Đổi mới tạo đà cho những bứt phá

09:36 | 10/01/2024 Ngân hàng bán lẻ
aa
So với năm 2016, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần; Nguồn vốn 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 1,6 lần; Dư nợ 1,21 triệu tỷ đồng, tăng 1,6 lần. Lợi nhuận trước thuế 12.9 ngàn tỷ đồng, tăng 3 lần, bình quân 12,4%/năm; nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.620 ngàn tỷ đồng, tăng 8 lần. Năng suất lao động đã cải thiện rõ rệt.
Agribank: Hỗ trợ khách hàng vượt khó Đầu năm 2024 Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn hỗ trợ khách hàng Agribank nỗ lực vượt khó, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh

Nhiều chuyển biến tích cực sau cơ cấu lại

Thực hiện quyết định phê duyệt của Thống đốc NHNN, Agribank đã triển khai thực hiện thành công Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 và Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Sau cơ cấu lại 2 giai đoạn trên, Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cho biết, hoạt động kinh doanh của Agribank đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện các mục tiêu quan trọng của phương án, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020. Nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2%, về đích trước thời hạn 2 năm (đến tháng 12/2018 đã hoàn thành mục tiêu); Thu nợ sau xử lý bình quân hơn 11.300 tỷ đồng/năm. Đến cuối năm 2019 Agribank đã hoàn thành việc mua lại trước thời hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC để tự xử lý. Giai đoạn 2016-2020, Agribank đã xử lý thu hồi nợ xấu hơn 144.600 tỷ đồng, trung bình gần 29.000 tỷ đồng/năm; xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết số 42 từ 15/8/2017 đến 31/12/2020 đạt hơn 134.000 tỷ đồng.

Sau hai giai đoạn cơ cấu lại, Agribank tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
Sau hai giai đoạn cơ cấu lại, Agribank tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

So với năm 2016, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,56 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần; Nguồn vốn 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 1,6 lần; Dư nợ 1,21 triệu tỷ đồng, tăng 1,6 lần. Lợi nhuận trước thuế 12.9 ngàn tỷ đồng, tăng 3 lần, bình quân 12,4%/năm; nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.620 ngàn tỷ đồng, tăng 8 lần. Năng suất lao động đã cải thiện rõ rệt.

Có thể nói, kết thúc 2 giai đoạn cơ cấu lại, hoạt động kinh doanh của Agribank được mở rộng và nâng cao chất lượng; chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh từ lệ thuộc hoạt động tín dụng sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ; tổ chức, mạng lưới, nhân sự, công tác quản trị điều hành, kiểm tra, giám sát từng bước được kiện toàn, sắp xếp lại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; khả năng tài chính được cải thiện, các tỷ lệ an toàn hoạt động tuân thủ quy định của NHNN; uy tín và thương hiệu của Agribank từng bước được củng cố và nâng cao. Bên cạnh đó, Agribank đã được Moody’s công bố xếp hạng ở mức Ba3- bằng mức tín nhiệm quốc gia và là mức cao Việt Nam có thể đạt được. The Banker xếp Agribank đứng thứ 142 tại châu Á. Ngoài ra, Agribank đã được trao tặng Giải thưởng sao Khuê; giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Đông Nam Á đầu tư phát triển nông thôn”.

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được qua 2 giai đoạn cơ cấu lại, Agribank tiếp tục củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021-2023. Lợi nhuận hàng năm đều tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch nộp lợi nhuận vào NSNN (là 17.249 tỷ đồng) để đảm bảo tăng vốn điều lệ theo phương án được phê duyệt. Tổng tài sản đạt 2,04 triệu tỷ đồng đứng thứ 2 trong hệ thống các NHTM, tăng bình quân 8,71%/năm; các tỷ lệ an toàn hoạt động được đảm bảo.

Tạo điều kiện cơ chế cho ngân hàng cơ cấu lại

Bên cạnh kết quả đạt được, Agribank đánh giá vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn tiếp theo. Nhất là trong giai đoạn 2021-2025, phát sinh một số vấn đề Agribank rất khó thực hiện trong quá trình cơ cấu lại.

Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và nhiều nguyên nhân khách quan khác, kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa phục hồi dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng, thu nhập của doanh nghiệp, người dân đều giảm sút, suy giảm khả năng trả nợ, nợ xấu, nợ cơ cấu, nợ nhóm 2 của các TCTD và Agribank có xu hướng tăng. Tỷ lệ nợ xấu của Agribank theo Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” và văn bản 9592/NHNN-TTGSNH ngày 15/12/2023 của NHNN đến cuối năm 2023 cao hơn mục tiêu.

Bên cạnh đó, các khoản nợ cơ cấu theo Thông tư 02 sẽ hết hiệu lực vào tháng 6/2024, đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các NHTM đã bị thu hẹp đáng kể trong năm 2023 khiến dư địa xử lý nợ xấu không còn nhiều. Cơ chế xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 mặc dù đã được Quốc hội chấp thuận kéo dài đến 31/12/2023 nhưng nhiều vướng mắc vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hành lang pháp lý về xử lý nợ xấu sắp tới sẽ có khoảng trống do Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023 trong khi Dự thảo sửa đổi Luật Các TCTD (có bao gồm nhiều nội dung của Nghị quyết 42) chưa trình Quốc hội thông qua.

Công tác chuẩn bị cổ phần hóa đã được Agribank chủ động, tích cực thực hiện; tuy nhiên, do đặc thù về quy mô và nguồn gốc hình thành tài sản, mạng lưới, con người và hoạt động kinh doanh nên quá trình chuẩn bị cổ phần hóa còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất còn chậm, đến nay vẫn còn 29 cơ sở nhà, đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt.

Về vấn đề vốn điều lệ, tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, mục tiêu đối với Agribank là triển khai áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, giai đoạn 2022 - 2023 tăng vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước. Giai đoạn 2024 - 2025 đặt mục tiêu chung đối với các NHTM Nhà nước tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hệ thống, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong những năm qua quy mô vốn điều lệ của Agribank thấp và tăng trưởng chậm hơn so với tốc độ tăng quy mô hoạt động kinh doanh, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và yêu cầu nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II. Đến 31/12/2023, CAR riêng lẻ của Agribank đạt trên 9%. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt 10%, dự kiến CAR cuối năm 2024 chỉ còn khoảng 8,7-8,9%.

Căn cứ phê duyệt của Thống đốc NHNN, Agribank quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tại Phương án cơ cấu lại, trở thành ngân hàng thương mại hiện đại, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, một số mục tiêu còn phụ thuộc vào cơ chế, chính sách của Nhà nước, Chính phủ, NHNN và các bộ, ngành liên quan. Để tạo điều kiện giúp Agribank triển khai thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025, ngân hàng đề nghị NHNN trình Chính phủ báo cáo Quốc hội cấp bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận thực nộp hàng năm của Agribank, tối thiểu 10.000 tỷ đồng/năm, bắt đầu từ năm 2025.

Đối với công tác xử lý nợ xấu, ông Phạm Toàn Vượng đề nghị các bộ, ngành xem xét xử lý các vướng mắc phát sinh, tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa, hỗ trợ các TCTD thực hiện đồng bộ các giải pháp về xử lý nợ xấu của toàn Ngành nói chung và Agribank nói riêng; xem xét tiếp tục kéo dài thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo Thông tư 02; đồng thời báo cáo để Chính phủ trình Quốc hội xem xét gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đến khi Luật Các TCTD (sửa đổi) được thông qua.

Để thực hiện cổ phần hóa Agribank, lãnh đạo Agribank đề xuất NHNN báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Agribank (hiện còn 29 cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt). Đồng thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến điều kiện thực hiện cổ phần hóa, cho phép thực hiện các thủ tục cổ phần hóa Agribank song song với quá trình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Agribank. “Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà vẫn còn những cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt thì Nhà nước cần có giải pháp để xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất này”, ông Vượng đề xuất thêm.

Liên quan đến mạng lưới hoạt động, theo chia sẻ của ông Vượng, hiện nay, NHNN đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2013/TT-NHNN và đang lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Dự thảo đã bổ sung một số nội dung tháo gỡ vướng mắc cho các NHTM. Đối với những điểm mới tại dự thảo thay thế Thông tư 21, Agribank sẽ có nhiều thuận lợi trong công tác cơ cấu lại mạng lưới, một trong những phương án thành phần trọng tâm tại Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đã được NHNN phê duyệt tại Quyết định số 2526/QĐ-NHNN ngày 29/12/2023. Vì vậy, Agribank đề nghị NHNN sớm ban hành thông tư thay thế Thông tư 21.

Phương Thảo
Nguồn:

Các tin khác

HDBank góp thêm động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng

HDBank góp thêm động lực cùng mục tiêu lớn của Hải Phòng

Chi nhánh mới của HDBank đi vào hoạt động sẽ góp thêm động lực cho mục tiêu xây dựng và phát triển một thành phố mới trong tương lai gần tại Thủy Nguyên và Hải Phòng.
Thị trường bất động sản ấm lên khi HDBank cho vay đến 50 năm

Thị trường bất động sản ấm lên khi HDBank cho vay đến 50 năm

Chương trình “Cho vay linh hoạt” của HDBank tiếp sức cho khách hàng đang có nhu cầu mua bất động sản, xây dựng, sửa nhà và tiêu dùng.
Chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard nhận hoàn tiền khi chi tiêu trực tuyến

Chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard nhận hoàn tiền khi chi tiêu trực tuyến

Từ nay đến hết 31/7/2024, chủ thẻ thanh toán Sacombank Mastercard có cơ hội nhận hoàn tiền đến 200.000 đồng khi chi tiêu, mua sắm trực tuyến. Tổng giá trị hoàn 3 tỷ đồng.
“Mục tiêu kép” của Sacombank trên lộ trình phát triển bền vững

“Mục tiêu kép” của Sacombank trên lộ trình phát triển bền vững

Hoàn thành đề án tái cơ cấu và gia tăng năng lực cạnh tranh là “mục tiêu kép” của Sacombank trong 7 năm qua. Nay đang ở chặng cuối của lộ trình tái cơ cấu, cùng nội lực vững vàng, nhà băng này đã chuẩn bị cho mình một hành trang khác biệt khi bước chân vào hành trình phát triển bền vững sau tái cơ cấu.
OCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Ban điều hành

OCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Ban điều hành

Ông Phạm Hồng Hải chính thức đảm nhận các quyền hạn và nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc OCB
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
Sức bật của Eximbank

Sức bật của Eximbank

Với mong muốn tạo nên bước đột phá trong hành trình phát triển, hướng tới cột mốc 35 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã lên chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, quyết liệt trong việc triển khai chuyển đổi số để đưa Eximbank trở lại vị thế ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.
OCB lọt top 8 thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng năm 2023

OCB lọt top 8 thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng năm 2023

Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố “Top 30 thương hiệu ngân hàng Việt Nam năm 2023” do Mibrand tổ chức, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức được “xướng tên” trong TOP 8 các thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất năm 2023, cùng hàng loạt các giải thưởng danh giá khác.
Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng thẻ kép quốc tế VietinBank Eliv3

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng thẻ kép quốc tế VietinBank Eliv3

Thẻ VietinBank Mastercard Eliv3 là chìa khóa mở ra cánh cửa trải nghiệm phong phú và tiết kiệm chi tiêu hiệu quả.
Citi Việt Nam được FinanceAsia bình chọn là Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất năm 2024

Citi Việt Nam được FinanceAsia bình chọn là Ngân hàng Doanh nghiệp tốt nhất năm 2024

Citi đã được trao giải Ngân hàng dành cho Doanh nghiệp tốt nhất và Ngân hàng vì Sự phát triển bền vững tốt nhất trong các hạng mục giải thưởng của FinanceAsia năm 2024 dành cho các ngân hàng quốc tế hoạt động tại Việt Nam.
Ngân hàng hoạt động xuyên lễ

Ngân hàng hoạt động xuyên lễ

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.
Eximbank mạnh mẽ chuyển đổi số tạo tiền đề cho hành trình phát triển mới

Eximbank mạnh mẽ chuyển đổi số tạo tiền đề cho hành trình phát triển mới

Trước bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) xác định đây là cơ hội để tăng tốc, tạo ra sự đột phá trong chiến lược chuyển đổi số và khẳng định vị thế, sẵn sàng bước vào hành trình phát triển mới ở tuổi 35.
HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăngcường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triểncủa Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi, hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm

BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi, hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.
PVcomBank lần thứ 5 liên tiếp được vinh doanh doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam

PVcomBank lần thứ 5 liên tiếp được vinh doanh doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam

PVcomBank lần thứ năm liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam
Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là chương trình tổng thể mang tính quốc gia nên chúng ta cũng xác định cần nhiều nguồn vốn khác nhau để cùng thực hiện chương trình này; các bộ, ngành, địa phương có liên quan cùng nhau chung sức triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp…
Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.
Tiếp tục thể hiện tốt vai trò cầu nối

Tiếp tục thể hiện tốt vai trò cầu nối

Cuối tuần qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 4, nhiệm kỳ VII. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn, thách thức đối với điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; NHNN với vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ cũng chịu nhiều áp lực gia tăng, cùng lúc phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

Với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên App MBBank, người dùng có thể “gấp đôi” an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn.
Phiên bản di động