Nâng cao cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước trong điều kiện CMCN 4.0

21:55 | 24/07/2023 Thực tiễn
aa
Trong những năm qua, đặc biệt 10 năm trở lại đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã luôn gương mẫu đi đầu trong việc cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng nhanh chóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, số hóa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi những bước chuyển mạnh hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính để vừa đảm bảo quyền lực quản lý của cơ quan công quyền và vừa đảm bảo lơi ích thuận lợi hóa cho người dân.

Đó là ghi nhận của các nhà nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài ngành tại Hội thảo khoa học “Cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước trong điều kiện cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 - thực trạng và giải pháp.

Đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số

Chia sẻ nghiên cứu tại hội thảo TS. Nguyễn Thái Hà - Trưởng Khoa Luật - Học viện Ngân hàng cho biết, với vị thế và vai trò trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng xác định cải cách là xu hướng tất yếu khách quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc duy trì trong điều hành kinh tế vĩ mô và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập và phát triển.

Theo đó, NHNN đã lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn.

CCHC đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Bảng xếp hạng Par Index năm 2022 của các bộ, Ngân hàng Nhà nước đạt điểm cao nhất với 91,77/100 điểm, đứng thứ nhất trong tổng số 17 bộ.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục dẫn đầu chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, các chỉ số thành phần khác đều có sự cải thiện và tăng điểm so với năm trước đó, bao gồm: Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính; chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách công vụ, công chức; chỉ số đổi mới cơ chế tài chính; chỉ số hiện đại hóa hành chính.

Chủ tịch Hôi đồng Học viện Ngân hàng TS.Bùi Hữu Tioàn phát biểu tại hội thảo
Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, TS.Bùi Hữu Toàn phát biểu tại Hội thảo

Cùng với hiện thực hóa Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 810/QĐ-NHNN) thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động ngân hàng, phát triển mô hình ngân hàng số, tạo lập hệ sinh thái số, sự quyết tâm chuyển đổi số của ngành ngân hàng càng rõ qua việc tiên phong triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06) cũng như Kế hoạch phối hợp 01/KHPH-BCA-NHNN.

Những thành quả có thể nhìn thấy được như: Năm 2022, thanh toán qua kênh di động, phương thức QR Code tăng trưởng trên 100% so với năm 2021; 74,63% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; hơn 3,71 triệu tài khoản Mobile-Money đã được mở với khoảng hơn 70% được mở tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa....; hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, nhiều ngân hàng Việt Nam có tỉ lệ trên 90% giao dịch thực hiện trên kênh số.

Trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, năm 2020, NHNN xếp loại A về công tác bảo đảm an toàn thông tin, xếp thứ nhất về kiến tạo thể chế và xếp thứ hai trong số các bộ, ngành về chỉ số chuyển đổi số (DTI); năm 2021, NHNN xếp thứ nhất về công tác bảo đảm an toàn thông tin, xếpthứ hai về kiến tạo thể chế và xếp thứ tư về chỉ số DTI và trong năm 2022, các chỉ số và xếp hạng vẫn được Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì và phát huy. Tạo điểm tựa cải cách thủ tục từ chuyển đổi số.

Với việc đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính ngay từ giai đoạn triển khai Đề án 30, NHNN là cơ quan đầu tiên công bố Bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa 147/213 TTHC (đạt 70%). Từ năm 2018 đến nay, 29% điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa; đáp ứng tốt yêu cầu giao dịch hành chính thuận tiện, minh bạch, tiết giảm chi phí đối với doanh nghiệp và người dân.

Cần thêm lực đẩy cho cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước 10 năm qua ở trong Top 3 trong đó 7 năm dẫn đầu các bộ ngành trong xếp hạng Par-index. Tuy nhiên, cải cách không đồng đều. Báo cáo Par-index 2022 cũng cho thấy, chỉ số cải cách thủ tục hành chính chỉ ở vị trí thứ 6. Bên cạnh đó, chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính liên quan Chính phủ điện tử, chính phủ số, lại cho thấy sự bứt phá khá tốt, đạt 100%.

"Sự chưa đồng bộ, đồng đều trong các thành phần về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng đã cho thấy việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính, hoạt động đánh giá, phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị trong tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và phối hợp các bộ, ngành liên quan vẫn còn hạn chế, sự thiếu đồng bộ, thống nhất, toàn diện nên ảnh hưởng hiệu quả toàn trình trong xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính", TS. Hà phân tích.

Hạn chế về khung pháp lý về thể chế cho quá trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, hạn chế này đã ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính, quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính như chưa bảo đảm tính đồng bộ, thiếu thống nhất và tính khả thi nên còn chưa đáp ứng kịp thời những đổi mới, sáng tạo trong ngành liên quan chuyển đổi số.

Trong khi đó theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu 100% các dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4; 100% dịch vụ công mức độ 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 90% hồ sơ công việc tại Ngân hàng Nhà nước được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Nâng cao cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước trong điều kiện CMCN 4.0
TS. Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Luật, Học viện Ngân hàng tham luận

Để khắc phục được những hạn chế và thực hiện được các mục tiêu đề ra tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đối số TS. Nguyễn Thái Hà đề xuất cần tập trung vào 6 giải pháp.

Một là, từ quan điểm tiếp cận từ dưới đi lên, từ chủ thể thực hiện thủ tục hành chính là các cơ quan Nhà nước về số hóa, để triển khai chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp quan tâm đến các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, dễ sử dụng, tránh cho người dân phải đăng nhập nhiều lần khi thực hiện các thủ tục.

Hai là, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tăng cường kiến thức về chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng.

Ba là, xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng. Trong đó cần nghiên cứu, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các vấn đề cần được Luật hóa để phù hợp với thực tiễn và xu hướng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, từng bước tạo lập nền tảng pháp lý vững chắc cho việc hình thành và phát triển các mô hình ngân hàng số.

Bốn là, triển khai hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ về an ninh, an toàn thông tin để kịp thời phát hiện, cảnh báo và có biện pháp ngăn chặn những rủi ro phát sinh trong hoạt động nghiệp vụ và vận hành nội bộ; Tăng cường chia sẻ thông tin về các nguy cơ đe dọa an ninh mạng giữa các tổ chức trong ngành Ngân hàng; Triển khai Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngânhàng Regulatory Fintech Sandbox) để nâng cao vị trí, vai trò chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về tiền tệ, ngân hàng. Năm là, tổ chức triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số về hiện đại hóa hạ tầng thanh toán, nâng cao khả năng kết nối, liên thông.

Sáu là, tăng cường cải cách thủ tục hành chính nội bộ, đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong thực hiện cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực được phụ trách; Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với chiến lược phát triển, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của từng cơ quan, tổ chức. Lồng ghép nội dung về thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng trong phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát động; vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số.

Góp ý tại Hội thảo PGS.TS Trương Quốc Cường, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng phân tích: Cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính là xu hướng tất yếu nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, có năng lực kiến tạo phát triển trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh tế- xã hội để đạt mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể đã xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII.

Song, đây là vấn đề rộng và phức tạp và diễn ra tại NHNN còn trở nên phức tạp hơn, bởi NHNN vừa là cơ quan của Chính phủ vừa là Ngân hàng Trung ương. Đặc biệt trong bối cảnh quá trình cải cách diễn ra khó tránh khỏi những thách thức, khó khăn trước những diễn biến địa chính trị khó lường và tác động của Công nghiệp 4.0. Vì vậy, cải cách hành chính, cải cách TTHC tại NHNN cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn, tập trung hoàn thiện hơn.

Theo đó, PGS.TS Trương Quốc Cường khuyến nghị cần phân tích đánh giá sâu và kỹ lưỡng hơn mối quan hệ mật thiết, hữu cơ giữa TTHC và cácnội khác trong cải cách hành chính, nhất là mối quan hệ với tổ chức bộ máy.

Đồng thời cần phối hợp tốt hơn với các cơ quan bộ, ngành và các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) theo phương châm “lợi ích hài hòa, chia sẻ rủi ro” trong triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Tăng cường nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ nhân sự gắn năng lực chuyên môn với năng lực số...

Nhình nhận cải cách thủ tục hành chính là quá trình liên tục không ngừng nghỉ, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng TS. Bùi Hữu Toàn cho biết, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước là một trong những nhiệm vụ liên quan chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Ngành “Cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do TS. Nguyễn Thái Hà - Trưởng Khoa Luật - Học viện Ngân hàng làm chủ nhiệm, Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Cải cách thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Thực trạng và giải pháp” góp phần hoàn thiện đề tài này.

TS. Bùi Hữu Toàn kỳ vọng đề tài này sẽ không chỉ là một nghiên cứu khoa học mà sẽ đề ra những giải pháp cụ thể làm cơ sở tham khảo cho các cải cách thủ tục hành chính của NHNN trong thời gian tới.

Nhất Thanh
Nguồn:

Các tin khác

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tiêu dùng giảm

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tiêu dùng giảm

Trong 10 tháng đầu năm 2023 dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chỉ tăng 1,4%, khá thấp so với mức tăng 18,8% của cùng kỳ năm ngoái.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của BIS và Hội nghị cấp cao HKMA-BIS 2023

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của BIS và Hội nghị cấp cao HKMA-BIS 2023

Từ ngày 26-28/11, Đoàn NHNN Việt Nam do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và Hội nghị cấp cao do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) phối hợp với BIS tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc.
Ông Đoàn Văn Thắng được giao phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng thành viên VAMC

Ông Đoàn Văn Thắng được giao phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng thành viên VAMC

Ngày 29/11, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN giao ông Đoàn Văn Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng thành viên VAMC.
Mobile Money liên kết ngân hàng thúc đẩy tiêu dùng

Mobile Money liên kết ngân hàng thúc đẩy tiêu dùng

Chính phủ vừa ra quyết định gia hạn thời gian thực hiện thí điểm việc dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) đến hết năm 2024.
Tỷ giá sáng 29/11: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

Tỷ giá sáng 29/11: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (29/11), tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 20-70 đồng so với phiên trước.
VPBank tăng vốn điều lệ lên hơn 79.339 tỷ đồng

VPBank tăng vốn điều lệ lên hơn 79.339 tỷ đồng

Tỷ giá sáng 28/11: Tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng

Tỷ giá sáng 28/11: Tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (28/11), tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua - bán đồng bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 5-20 đồng so với phiên trước.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử

Mới đây, vòng chung kết Demo Day của cuộc thi hackathon GDG DevFest MienTrung 2023 với đề tài ‘Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử’, đã chính thức diễn ra, với phần trình bày của các đội thi xuất sắc nhất, cũng như những cập nhật thú vị về công nghệ và các hoạt động cộng đồng cho lập trình viên tại địa phương.
Tỷ giá sáng 27/11: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Tỷ giá sáng 27/11: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (27/11), tỷ giá trung tâm tăng 20 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua - bán đồng bạc xanh tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 10-20 đồng so với phiên trước.
Ông Lê Quốc Long được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc SeABank

Ông Lê Quốc Long được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc SeABank

Ngày 24/11/2023, được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Long đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ngân hàng.
Gói tín dụng thủy sản trợ lực cho người nuôi trồng ven biển Cần Giờ

Gói tín dụng thủy sản trợ lực cho người nuôi trồng ven biển Cần Giờ

Các ngân hàng cho rằng gói tín dụng lâm - thủy sản 15.000 tỷ đồng cho vay lãi suất ưu đãi rất thiết thực trong bối cảnh giá cả thức ăn chăn nuôi tôm, cá tăng cao trong khi giá cả thu mua tôm, cá lại giảm do môi trường cạnh tranh và thị trường tiêu thụ chậm.
Kênh đầu tư năm 2024: Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ

Kênh đầu tư năm 2024: Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ

Lãi suất tiết kiệm giảm kỷ lục nhưng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng vẫn không ngừng tăng
"Agribank vì tương lai xanh" - Những bước chân tiếp nối hành trình vì cộng đồng

"Agribank vì tương lai xanh" - Những bước chân tiếp nối hành trình vì cộng đồng

Năm 2023 ghi dấu hành trình 35 năm phát triển của Agribank với nhiều sự kiện, hoạt động ý nghĩa gắn kết nội bộ, gắn kết cộng đồng. Giải chạy “Agribank - Vì tương lai xanh” là một trong những điểm nhấn ý nghĩa thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, người lao động Agribank cũng như khách hàng, đối tác trên khắp cả nước. Toàn bộ thành tích số km của 35.000 vận động viên tham gia Giải chạy đã được Agribank quy đổi thành chi phí 35 tỷ đồng trong ngân sách an sinh xã hội năm 2023 để triển khai tài trợ các hoạt động vì cộng đồng và bảo vệ môi trường mang thông điệp “Vì tương lai xanh”.
Tỷ giá sáng 24/11: Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

Tỷ giá sáng 24/11: Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (24/11), tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 30-40 đồng so với phiên trước.
Kiểm soát thông tin ngân hàng trên không gian mạng

Kiểm soát thông tin ngân hàng trên không gian mạng

Phát biểu tại Hội thảo “Giải pháp bảo vệ truyền thông trên không gian mạng tại các TCTD”, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho rằng, toàn ngành Ngân hàng nói chung, các NHTM nói riêng phải nhận thức rõ hơn về trách nhiệm và vai trò của công tác truyền thông trên không gian mạng. Từ đó, thực hiện truyền thông cho chủ trương, chính sách của các ngân hàng, các TCTD một cách thường xuyên, liên tục và bền bỉ.
Xem thêm
Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
NHNN tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

NHNN tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Ngày 29/11/2023, NHNN đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung.
Sức bật mới cho thị trường M&A

Sức bật mới cho thị trường M&A

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh. Trong năm 2023, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có hoạt động M&A sôi nổi nhất.
[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

Tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng

Khánh Hòa: Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay ưu đãi hơn 564 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, đến nay, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương qua NHCSXH đạt hơn 564 tỷ đồng, tăng hơn 60 tỷ đồng so với năm 2022.
Thừa Thiên Huế: Phó Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Ngân hàng

Thừa Thiên Huế: Phó Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Ngân hàng

Sáng 30/11/2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã có buổi nói chuyện với hơn 300 cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Ngân hàng trên địa bàn về định hướng xây dựng và phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tiêu dùng giảm

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tiêu dùng giảm

Trong 10 tháng đầu năm 2023 dư nợ tín dụng tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh chỉ tăng 1,4%, khá thấp so với mức tăng 18,8% của cùng kỳ năm ngoái.
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh tại ngã tư trung tâm khu đô thị sầm uất Starlake Hà Nội nhân kỷ niệm 26 năm có mặt tại Việt Nam. HLV Park Hang Seo là khách hàng đầu tiên mở tài khoản tại chi nhánh.
BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

Nhằm “tiếp vốn” cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đang có xu hướng tăng cao trong những tháng cuối năm, ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã có sự điều chỉnh cho sản phẩm BAOVIET Easy Loan với nhiều ưu đãi mới vượt trội.
VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

Bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dựa trên từng nhóm chân dung khách hàng, VPBank kỳ vọng mỗi khách hàng ưu tiên sẽ có một hành trình trải nghiệm tài chính chuyên nghiệp, dịch vụ hiệu quả và đặc quyền đẳng cấp.
VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

Kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng trong quý III/2023 cho thấy xu hướng lợi nhuận suy giảm. Theo các chuyên gia, lợi nhuận trước thuế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của tăng trưởng tín dụng, áp lực chi phí vốn cao, chi phí dự phòng rủi ro tăng.
Phiên bản di động