15:19 | 18/09/2017

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với TCTD

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD).

Ảnh minh họa

Thông tư này áp dụng đối với TCTD được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các TCTD ngày 16/6/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Tuy nhiên Thông tư này không áp dụng đối với TCTD là tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Theo dự thảo Thông tư vốn chủ sở hữu của TCTD bao gồm:  Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái: Chênh lệch phát sinh từ việc hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD (công ty mẹ) và các công ty con sử dụng đồng tiền hạch toán khác với đồng tiền Việt Nam; Chênh lệch đánh giá lại tài sản: Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giá trị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước hoặc trường hợp đánh giá khác khi pháp luật cho phép; Thặng dư vốn cổ phần bao gồm: Chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá trị thực tế thu được từ phát hành (nếu có) và Chênh lệch giữa giá mua và giá bán của cổ phiếu quỹ; Các quỹ (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính); Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hoặc lỗ lũy kế chưa xử lý; Vốn khác thuộc sở hữu của TCTD gồm: giá trị cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Liên quan đến sử dụng vốn, tài sản, Dự thảo Thông tư quy định: TCTD có trách nhiệm quản lý, sử dụng, theo dõi toàn bộ tài sản và vốn hiện có, thực hiện hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành; phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình sử dụng, biến động của vốn và tài sản trong quá trình kinh doanh; quy định rõ trách nhiệm và hình thức xử lý đối với từng bộ phận, cá nhân trong trường hợp làm hư hỏng, mất mát tài sản, tiền vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

TCTD được sử dụng vốn hoạt động để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP và các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này theo nguyên tắc đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ về các khoản chi phí của TCTD. Chẳng hạn về chi phí hoa hồng cho đại lý, môi giới, ủy thác, Dự thảo Thông tư quy định rõ: TCTD được hạch toán vào chi phí khoản chi hoa hồng môi giới đối với hoạt động môi giới phù hợp quy định của Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn.

Cụ thể, việc chi hoa hồng môi giới phải căn cứ vào hợp đồng hoặc giấy xác nhận giữa TCTD và bên nhận hoa hồng môi giới. Đối với khoản chi môi giới để cho thuê tài sản (bao gồm cả tài sản xiết nợ, gán nợ): mức chi môi giới để cho thuê tài sản của TCTD tối đa không quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản do môi giới mang lại trong năm. Đối với khoản chi môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố: mức chi hoa hồng môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản qua môi giới.

Bên cạnh đó, TCTD chỉ được chi hoa hồng cho bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba được pháp luật cho phép thực hiện các hoạt động đại lý, môi giới, ủy thác theo quy định. Hoa hồng môi giới không được áp dụng cho các đối tượng là đại lý của TCTD, các khách hàng được chỉ định, các chức danh quản lý, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

TCTD phải xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng thống nhất và công khai trong đơn vị. Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) phê duyệt quy chế chi hoa hồng môi giới gửi cho cơ quan tài chính (cơ quan quản lý vốn, cơ quan thuế) để giám sát thực hiện.

(Xem toàn văn Dự thảo Thông tư)

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,10
4,10
4,60
5,10
5,30
6,40
6,50
BIDV
0,20
-
-
-
4,10
4,10
4,80
5,30
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,30
4,30
4,80
5,30
5,50
6,80
6,90
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,20
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
5,10
5,20
5,30
5,90
5,90
6,70
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,80
5,40
5,50
6,20
6,40
6,90
7,30
Techcombank
-
0,50
0,50
0,50
4,90
4,90
4,90
6,20
6,20
6,80
7,00
LienVietPostBank
0,60
1,00
1,00
1,00
5,00
4,50
5,20
6,20
5,70
7,10
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,30
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,50
6,60
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.725 22.795 27.854 28.187 31.442 31.946 212,65 220,94
BIDV 22.725 22.795 27.906 28.148 31.579 31.860 213,97 215,95
VietinBank 22.718 22.798 27.818 28.224 31.421 31.981 213,01 216,49
Agribank 22.720 22.795 27.967 28.298 31.490 31.923 212,64 215,99
Eximbank 22.705 22.795 27.743 28.105 31.496 31.906 213,01 215,79
ACB 22.725 22.795 27.683 28.179 31.506 31.991 212,55 216,36
Sacombank 22.724 22.816 27.916 28.275 31.658 32.022 213,80 230,10
Techcombank 22.710 22.795 27.428 28.307 31.092 32.045 211,35 217,26
LienVietPostBank 22.700 22.800 27.736 28.201 31.512 31.933 212,19 215,89
DongA Bank 22.725 22.795 27.730 28.150 31.480 31.960 212,50 216,00
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.550
36.750
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.550
36.730
Vàng SJC 5c
36.550
36.750
Vàng nhẫn 9999
36.440
36.840
Vàng nữ trang 9999
36.130
36.730