Vietbank hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

14:30 | 26/04/2024 Ngân hàng
aa
Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

2023 mục tiêu giữ vững an toàn hoạt động, kinh doanh hiệu quả

Nền kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách nhưng Vietbank vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng. Các thành quả của năm 2023 thể hiện rõ ở kết quả kinh doanh với những con số tích cực được báo cáo trong Đại hội.

Tổng tài sản của Vietbank đạt 138.258 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch. Trong đó, tổng dư nợ cấp tín dụng chiếm 58% trong tổng tài sản.

Cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời và luôn duy trì ở mức trên 95%.

Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 80.754 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2022, hoàn thành chỉ tiêu được giao và cao hơn mức tín dụng trung bình toàn hệ thống.

Công tác cảnh báo rủi ro, thẩm định được nâng cao, quản lý và giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn vay và kiểm soát chất lượng tài sản cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Vietbank. Nhờ đó, chất lượng tín dụng của Vietbank luôn duy trì ở mức tốt, tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2023 của Vietbank theo Thông tư 11 của NHNN chỉ 1,79% thấp hơn mức trung bình của toàn hệ thống Ngân hàng ghi nhận tại thời điểm Quý 4.2023.

Quy mô huy động vốn đạt 101.547 tỷ đồng, tăng 25,2% so với năm 2022, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Vietbank đa dạng hóa nguồn vốn huy động, đảm bảo tính ổn định, an toàn thanh khoản, góp phần cải thiện chi phí vốn ở mức hợp lý và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng bền vững.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vietbank năm 2023 sau kiểm toán đạt 812 tỷ đồng, hoàn thành 84,6% kế hoạch do HĐQT giao, tăng trưởng 23,8% so với năm 2022. Theo chia sẻ của lãnh đạo Vietbank, Ngân hàng đã chủ động cắt giảm lợi nhuận cũng như cắt giảm lãi suất để đồng hành và san sẻ khó khăn với thị trường nói chung và khách hàng nói riêng trong suốt năm 2023.

Vietbank hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

2024 thiết lập kế hoạch kinh doanh: Thực tế và thận trọng

Năm 2024, Vietbank đặt mục tiêu phấn đấu lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng, tăng 29% so với năm ngoái; tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng, huy động đến từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 116.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 95.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu mở rộng thị phần, tăng trưởng quy mô tổng tài sản cả về chất và lượng, kiểm soát nợ xấu dưới hoặc bằng 2.5% theo quy định của NHNN (mức quy định NHNN là 3%).

So với mục tiêu đã đặt ra trong ĐHCĐ năm 2023, mục tiêu tăng trưởng năm 2024 được xây dựng thực tế và thận trọng. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Vietbank đặt mục tiêu tăng lợi nhuận trước thuế tối thiểu 17% (theo kế hoạch cơ sở) và tối đa là 29% (theo kế hoạch phấn đấu) - chỉ bằng 63% mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra vào năm 2023 là 46%.

Bên cạnh đó, các chỉ số về tổng tài sản, huy động tiền gửi của khách hàng cũng hướng tới tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn so với chỉ số đã được thông qua tại kì ĐHCĐ trước. Tỷ lệ tăng trưởng mục tiêu tổng giá trị tài sản giảm từ 12% xuống 8%; tỷ lệ tăng trưởng huy động theo mục tiêu 2023 là 17% giảm xuống 14% theo kế hoạch 2024.

Việc đặt kế hoạch kinh doanh thực tế và thận trọng giúp phản ánh đúng tình trạng của hoạt động kinh doanh, quản lý và đảm bảo cân bằng giữa lợi ích của Khách hàng với lợi nhuận của tổ chức.

Bên cạnh các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh được Đại hội thông qua, HĐQT cũng báo cáo về quy chế hoạt động của Vietbank, trong đó bao gồm việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành; bộ quy định về tổ chức, quản trị, kiểm soát.

Với việc được Hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình về quy chế, quy định hoạt động nội bộ, Vietbank đã hoàn thành các quy định về quản trị, tổ chức, điều hành, đáp ứng các quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng chỉ sau 03 tháng kể từ khi Luật ban hành (01/2024).

Việc điều chỉnh sớm các quy định mới là bước tiến trong việc đặt nền tảng cho sự ổn định trong công tác hoạt động và điều hành của Vietbank. Đồng thời, cũng tạo điều kiện để Ngân hàng có nhiều thời gian làm quen và thích ứng với những thay đổi trước khi Luật có hiệu lực chính thức vào ngày 01.07.2024.

Trước đó, vào năm 2023 Vietbank cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án cơ cấu lại hoạt động giai đoạn 2021-2025. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác hoạt động và tính tuân thủ đối với các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Công văn của NHNN về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, NHNN không có yêu cầu gì thêm, đồng thời giao Vietbank chủ động tổ chức triển khai phương án và báo cáo định kỳ kết quả cho NHNN.

Nhờ sự chủ động và tích cực trong việc kiểm soát nợ xấu, tỉ lệ nợ xấu của Vietbank luôn được kiểm soát ở mức thấp so với quy định của NHNN (<3%). Đặc biệt, năm 2023 Vietbank ghi nhận nợ xấu chỉ 1.79%, giảm 0.68% so với kết quả 2022 và thấp hơn mức trung bình toàn ngành 1.93% tại thời điểm Q4.2023.

Việc liên tục duy trì nợ xấu dưới mức trần giúp Vietbank nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giải phóng chi phí trích lập dự phòng, từ đó tái đầu tư vào các hoạt động Ngân hàng.

Trong đó, theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội, Vietbank sẽ triển khai mạnh mẽ hoạt động phát triển mạng lưới trên toàn quốc trong năm 2024. Theo phê duyệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vietbank dự kiến mở mới 14 điểm giao dịch bao gồm 05 Chi nhánh, 09 Phòng Giao dịch trên địa bàn 13 tỉnh từ Bắc tới Nam.

Đặc biệt, Vietbank dự kiến khai trương Chi nhánh đầu tiên tại Cà Mau – Cực Nam của Tổ quốc. Chia sẻ về kế hoạch Phát triển mạng lưới, đại diện Ban Phát triển mạng lưới cho biết: “Việc xây dựng các điểm giao dịch trên toàn quốc thuộc chiến lược hoạt động trung và dài hạn của Vietbank.

Ngoài việc nâng cao tổng giá trị tài sản của Ngân hàng, việc tăng số lượng điểm giao dịch cũng giúp cho Vietbank đến gần hơn với người dân ở các địa phương bên cạnh những khu vực kinh tế trọng điểm, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mỗi Khách hàng, dù ở đâu, là ai cũng đều quan trọng và Vietbank luôn nỗ lực trong việc thiết kế cung cấp giải pháp, sản phẩm phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế của họ”.

Vietbank ghi tên mình vào nhóm Ngân hàng có tỉ lệ chia cổ tức cao

Với 99.99% tán thành trong Đại hội, Vietbank chính thức thông qua quyết định chia cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 25% với hình thức chi trả bằng cổ phiếu. Đây là mức chi trả cao so với mặt bằng chung thị trường cổ tức năm nay khi nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ nét.

Tỉ lệ chi trả cổ tức của Vietbank sẽ được ghi nhận trên vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ được thông qua tại ĐHCĐ 2023 – dự kiến theo kế hoạch là 5.780 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường sau khi hoàn thành kế hoạch sẽ đạt mức trên 713 triệu cổ phiếu.

Trước đó, vào năm 2019, Vietbank cũng đã chi trả cổ tức với tỉ lệ 14% cũng với hình thức chi trả bằng cổ phiếu. Việc liên tục chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của Vietbank là phù hợp với các quy định của NHNN trong Chỉ thị 01.2023.

Việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Vietbank trong năm 2024 sẽ giúp Vietbank tăng vốn điều lệ năm thứ 02 liên tiếp, đưa vốn điều lệ của Ngân hàng lên mức 7.139 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Vietbank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 4.777 tỷ lên 5.780 tỷ bằng hình thức chào bán 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100:21, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu.

Tại ĐHCĐ 2024, Vietbank cũng đã báo cáo kết quả triển khai hồ sơ tăng vốn và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Ngân hàng đã được UBCKNN xác nhận kết quả chào bán.

Như vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Ngân hàng sẽ chạm mốc vốn điều lệ mới là 5.712 tỷ đồng. Việc tiếp tục tăng vốn điều lệ của Vietbank nằm trong lộ trình và kế hoạch trung – dài hạn, đây cũng là một trong các kế hoạch được NHNN chấp thuận trong phương án cơ cấu lại hoạt động.

Tăng gấp đôi vốn điều lệ sau một thập kỉ, lãnh đạo Vietbank chia sẻ “Đây là một trong những điều kiện quan trọng trong việc tiếp tục củng cố năng lực tài chính và từng bước nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh của Vietbank trên thị trường. Việc củng cố khả năng vốn của Vietbank cũng sẽ tác động đến các chiến lược và chính sách phát triển sản phẩm, hoạt động của Ngân hàng. Giúp Ngân hàng tiến nhanh, tiến xa nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn và bền vững”.

Song song với sự tăng trưởng các chỉ số tài chính, Vietbank luôn đồng hành cùng cộng đồng xã hội cũng như gia tăng ứng dụng chuyển đổi số trong bối cảnh mới. Đầu năm 2024, Vietbank đã được vinh danh là Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất.

Ngay trước thềm Đại hội cổ đông 2024, ngày 25.04.2024 cũng vừa đón nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong việc duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2022-2023 và có nhiều đóng góp đáng kể cho cộng đồng, xã hội và ngân sách Nhà nước.

Hướng tới năm kinh doanh 2024, Vietbank tiếp tục kiên định với định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam với chiến lược phát triển ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng tài sản có sinh lời; tuân thủ theo các quy định của Nhà nước; Nâng tầm dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng; tái cấu trúc tổ chức và nhân sự nhằm nâng cao hiệu suất lao động và phù hợp với định hướng phát triển mới do Ban Lãnh đạo đặt ra.

Thanh Sơn
Nguồn:

Các tin khác

Sáng 21/6: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ

Sáng 21/6: Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (21/6), tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại một số ít ngân hàng được điều chỉnh tăng 1 đồng so với phiên trước; giá bán USD được tất cả các ngân hàng niêm yết ở mức 25.468 VND/USD.
Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt VietinBank

Ban Lãnh đạo NHNN làm việc với cán bộ chủ chốt VietinBank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN vừa có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của VietinBank. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại các chi nhánh của VietinBank.
Ngân hàng vượt khó cùng ngành gỗ

Ngân hàng vượt khó cùng ngành gỗ

Nỗ lực “bơm vốn” cho nền kinh tế địa phương, thời gian qua ngành Ngân hàng trên địa bàn Bình Định đã tích cực vào cuộc, gỡ khó cho các doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ - một trong những thế mạnh ở địa phương.
Bổ sung giải pháp, quy định về đảm bảo an toàn cho cung cấp dịch vụ trực tuyến

Bổ sung giải pháp, quy định về đảm bảo an toàn cho cung cấp dịch vụ trực tuyến

NHNN đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 35/2016/TT-NHNN Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.
NHNN phối hợp với IFC tập huấn về bình đẳng giới

NHNN phối hợp với IFC tập huấn về bình đẳng giới

Trong các ngày 20-21/6, tại TP. Hồ Chí Minh, NHNN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ tổ chức các buổi tập huấn về thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam.
Sáng 20/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 2 đồng

Sáng 20/6: Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 2 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (20/6), tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 2-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được tất cả các ngân hàng niêm yết ở mức 25.467 VND/USD.
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Đó là một trong những lý do chính dẫn tới tín dụng tăng trưởng chậm trong gần 6 tháng đầu năm được các ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.
ACB và MISA bắt tay nhau cùng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

ACB và MISA bắt tay nhau cùng hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi số

ACB và Công ty Cổ phần MISA ký kết hợp tác toàn diện nhằm kết nối hệ thống để cung cấp dịch vụ, giải pháp tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân. Những giải pháp số hóa này sẽ hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính, vận hành hiệu quả, tiếp cận nguồn vốn kinh doanh nhanh chóng, và nâng cao trải nghiệm sử dụng.
Chia sẻ khó khăn - Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và khách hàng

Chia sẻ khó khăn - Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và khách hàng

Chiều ngày 18/6/2024 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị kết nối “Chia sẻ khó khăn - Đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp và khách hàng” và ký kết thoả thuận cung ứng tín dụng và dịch vụ ngân hàng.
Sáng 19/6: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Sáng 19/6: Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (19/6), tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng so với phiên trước. Trong khi, giá mua USD tại một số ít ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 1-2 đồng so với phiên trước; giá bán USD được tất cả các ngân hàng niêm yết ở mức 25.469 VND/USD.
Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Tại Hội nghị ngành Ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024, đại diện NHNN cho biết, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành tín dụng 06 tháng cuối năm 2024. Từ nay đến cuối năm, với những chỉ đạo quyết liệt hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, thị trường, phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng các tháng cuối năm tăng trưởng khả quan.
Agribank đã 3 lần giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Agribank đã 3 lần giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Agribank đã nỗ lực điều chỉnh lãi suất huy động và tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
Cơ hội làm việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

Cơ hội làm việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng Công nghệ thông tin năm 2024.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Xem thêm
Báo chí ngày càng khẳng định vị thế

Báo chí ngày càng khẳng định vị thế

Chỉ còn 1 năm nữa là nền báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tròn một trăm tuổi. Trải qua gần trăm năm ấy, từ buổi ban đầu còn vô vàn khó khăn, gian khổ… được đặt dưới sự dìu dắt, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh tụ cách mạng tiền bối khác, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng trưởng thành, có những bước phát triển và đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Đó là một trong những lý do chính dẫn tới tín dụng tăng trưởng chậm trong gần 6 tháng đầu năm được các ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.
Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

NHNN vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
day manh tang truong tin dung nam 2024

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 19/06/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được triển khai tích cực, người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm, vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững.
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15/6/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị (NHNN Quảng Trị) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh Quảng Bình, PGD NHHTX Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt -  bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

BVBank triển khai xác thực sinh trắc học khuôn mặt - bảo vệ tối đa tài khoản khách hàng

Nhằm tăng cường bảo vệ tài khoản của khách hàng, đồng thời bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, từ ngày 01/07/2024, BVBank chính thức triển khai phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.
VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký 1 lần để được hưởng combo ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ ngân hàng thường xuyên và thiết yếu của doanh nghiệp, gồm: Phí chuyển tiền VND tại quầy, phí giao dịch ngân hàng điện tử, tặng tài khoản số đẹp.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
Phiên bản di động