Hiệp hội Ngân hàng đề xuất tháo gỡ vướng mắc thuế GTGT đối với hoạt động L/C

13:35 | 13/11/2023 Chính sách
aa
Trên cơ sở ý kiến phản ánh, thảo luận và thống nhất trong cuộc họp trao đổi những vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động L/C, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về khó khăn, vướng mắc, cũng như đưa ra đề xuất kiến nghị đối với vấn đề này.
VNBA kêu gọi hội viên tiếp tục giảm lãi suất chia sẻ khó khăn khách hàng VNBA kêu gọi tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và TS. Nguyễn Quốc Hùng được vinh danh giải thưởng Asia Award

Ngân hàng đối mặt chồng chất khó khăn về thuế GTGT đối với hoạt động L/C

Theo Hiệp hội Ngân hàng, ngày 12/8/2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 324/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về thuế GTGT đối với hoạt động L/C, trong đó giao Bộ Tài chính căn cứ quy định của Luật thuế GTGT, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và pháp luật liên quan thực hiện thu thuế GTGT đối với hoạt động L/C; xem xét, xử lý việc vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp tiền thuế GTGT đối với hoạt động L/C...

Ngay sau khi có thông báo trên, Hiệp hội Ngân hàng đã nhận được ý kiến phản ánh của các ngân hàng hội viên về những vướng mắc, bất cập, có thể tác động rất nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng nếu phải tổ chức triển khai theo thông báo kết luận.

Vì vậy, để trao đổi, nắm rõ hơn các vướng mắc của các ngân hàng, trên cơ sở đó thống nhất kiến nghị các Cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ, ngày 3/11/2023, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức cuộc họp với một số ngân hàng hội viên, Nhóm công tác nước ngoài, với sự tham dự của đại diện Vụ Pháp chế và Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Hiệp hội Ngân hàng có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra đề xuất kiến nghị. Về quy định nộp thuế GTGT đối với dịch vụ L/C và việc thực hiện của các tổ chức tín dụng (TCTD), căn cứ quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn Luật thuế GTGT (Thông tư 219/2013/TT-BTC, Công văn 11754/BTC-CST năm 2010 và các công văn trả lời các ngân hàng của Bộ Tài Chính trong quá trình triển khai) thì dịch vụ cấp tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, theo đó từ năm 2011 đến nay, các TCTD không thu thuế GTGT đối với các loại phí liên quan đến cam kết bảo lãnh thanh toán của ngân hàng; các TCTD chỉ thu thuế GTGT đối với các loại phí liên quan đến dịch vụ thanh toán L/C.

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước có ý kiến: căn cứ Khoản 15 Điều 4 Luật các TCTD 2010 định nghĩa cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản bao gồm L/C, nên việc các TCTD không kê khai và nộp thuế GTGT đối với dịch vụ L/C là không đúng quy định của Luật thuế GTGT. Do vậy, ngày 22/4/2020, Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1606/TCT-DNL đề nghị Cục thuế địa phương rà soát kê khai nộp thuế của các TCTD trên địa bàn.

Từ năm 2020 đến nay, Hiệp hội Ngân hàng cùng các TCTD, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có nhiều ý kiến bằng văn bản và tại các cuộc họp báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan, trong đó nêu rõ căn cứ Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn Luật các TCTD, dịch vụ L/C có tính chất lưỡng tính vừa là dịch vụ thanh toán và vừa là dịch vụ cấp tín dụng. Do vậy, kiến nghị chỉ áp dụng tính thuế GTGT đối với khoản phí L/C có tính chất là dịch vụ thanh toán và không hồi tố, truy thu và phạt chậm nộp thuế GTGT đối với toàn bộ dịch vụ L/C từ năm 2011 đến nay.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ ngành, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 4527/NHNN-TD ngày 3/6/2023 cho rằng không có cơ sở pháp lý để phân loại tính chất lưỡng tính của L/C, cụ thể phí L/C nào là dịch vụ thanh toán và phí L/C nào là dịch vụ cấp tín dụng, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận số 324/TB -VPCP của PTT Lê Minh Khái tại cuộc họp về thuế GTGT đối với L/C. Theo đó thực hiện thu thuế GTGT đối với hoạt động L/C theo đúng quy định pháp luật; xem xét, xử lý việc vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp tiền thuế GTGT đối với L/C...

Như vậy, mặc dù Luật các TCTD 2010 định nghĩa cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản bao gồm L/C, song bản chất dịch vụ L/C không thay đổi trước và sau ngày 1/1/2011 (thời điểm có hiệu lực của của Luật các TCTD năm 2010). Trong khi đó, trước khi có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính cũng không sửa đổi Công văn 11754/BTC-CST năm 2010 hướng dẫn việc nộp thuế GTGT sau khi Luật các TCTD 2010 có hiệu lực; ngày 04/10/2017, Tổng Cục thuế vẫn giữ nguyên hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với phí L/C này tại Công văn 4520/TCT-DNL.

Chính vì vậy, từ năm 2011 đến nay, các TCTD chỉ nộp thuế GTGT đối với phí thu có tính chất thanh toán và phí khác, không nộp thuế GTGT đối với phí thu có tính chất cấp tín dụng. Đây hoàn toàn không phải là lỗi của các TCTD và các TCTD cũng không cố tình vi phạm, không cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật.

Hiệp hội Ngân hàng đề xuất tháo gỡ khó khăn Trên cơ sở ý kiến phản ánh, thảo luận và thống nhất trong cuộc họp trao đổi những vướng mắc thuế giá trị g
Nhiều vướng mắc, bất cập, có thể tác động rất nghiêm trọng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng nếu phải tổ chức triển khai theo thông báo kết luận tại Văn bản số 324/TB-VPCP

Về khó khăn, vướng mắc của các TCTD nếu thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 324/TB-VPCP ngày 12/8/2023 cũng được nêu rõ tại văn bản này. Cụ thể, về hạch toán tiền nộp thuế, bản chất thuế GTGT là thuế gián thu, trường hợp phải nộp bổ sung thuế phát sinh từ năm 2011, TCTD phải liên hệ và thu lại từ khách hàng, khách hàng sẽ không đồng ý vì lý do biểu phí NH đã niêm yết các mục phí L/C liên quan cấp tín dụng không chịu thuế GTGT. Hơn nữa, nhiều khách hàng đã hoàn tất việc lập báo cáo tài chính, kiểm toán hàng năm. Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay có nhiều khách hàng không còn quan hệ giao dịch với TCTD hoặc đã giải thể/phá sản/không còn tồn tại nên TCTD không thể thu thuế bổ sung từ khách hàng được nên phải ghi nhận và theo dõi phải thu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thu được thuế bổ sung từ khách hàng thì chi phí nộp thuế GTGT có được trừ khi tính thuế TNDN của từng năm không, hay đưa vào lợi nhuận giữ lại. Việc này ảnh hưởng đến trình bày lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm tài khóa trước đây của TCTD cũng như tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh, các chỉ số an toàn, giá cổ phiếu, cổ tức đã chia cho cổ đông…của các năm, tờ khai thuế và việc phân phối lợi nhuận đã chốt, đặc biệt các ngân hàng có trên 50% vốn Nhà nước không được hạch toán các chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BTC.

Về điều chỉnh hóa đơn và khai bổ sung hồ sơ khai thuế, khi thực hiện truy thu thuế GTGT (nếu có) để nộp vào Ngân sách nhà nước, TCTD và doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc phát hành hóa đơn điều chỉnh thuế GTGT, điều chỉnh lại về số liệu đã kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế…;

Về phía các TCTD, đặc thù hệ thống nhiều chi nhánh, phòng giao dịch trải dài khắp địa bàn cả nước, trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay đã có nhiều sự thay đổi, chia tách, sáp nhập đơn vị, số lượng giao dịch lớn, phát sinh trong thời gian dài, liên quan đến nhiều loại tiền tệ. Vì vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức cũng như nguồn lực cho việc rà soát, sao kê, bóc tách, tính toán và tổng hợp số liệu với nguồn dữ liệu rất lớn từ năm 2011 đến nay.

Nguyên tắc của thuế GTGT là khi các TCTD kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra, các khách hàng doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp nhập khẩu) sẽ được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng. Theo đó việc truy thu dẫn đến phát sinh một loạt các thủ tục, chi phí của toàn xã hội phải điều chỉnh hóa đơn, số liệu về kê khai, nộp thuế, khấu trừ/hoàn thuế, tăng vận hành của toàn bộ các doanh nghiệp, TCTD và cơ quan thuế.

Sau khi có Văn bản số 324/TB-VPCP, cơ quan thuế tại một số địa phương đã yêu cầu các TCTD về nộp thuế GTGT, dù chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể từ Tổng thuế - Bộ Tài chính. Điều này đã và đang gây hoang mang, lo lắng cho các chi nhánh của TCTD về việc thực thi các chính sách của nhà nước. Bên cạnh đó, để phòng ngừa rủi ro, hiện nay một số TCTD đã chủ động tuân thủ và ban hành biểu phí thu VAT của khách hàng. Tuy nhiên, việc thu thuế hiện nay có khá nhiều bất cập do một số nhóm mặt hàng không chịu thuế GTGT khi bán ra nên khi ngân hàng thu thêm, chi phí của khách hàng đội lên rất nhiều. Ngoài ra, việc thu thuế GTGT không đồng bộ giữa các ngân hàng hoặc có ngân hàng thu có ngân hàng chưa thu, dẫn đến chưa có sự thống nhất trong toàn hệ thống, một số khách hàng phản ứng quyết liệt yêu cầu phải có văn bản chính thức của cơ quan nhà nước …

Về tiền chậm nộp thuế và phạt vi phạm hành chính về thuế, đối với các chi phí xử phạt phát sinh bao gồm tiền phạt chậm nộp và phạt vi phạm hành chính, do việc truy thu thuế GTGT phát sinh từ năm 2011 đến nay, chi phí phạt chậm nộp phát sinh rất lớn (có thể gấp đôi số tiền thuế GTGT phải nộp), đồng thời theo trình bày ở trên, đây hoàn toàn không phải lỗi của các TCTD, các TCTD không trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với L/C. Bên cạnh đó, các TCTD gặp vướng mắc trong việc hạch toán nguồn nộp thuế đối với tiền phạt chậm nộp và phạt xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

Ngoài ra, việc truy thu và phạt chậm nộp các NHTM với số tiền lớn, mà nguyên nhân không phải do lỗi của các ngân hàng gây ra sẽ là không công bằng cho các ngân hàng, nhất là các ngân hàng từ trước đến nay luôn chấp hành và tuân thủ đúng các quy định pháp luật; đồng thời chính sách này nếu buộc phải thực hiện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của hệ thống ngân hàng nước ta, đồng thời gây mất niềm tin vào chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Những kiến nghị, đề xuất

Căn cứ vào những vướng mắc, bất cập nêu trên và ý kiến kiến nghị của các TCTD, Hiệp hội Ngân hàng xin đề xuất Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép các TCTD thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Một là, thực hiện sau 3 tháng kể từ khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính do các TCTD cần thời gian để rà soát cụ thể, chi tiết.

Hai là, hạch toán số tiền thuế GTGT đối với hoạt động L/C truy thu từ năm 2011 đến nay vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN do khoản thuế này là nghĩa vụ của khách hàng mà TCTD không có cơ sở/không thể thu hồi lại được từ khách hàng.

Ba là, không phải lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế đối với các hóa đơn TCTD đã lập sai thuế suất thuế GTGT.

Bốn là, cho phép TCTD kê khai và nộp thuế GTGT tập trung tại Trụ sở chính, không phải kê khai và nộp thuế về Cục thuế địa phương. Trường hợp cần điều tiết về Cục thuế địa phương, Tổng cục Thuế thực hiện điều tiết về cục thuế địa phương.

Năm là, không xử phạt chậm nộp thuế GTGT cũng như phạt vi phạm hành chính do đây không phải là lỗi của các TCTD.

Sáu là, chỉ đạo Cục thuế địa phương không yêu cầu các TCTD kê khai điều chỉnh và nộp thuế bổ sung cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Nguyễn Vũ
Nguồn:

Các tin khác

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 160/QĐ-NHNN ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
Ký chứng thực Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Ký chứng thực Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan đã thực hiện rà soát kỹ thuật văn bản sau thông qua. Chủ tịch Quốc hội đã ký chứng thực văn bản Luật theo quy định.
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của NHNN

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 154/QĐ-NHNN Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.
CIC: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

CIC: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động CIC năm 2024 tại trụ sở CIC.
SHB đồng hành cùng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam mang Tết ấm đến với vùng cao

SHB đồng hành cùng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam mang Tết ấm đến với vùng cao

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, trong hai ngày 26 – 27/01, SHB cùng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà tới các hộ nghèo, người có công, cán bộ và chiến sỹ tại các đồn biên phòng tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đồng thời thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tại địa bàn.
Thông tư 22 không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 22 không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai

Quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN không hạn chế quyền của tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai, không trái với các quy định hiện hành (Luật dân sự, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư 2020, Luật các TCTD 2024).
Đà Nẵng: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thống đốc

Đà Nẵng: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thống đốc

NHNN chi nhánh TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản 29/ĐAN-TH&KSNB về việc triển khai Chỉ thị 01 và 02/CT-NHNN của Thống đốc NHNN.
Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Tăng tính an toàn cho các TCTD

Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Tăng tính an toàn cho các TCTD

Theo đánh giá của TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi quan trọng, được kỳ vọng góp phần giúp hoạt động của các TCTD an toàn, phát triển lành mạnh và bền vững thời gian tới.
Những điểm mới của Luật Các TCTD sửa đổi và tác động đối với hoạt động ngân hàng

Những điểm mới của Luật Các TCTD sửa đổi và tác động đối với hoạt động ngân hàng

Ngày 18/01/2024, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Các TCTD. Luật Các TCTD được kết cấu gồm 15 Chương, 210 Điều, trong đó có một số nội dung chính sau.
Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng tiếp Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, ADB

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng tiếp Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, ADB

Ngày 22/1, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng tiếp ông Winfired Wicklein, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, ADB. Tham dự buổi tiếp về phía ADB có ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam; ông Ron Slangen, Phó Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam và một số chuyên gia cao cấp của ADB; về phía NHNN có ông Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú tiếp Tổ chức Developpement International Desjardins (DID)

Phó Thống đốc Đào Minh Tú tiếp Tổ chức Developpement International Desjardins (DID)

Sáng ngày 19/1, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đã có buổi làm việc với ông Patrick Cyr – Giám đốc Phát triển Quốc tế của Tổ chức Developpement International Desjardins (DID), tổ chức tài trợ cho Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (Dự án STEP). Cùng tham dự buổi làm việc bên DID còn có ông Jean Boisvert – Giám đốc dự án STEP tại Canada.
Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, sáng nay (18/1), Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.
Chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

Chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vào sáng nay (18/1), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 91,28%). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024

8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024.
CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/01/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tổ chức thành công “Hội nghị Tổng kết hoạt động TTTD năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024” để ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức tín dụng (TCTD), trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.
Xem thêm
Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Kỳ vọng tín dụng khu công nghiệp

Tăng trưởng tín dụng khu công nghiệp - chế xuất thời gian qua luôn có tốc độ khá, nhiều ngân hàng có nhóm khách hàng trong khu vực này kỳ vọng mở rộng cho vay
Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp tục khẳng định vị thế “huyết mạch” của nền kinh tế tại tỉnh Hòa Bình

Nhân buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, chiều ngày 22/02, Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm với NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.
Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Quyết liệt đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024

Sáng 20/02/2024, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; các ngân hàng thương mại. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm.
Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Mua vàng ngày vía Thần tài không chen lấn, kém sôi động so với mọi năm

Các cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội - nhất là tại con phố “vàng” Trần Nhân Tông ghi nhận sức mua kém, giảm nhiệt trong ngày vía Thần tài.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Đồng Tháp: Gần 1.600 tỷ đồng cho vay hai tháng đầu năm

Ước đến cuối tháng 2/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng tại Đồng Tháp đạt khoảng 106.631 tỷ đồng. Hơn 98% số hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp, người dân đã được các ngân hàng tiếp nhận, thẩm định và cho vay.
Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Ngân hàng cùng “đầu tàu kinh tế” vượt qua khó khăn

Gặp nhiều khó khăn trong quý đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chỉ dưới 1%. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện một loạt các giải pháp để vực dậy kinh tế, trong đó ngành Ngân hàng tham gia tích cực để thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó giúp GRDP cả năm của thành phố đạt mức 5,81%. Thời báo Ngân hàng phỏng vấn ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về các giải pháp của ngân hàng.
Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Đồng hành với nông dân xứ Nẫu

Phú Yên một tỉnh thuần nông, có đến 80% dân số sống ở nông thôn, 75% lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Là ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tam nông ở địa phương, thời gian qua, Agribank Phú Yên luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là thị trường trọng tâm, nông dân là người bạn đồng hành…
Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”: Những trải nghiệm lần đầu trong đời của người dùng xe điện

Cảm giác thót tim khi ngập nước sâu nhưng cả người và xe đều bình an vô sự, khoảnh khắc ngọt ngào khi…tỏ tình với trợ lý ảo thông minh và được đáp lại, hay những chuyến xe “không sợ say” cùng gia đình nhỏ…là những trải nghiệm lần đầu đầy cảm xúc được các thành viên cộng đồng VinFast chia sẻ trong cuộc thi “Lái xe xanh - Rinh rồng vàng”.
Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Vinhomes công bố chính sách mua nhà trả góp đảm bảo lãi suất cố định lên tới 15 năm

Ngày 5/2/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” với chính sách vay mua nhà tốt bậc nhất thị trường. Theo đó, khách hàng khi vay ngân hàng để mua nhà Vinhomes sẽ được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định ở mức thấp, tương đương 15 triệu đồng/tháng trở lên (gồm cả gốc lẫn lãi) và hoàn toàn không phải lo lắng khi thị trường biến động.
“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam  A Bank

“Khai xuân đón lộc – khởi sắc vẹn tròn” cùng Nam A Bank

Đón xuân Giáp thìn 2024, Nam A Bank khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và tài lộc với vô vàn ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng (KH) khi đến giao dịch tại quầy, qua thẻ tín dụng, Open Banking, điểm giao dịch số tự động ONEBANK…
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank khơi thông dòng vốn, đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh doanh

Nam A Bank triển khai giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân, với mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 7,0%/năm. Hoạt động này nhằm sát cánh cùng khách hàng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong năm mới.
Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

Kinh doanh “nhàn tênh” với tính năng chia sẻ báo có trên NCB iziMobile

NCB vừa ra mắt tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, giúp các chủ cửa hàng vận hành công tác bán hàng và quản lý doanh thu từ xa tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.
VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của VIB trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng triển khai Core banking Temenos trên nền tảng điện toán đám mây
Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Nhận ngay 10 cây vàng SJC khi gửi tiền tại VietinBank

Từ nay đến 31/3/2024, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC cùng quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng Gói sản phẩm tài chính cho con.
Du xuân với QR

Du xuân với QR

Các ngân hàng và trung gian thanh toán ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn liên tục nhắn tin, gửi thư điện tử, cập nhật thông tin cho người dùng các hình thức thanh toán di động, quét mã QR… tạo sự tiện lợi cho khách hàng đi du xuân không lo phải mang theo tiền mặt, tiền lẻ.
Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Agribank với dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số

Cùng với dòng chảy công nghệ, trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều dịch vụ tài chính số tiện ích nhất đang trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Đồng hành với toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ, chức năng, tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Người dùng thanh toán điện tử quan tâm nhiều nhất đến bảo mật

Bảng xếp hạng ngành Fintech năm 2023 của Reputa công bố mới đây cho thấy, người dùng ngày càng quan tâm đến đề an toàn bảo mật của các sản phẩm công nghệ tài chính như ví điện tử, App, Web… thay vì dành quá nhiều mối quan tâm đến các chương trình khuyến mãi như trước dịch Covid-19.
NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

NCB miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách hàng cá nhân

Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế dịp đầu năm mới, NCB triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền cho tất cả khách hàng cá nhân từ nay đến hết 31/03/2024.
Phiên bản di động