Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành

15:16 | 11/10/2019

Ngày 11/10, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: H. Giáp

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thái Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Vũ Đức Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ…

Triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương

Theo báo cáo tại Hội nghị, bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ làm tốt công tác tham mưu về cơ chế chính sách, triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng 9 tháng đầu năm 2019.

Về công tác chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ để thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết số 02, 03, 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Đã chỉ đạo, tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương để học tập, triển khai chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị thông tin chuyên đề cấp Đảng bộ về tình hình thời sự, chính trị trong nước, quốc tế nổi bật thời gian qua và những chủ trương, định hướng của Đảng thời gian tới cho cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên các cơ quan truyền thông, báo chí trong toàn Đảng bộ; Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Hội nghị thông tin chuyên đề về “Tình hình biển đảo hiện nay, gắn với Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (thứ tư từ phải sang) trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho Đảng bộ cơ quan NHTW đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2018 - Ảnh: H. Giáp 

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan NHTW đã báo cáo sơ kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Phát huy truyền thống, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều đánh giá cao vai trò của Đảng ủy cơ quan NHTW, đặc biệt trong công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan NHTW và chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Anh - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trương Xuân Cừ đề nghị, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ NHTW; Tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy và Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Về nội dung tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay, đồng chí Trương Xuân Cừ cho rằng, để làm tốt công tác này thì trước tiên các đồng chí phải bảo vệ tổ chức đảng, bảo vệ đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

“Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm bảo vệ chính trị nội bộ, và đề nghị các đồng chí đánh giá thêm nội dung này kỹ hơn, mỗi đơn vị có cách đánh giá khác nhau cho thiết thực nhất”, đồng chí Trương Xuân Cừ gợi mở.

Đồng chí Trương Xuân Cừ đề nghị Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các Nghị quyết để làm sâu sắc hơn nhận thức của cấp ủy, bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về vị trí, vai trò của công tác chính trị tư tưởng.

Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Kim Anh - Ảnh: H. Giáp

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Anh – Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Xuân Cừ.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh đề nghị, ngay sau Hội nghị này Văn phòng và các Ban của Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp thu ý kiến hoàn thiện 3 dự thảo báo cáo nói trên để ban hành và triển khai thực hiện.

Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Đảng bộ 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Nguyễn Kim Anh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban tham mưu của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc cần quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ: Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cán bộ, đảng viên đẩy nhanh tiến độ công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng năm 2019 theo Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 của Thống đốc NHNN.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương và Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch để chuẩn bị nguồn nhân sự có chất lượng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh cũng đề nghị Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUNK ngày 10/01/2012, Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, hoàn thành nội dung học tập và sinh hoạt chuyên đề năm 2019.

Chỉ đạo tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định; Tiếp tục tập trung hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Các tổ chức đảng trực thuộc tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy vào dịp tổng kết năm. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 của Đảng ủy cơ quan NHTW về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2019.

Quang Cảnh

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.000
69.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.000
69.000
Vàng SJC 5c
68.000
69.020
Vàng nhẫn 9999
54.150
55.150
Vàng nữ trang 9999
53.950
54.750