Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sức mạnh trong Đảng

15:05 | 12/05/2022

Ngày 12/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

nang cao dao duc cach mang quet sach chu nghia ca nhan tao suc manh trong dang

Tham dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương.

Thấm nhuần lời dạy của Bác

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng (3/2/1969), Người đã viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và sự cần thiết phải nâng cao đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên nói chung, thế hệ trẻ nói riêng. Đồng thời, chỉ ra những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân và nêu lên một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đa số cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta, dân tộc ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhìn nhận rằng, trước những tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mặt trái của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế,... dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân thực dụng, vị kỷ, thiếu tính tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt khẳng định, việc nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đây có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc này sẽ tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, trong hệ thống chính trị và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đưa ra những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Hội thảo, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, xét trên các văn phẩm lý luận thì hầu như tác phẩm nào của Người cũng đề cập tới vấn đề đạo đức, nhất là các tác phẩm về xây dựng Đảng cách mạng chân chính.

Người nêu cao tính Đảng, “phê bình và sửa chữa”, nhấn mạnh dũng khí tự phê bình và phê bình, không ít lần Người đòi hỏi phải “tẩy sạch”, phải chữa cho “tiệt nọc” chủ nghĩa cá nhân, thói quan liêu, xa rời thực tế, xa dân, khinh dân, bệnh chủ quan, “coi khinh lý luận”, bệnh hẹp hòi, nhất là trong dùng người, thói ba hoa, nói nhiều làm ít, lời nói không đi đôi với việc làm, và bao nhiêu chứng bệnh, thói hư tật xấu khác…

nang cao dao duc cach mang quet sach chu nghia ca nhan tao suc manh trong dang
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội thảo

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được xác định là nhiệm vụ cấp thiết

Trình bày tham luận tại Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thường xuyên, sôi nổi, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Nhân rộng hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn.

Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương cho biết, việc học tập và làm theo tập gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương quán triệt và triển khai sâu rộng tới tất cả các cán bộ, đảng viên và quần chúng. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm, góp phần cảnh báo, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ ngành Ngân hàng trong sạch, vững mạnh, đảng viên có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ cấp thiết.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì. Hơn lúc nào hết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị về đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân càng phải được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, đúng với vị trí và tầm quan trọng của nó.

Trước yêu cầu trong nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cần phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng; nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, về tính cấp thiết của nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đây là 2 mặt của xây dựng đạo đức cách mạng. Nếu các đảng viên đều cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư sẽ tham mưu những chính sách công bằng, không vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách.

Đồng thời, tập trung cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức của đảng viên thành các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công sở, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thuyết phục trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là bản chất, mục tiêu, lý tưởng, sứ mệnh, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và nhiệm vụ đảng viên góp phần nâng cao bản lĩnh, lập trường kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng tạo ra khả năng "đề kháng" với mọi nguy cơ về suy thoái đạo đức chính trị..., đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ ban hành cuốn sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sách bao gồm một số ảnh hoạt động tại hội thảo và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo đề dẫn, kết luận hội thảo và các bài tham luận tại hội thảo.

Hương Giang

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.830 24.140 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.860 24.140 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.855 24.155 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.830 24.140 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.860 24.120 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.800 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.860 24.410 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.858 24.170 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.810 24.400 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.910 24.190 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.350
67.170
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.350
67.150
Vàng SJC 5c
66.350
67.170
Vàng nhẫn 9999
52.900
53.900
Vàng nữ trang 9999
52.700
53.500