16:18 | 14/06/2018

Công đoàn Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:

Hướng về người lao động

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn CIC sẽ thực hiện trong năm 2018 là tập trung nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 07 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thành công tốt đẹp
Đổi mới, sáng tạo, vì người lao động
Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Theo Chủ tịch Công đoàn, Phó tổng giám đốc CIC Cao Văn Bình thì kế thừa những thành công trong hoạt động công đoàn năm 2017, trong năm 2018 Công đoàn CIC sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời hướng mạnh về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Cụ thể, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn, tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng. Tiếp tục tuyên truyền về Đại hội công đoàn trực tiếp cấp trên cơ sở, Đại hội VI Công đoàn NHVN, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng.

Đội thi Kế toán tài chính + Văn phòng CIC với tác phẩm Mái ấm gia đình trong cuộc thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Cùng với đó, Công đoàn CIC tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, CC, VC, LĐ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Bên cạnh đó, Công đoàn CIC tích cực tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức, thi đua trên mọi lĩnh vực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường làm việc văn minh, lịch sự. Triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của CB, CC, VC, LĐ”, chú trọng phát động phong trào học tập và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ CIC.

Cũng theo ông Cao Văn Bình, thì trong năm 2018, CIC sẽ triển khai quyết liệt, mạnh mẽ Chương trình “Đẩy mạnh trật tự kỷ cương và văn hóa công sở” tại CIC góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, Xanh - Sạch - Đẹp, nâng cao ý thức của CB, CC, VC, LĐ trong việc chấp hành nội quy làm việc của cơ quan, tổ chức tốt công tác giám sát văn hóa công sở để tạo dựng môi trường văn hóa, kỷ cương, nề nếp trong CIC. Triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ “Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”; nhiệm vụ “Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn CIC sẽ thực hiện trong năm 2018 là tập trung nâng cao chất lượng và hình thức tuyên truyền, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 07 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Các hoạt động tuyên truyền của Công đoàn CIC được tổ chức, thực hiện qua nhiều kênh, hình thức khác nhau như qua website đơn vị, website nội bộ của Công đoàn, văn bản, nói chuyện chuyên đề…

Thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong năm 2018 này công đoàn CIC tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và thân nhân đoàn viên ốm đau, đoàn viên nữ sinh con theo quy chế của Công đoàn CIC. Theo dõi, đề xuất trợ cấp khó khăn đối với đoàn viên công đoàn CIC từ Quỹ tình nghĩa Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

Thực hiện xét, trợ cấp khó khăn đột xuất và định kỳ 2 lần/năm đối với đoàn viên công đoàn có khó khăn từ Quỹ tình nghĩa CIC. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ tình nghĩa của CIC và quy định thu, chi nội bộ của Công đoàn cơ sở CIC. Tổ chức nghỉ mát mùa hè 2018 cho cán bộ, viên chức và người lao động. Hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể theo quy định và thường xuyên kiểm tra chất lượng đầu vào của thực phẩm. Đặc biệt Công đoàn CIC sẽ tìm hiểu một số loại hình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho đoàn viên công đoàn. Trường hợp nhiều đoàn viên có nhu cầu tham gia bảo hiểm, công đoàn sẽ đứng ra đại diện ký hợp đồng với đơn vị cung cấp.

Với đặc thù là đơn vị có số lao động nữ cao, Công đoàn CIC đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trong những ngày lễ lớn như kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) Công đoàn CIC đã Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, viên chức và người lao động CIC. Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tới đây Công đoàn CIC cũng dự kiến sẽ tổ chức sinh hoạt giao lưu cắm trại.

Ngoài ra, trong ngày kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tới đây các tổ công đoàn cũng sẽ có những hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng tới người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ Yoga; tennis, bóng đá... được Công đoàn CIC duy trì hiệu quả, mang lại sân chơi thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Không chỉ chăm lo cho người lao động mà còn thường xuyên tổ chức vui chơi và tặng quà cho các cháu là con cán bộ và người lao động của CIC nhân dịp 1/6 và Tết Trung thu. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập vào dịp kết thúc năm học.

Đặc biệt, Công đoàn CIC đã duy trì, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các cuộc vận động do Công đoàn NHTW phát động. Dự kiến trong năm 2018 này Công đoàn sẽ tham gia cùng các đơn vị trong Khối thi đua xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa và Phối hợp cùng Công đoàn NHTW xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa tại tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, Công đoàn CIC đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn đối với 3 tổ công đoàn. Tổ chức kiểm tra đồng cấp đối với việc: chấp hành Điều lệ công đoàn, nghị quyết của công đoàn cấp trên và công tác tài chính công đoàn. Ngoài ra, Công đoàn CIC còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn và sắp tới là tổ chức Hội thi cán bộ CIC giỏi lần thứ II vào quý IV/2018.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
5,00
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
6,00
6,00
6,60
6,90
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,90
5,90
5,90
6,50
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,50
4,50
5,10
5,80
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.155 23.245 26.189 26.924 29.492 29.965 20838 21871
BIDV 23.155 23.245 26.171 26.534 29.508 29.968 20926 21289
VietinBank 23.142 23.242 26.110 26.925 29.442 30.002 20905 21555
Agribank 23.150 23.235 26.161 26.536 29.506 29.963 20914 21276
Eximbank 23.140 23.240 26.249 26.601 29.597 29.994 212,09 214,93
ACB 23.160 23.240 26.258 26.596 29.640 29.947 212,25 214,99
Sacombank 23.157 23.259 26.293 26.657 29.630 29.984 212,32 215,42
Techcombank 23.135 23.245 26.005 26.723 29.212 30.042 210,90 216,50
LienVietPostBank 23.140 23.240 26.195 26.658 29.607 29.023 211,65 215,51
DongA Bank 23.160 23.230 26.270 26.570 29.560 29.930 211,00 215,00
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.490
36.690
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.490
36.670
Vàng SJC 5c
36.490
36.690
Vàng nhẫn 9999
36.370
36.770
Vàng nữ trang 9999
35.920
36.620