Ngành Ngân hàng Thái Bình: Nỗ lực cùng khách hàng thực hiện “mục tiêu kép”

05:57 | 26/07/2021

Với vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp chỉ đạo của NHNN Việt Nam đảm bảo chính sách được điều hành hiệu quả, hoạt động ngân hàng thông suốt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

nganh ngan hang thai binh no luc cung khach hang thuc hien muc tieu kep
Sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của NHNN Chi nhánh tỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ trên địa bàn đã mang lại hiệu quả tích cực

Tập trung nguồn vốn có trọng điểm, hiệu quả

Ngay từ những ngày tháng đầu năm, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng tỉnh Thái Bình năm 2021, NHNN Chi nhánh tỉnh đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về các nhiệm vụ, kế hoạch, định hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các TCTD chấp hành nghiêm các quy định của NHNN Việt Nam và quy định pháp luật về lãi suất, tín dụng, quản lý kiểm soát nợ xấu, an toàn kho quỹ; triển khai các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về lĩnh vực thanh toán...

Đến nay, có thể khẳng định rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của NHNN Chi nhánh tỉnh trong điều hành chính sách tiền tệ trên địa bàn đã mang lại hiệu quả tích cực trong những tháng đầu năm 2021. Đến 30/6/2021, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 89.637 tỷ đồng, tăng 4,6% so 31/12/2020. Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 7,9%, tiền gửi dân cư chiếm 92,1%; tiền gửi dưới 12 tháng chiếm 60,6%; tiền gửi bằng VND chiếm 97,9% tổng nguồn vốn huy động.

Theo bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, trong 6 tháng đầu năm 2021, các TCTD trên địa bàn tập trung triển khai các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, DNNVV, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông; tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ đời sống, tín dụng tiêu dùng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ và NHNN về hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh đến 30/6/2021 đạt 70.048 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 31/12/2020 (toàn quốc tăng 5,1%).

Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành trong đó có ngành Ngân hàng nên dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng một số chỉ số kinh tế của tỉnh Thái Bình vẫn đạt được ở mức khá trong nửa đầu năm 2021 như: So với cùng kỳ tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,92%; khu vực nông - lâm - nghiệp và thủy sản tăng 1,71%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,93%; khu vực dịch vụ tăng 4,35%...

Đồng hành cùng khách hàng vượt khó

Trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động ngân hàng luôn thông suốt, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình, các TCTD trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam, UBND tỉnh và cơ quan y tế địa phương; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

NHNN tỉnh đã chỉ đạo hệ thống các TCTD đẩy mạnh thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN, các văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình. Các TCTD trên địa bàn đã chủ động làm việc với khách hàng để nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, bố trí nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn.

Các TCTD trên địa bàn đã điều chỉnh giảm lãi suất các khoản cho vay mới, giảm lãi suất đối với dư nợ cũ. Đặc biệt, các TCTD đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mới ngắn hạn 5 lĩnh vực ưu tiên về mức 4,5%/năm (đối với các NHTM), 5,5%/năm (đối với các QTDND) theo đúng chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

Tính từ ngày 23/1/2020, ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện cho vay mới 12.008 khách hàng, doanh số cho vay trên 39.167 tỷ đồng, giúp khách hàng kịp thời bổ sung nguồn vốn khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh; trong đó có cả cho vay doanh nghiệp để trả lương cho người lao động theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Đồng thời, giảm lãi suất cho vay mới từ 1-1,5% đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số tiền lãi giảm cho khách hàng từ tháng 4/2020 đến nay khoảng 168 tỷ đồng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 247 khách hàng, dư nợ 319 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 685 khách hàng, số tiền lãi hỗ trợ 343 triệu đồng; giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử khoảng 30% đối với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo bà Phan Thị Tuyết Trinh, việc cần làm thường xuyên của chi nhánh trong bối cảnh dịch bệnh là chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN vàThông tư 03/2021/TT-NHNN của Thống đốc NHNN; thực hiện Thông báo kết luận số 137/TB-NHNN ngày 7/5/2021 của Thống đốc NHNN tại Hội nghị trực tuyến về công tác tín dụng và triển khai Thông tư 03/2021/TT-NHNN, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Theo dõi nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các cấp phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai chính sách, nhất là tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.

NHNN tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 7/1/2019 của Thống đốc NHNN.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động của các TCTD an toàn, bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, NHNN chi nhánh tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt theo đúng mục tiêu và lộ trình đề ra; tăng cường phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu.

Tăng cường thực hiện và chỉ đạo các QTDND trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của Thủ tướng và Thống đốc NHNN đối với hệ thống QTDND, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 2/10/2018 về chấn chỉnh, tăng cường, phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác giám sát của NHNN chi nhánh tỉnh đối với hệ thống QTDND, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro, sai phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý sớm các vi phạm pháp luật một cách triệt để, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn hoạt động hệ thống QTDND.

Cùng với đó, hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận, đảm bảo hoạt động ngân hàng ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Chí Kiên - Thái Dũng

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.030 23.340 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.070 23.350 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.040 23.340 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.050 23.330 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.080 23.300 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.090 23.300 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.058 23.550 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.054 23.345 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.100 23.345 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.110 23.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.000
69.020
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.000
69.000
Vàng SJC 5c
68.000
69.020
Vàng nhẫn 9999
54.150
55.150
Vàng nữ trang 9999
53.950
54.750