thức học tập, nghiên cứu các văn bản chế độ của Nhà nước, của Ngành có liên quan, vận dụng có hiệu quả trong hoạt động TTTD. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các chi bộ duy trì sinh hoạt, theo dõi, nắm bắt về tư tưởng của cán bộ, viên chức và các đảng viên. Trên cơ sở đó, giáo dục cho cán bộ, viên chức và các đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu để thực hiện tốt vai trò của mình, đặc biệt là bảo đảm được tính minh bạch, khách quan, trung thực trong hoạt động TTTD, không để xảy ra tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...

Thanh Thủy

Nguồn:

Tags: Đảng CIC

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.450 22.760 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.480 22.760 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.467 22.767 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.500 22.760 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.520 22.720 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.520 22.720 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.485 22.772 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.500 22.775 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.520 22.720 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.540 22.720 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
61.300
61.970
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
61.300
61.950
Vàng SJC 5c
61.300
61.970
Vàng nhẫn 9999
52.950
53.650
Vàng nữ trang 9999
52.650
53.350