Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW: Chủ trương đúng đắn, sáng tạo và nhân văn

09:45 | 15/07/2020

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự và chủ trì điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc NHCSXH.

hoi nghi so ket 5 nam thuc hien chi thi so 40 cttw chu truong dung dan sang tao va nhan van
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với người nghèo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Trong số các chính sách phát triển kinh tế - xã hội được triển khai trong thời gian qua, tín dụng chính sách xã hội là một điểm sáng, được đánh giá là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thông qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, kết quả sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 ở các địa phương cho thấy, địa phương nào có các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nội hàm tính “sáng tạo” và “nhân văn”, thực sự quan tâm trong triển khai các nhiệm vụ đã nêu tại Chỉ thị thì địa phương đó đạt kết quả rất tích cực; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị quan trọng này của Đảng.

Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 40 cũng chính là làm tốt công tác dân vận tại cơ sở, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, triển khai tín dụng chính sách một cách chủ động, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay được xem là một trong các giải pháp đặc biệt cấp bách, quan trọng, có ý nghĩa rất lớn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện ổn định công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống.

hoi nghi so ket 5 nam thuc hien chi thi so 40 cttw chu truong dung dan sang tao va nhan van

Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Kinh tế Trung ương cho biết: Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước.

Tín dụng chính sách xã hội được thực hiện thông qua NHCSXH đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Quy mô tăng trưởng tín dụng không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt là ở nông thôn, là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với những đối tượng dễ bị tổn thương; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Cả hệ thống chính trị tham gia vào công cuộc giảm nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chia sẻ, nhờ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 đã huy động được thêm nguồn vốn tại địa phương, nên số họ dân tộc thiểu số (DTTS) được vay vốn từ NHCSXH ngày càng tăng.

Đồng bào DTTS chiếm 14,7% dân số cả nước nhưng tỷ lệ dư nợ tại NHCSXH chiếm 24,8% tồng dư nợ; toàn quốc có 3,04 triệu hộ DTTS thì đã có 1,4 triệu hộ vay vốn NHCSXH, chiếm 46%; dư nợ bình quân 1 hộ là 38 triệu đồng.

"Đồng bào DTTS còn khó khăn, nhưng truyền thống văn hóa tốt đẹp từ bao đời để lại là “không có thì xin”, “vay thì phải trả”, NHCSXH đưa ra hai con số nợ quá hạn chỉ chiếm 0,6%, nợ khoanh chiếm tỷ lệ 4,5% làm cho các cấp lãnh đạo thật sự yên tâm khi quyết định chuyển vốn qua NHCSXH", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

hoi nghi so ket 5 nam thuc hien chi thi so 40 cttw chu truong dung dan sang tao va nhan van
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các Tổ trưởng Tổ TK&VV là người dân tộc thiểu số nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Theo báo cáo của NHCSXH, từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40, quy mô về nguồn vốn và tăng trưởng tín dụng của NHCSXH không ngừng mở rộng, số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Dư nợ tín dụng chính sách xã hội đến thời điểm hết tháng 6/2020 đạt khoảng 219.900 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 8 chương trình lớn (chiếm trên 96%/tổng dư nợ).

Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho cho biết, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản lý vốn và mô hình tổ chức quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn nước ta; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của cả xã hội tham gia vào công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, trên địa bàn toàn quốc, NHCSXH có mạng lưới hoạt động trải khắp đến tất cả các xã, phường, thị trấn, với gần 11 nghìn điểm giao dịch xã và hơn 178 nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, bản, ấp.

"Chỉ thị số 40 đã tạo điều kiện cho NHCSXH tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao; hoạt động của NHCSXH không ngừng được củng cố, nâng cao, đảm bảo ổn định, hiệu quả bộ máy, ngày càng triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội", ông Dương Quyết Thắng khẳng định.

Nhìn ở góc độ địa phương triển khai Chỉ thị số 40, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chia sẻ: Là địa phương còn khó khăn với 19.077hộ nghèo, trong quá trình lãnh đạo, điều hành chúng tôi cũng có những cách riêng. Theo đó, Đồng Tháp không thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40 như một số tỉnh, mà lồng ghép việc triển khai thực hiện vào nội dung của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư cấp ủy tỉnh, huyện làm trưởng ban chỉ đạo để cùng thực hiện mục tiêu chung là giảm nghèo, là một trong 19 tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

"Với tinh thần "Trung ương và địa phương cùng làm" chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện quan tâm, hàng năm dành một phần ngân sách, uỷ thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong 5 năm qua, ngân sách Tỉnh, huyện đã dành 409 tỷ đồng uỷ thác qua NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách", ông Hoan nêu kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, ngân hàng chính sách xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Hiệu quả đem lại nhanh chóng phát huy tín dụng chính sách xã hội. Sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp góp phần tích cực chung sức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 trong thời gian tới. Đó là tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội; nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, cùng người dân quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách, đẩy lùi tín dụng đen.

Phát biểu tiếp thu và bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến phát biểu và đưa vào chương trình hành động trong việc triển khai Chỉ thị số 40 trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị NHCSXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương các cấp và chỉ đạo toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư tốt hơn nữa, nhằm tập hợp nguồn lực của cả cộng đồng và hệ thống chính trị trong công cuộc giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển đất nước.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, kính đề nghị Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt và hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40 đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Nhân dịp này, 15 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 60 Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn là người dân tộc thiểu số được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đức Nghiêm

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.210 23.520 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.225 23.505 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.220 23.520 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.200 23.490 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.260 23.480 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.250 23.480 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.255 23.707 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.234 23.520 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.210 23.490 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.280 23.530 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
67.650
68.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
67.650
68.250
Vàng SJC 5c
67.650
68.270
Vàng nhẫn 9999
52.200
53.150
Vàng nữ trang 9999
52.050
52.750