VAMC vượt khó về đích

11:31 | 17/01/2024 Thực tiễn
aa
Sáng ngày 17/1/2024, VAMC tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2024. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tăng cường hợp tác giữa VAMC với ngân hàng thúc đẩy xử lý nợ xấu hiệu quả Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tiến Đông Ông Đoàn Văn Thắng được giao phụ trách điều hành hoạt động Hội đồng thành viên VAMC

Hoàn thành mục tiêu kinh doanh, xử lý, thu hồi nợ vượt kế hoạch

Chia sẻ tại Hội nghị, Phụ trách HĐTV - Tổng giám đốc VAMC TS. Đoàn Văn Thắng cho biết, năm 2023, mặc dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của NHNN Việt Nam và hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan, đơn vị có liên quan, VAMC đã nỗ lực thích ứng, đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ, phấn đấu thực hiện kế hoạch được NHNN giao. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VAMC hầu hết đều tăng trưởng cao so với năm 2022.

VAMC vượt khó về đích
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo cụ thể về kết quả hoạt động năm 2023, Phó Tổng giám đốc Lê Văn Hùng thông tin, mua nợ theo GTTT đạt 1.755 tỷ đồng giá mua nợ, tăng 65% so với năm 2022; xử lý thu hồi nợ đạt 16.109 tỷ đồng theo dư nợ gốc, tăng 49% so với năm 2022; VAMC đã hoàn thành chỉ tiêu mua nợ bằng TPĐB, đạt 117% kế hoạch xử lý thu hồi nợ.

Đặc biệt, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VAMC năm 2023 được NHNN giao đều hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2022. cụ thể: hoàn thành kế hoạch doanh thu, kế hoạch lợi nhuận năm 2023 và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt kế hoạch được NHNN giao.

VAMC vượt khó về đích
Phụ trách HĐTV - Tổng giám đốc TS. Đoàn Văn Thắng cho biết, VAMC đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt kế hoạch được NHNN giao

Theo đánh giá của lãnh đạo VAMC sau hơn 6 năm tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD và 5 năm triển khai Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2019-2023, hoạt động mua bán và xử lý nợ của VAMC đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Nhờ có Nghị quyết 42/2017/QH14, kết quả thu hồi nợ giai đoạn 15/8/2017 đến 31/12/2023 chiếm gần 3/4 kết quả thu hồi nợ giai đoạn 2013-2023; VAMC đã mua nợ theo GTTT gần 14.000 tỷ đồng giá mua, trong đó, mua nợ theo Nghị quyết 42/2017/QH14 chiếm gần 95% và xử lý được hơn 79% nợ thị trường đã mua; đã thành lập và đưa vào vận hành Sàn giao dịch nợ VAMC, hoạt động của Sàn giao dịch nợ không ngừng được đầu tư, mở rộng, bước đầu đã góp phần tạo lập và phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam...

Cũng trong thời gian qua, VAMC đã và đang từng bước phát triển trung tâm dữ liệu nợ xấu tập trung tại Việt Nam thông qua hoạt động mua bán nợ bằng TPĐB, theo GTTT và vận hành Sàn giao dịch nợ VAMC. Hàng hoá đăng tải trên website VAMC và Sàn giao dịch nợ VAMC đa dạng, phong phú bao gồm bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, quyền chủ nợ...;

Luỹ kế từ khi thành lập đến 31/12/2023, Sàn giao dịch nợ đã thực hiện đăng ký thành viên và cấp user truy cập website cho 216 khách hàng; ký kết 21 hợp đồng nguyên tắc môi giới bán khoản nợ xấu, TSBĐ; đăng tải thông tin các khoản nợ của các TCTD trên website của Sàn giao dịch nợ với tổng giá trị là 59.831 tỷ đồng; đăng thông tin TSBĐ của các TCTD trên website của Sàn giao dịch nợ với tổng giá trị là 1.829 tỷ đồng. Qua đó giúp TCTD xử lý thành công 333 khoản nợ, TSBĐ với giá trị 1.061 tỷ đồng; ký kết 23 hợp đồng tư vấn và môi giới khoản nợ, TSBĐ với tổng phí dịch vụ là 622 triệu đồng…

Hoạt động mua bán nợ xấu theo GTTT vẫn còn vướng nhiều cơ chế

Mặc dù hoạt động kinh doanh đạt được những kết quả tích cực, song, kết quả mua nợ theo GTTT của VAMC chưa đạt yêu cầu theo Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được NHNN giao do nhiều nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân khách quan.

Về nguyên nhân khách quan, theo các quy định hiện hành, VAMC chỉ được đấu giá tài sản là khoản nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ xấu mà VAMC đã mua của các TCTD bao gồm khoản nợ xấu được mua theo GTTT và mua bằng TPĐB dẫn tới hạn chế đối tượng đấu giá, phạm vi hoạt động đấu giá của VAMC. Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Thông tư 19/2013/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung, VAMC chỉ được phép mua các khoản nợ xấu hạch toán nội bảng tại các TCTD. Hay tại quy định của Nghị quyết 42/2017/QH14, VAMC chỉ được mua các khoản nợ đang hạch toán nội và ngoại bảng của TCTD được xác định là nợ xấu hình thành trước 15/8/2017. Tuy nhiên, nhiều khoản nợ xấu mới hình thành và phát sinh sau khi Nghị quyết 42/2017/QH14 có hiệu lực (15/8/2017) đã được TCTD xử lý ngoại bảng sẽ không thuộc đối tượng mua nợ của VAMC.

Khó khăn nữa đối với VAMC, theo quy định tại Khoản 3.3, Điều 6, Thông tư 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với VAMC: “Đối với khoản thu từ bán nợ, bán TSBĐ đối với khoản nợ mua theo GTTT: VAMC hạch toán vào thu nhập tại thời điểm chuyển quyền và nghĩa vụ cho người mua”. Tuy nhiên, đối với một số khoản nợ mua theo GTTT, VAMC đã ký hợp đồng mua TSBĐ (các hợp đồng mua bán có giá trị lớn) có điều khoản thanh toán từng lần theo tiến độ thực hiện hợp đồng, khách hàng đã thanh toán tiền. VAMC đã chuyển phần lớn lợi ích gắn với tài sản cho khách hàng mua TSBĐ... nhưng cơ quan này lại chưa được ghi nhận doanh thu và giá vốn do chưa hoàn thành chuyển quyền và nghĩa vụ cho người mua TSBĐ theo quy định. Điều này dẫn đến VAMC cũng chưa có cơ sở hạch toán giảm dư nợ cho khách hàng và khách hàng vay vẫn phải chịu tính lãi trên số dư nợ đã được thanh toán từ tiền bán TSBĐ của mình.

Phần lớn khách hàng được VAMC mua nợ bằng TPĐB đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, không có khả năng phục hồi, không hợp tác, thậm chí liên quan đến các vụ án, đang chấp hành hình phạt ...; TSBĐ của các khoản nợ xuống cấp, thanh khoản kém. Mặt khác, trong những năm vừa qua, nền kinh tế diễn biến không thuận lợi thị trường bất động sản sụt giảm, thanh khoản kém, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu diễn biến khó khăn..., nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay cũng như nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp rất hạn chế, tác động tiêu cực đến dòng tiền cũng như định hướng kinh doanh, kế hoạch tài chính của các khách hàng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ mua bán, xử lý thu hồi nợ của VAMC.

VAMC vượt khó về đích
Quang cảnh Hội nghị

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024 theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, VAMC xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như các nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả trong năm 2024.

Về nhóm giải pháp trọng tâm về mua, bán và xử lý nợ xấu, VAMC đẩy mạnh việc tìm kiếm, khai thác danh sách các khoản nợ đã mua bằng TPĐB, triển khai làm việc với các TCTD và đối tác, lựa chọn các khoản nợ có tính khả thi trong việc xử lý sau khi mua để thực hiện mua khoản nợ theo GTTT. Song song với đó VAMC tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và phân loại khách hàng, khoản nợ/TSBĐ của các khoản nợ xấu đã mua để xác định khả năng thu hồi nợ và có phương án xử lý nợ phù hợp; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và khách hàng vay để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến khoản nợ/TSBĐ nhằm đẩy nhanh tiến độ mua nợ, xử lý nợ.

Đặc biệt, VAMC chú trọng việc xây dựng danh mục các TSBĐ là dự án bất động sản đáp ứng các điều kiện để chào bán tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; Tiếp tục triển khai bán đấu giá/chào giá cạnh tranh/bán thỏa thuận các khoản nợ và TSBĐ để thu hồi nợ; Theo dõi, đôn đốc các TCTD thu nợ, xử lý TSBĐ mà VAMC đã ủy quyền; Tiếp tục hỗ trợ các TCTD và bám sát quá trình khởi kiện/thi hành án đối với các khoản nợ đã ủy quyền cho TCTD thực hiện để xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ; phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xử lý các trường hợp thi hành án kéo dài; đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao hỗ trợ, tháo gỡ, hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc trong quá trình VAMC/TCTD khởi kiện khách hàng…

Đối với nhóm giải pháp tạo lập thị trường mua bán nợ xấu trong đó VAMC đóng vai trò là trung tâm của thị trường, VAMC thực hiện hiệu quả hoạt động mua, bán, xử lý nợ mua theo GTTT nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu; Xây dựng trung tâm dữ liệu về khoản nợ/TSBĐ; đẩy mạnh hoạt động Sàn giao dịch nợ VAMC nhằm quản lý, khai thác thông tin về khoản nợ/TSBĐ; Chủ động tìm kiếm và mở rộng đối tác, các nhà đầu tư để thực hiện tư vấn, môi giới mua, bán nợ xấu và TSBĐ của khoản nợ trên cơ sở danh mục nợ xấu đã được phân loại; Kịp thời công khai hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu: công bố danh mục TSBĐ do VAMC đang quản lý, đăng thông báo bán đấu giá tài sản/khoản nợ, đăng thông báo thu giữ TSBĐ...

VAMC vượt khó về đích
Phó Tổng giám đốc VAMC Đặng Đình Thích phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Vượt qua mọi khó khăn trong năm 2023, VAMC đã đạt được những kết quả tích cực. Song bước sang năm 2024 dự báo còn nhiều khó khăn nhất là trong hoạt động mua, bán, xử lý nợ xấu. Vì vậy, để triển khai có hiệu quả và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra, lãnh đạo VAMC kiến nghị Chính phủ, NHNN và các Bộ, ngành có liên quan tăng cường nguồn lực cho VAMC về cả vốn, công nghệ, nguồn nhân lực và tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý TSBĐ, khoản nợ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho hoạt động mua, bán và xử lý nợ của VAMC cũng như các TCTD. Cụ thể, đề nghị NHNN xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2013/TT-NHNN ban hành ngày 06/9/2013 theo đề xuất tại văn bản số 1154/CV-VAMC ngày 10/10/2023 (thay thế Văn bản số 1026/CV-VAMC ngày 24/11/2022); Đề nghị NHNN sớm phê duyệt Phương án phát hành TPĐB và Phương án mua nợ theo GTTT năm 2024...

Lãnh đạo VAMC đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản nhằm mở rộng phạm vi, hoạt động đấu giá tài sản của VAMC theo hướng không chỉ đấu giá nợ xấu/TSBĐ của khoản nợ xấu VAMC mua nợ từ TPĐB, mua theo GTTT mà còn khoản nợ, TSBĐ của khoản nợ của các TCTD lựa chọn bán đấu giá qua VAMC.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên VAMC đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh tốt hơn, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như kết quả tài chính, xử lý, thu hồi nợ xấu...

Về định hướng hoạt động năm 2024, Phó Thống đốc đề nghị VAMC tập trung đối với hoạt động mua, bán nợ theo GTTT vẫn chưa đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Nhất là những món nợ kéo dài từ năm 2018, 2019 cần phải lưu ý xử lý tránh để khoản nợ tồn đọng lâu ảnh hưởng đến vòng quay vốn ủa VAMC. Ngoài ra, lãnh đạo NHNN cũng yêu cầu VAMC tuân thủ quy định mua nợ TPĐB; theo dõi sát các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát nội bộ - tuyến phòng thủ kịp thời phát hiện vấn đề tiềm ẩn rủi ro; Tăng hiệu quả năng suất lao động, trách nhiệm của cán bộ nhân viên. Đồng thời, đánh giá phân tích đúng tồn tại, nguyên nhân để đưa ra các giải pháp triển khai phù hợp, đạt hiệu quả.

Kế hoạch kinh doanh của VAMC năm 2024:

- Mua nợ bằng TPĐB (giá mua nợ tối đa): 10.000 tỷ đồng

- Mua nợ theo giá trị thị trường (giá mua nợ): 2.000 tỷ đồng

- Xử lý nợ xấu (dư nợ gốc xử lý): 11.586 tỷ đồng.

Nguyễn Vũ
Nguồn:

Các tin khác

ĐHĐCĐ SeABank: Đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ SeABank: Đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

Ngày 17/4/2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nhiều mục tiêu quan trọng đã được thông qua tại Đại hội, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
Sáng 19/4: Tỷ giá trung tâm tăng 29 đồng

Sáng 19/4: Tỷ giá trung tâm tăng 29 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (19/4), tỷ giá trung tâm tăng 29 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 30-60 đồng so với phiên trước.
TP. Hồ Chí Minh: Kiều hối chuyển về hơn 2,8 tỷ USD trong quý I

TP. Hồ Chí Minh: Kiều hối chuyển về hơn 2,8 tỷ USD trong quý I

Ngày 17/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết trong quý I, kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dựng và tổ chức kinh tế trên địa bàn đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ.
ĐHĐCĐ LPBank: Đổi tên ngân hàng để phù hợp hơn với giai đoạn phát triển mới

ĐHĐCĐ LPBank: Đổi tên ngân hàng để phù hợp hơn với giai đoạn phát triển mới

Chiều 17/4, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán: LPB) đã thông qua việc đổi tên trong thời gian tới.
Sáng 17/4: Tỷ giá trung tâm tăng 90 đồng

Sáng 17/4: Tỷ giá trung tâm tăng 90 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (17/4), tỷ giá trung tâm tăng 90 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 90-120 đồng so với phiên trước.
Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Ngày 15/4/2024, NHNN đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các TCTD, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ.
Sáng 16/4: Tỷ giá trung tâm tăng 45 đồng

Sáng 16/4: Tỷ giá trung tâm tăng 45 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (16/4), tỷ giá trung tâm tăng 45 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 90-130 đồng so với phiên trước.
Agribank chung tay phát triển bền vững kinh tế biển

Agribank chung tay phát triển bền vững kinh tế biển

Trong hai ngày cuối tuần qua, Đoàn Công tác Agribank gồm có bà Nguyễn Tuyết Dương - Thành viên HĐTV; bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐTV; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc… đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho độc lập dân tộc. Cũng trong trong chuyến công tác này, đoàn Công tác tới thăm huyện đảo Cồn Cỏ.
Ngân hàng nhắm đến giới trẻ

Ngân hàng nhắm đến giới trẻ

Với giới trẻ, điều kiện tài chính còn hạn chế nhưng ưa thích cuộc sống hiện đại, việc sử dụng thẻ đem đến nhiều lợi ích, từ phục vụ những mong cầu nhất thời trong điều kiện thiếu hụt tài chính cho đến hưởng ưu đãi khi mua sắm.
NHNN chuẩn bị đấu thầu vàng miếng, tăng cung cho thị trường

NHNN chuẩn bị đấu thầu vàng miếng, tăng cung cho thị trường

NHNN cho biết, đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, NHNN quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.
Cần tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua giao dịch online

Cần tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua giao dịch online

Mới đây, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong tháng 3 vừa qua, hoạt động chống phá, tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp. Quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, riêng tháng 3, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng trước.
Sáng 15/4: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Sáng 15/4: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (15/4), tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 80-110 đồng so với phiên trước.
Vốn ngân hàng thúc đẩy kinh tế phục hồi

Vốn ngân hàng thúc đẩy kinh tế phục hồi

Để tăng trưởng GDP quý I/2024 của TP. Hồ Chí Minh đạt 6,54%, vượt xa so với mức tăng 0,7% của quý I năm ngoái, có một phần đóng góp đáng kể của tín dụng ngân hàng.
Thúc đẩy tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản

Thúc đẩy tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản

NHNN luôn xác định nông nghiệp, nông thôn, trong đó có ngành lâm sản, thủy sản là một trong những lĩnh vực ưu tiên cấp tín dụng. Do đó, thời gian qua, NHNN đã ban hành, triển khai nhiều chính sách để hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này.
Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực hưởng ứng “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Agribank cùng ngành Ngân hàng tích cực hưởng ứng “xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Sáng 13/4/2024, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ thị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường vàng

Ngày 15/4/2024, NHNN đã có văn bản gửi các Bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các TCTD, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ.
Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Xây dựng liên kết chuỗi và nắm bắt cơ hội trong chuỗi giá trị là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”, do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức ngày 11/4.
Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Được triển khai từ tháng 4/2023, Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đã thực sự phát huy được hiệu quả.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

Ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi các sở, ban, ngành và chính quyền quận huyện, thành phố phối hợp với ngành ngân hàng cung cấp thông tin cảnh báo đến toàn dân thận trọng trước các thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch ngân hàng.
NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn huyện.
Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Ngay từ đầu năm 2024, ngành Ngân hàng trên địa bàn Quảng Nam đã cấp bách triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Với người trẻ, phong cách cá nhân không chỉ đơn giản là outfit chất lừ mà còn là thói quen chăm sóc sức khỏe như cách thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày, đó là “tấm gương” phản chiếu gu sống cực chất của người trẻ.
Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 20/3/2024, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân “một điểm chạm” đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.
VIB: Doanh thu tăng 8%, lợi nhuận quý I đạt hơn 2.500 tỷ đồng

VIB: Doanh thu tăng 8%, lợi nhuận quý I đạt hơn 2.500 tỷ đồng

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 với kết quả tích cực, bảng tổng kết tài sản vững mạnh và hiệu quả hoạt động duy trì trong top đầu ngành. Cùng với đó, các dự án công nghệ và số hóa nhằm nâng cao năng lực phục vụ, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng cũng được triển khai.
VMG eID và VMG Bio-2345 - ‘trợ thủ’ bảo vệ tài khoản ngân hàng

VMG eID và VMG Bio-2345 - ‘trợ thủ’ bảo vệ tài khoản ngân hàng

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG cung cấp bộ giải pháp VMG eID và VMG Bio-2345 nhằm ngăn chặn hành vi kẻ gian rút số tiền lớn khỏi tài khoản của khách hàng ngay cả khi đã chiếm quyền điện thoại; hỗ trợ cơ quan an ninh truy vết đối tượng lừa đảo trên mạng; ngăn chặn, truy vết đối tượng lừa đảo trên môi trường số.
Nắm bắt “cơ hội vàng” tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Nắm bắt “cơ hội vàng” tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Trong bối cảnh kinh tế đang trên đà phục hồi, nhu cầu vay vốn thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ngày càng tăng, khách hàng vay vẫn phải tính toán tài chính kỹ lưỡng, thì lãi suất thấp, cạnh tranh là yếu tố tiên quyết trong quyết định vay vốn. Thấu hiểu điều đó, TPBank liên tục tung ra các gói tín dụng ưu đãi như một cách chia sẻ, giảm bớt áp lực tài chính thiết thực nhất dành cho khách hàng.
TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, lãi suất chỉ từ 4,5%.
Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Thông qua hợp tác với Garmin Việt Nam, Techcombank mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt, hướng đến phong cách sống khỏe, thời thượng, văn minh.
Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai Giải pháp Điện toán Đám mây và Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tập trung trên nền tảng Google Cloud với hai đối tác công nghệ hàng đầu CMC Telecom và LUMIQ.
Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Để tiện lợi và không làm gián đoạn cuộc sống, người dân 63 tỉnh thành vẫn có thể nhận thông báo, tra cứu và thanh toán tiền điện hàng tháng trên MoMo
HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).
Phiên bản di động