Thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tại Vietcombank

08:39 | 22/10/2021 Pháp luật về Phòng chống tham nhũng
aa
Tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những quan điểm nội bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích tiết kiệm là để phục vụ cho kháng khiến và kiến quốc, để tăng thêm vốn xây dựng đất nước. Hiện nay, trước diễn biến và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, tiết kiệm còn mang thêm ý nghĩa tiếp sức cho nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hỗ trợ cho những gia đình, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ngày 7/10/2021 vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những nhiệm vụ trong tâm trong những tháng cuối năm 2021 và phương hướng triển khai năm 2022. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh việc tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thanh tra, các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng và kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh.

Có thể thấy, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành và của toàn xã hội.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), tư tưởng về chống lãng phí, tinh thần chủ động, tiên phong thực hành tiết kiệm luôn được chú trọng không chỉ trong giai đoạn dịch bệnh mà dù ở thời kì nào, Ban lãnh đạo cũng quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống Vietcombank.

thuc hanh tiet kiem phong chong lang phi tai vietcombank
Thư động viên cán bộ nhân viên của Tổng giám đốc VCB

Hằng năm, trên cơ sở Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quán triệt của Ngân hàng Nhà nước về nội dung chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Ngân hàng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank ký ban hành Chương trình hành động nội bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai theo từng năm của toàn hệ thống, gắn với cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chương trình hành động nhằm thống nhất chủ trương, hành động, tạo bước chuyển biến mới tích cực, nâng cao nhận thức và góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Chương trình hành động hằng năm luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị và trách nhiệm tuân thủ, chủ động đóng góp của cán bộ, người lao động trong nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí từ trung ương đến cơ sở; thực hành đi liền với kiểm tra, đôn đốc, biểu dương thành tích đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm.

Chương trình hành động của Vietcombank về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 được ban hành tháng 2/2021 đã bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực để tăng đóng góp cho nền kinh tế, tạo cơ sở giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các quy định, văn bản của Nhà nước, của ngành Ngân hàng về công tác chống tham nhũng, lãng phí, kết hợp bám sát đặc thù công tác, các mảng lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần tiết kiệm hiệu quả vẫn đảm bảo quyền lợi người lao động, đảm bảo hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh. Chương trình hành động quy định các nội dung tiết kiệm xuyên suốt trong từng mảng công tác cụ thể: (i) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng chi phí thường xuyên năm 2021; (ii) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng và mua sắm tài sản; (iii) Tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; (iv) Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian làm việc.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành phong trào thi đua yêu nước tại Vietcombank, có ý nghĩa sâu sắc, thấm nhuần vào nhận thức của cán bộ, nhân viên, người lao động. Kết quả thực hiện trong những năm qua, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên của Vietcombank năm 2018 đạt hơn 172 tỷ đồng, năm 2019 đạt gần 193 tỷ đồng. Tiết kiệm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đạt 39 tỷ đồng, năm 2019 đạt 18 tỷ đồng. Hoàn thành cắt giảm 100% chi phí lễ động thổ, khởi công các công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn. Trong thời gian dịch bệnh, Vietcombank cũng đã rà soát lại các khoản chi tiêu, quản lý công tác mua sắm công, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch một cách hiệu quả, tối ưu chi phí.

Song song với việc đảm bảo tuân thủ chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng chỉ đạo hướng tới mục tiêu kép: tận dụng tối đa nguồn lực, kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhằm duy trì kinh doanh liên tục, phát triển bền vững. Cụ thể, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố tình hình dịch bệnh quốc gia vào tháng 1/2020, Ban lãnh đạo Vietcombank đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, với Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT trực tiếp là Trưởng ban, Tổng Giám đốc là Phó trưởng ban thường trực, cùng một mạng lưới các tiểu ban tại tất cả các Chi nhánh, Phòng/Ban, đơn vị trực thuộc với chức năng đảm bảo kinh doanh liên tục và thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh đồng bộ trên toàn hệ thống.

Vietcombank luôn kịp thời cập nhật và triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo về phòng chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương và các cơ quan có thẩm quyền khác. Đồng thời, bám sát đề ra phương án triển khai tại cơ sở phù hợp, thực chất, nghiêm túc, hiệu quả.

Đến nay, Vietcombank đã ban hành trên 60 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh trong từng giai đoạn, xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch để đồng bộ ứng xử cho các đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Mạng lưới Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thường xuyên trao đổi, tổ chức họp trực tuyến nhằm tăng cường báo cáo, giám sát triển khai và theo dõi tình hình dịch bệnh tại từng đơn vị, kịp thời tư vấn, chỉ đạo khi xảy ra tình huống.

Ngoài ra, một loạt các hành động phòng, chống dịch bệnh đã được Vietcombank triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tiêm vắc xin là cách thức hiệu quả nhất để phòng tránh, đẩy lùi dịch bệnh. Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo Vietcombank đã chỉ đạo triển khai tiêm chủng, khuyến khích tiêm chủng với toàn bộ người lao động tại tất cả các đơn vị trực thuộc. Tới nay, đa số cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống Vietcombank đã được tiêm mũi 1 vắc-xin và đang hoàn thành việc tiêm mũi 2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y Tế, trong đó riêng tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, người lao động Vietcombank có tiến độ tiêm chủng tương đương với tiến độ chung của toàn thành phố.

Việc hoàn thành tiêm chủng của từng người lao động được theo dõi chặt chẽ trên hệ thống thông tin trực tuyến đồng bộ của Vietcombank, giúp tối đa hoá hiệu quả nguồn lực, đảm bảo sức khoẻ người lao động, vừa duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, bền vững. Ban lãnh đạo Vietcombank cũng chấp thuận nhiều chính sách tài chính hỗ trợ người lao động gặp khó khăn bởi dịch bệnh, như: hỗ trợ chi phí triển khai thuê địa điểm nghỉ ngơi, tham gia điều phối phòng chống dịch, hỗ trợ phúc lợi khi tham gia các phương án 3-2-1, hỗ trợ đối với cán bộ là F0. Các chính sách phải đảm bảo chi đúng người, đúng việc, tách lọc đúng đối tượng, trở thành nguồn động viên, hỗ trợ kịp thời tới người lao động, tránh lãng phí, tránh việc trục lợi tài chính cá nhân.

Trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, Tổng Giám đốc Vietcombank đã gửi thư động viên tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, vững tin, đồng lòng trong công tác chống dịch cũng như công tác chuyên môn, hướng tới môi trường Vietcombank khoẻ mạnh, duy trì kinh doanh hiệu quả.

Từ kết quả nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh đại dịch phức tạp, lấy nền tảng từ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng bộ trên toàn hệ thống, Vietcombank đã thực hiện nhiều chính sách tăng cường hỗ trợ nền kinh tế trong tình hình dịch bệnh. Vietcombank đã triển khai hàng loạt các chính sách miễn, giảm lãi, hỗ trợ khách hàng, tăng cường đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế trước đại dịch Covid-19. Năm 2020, Vietcombank đã thực hiện 5 đợt giảm lãi suất cho vay, nhiều nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ được Vietcombank hỗ trợ lãi suất cho vay xấp xỉ 660.000 tỷ đồng; tổng số tiền lãi sau năm lần giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Vietcombank cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 với dư nợ được cơ cấu tại thời điểm 31/12/2020 là 5.156 tỷ đồng (nợ gốc 4.438 tỷ đồng và nợ lãi 718 tỷ đồng). Năm 2020, Vietcombank đã hỗ trợ giảm lãi cho khách hàng với quy mô 3.290 tỷ đồng. Ngày 15/7/2021, Vietcombank ban hành quyết định giảm lãi suất tiền vay đối với tất cả khách hàng trong thời gian từ 15/7 đến hết 31/12/2021 với quy mô khoảng 1.800 tỷ đồng. Đồng thời, Vietcombank sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình lãi suất thấp đối với các khoản vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn từ nay đến cuối năm. 6 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền lãi Vietcombank đã giảm cho khách hàng là 2.115 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ khách hàng trong 6 tháng cuối năm 2021 dự kiến lên tới 4.000 tỷ đồng và cả năm 2021 là 6.100 tỷ đồng.

Tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những quan điểm nội bật trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thời kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích tiết kiệm là để phục vụ cho kháng khiến và kiến quốc, để tăng thêm vốn xây dựng đất nước. Hiện nay, trước diễn biến và sức ảnh hưởng tiêu cực và phức tạp của đại dịch Covid-19, tiết kiệm còn mang thêm ý nghĩa tiếp sức cho nền kinh tế, tạo nguồn lực xã hội hỗ trợ cho những gia đình, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thấm nhuần tư tưởng đó, Vietcombank luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo kinh doanh liên tục và hiệu quả, đồng thời đề cao tiết kiệm, chống lãng phí, tạo cơ sở để tăng cường hỗ trợ khách hàng, người dân, chung tay phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, Vietcombank có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu để có những giải pháp, chính sách phù hợp với các trạng thái mới của dịch bệnh, giám sát chặt chẽ kế hoạch tài chính, loại bỏ những khoản chi tiêu lãng phí, tập trung nguồn lực hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, sẵn sàng trước mọi tình huống phức tạp phát sinh bởi dịch bệnh, với mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, liên tục.

Phan Thị Thu Trang - Chi nhánh Thăng Long
Nguồn:

Các tin khác

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là chương trình tổng thể mang tính quốc gia nên chúng ta cũng xác định cần nhiều nguồn vốn khác nhau để cùng thực hiện chương trình này; các bộ, ngành, địa phương có liên quan cùng nhau chung sức triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp…
Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.
Tiếp tục thể hiện tốt vai trò cầu nối

Tiếp tục thể hiện tốt vai trò cầu nối

Cuối tuần qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 4, nhiệm kỳ VII. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn, thách thức đối với điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; NHNN với vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ cũng chịu nhiều áp lực gia tăng, cùng lúc phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

Với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên App MBBank, người dùng có thể “gấp đôi” an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn.
Phiên bản di động