Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tại Vietcombank

08:39 | 22/10/2021 Pháp luật về Phòng chống tham nhũng
aa
Tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những quan điểm nội bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích tiết kiệm là để phục vụ cho kháng khiến và kiến quốc, để tăng thêm vốn xây dựng đất nước. Hiện nay, trước diễn biến và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, tiết kiệm còn mang thêm ý nghĩa tiếp sức cho nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hỗ trợ cho những gia đình, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngày 7/10/2021 vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những nhiệm vụ trong tâm trong những tháng cuối năm 2021 và phương hướng triển khai năm 2022. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thanh tra, các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Có thể thấy, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành và của toàn xã hội.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tư tưởng về chống lãng phí, tinh thần chủ động, tiên phong thực hành tiết kiệm luôn được chú trọng không chỉ trong giai đoạn dịch bệnh mà dù ở thời kì nào, Ban lãnh đạo cũng quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống Vietcombank.

thuc hanh tiet kiem phong chong lang phi tai vietcombank
Thư động viên cán bộ nhân viên của Tổng giám đốc VCB

Hằng năm, trên cơ sở Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quán triệt của Ngân hàng Nhà nước về nội dung chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Ngân hàng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank ký ban hành Chương trình hành động nội bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai theo từng năm của toàn hệ thống, gắn với cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chương trình hành động nhằm thống nhất chủ trương, hành động, tạo bước chuyển biến mới tích cực, nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Chương trình hành động hằng năm luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị và trách nhiệm tuân thủ, chủ động đóng góp của cán bộ, người lao động trong nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí từ trung ương đến cơ sở; thực hành đi liền với kiểm tra, đôn đốc, biểu dương thành tích đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm.

Chương trình hành động của Vietcombank về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 được ban hành tháng 2/2021 đã bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực để tăng đóng góp cho nền kinh tế, tạo cơ sở giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các quy định, văn bản của Nhà nước, của ngành Ngân hàng về công tác chống tham nhũng, lãng phí, kết hợp bám sát đặc thù công tác, các mảng lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần tiết kiệm hiệu quả vẫn đảm bảo quyền lợi người lao động, đảm bảo hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh. Chương trình hành động quy định các nội dung tiết kiệm xuyên suốt trong từng mảng công tác cụ thể: (i) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng chi phí thường xuyên năm 2021; (ii) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản; (iii) Tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; (iv) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian làm việc.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành phong trào thi đua yêu nước tại Vietcombank, có ý nghĩa sâu sắc, thấm nhuần vào nhận thức của cán bộ, nhân viên, người lao động. Kết quả thực hiện trong những năm qua, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên của Vietcombank năm 2018 đạt hơn 172 tỷ đồng, năm 2019 đạt gần 193 tỷ đồng. Tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đạt 39 tỷ đồng, năm 2019 đạt 18 tỷ đồng. Hoàn thành cắt giảm 100% chi phí lễ động thổ, khởi công các công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn. Trong thời gian dịch bệnh, Vietcombank cũng đã rà soát lại các khoản chi tiêu, quản lý công tác mua sắm công, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch một cách hiệu quả, tối ưu chi phí.

Song song với việc đảm bảo tuân thủ chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng chỉ đạo hướng tới mục tiêu kép: tận dụng tối đa nguồn lực, kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhằm duy trì kinh doanh liên tục, phát triển bền vững. Cụ thể, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố tình hình dịch bệnh quốc gia vào tháng 1/2020, Ban lãnh đạo Vietcombank đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, với Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT trực tiếp là Trưởng ban, Tổng Giám đốc là Phó trưởng ban thường trực, cùng một mạng lưới các tiểu ban tại tất cả các Chi nhánh, Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc với chức năng đảm bảo kinh doanh liên tục và thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh đồng bộ trên toàn hệ thống.

Vietcombank luôn kịp thời cập nhật và triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo về phòng chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, bám sát đề ra phương án triển khai tại cơ sở phù hợp, thực chất, nghiêm túc, hiệu quả.

Đến nay, Vietcombank đã ban hành trên 60 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong từng giai đoạn, xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch để đồng bộ ứng xử cho các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Mạng lưới Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thường xuyên trao đổi, tổ chức họp trực tuyến nhằm tăng cường báo cáo, giám sát triển khai và theo dõi tình hình dịch bệnh tại từng đơn vị, kịp thời tư vấn, chỉ đạo khi xảy ra tình huống.

Ngoài ra, một loạt các hành động phòng, chống dịch bệnh đã được Vietcombank triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tiêm vắc xin là cách thức hiệu quả nhất để phòng tránh, đẩy lùi dịch bệnh. Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo Vietcombank đã chỉ đạo triển khai tiêm chủng, khuyến khích tiêm chủng với toàn bộ người lao động tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Tới nay, đa số cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống Vietcombank đã được tiêm mũi 1 vắc-xin và đang hoàn thành việc tiêm mũi 2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y Tế, trong đó riêng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, người lao động Vietcombank có tiến độ tiêm chủng tương đương với tiến độ chung của toàn thành phố.

Việc hoàn thành tiêm chủng của từng người lao động được theo dõi chặt chẽ trên hệ thống thông tin trực tuyến đồng bộ của Vietcombank, giúp tối đa hoá hiệu quả nguồn lực, đảm bảo sức khoẻ người lao động, vừa duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bền vững. Ban lãnh đạo Vietcombank cũng chấp thuận nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh, như: hỗ trợ chi phí triển khai thuê địa điểm nghỉ ngơi, tham gia điều phối phòng chống dịch, hỗ trợ phúc lợi khi tham gia các phương án 3-2-1, hỗ trợ đối với cán bộ là F0. Các chính sách phải đảm bảo chi đúng người, đúng việc, tách lọc đúng đối tượng, trở thành nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời tới người lao động, tránh lãng phí, tránh việc trục lợi tài chính cá nhân.

Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, Tổng Giám đốc Vietcombank đã gửi thư động viên tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, vững tin, đồng lòng trong công tác chống dịch cũng như công tác chuyên môn, hướng tới môi trường Vietcombank khoẻ mạnh, duy trì kinh doanh hiệu quả.

Từ kết quả nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh đại dịch phức tạp, lấy nền tảng từ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng bộ trên toàn hệ thống, Vietcombank đã thực hiện nhiều chính sách tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trong tình hình dịch bệnh. Vietcombank đã triển khai hàng loạt các chính sách miễn, giảm lãi, hỗ trợ khách hàng, tăng cường đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế trước đại dịch Covid-19. Năm 2020, Vietcombank đã thực hiện 5 đợt giảm lãi suất cho vay, nhiều nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ được Vietcombank hỗ trợ lãi suất cho vay xấp xỉ 660.000 tỷ đồng; tổng số tiền lãi sau năm lần giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Vietcombank cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với dư nợ được cơ cấu tại thời điểm 31/12/2020 là 5.156 tỷ đồng (nợ gốc 4.438 tỷ đồng và nợ lãi 718 tỷ đồng). Năm 2020, Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng với quy mô 3.290 tỷ đồng. Ngày 15/7/2021, Vietcombank ban hành quyết định giảm lãi suất tiền vay đối với tất cả khách hàng trong thời gian từ 15/7 đến hết 31/12/2021 với quy mô khoảng 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình lãi suất thấp đối với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn từ nay đến cuối năm. 6 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền lãi Vietcombank đã giảm cho khách hàng là 2.115 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ khách hàng trong 6 tháng cuối năm 2021 dự kiến lên tới 4.000 tỷ đồng và cả năm 2021 là 6.100 tỷ đồng.

Tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những quan điểm nội bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích tiết kiệm là để phục vụ cho kháng khiến và kiến quốc, để tăng thêm vốn xây dựng đất nước. Hiện nay, trước diễn biến và sức ảnh hưởng tiêu cực và phức tạp của đại dịch Covid-19, tiết kiệm còn mang thêm ý nghĩa tiếp sức cho nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hỗ trợ cho những gia đình, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thấm nhuần tư tưởng đó, Vietcombank luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo kinh doanh liên tục và hiệu quả, đồng thời đề cao tiết kiệm, chống lãng phí, tạo cơ sở để tăng cường hỗ trợ khách hàng, người dân, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Vietcombank có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp, chính sách phù hợp với các trạng thái mới của dịch bệnh, giám sát chặt chẽ kế hoạch tài chính, loại bỏ những khoản chi tiêu lãng phí, tập trung nguồn lực hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, sẵn sàng trước mọi tình huống phức tạp phát sinh bởi dịch bệnh, với mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, liên tục.

Phan Thị Thu Trang - Chi nhánh Thăng Long
Nguồn:

Các tin khác

Xem thêm
Sức bật mới cho thị trường M&A

Sức bật mới cho thị trường M&A

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là hấp dẫn nhờ sự ổn định về chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, thị trường tiêu dùng nội địa không ngừng tăng nhanh. Trong năm 2023, ngân hàng là một trong những lĩnh vực có hoạt động M&A sôi nổi nhất.
[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

[Infographic] Vốn FDI thực hiện 11 tháng năm 2023

Tính từ đầu năm đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 20,25 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018 - 2023.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng nay (28/11), sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua luật này. Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,13 %). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Triển vọng khả quan của cổ phiếu ngân hàng năm 2024

Triển vọng khả quan của cổ phiếu ngân hàng năm 2024

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, nhóm ngành này cũng được kỳ vọng phục hồi, thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
thoi bao ngan hang chung tay vi tre em vung cao

Thời báo Ngân hàng "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

Thời báo Ngân hàng phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do Thời báo Ngân hàng tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
khai mac dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023

Khai mạc Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023 chính thức khai mạc tại Cung Điền kinh Hà Nội, với chủ đề “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung 6 môn thể thao tham gia thi đấu, gồm: Bóng bàn; Cầu lông; Quần vợt; Cờ tướng; Chạy điền kinh; Bóng đá nam, nữ 7 người, với tổng số 44 nội dung thi đấu.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Bến Tre: Cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tăng nhanh

Bến Tre: Cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tăng nhanh

Sau khi được bổ sung 250 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ việc làm, hoạt động cho vay ưu đãi lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP tại Bến Tre có mức tăng trưởng nhanh với dư nợ tăng thêm hàng trăm tỷ đồng.
Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Khánh Hòa nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

Nhắc đến Khánh Hòa là nói đến một vùng đất đầy tiềm năng phát triển kinh tế biển với du lịch, cảng biển, khu kinh tế mở... Nhưng, phía sau những gam màu tươi sáng ấy, việc phát triển kinh tế bền vững của Khánh Hòa vẫn còn nhiều thách thức.
Phú Yên nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn

Phú Yên nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn

Cũng như ở nhiều địa phương khác trong cả nước, các tổ tiết kiệm và vay vốn tại Phú Yên được ví như những ‘cánh tay nối dài’ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Thông qua hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách khác… được tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 chốt ngày ra mắt

VinFast VF 6 là mẫu xe thuần điện đầu tiên trong phân khúc SUV/CUV hạng B ở Việt Nam, được phân phối với 2 phiên bản: Eco và Plus.
Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

Hạ Long: Căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 đắt hàng

nguồn cung bất động sản trong quý II/2023 chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, đầu tư và thiếu vắng hẳn các sản phẩm nhà ở phù hợp túi tiền của số đông người dân.
Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền”

Vietcombank vừa ra mắt bộ giải pháp “QR nhận tiền” dành cho người bán hàng trên VCB Digibank, giúp khách hàng tạo mã QR nhận tiền chỉ trong một vài giây; tạo nhiều mã QR cho các mục đích/cửa hàng khác nhau và dễ dàng quản lý doanh thu theo từng mã.
Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Ngân hàng đẩy mạnh mở tài khoản thanh toán từ xa

Nhờ tích cực áp dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình số hoá, hiện nhiều ngân hàng Việt đã đạt tỷ lệ hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số, giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tỷ lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang nỗ lực hướng tới.
Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ra mắt hình thức thanh toán bằng đồng hồ thông minh

Ngày 22/11, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt hình thức thanh toán một chạm Garmin Pay trên các thiết bị đồng hồ thông minh của Garmin. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai hình thức thanh toán này, giúp gia tăng độ phủ của VPBank trong hệ sinh thái thanh toán Tap & Pay.
BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV đạt giải “Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” ASOCIO 2023

BIDV là đại diện duy nhất của Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) trao Giải thưởng ASOCIO hạng mục Đơn vị chuyển đổi số xuất sắc (ASOCIO Digital Transformation Award). Lễ trao giải được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị ASOCIO Digital Summit.
Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh mới tại khu đô thị Starlake

Ngân hàng Woori Việt Nam khai trương chi nhánh tại ngã tư trung tâm khu đô thị sầm uất Starlake Hà Nội nhân kỷ niệm 26 năm có mặt tại Việt Nam. HLV Park Hang Seo là khách hàng đầu tiên mở tài khoản tại chi nhánh.
BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

BAOVIET Bank phê duyệt vay bổ sung vốn kinh doanh chỉ trong 24 giờ

Nhằm “tiếp vốn” cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đang có xu hướng tăng cao trong những tháng cuối năm, ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã có sự điều chỉnh cho sản phẩm BAOVIET Easy Loan với nhiều ưu đãi mới vượt trội.
VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

VPBank đón đầu xu hướng quản lý tài sản “may đo” riêng cho khách hàng VIP

Bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dựa trên từng nhóm chân dung khách hàng, VPBank kỳ vọng mỗi khách hàng ưu tiên sẽ có một hành trình trải nghiệm tài chính chuyên nghiệp, dịch vụ hiệu quả và đặc quyền đẳng cấp.
VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

VietABank công bố Báo cáo tài chính quý III/2023

Kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng trong quý III/2023 cho thấy xu hướng lợi nhuận suy giảm. Theo các chuyên gia, lợi nhuận trước thuế tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của tăng trưởng tín dụng, áp lực chi phí vốn cao, chi phí dự phòng rủi ro tăng.
Phiên bản di động