08:56 | 31/05/2017

NHNN: Năm thứ hai dẫn đầu Par Index

Theo Phó thống đốc Đào Minh Tú: CCHC vừa là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược cải cách, đổi mới hoạt động ngân hàng.

Cam go nhất là cuộc đấu tranh giữa “cũ” và “mới”
Thi đua cải cách hành chính
Cải cách hành chính: Những bước chuyển từ NHNN

Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương (Par Index 2016) vừa được Bộ Nội vụ công bố, NHNN nằm trong nhóm thứ nhất của các bộ (có Chỉ số CCHC trên 80%). Đây là năm thứ 2 liên tiếp NHNN nằm trong nhóm dẫn đầu về CCHC. Thậm chí ngay cả so với chính mình, năm 2016 cũng ghi nhận những bứt phá trong CCHC của NHNN với chỉ số CCHC Par Index 2016 đạt 92,68% tăng 3,26% điểm so với năm 2015. Những nỗ lực cải cách hành chính của ngân hàng lại càng rõ nét khi đặt trong bối cảnh chung của 19 bộ, ngành trung ương với giá trị trung bình của chỉ số CCHC đạt được là 80,94%. Và khoảng cách điểm số giữa bộ cao nhất (NHNN) và bộ thấp nhất là 20,77 điểm.

Từ chỉ đạo xuyên suốt

Đánh giá tác động thông qua điều tra xã hội học,  NHNN cũng là đơn vị dẫn đầu trong các bộ ngành. Điều này càng thêm minh chứng lời Phó thống đốc Đào Minh Tú - Thủ trưởng Cơ quan hành chính NHTW cho biết, từ nhiều năm qua, Ban lãnh đạo NHNN đã thống nhất tư tưởng chỉ đạo khi xác định: CCHC chính vừa là nhiệm vụ trọng tâm đồng thời cũng là giải pháp quan trọng để thực hiện chiến lược cải cách, đổi mới hoạt động ngân hàng, là công cụ, phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, theo kịp trình độ, quy mô các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Năm thứ 2 liên tiếp NHNN nằm trong nhóm dẫn đầu về CCHC

Quan điểm này đã được hội tụ trong các định hướng, mục tiêu và xây dựng kế hoạch CCHC hết sức cụ thể trong từng giai đoạn 5 năm và hàng năm để chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn Ngành. NHNN đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016, năm 2017 (Quyết định số 2642/QĐ-NHNN ngày 29/12/2015, số 2530/QĐ-NHNN ngày 29/12/2016). Và để đưa kế hoạch nhanh chóng thẩm thấu vào cuộc sống, NHNN thường xuyên theo dõi và có nhiều hình thức tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trong toàn Ngành, nhằm đánh giá sát tình hình triển khai, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị về CCHC. Lãnh đạo NHNN đã trực tiếp kiểm tra tại một số NHNN chi nhánh và NHTM về công tác CCHC và triển khai kế hoạch 1355 của NHNN nhằm cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh trong hệ thống.

Tổng kết năm 2016 và sơ kết CCHC 6 tháng đầu năm 2017 của NHNN cho thấy, cải cách hoàn thiện thể chế, tiếp tục được chú trọng và được xem là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị chức năng đã tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tích cực. Công tác xây dựng văn bản pháp luật của NHNN đã cơ bản hoàn thành kế hoạch. Chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật ngân hàng, đáp ứng kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng.

Năm 2016, NHNN đã ban hành được 45 thông tư, 6 tháng đầu năm 2017 ban hành được 2 thông tư. Cũng trong năm 2016, NHNN đã bãi bỏ 6 TTHC, đơn giản hóa 10 TTHC, đơn giản hóa/cắt giảm 26 thành phần hồ sơ, cắt giảm gần 50 điều kiện khi thực hiện TTHC trong 8 thông tư thuộc lĩnh vực ngân hàng. Chi phí tuân thủ năm 2016 cắt giảm vượt mục tiêu 10% đề ra. Về cơ bản, công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC thực hiện tại NHNN trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng các quy định TTHC, tạo sự đồng bộ trong hệ thống quy định hành chính của NHNN, giúp cho TCTD, người dân và doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện TTHC.

NHNN cũng đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị phù hợp với quy định mới theo nguyên tắc gọn nhẹ, tránh chồng chéo, đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương được thông suốt, hiệu quả. Công tác đào tạo, quy hoạch và luân chuyển cán bộ được tăng cường không chỉ trong hệ thống NHNN mà còn triển khai tại các TCTD nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ trẻ và tạo ra động lực, nhân tố mới có tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Đáng nói là sự chuyển biến cải cách, đổi mới về thủ tục cho vay, dịch vụ tại các TCTD. Hầu hết các ngân hàng đã công bố công khai trên Trang tin điện tử thông tin về các hồ sơ tín dụng, dịch vụ; lãi suất, phí dịch vụ; quy định tiêu chuẩn chất lượng (thời gian, mức độ hài lòng) đối với các dịch vụ…

Công tác CCHC, cải tiến các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng có thể thấy rõ trong việc rà soát, cắt giảm giấy tờ, thủ tục cho vay nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc an toàn vốn. Đến nay, thời gian, số lần giao dịch, giấy tờ cần cung cấp của khách hàng đã giảm 20-40%. Một số quy trình/sản phẩm dịch vụ đã giảm 42% số lượng bản gốc mẫu biểu, giảm 45% số lượng chữ ký khách hàng và 48% số lượng chữ ký cán bộ ngân hàng trên hồ sơ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình cung cấp sản phẩm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chờ đợi; trong đó giảm 70-75% thời gian đăng ký do khách hàng thực hiện trực tuyến...

Kết quả 1 năm triển khai Kế hoạch Chính phủ điện tử tại NHNN (Quyết định 1a/QĐ-NHNN ngày 4/01/2016), đến nay cho thấy, NHNN đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến năm 2016 theo kế hoạch; hạ tầng CNTT và các nền tảng công nghệ để triển khai dịch vụ công đều sẵn sàng để vận hành các hạng mục nghiệp vụ thuộc cấu trúc Chính phủ điện tử của NHNN; hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thực hiện các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của người dân qua mạng.

Tâm thế mới cho những kỳ vọng mới

Tính đến đầu tháng 3/2017, NHNN là một trong 7 bộ, ngành đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017. “Trong đó có xác định trọng tâm là theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực thi chính sách đối với DN”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,  Lê Vĩnh Tân cho biết trong cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Par Index 2016, hôm qua.

Nhưng đó cũng chỉ là một điểm nhấn trong bức tranh CCHC của ngành Ngân hàng trong năm 2017 cùng trước đó là việc thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP. Đặc biệt, với nhận thức vai trò, vị thế quan trọng của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế, trong suốt nhiều năm liên tục, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, ngành Ngân hàng đã chủ động xây dựng và kiên trì triển khai chiến lược cải cách, đổi mới và phát triển toàn diện, nhằm phát huy tối ưu trọng trách ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Hiện NHNN đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và ban hành kế hoạch cụ thể năm 2017 chi tiết từ các đơn vị trực thuộc NHNN đến hệ thống các TCTD. Trong đó  Ban lãnh đạo NHNN quán triệt các thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục quán triệt và xác định công tác CCHC, cải cách TTHC là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách là giải pháp chủ yếu để cải thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của đơn vị, nâng cao vị thế, uy tín của cơ quan nhà nước. Kết quả CCHC là tiêu chuẩn quan trọng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể đơn vị và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

 Hai điểm nhấn cải cách thể chế và cải cách TTHC vẫn tiếp tục được NHNN đẩy mạnh trong năm 2017 nhằm đảm bảo các quy định TTHC đơn giản, hiện đại, hiệu quả, minh bạch và tiết giảm tối đa chi phí thực hiện cho tổ chức, cá nhân; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc thực hiện TTHC.

Riêng đối với các TCTD, bên cạnh các kế hoạch chung góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, nhiều nhiệm vụ cụ thể cũng đã được đặt ra như: Xây dựng, triển khai kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định 2545/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai số 637/QĐ-NHNN của NHNN; Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 259/QĐ-NHNN ngày 28/02/2017 của NHNN về việc ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng  định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 1355/QĐ-NHNN ngày 28/6/2016 của NHNN về ban hành KHHĐ của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ. Các TCTD cũng cần hoàn thành việc áp dụng theo hình thức một cửa đối với các dịch vụ như gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ phi tín dụng khác.

Nguồn :

Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,40
4,40
4,80
5,50
5,50
6,60
6,60
BIDV
0,10
-
-
-
4,50
4,50
5,00
5,50
5,50
6,90
6,90
VietinBank
0,10
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,80
5,5
5,50
6,80
6,80
Eximbank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
6,80
8,00
ACB
0,30
1,00
1,00
1,00
4,80
5,00
5,10
5,80
5,80
6,50
6,50
Sacombank
0,30
-
-
-
4,70
5,20
5,30
6,10
6,20
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,70
4,70
4,80
5,90
5,90
6,60
6,60
LienVietPostBank
0,30
1,00
1,00
1,00
4,30
4,30
4,60
5,30
5,50
6,80
7,20
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,50
5,50
5,50
7,00
7,20
7,20
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,50
4,50
4,80
5,50
5,60
6,80
6,80

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.295 23.385 26.828 27.688 30.409 30.896 204,93 213,12
BIDV 23.300 23.380 26.817 27.138 30.514 30.986 205,84 209,29
VietinBank 23.297 23.387 26.750 27.128 30.381 30.941 205,35 208,75
Agribank 23.280 23.380 26.802 27.160 30.531 30.939 206,10 208,85
Eximbank 23.300 23.380 26.785 27.129 29.600 30.916 206,11 208,76
ACB 23.300 23.392 26.875 27.235 30.633 30.988 206,24 209,30
Sacombank 23.295 23.387 26.884 27.245 30.545 30.900 206,87 209,90
Techcombank 23.280 23.380 26.563 27.276 30.210 31.043 20476 210,00
LienVietPostBank 23.280 23.380 26.772 27.239 30.500 30.922 206,55 210,27
DongA Bank 23.300 23.380 26.830 27.140 29.540 30.910 204,80 208,80
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
36.510
36.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
36.510
36.650
Vàng SJC 5c
36.510
36.670
Vàng nhẫn 9999
34.690
35.090
Vàng nữ trang 9999
34.240
35.040