Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp:​

Chủ động sáng tạo trong các phong trào

13:47 | 29/02/2016

Ngày 29/2/2016, Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tới dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, các chuyên viên phụ trách thi đua. Các khối trưởng, khối phó thi đua trong khối.

Trong năm qua các đơn vị trong khối đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào những thành quả chung của đất nước.

Văn phòng Chủ tịch Nước đã tham mưu thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại của Chủ tịch Nước, các Phó chủ tịch nước; trình Chủ tịch Nước ký Lệnh công bố 38 luật, 5 pháp lệnh và 15 nghị quyết do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phục vụ Kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội thông qua 27 luật, bộ luật, 25 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác; tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam được các thành viên IPU đánh giá cao...

Văn phòng Chính phủ thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách để cụ thể hóa các quy định mới trong Hiến pháp 2013 và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thẩm tra, tham mưu tổng hợp trình 20 dự án luật, pháp lệnh cơ bản bảo đảm tiến độ và chất lượng; chủ trì, tham gia biên tập, soạn thảo hàng trăm báo cáo, giải trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp xử lý, tham mưu, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 400 đề án, ban hành 239 đề án; trong đó có nhiều đề án lớn, quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, cấp bách, góp phần vào thành tích chung, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện chính sách cho vay các dự án, khoản vay tín dụng ưu đãi xây dựng nông thôn, các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn (chiếm tỷ trọng khoảng 70% tổng số vốn Ngân hàng Phát triển cho vay); cho vay trên 60 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống nhân dân, tạo việc làm cho hàng vạn lao động; huy động vốn từ thị trường để cho vay chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, tôn nền vượt lũ theo đúng chủ trương của Chính phủ với lãi suất 0%.

Bộ Tài chính hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Chính phủ ban hành 8 nghị định, trình Thủ tướng ban hành 9 quyết định, trình các cấp có thẩm quyền 15 đề án; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 107% dự toán, vượt số ước thu cả năm Quốc hội giao; xuất cấp 108 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu đói, cứu trợ cho nhân dân và hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn; thực hiện 75,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện, kiến nghị xử lý về tài chính trên 38,6 nghìn tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; mở rộng áp dụng kê khai, nộp thuế điện tử trên phạm vi cả nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng để kịp thời chỉ đạo, điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế; xây dựng cơ chế, chính sách góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2012 - 2020”; thực hiện tốt việc quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu và đề xuất những thể chế, chính sách trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 13 đề án; Chính phủ, Thủ tướng thông qua 47 văn bản, đề án nhằm tiếp tục hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thống nhất để công tác quản lý nhà nước của ngành nội vụ đi vào nền nếp, đạt hiệu lực, hiệu quả; ban hành các quy định về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các chính sách trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng; tiếp tục tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho quy trình giải quyết công việc của cơ quan được minh bạch và hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và đạt được những kết quả nổi bật như, thị trường tiền tệ, ngoại hối, vàng tiếp tục ổn định, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm; thanh khoản VND của hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục được bảo đảm; các giải pháp tín dụng được điều hành linh hoạt, hiệu quả; đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới mức 3% theo mục tiêu đề ra; hoạt động thanh toán tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực… Các kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc lập lại ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức thấp (khoảng dưới 2%) và tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra (khoảng 6,5% so với mục tiêu 6,2%).

Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai Đề án Chiến lược Hội nhập quốc tế về công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”; xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng 13 đề án...

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham gia, góp ý xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về Hợp tác xã nông nghiệp; triển khai các hoạt động tư vấn và các chương trình mục tiêu quốc gia như khuyến công, an toàn vệ sinh lao động, nước sạch, vệ sinh môi trường, chương trình dạy nghề nông thôn, hỗ trợ pháp lý...; tổ chức 81 hội nghị, hội thảo, tập huấn công tác tư vấn, hỗ trợ, nâng cao năng lực điều hành sản xuất kinh doanh cho 3.452 lượt người là cán bộ liên minh hợp tác xã một số tỉnh, thành phố, cán bộ quản lý hợp tác xã; phát hành bản tin về tình hình kinh tế tập thể và cung cấp thông tin kinh tế thương mại cho hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng 4 mô hình hợp tác xã; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ.

Hội nghị cũng đã trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2016 giữa các đơn vị trong khối. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được bầu làm Khối trưởng, Văn Phòng Chính phủ làm khối phó khối thi đua các bộ ngành tổng hợp năm 2016.

Theo Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, để phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, việc đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua nhằm tạo bước chuyển biến về chất là rất quan trọng.

Trong đó, nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải có sự đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần tiếp tục chú trọng phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách như cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng nông thôn mới… Phấn đấu mỗi đơn vị trong khối có một phong trào thi đua với tên gọi dễ nhớ, tiêu chí thi đua cụ thể và bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Thủy

Nguồn:

Tags: Thi đua

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.080 23.290 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.105 23.285 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.101 23.281 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.100 23.280 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.100 23.270 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.100 23.270 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.093 23..303 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.081 23.310 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.110 23.270 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.130 23.260 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
50.050
50.470
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
50.050
50.450
Vàng SJC 5c
50.050
50.470
Vàng nhẫn 9999
49.850
50.400
Vàng nữ trang 9999
49.500
50.250