Ngành Ngân hàng Bắc Ninh: Không ngừng lớn mạnh trên quê hương Kinh Bắc

09:36 | 09/01/2017

Bắc Ninh hiện đang là tỉnh có mật độ NH dày nhất cả nước, chỉ đứng sau các thành phố trực thuộc Trung ương. Chia sẻ với phóng viên Thời báo Ngân hàng về bí quyết để quê hương Kinh Bắc thu hút được nhiều NH về làm nơi đóng chân, ông Nguyễn Như Đôn, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh chỉ nói ngắn gọn là nhờ “đất lành chim đậu”. 

Ngành Ngân hàng 2017: Khẳng định niềm tin
Ngành Ngân hàng Bắc Ninh: Bứt phá trong tăng trưởng tín dụng
Ông Nguyễn Như Đôn

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng, trải qua 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (01/01/1997 – 01/01/2017), ngành NH Bắc Ninh đã khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xin ông cho biết, ngành NH tỉnh đã đóng góp như thế nào vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh sau 20 năm tái lập?

Có thể khẳng định, nguồn vốn NH đầu tư hiệu quả trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Với sự kiên trì, bám sát các mục tiêu, định hướng, giải pháp chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh; sự chủ động, tích cực trong quản lý, điều hành của Chi nhánh NHNN cùng tinh thần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của các chi nhánh NH, TCTD... nên hoạt động NH trên địa bàn luôn được duy trì ổn định, an toàn.

Hoạt động của ngành NH đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường, tạo môi trường đầu tư ổn định, thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn FDI, qua đó thúc đẩy tăng trưởng.

Điều này đã được chứng minh qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong năm qua. Theo đó, tổng sản phẩm của tỉnh năm 2016 đã tăng 9% so với năm trước. Trong đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp và xây dựng chiếm tới 74,3%; dịch vụ chiếm 20,7%; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 5%.

Năm vừa qua cũng là năm mà thu nội địa cao nhất từ khi tái lập tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là hơn 16.800 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2015; trong đó thu nội địa đạt hơn 12.000 tỷ đồng. Thu hút vốn FDI của Bắc Ninh trong năm qua cũng vượt xa kế hoạch.

Bắc Ninh hiện nằm trong tốp các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước về thu hút FDI với hơn 900 dự án, tổng số vốn luỹ kế đạt hơn 12 tỷ USD, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Microsoft, Samsung, Pepsico, Canon… Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp Bắc Ninh nằm trong tốp 10 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất cả nước.

Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Cụ thể, ngành NH trên địa bàn đã thực hiện các chủ trương, chính sách gì để hỗ trợ cho phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, thưa ông?

Những chủ trương, chính sách về tiền tệ, tín dụng NH đã luôn được các TCTD trên địa bàn triển khai nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả. Nổi bật là việc điều chỉnh giảm mạnh mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh và quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu đã cơ bản hoàn thành theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các NH, TCTD cũng luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác giao dịch kế toán - thanh toán, tiền tệ - kho quỹ... bảo đảm hoạt động NH trên địa bàn luôn tăng trưởng, an toàn, hiệu quả.

Cùng với việc chú trọng đầu tư vốn cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh, hệ thống NH trên địa bàn còn làm tốt công tác tín dụng ưu đãi phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ khoảng 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 140 lần so với đầu năm 1997, qua đó đã góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Đến nay, với sự chỉ đạo của NHNN tỉnh, sự chung tay, góp sức của tập thể cán bộ, người lao động, toàn hệ thống NH trên địa bàn đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động vì cộng đồng. Những việc làm thiết thực và sự đóng góp ý nghĩa của cán bộ, người lao động ngành NH tỉnh luôn tạo hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân và được các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Chi nhánh NHNN tỉnh với vai trò quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động NH, luôn chỉ đạo các NH, TCTD trên địa bàn thực hiện tốt phương châm “Tăng trưởng, an toàn, hiệu quả và bền vững”.

Trải qua các giai đoạn với nhiều khó khăn, thử thách song với sự phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức NHNN và toàn hệ thống các NH, TCTD trên địa bàn, ngành NH tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sự phát triển vượt bậc của ngành NH tỉnh Bắc Ninh sau 20 năm tái lập tỉnh?

Tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn huy động của toàn ngành NH tỉnh ước đạt khoảng 75.000 tỷ đồng, tăng gấp hơn 380 lần so với đầu năm 1997 và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 36% năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 210 lần so với đầu năm 1997 và tốc độ tăng trưởng bình quân là 31% năm.

Tỷ lệ nợ xấu hiện chỉ trên 1%, thấp hơn giới hạn cho phép. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng hàng năm luôn cao hơn mức tăng trưởng bình quân của Ngành trong toàn quốc và chuyển dịch theo hướng tích cực.

Hiện nay, hầu hết các hệ thống đã nối mạng thanh toán, chuyển tiền thông suốt từ trung ương đến các chi nhánh và nối mạng thanh toán quốc tế, tốc độ thanh toán tăng mạnh. Các dịch vụ NH phong phú, đa dạng, hiện đại, với ứng dụng công nghệ cao được đưa vào khai thác, sử dụng đồng bộ, hiệu quả như thẻ NH, NH internet, NH di động, NH tại nhà...

Nhờ đó, hệ thống NH, TCTD trên địa bàn đã triển khai thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về thành toán không dùng tiền mặt. Hiện toàn hệ thống có 230 máy ATM, 824 POS, thực hiện trả lương qua tài khoản cho hơn 540.000 cá nhân, tổ chức.

Từ chỗ chỉ có 4 chi nhánh NH và 11 QTDND cơ sở, đến nay mạng lưới NH, TCTD đã phát triển rộng khắp tỉnh với 36 đầu mối các NH. Trong đó có Chi nhánh NHNN, 10 NHTM Nhà nước, 21 NHTMCP, 1 NHCSXH, 1 NH HTX, 1 NH 100% vốn nước ngoài, 1 Ngân hàng Phát triển, 26 QTDND cơ sở và 1 tổ chức tài chính vi mô, với hơn 1.000 điểm giao dịch, gồm cả các điểm giao dịch tự động ATM, POS.

Cùng với sự phát triển về mạng lưới, quy mô và chất lượng nguồn nhân lực cũng không ngừng nâng lên. Đến nay, toàn hệ thống trên địa bàn có khoảng 2.500 cán bộ, nhân viên, người lao động, trong đó chủ yếu có trình độ đại học và trên đại học.

Trước yêu cầu hội nhập và những đòi hỏi từ thực tiễn, ngành NH tỉnh Bắc Ninh đã đặt ra kế hoạch, giải pháp như thế nào để tiếp tục duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, thưa ông?

Chúng tôi xác định, hệ thống NH tỉnh sẽ bám sát các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của tỉnh và của NHNN Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020, tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, duy trì, nâng cao vị thế của Chi nhánh NHNN trong việc tổ chức triển khai các công cụ chính sách theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

NHNN tỉnh sẽ chỉ đạo các chi nhánh NH, TCTD hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng tín dụng được giao phù hợp với năng lực thực tế của từng đơn vị, đảm bảo việc mở rộng đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hoạt động NH; chỉ tiêu cụ thể là tăng trưởng tín dụng bình quân 15-18%/năm; nợ xấu trên địa bàn dưới 3%.

NHNN tỉnh xác định sẽ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tín dụng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đặc biệt chú trọng ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay NH...

Song song với hoạt động cung cấp vốn cho nền kinh tế, không thể quên việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN tỉnh; tích cực phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời những sai phạm và rủi ro gây mất ổn định, đảm bảo an toàn hoạt động NH và hệ thống các TCTD; xây dựng hệ thống các chi nhánh NH, TCTD trên địa bàn phát triển đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế...

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cơ cấu lại hệ thống các NH, TCTD và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh. Công tác nhân sự cũng sẽ được NHNN tỉnh chú trọng thông qua đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, năng lực quản trị điều hành của các NHTM; đồng thời tích cực đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; xây dựng hệ thống NH trên quê hương Kinh Bắc ngày một lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Xin cảm ơn ông!

Lan Hương thực hiện

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.540 22.850 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.570 22.850 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.562 22.862 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.810 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.610 22.810 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.565 22.857 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.585 22.865 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.600 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.620 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
61.050
61.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
61.050
61.650
Vàng SJC 5c
61.050
61.670
Vàng nhẫn 9999
52.500
53.200
Vàng nữ trang 9999
52.200
52.900