Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tại Vietcombank

08:39 | 22/10/2021

Tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những quan điểm nội bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích tiết kiệm là để phục vụ cho kháng khiến và kiến quốc, để tăng thêm vốn xây dựng đất nước. Hiện nay, trước diễn biến và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, tiết kiệm còn mang thêm ý nghĩa tiếp sức cho nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hỗ trợ cho những gia đình, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngày 7/10/2021 vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những nhiệm vụ trong tâm trong những tháng cuối năm 2021 và phương hướng triển khai năm 2022. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thanh tra, các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Có thể thấy, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành và của toàn xã hội.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tư tưởng về chống lãng phí, tinh thần chủ động, tiên phong thực hành tiết kiệm luôn được chú trọng không chỉ trong giai đoạn dịch bệnh mà dù ở thời kì nào, Ban lãnh đạo cũng quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống Vietcombank.

thuc hanh tiet kiem phong chong lang phi tai vietcombank
Thư động viên cán bộ nhân viên của Tổng giám đốc VCB

Hằng năm, trên cơ sở Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quán triệt của Ngân hàng Nhà nước về nội dung chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Ngân hàng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank ký ban hành Chương trình hành động nội bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai theo từng năm của toàn hệ thống, gắn với cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chương trình hành động nhằm thống nhất chủ trương, hành động, tạo bước chuyển biến mới tích cực, nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Chương trình hành động hằng năm luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị và trách nhiệm tuân thủ, chủ động đóng góp của cán bộ, người lao động trong nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí từ trung ương đến cơ sở; thực hành đi liền với kiểm tra, đôn đốc, biểu dương thành tích đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm.

Chương trình hành động của Vietcombank về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 được ban hành tháng 2/2021 đã bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực để tăng đóng góp cho nền kinh tế, tạo cơ sở giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các quy định, văn bản của Nhà nước, của ngành Ngân hàng về công tác chống tham nhũng, lãng phí, kết hợp bám sát đặc thù công tác, các mảng lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần tiết kiệm hiệu quả vẫn đảm bảo quyền lợi người lao động, đảm bảo hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh. Chương trình hành động quy định các nội dung tiết kiệm xuyên suốt trong từng mảng công tác cụ thể: (i) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng chi phí thường xuyên năm 2021; (ii) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản; (iii) Tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; (iv) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian làm việc.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành phong trào thi đua yêu nước tại Vietcombank, có ý nghĩa sâu sắc, thấm nhuần vào nhận thức của cán bộ, nhân viên, người lao động. Kết quả thực hiện trong những năm qua, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên của Vietcombank năm 2018 đạt hơn 172 tỷ đồng, năm 2019 đạt gần 193 tỷ đồng. Tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đạt 39 tỷ đồng, năm 2019 đạt 18 tỷ đồng. Hoàn thành cắt giảm 100% chi phí lễ động thổ, khởi công các công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn. Trong thời gian dịch bệnh, Vietcombank cũng đã rà soát lại các khoản chi tiêu, quản lý công tác mua sắm công, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch một cách hiệu quả, tối ưu chi phí.

Song song với việc đảm bảo tuân thủ chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng chỉ đạo hướng tới mục tiêu kép: tận dụng tối đa nguồn lực, kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhằm duy trì kinh doanh liên tục, phát triển bền vững. Cụ thể, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố tình hình dịch bệnh quốc gia vào tháng 1/2020, Ban lãnh đạo Vietcombank đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, với Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT trực tiếp là Trưởng ban, Tổng Giám đốc là Phó trưởng ban thường trực, cùng một mạng lưới các tiểu ban tại tất cả các Chi nhánh, Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc với chức năng đảm bảo kinh doanh liên tục và thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh đồng bộ trên toàn hệ thống.

Vietcombank luôn kịp thời cập nhật và triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo về phòng chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, bám sát đề ra phương án triển khai tại cơ sở phù hợp, thực chất, nghiêm túc, hiệu quả.

Đến nay, Vietcombank đã ban hành trên 60 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong từng giai đoạn, xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch để đồng bộ ứng xử cho các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Mạng lưới Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thường xuyên trao đổi, tổ chức họp trực tuyến nhằm tăng cường báo cáo, giám sát triển khai và theo dõi tình hình dịch bệnh tại từng đơn vị, kịp thời tư vấn, chỉ đạo khi xảy ra tình huống.

Ngoài ra, một loạt các hành động phòng, chống dịch bệnh đã được Vietcombank triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tiêm vắc xin là cách thức hiệu quả nhất để phòng tránh, đẩy lùi dịch bệnh. Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo Vietcombank đã chỉ đạo triển khai tiêm chủng, khuyến khích tiêm chủng với toàn bộ người lao động tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Tới nay, đa số cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống Vietcombank đã được tiêm mũi 1 vắc-xin và đang hoàn thành việc tiêm mũi 2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y Tế, trong đó riêng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, người lao động Vietcombank có tiến độ tiêm chủng tương đương với tiến độ chung của toàn thành phố.

Việc hoàn thành tiêm chủng của từng người lao động được theo dõi chặt chẽ trên hệ thống thông tin trực tuyến đồng bộ của Vietcombank, giúp tối đa hoá hiệu quả nguồn lực, đảm bảo sức khoẻ người lao động, vừa duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bền vững. Ban lãnh đạo Vietcombank cũng chấp thuận nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh, như: hỗ trợ chi phí triển khai thuê địa điểm nghỉ ngơi, tham gia điều phối phòng chống dịch, hỗ trợ phúc lợi khi tham gia các phương án 3-2-1, hỗ trợ đối với cán bộ là F0. Các chính sách phải đảm bảo chi đúng người, đúng việc, tách lọc đúng đối tượng, trở thành nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời tới người lao động, tránh lãng phí, tránh việc trục lợi tài chính cá nhân.

Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, Tổng Giám đốc Vietcombank đã gửi thư động viên tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, vững tin, đồng lòng trong công tác chống dịch cũng như công tác chuyên môn, hướng tới môi trường Vietcombank khoẻ mạnh, duy trì kinh doanh hiệu quả.

Từ kết quả nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh đại dịch phức tạp, lấy nền tảng từ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng bộ trên toàn hệ thống, Vietcombank đã thực hiện nhiều chính sách tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trong tình hình dịch bệnh. Vietcombank đã triển khai hàng loạt các chính sách miễn, giảm lãi, hỗ trợ khách hàng, tăng cường đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế trước đại dịch Covid-19. Năm 2020, Vietcombank đã thực hiện 5 đợt giảm lãi suất cho vay, nhiều nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ được Vietcombank hỗ trợ lãi suất cho vay xấp xỉ 660.000 tỷ đồng; tổng số tiền lãi sau năm lần giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Vietcombank cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với dư nợ được cơ cấu tại thời điểm 31/12/2020 là 5.156 tỷ đồng (nợ gốc 4.438 tỷ đồng và nợ lãi 718 tỷ đồng). Năm 2020, Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng với quy mô 3.290 tỷ đồng. Ngày 15/7/2021, Vietcombank ban hành quyết định giảm lãi suất tiền vay đối với tất cả khách hàng trong thời gian từ 15/7 đến hết 31/12/2021 với quy mô khoảng 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình lãi suất thấp đối với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn từ nay đến cuối năm. 6 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền lãi Vietcombank đã giảm cho khách hàng là 2.115 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ khách hàng trong 6 tháng cuối năm 2021 dự kiến lên tới 4.000 tỷ đồng và cả năm 2021 là 6.100 tỷ đồng.

Tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những quan điểm nội bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích tiết kiệm là để phục vụ cho kháng khiến và kiến quốc, để tăng thêm vốn xây dựng đất nước. Hiện nay, trước diễn biến và sức ảnh hưởng tiêu cực và phức tạp của đại dịch Covid-19, tiết kiệm còn mang thêm ý nghĩa tiếp sức cho nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hỗ trợ cho những gia đình, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thấm nhuần tư tưởng đó, Vietcombank luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo kinh doanh liên tục và hiệu quả, đồng thời đề cao tiết kiệm, chống lãng phí, tạo cơ sở để tăng cường hỗ trợ khách hàng, người dân, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Vietcombank có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp, chính sách phù hợp với các trạng thái mới của dịch bệnh, giám sát chặt chẽ kế hoạch tài chính, loại bỏ những khoản chi tiêu lãng phí, tập trung nguồn lực hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, sẵn sàng trước mọi tình huống phức tạp phát sinh bởi dịch bệnh, với mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, liên tục.

Phan Thị Thu Trang - Chi nhánh Thăng Long

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
9,00
9,00
9,00
9,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.300 23.600 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.258 23.618 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.270 23.610 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.310 23.570 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.263 23.748 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.301 23.622 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.270 23.770 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
67.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
67.200
Vàng SJC 5c
66.300
67.720
Vàng nhẫn 9999
54.500
55.700
Vàng nữ trang 9999
54.300
55.300