Nâng tầm vị thế trong giai đoạn mới

08:18 | 15/05/2019

Đây chính là mong muốn của các đại biểu, các hội viên trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) Việt Nam (1994-2019) được tổ chức vào chiều ngày 14/5/2019. 

25 năm Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: Một chặng đường và những dấu son
Hội nghị thường niên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Đến dự có Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đoàn Thái Sơn và các đồng chí lãnh đạo NHNN Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện các bộ, ngành, tổ chức liên quan.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn trao cờ thi đua của NHNN Việt Nam cho Ban lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam chiều 14/5/2019 tại Hà Nội

Góp phần quan trọng cho sự phát triển của Ngành

Nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua, Chủ tịch HHNH ông Phan Đức Tú cho biết, HHNH đã luôn tích cực hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên, bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, điều hành của Chính phủ và NHNN, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ Hiệp hội và Hội đồng Hiệp hội đề ra, góp phần hỗ trợ các tổ chức hội viên tháo gỡ những khó khăn, tạo thuận lợi thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển lành mạnh, đúng hướng, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của các tổ chức hội viên trong bước đường phát triển.

Đồng thời, tổ chức và hoạt động của HHNH cũng từng bước được củng cố, hoàn thiện và không ngừng phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí của mình, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển và thành tích chung của ngành Ngân hàng trong 25 năm qua.

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của HHNH, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh,  trải qua chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, HHNH Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị thế của một tổ chức hội nghề nghiệp, đại diện tiếng nói cho cộng đồng ngân hàng, TCTD Việt Nam; là cầu nối đáng tin cậy giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý Nhà nước, hỗ trợ các hội viên để cùng hợp tác, phát triển an toàn và hiệu quả.

Những năm qua, theo đánh giá của lãnh đạo NHNN, HHNH đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình khi đóng vai trò kết nối các hội viên, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng, qua đó thực hiện có hiệu quả việc phản biện, góp ý chính sách, hỗ trợ tích cực cho NHNN trong xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng.

HHNH cũng đã chủ động phối hợp với NHNN, các cơ quan quản lý Nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên, làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức hội viên; hỗ trợ các tổ chức hội viên xử lý kịp thời những vướng mắc khó khăn.

Điểm nhấn trong hoạt động của tổ chức này là đầu năm 2019, HHNH đã ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, được Ban lãnh đạo NHNN ủng hộ, phát động toàn ngành triển khai thực hiện.

NHTMCP Quân đội (MB) là một trong những thành viên tham gia tích cực trong Hiệp hội, nhân dịp này Tổng giám đốc Lưu Trung Thái khẳng định, HHNH là cầu nối quan trọng liên kết các ngân hàng thành viên trong hoạt động cùng phát triển. Đồng thời, đóng góp và thực thi triển khai nhiều chương trình trọng điểm nâng cao tính thực thi chính sách của Chính phủ, NHNN trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong thời gian qua, MB luôn nhận được sự hỗ trợ của HHNH thông qua nhiều hình thức từ các chương trình hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức diễn đàn, thảo luận chính sách với cách nhìn đa chiều, phân tích xu thế có giải pháp với ngành Ngân hàng… Qua đó, giúp MB có nhiều thông tin để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn với chiến lược phát triển của mình.

Đổi mới mạnh mẽ tạo chuyển biến trong hoạt động

Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ, tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn.

Để đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, ông Phan Đức Tú cho biết, hoạt động của HHNH Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Muốn đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, HHNH tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên.

Đồng thời, hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và NHNN; đảm bảo chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên tiếp tục được thực hiện tốt hơn.

Những mục tiêu trọng tâm mà lãnh đạo HHNH đặt ra trong thời gian tới đối với tổ chức này là phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên của HHNH, kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hội viên, đồng thời tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích chung của cộng đồng; Triển khai có hiệu quả việc thực hiện “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” do HHNH ban hành; Có kế hoạch tiến tới đào tạo chứng chỉ hành nghề cho cán bộ ngân hàng...

Nhấn mạnh những khó khăn, thách thức, những vấn đề mà ngành Ngân hàng nói chung và Tổ chức hội viên HHNH nói riêng phải đối mặt và xử lý vẫn còn rất lớn, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đề nghị HHNH Việt Nam bên cạnh việc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 25 năm qua, cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung phát huy vai trò đầu mối liên kết tập hợp và vận động các tổ chức hội viên, tiên phong trong việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, tập trung triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đầu năm 2030 và Đề án tái cơ cấu hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020.

Lãnh đạo NHNN cũng yêu cầu, HHNH cần làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ NHNN tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong hoạt động ngân hàng; Tiếp tục triển khai những giải pháp hỗ trợ các tổ chức hội viên tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro, quản trị kinh doanh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động lành mạnh, an toàn và bền vững.

Tiếp tục hỗ trợ tích cực các tổ chức hội viên thích nghi, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động ngân hàng; Phối hợp với các đơn vị của NHNN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, vận động các tổ chức hội viên, TCTD thực hiện tốt Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng mà Hiệp hội đã ban hành… là những nhiệm vụ mà Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn lưu ý với HHNH cần phải triển khai trong thời gian tới để tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức này trong thời gian tới.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của HHNH, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập HHNH vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của NHNN Việt Nam và Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.310 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.174 23.324 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.180 23.285 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.170 23.300 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.170 23.300 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.149 23.311 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.155 23.315 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.300
48.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.300
48.200
Vàng SJC 5c
47.300
48.220
Vàng nhẫn 9999
47.000
48.000
Vàng nữ trang 9999
46.700
48.000