Co-opBank đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực hỗ trợ hệ thống QTDND

07:15 | 13/09/2022 Thực tiễn
aa
Co-opBank cần nhanh chóng nâng cao năng lực tài chính để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tái cơ cấu, hiện đại hóa, chuyển đổi số, tiếp tục khẳng định vai trò Ngân hàng của các QTDND, đưa hệ thống QTDND hòa nhập nền kinh tế số.
co opbank day manh chuyen doi so nang cao nang luc ho tro he thong qtdnd
Ông Nguyễn Quốc Cường Chủ tịch HĐQT Co-opBank

Nhìn lại khoảng thời gian hai năm 2020, 2021 đầy biến động và khó khăn, có thể khẳng định rằng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đã thể hiện vị thế đặc biệt quan trọng của mình trong sự phát triển của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) khi vừa là “trụ đỡ” hỗ trợ hệ thống QTDND vượt khó, vừa là điểm tựa để QTDND nâng cao năng lực tài chính và cung ứng dịch vụ cho các thành viên, phát huy tốt vai trò Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tiền tệ, tín dụng. Và để thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) giao là hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của hệ thống QTDND, Co-opBank cần nhanh chóng nâng cao năng lực tài chính để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tái cơ cấu, hiện đại hóa, chuyển đổi số, tiếp tục khẳng định vai trò Ngân hàng của các QTDND, đưa hệ thống QTDND hòa nhập nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Co-opBank trả lời phỏng vấn Thời báo Ngân hàng xoay quanh vấn đề trên.

Thưa ông, nhìn lại hoạt động của Co-opBank trong giai đoạn 2020-2021, ông thấy tâm đắc nhất điều gì?

Như chúng ta đã biết, năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức chưa từng có, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Là một tổ chức tài chính gánh trên vai 2 sứ mệnh vừa là Ngân hàng của các QTDND - đầu mối liên kết hệ thống, vừa hoạt động như một ngân hàng thương mại phục vụ nền kinh tế trọng tâm là vùng nông thôn, trong bối cảnh đó, Co-opBank gặp rất nhiều khó khăn khi doanh số cho vay cả trong và ngoài hệ thống QTDND đều giảm, lượng tiền gửi của các QTDND lại tăng cao đột biến với số dư tiền gửi có thời điểm trên 41.000 tỷ đồng.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức đó, lãnh đạo và tập thể cán bộ Co-opBank không ngừng nỗ lực tìm mọi giải pháp để thực hiện tốt công tác điều hòa vốn, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Tính đến 31/12/2021, Co-opBank đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính NHNN giao, trong đó tổng tài sản vượt 2,37%, lợi nhuận sau thuế vượt 7,13%, tỷ suất lợi nhuận (ROE) vượt 6,78%. Không chỉ vậy, Co-opBank còn đẩy mạnh đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện đại - Ngân hàng số để trở thành điểm tựa cho các QTDND bắt nhịp với kỷ nguyên số.

Phát huy vai trò đầu mối, Co-opBank đã đầu tư cho chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm hiện đại hóa công nghệ, tập trung nguồn lực không ngừng nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng tới các QTDND thành viên. Có thể kể đến việc triển khai hệ thống Khởi tạo và quản lý khoản vay từ xa (RLOS) áp dụng cho khoản vay thấu chi trên thẻ ghi nợ; mở rộng mạng lưới thanh toán (CF-eBank) tính đến tháng 8/2022 với 742 điểm gồm 32 chi nhánh, 66 phòng giao dịch và 644 QTDND thành viên; triển khai các sản phẩm 24/7 tại quầy đến QTDND tham gia hệ thống thanh toán của Co-opBank; ứng dụng Ngân hàng số trên điện thoại di động (Co-opBank Mobile Banking), thẻ chip Co-opBank Napas, cho vay thấu chi qua tài khoản thanh toán đến thành viên của QTDND,...

Đặc biệt, để hỗ trợ QTDND đẩy mạnh hoạt động thanh toán, Co-opBank đã miễn phí toàn bộ các giao dịch thanh toán thực hiện trên hệ thống CF-eBank. Các sản phẩm dịch vụ này mở ra cơ hội giúp Co-opBank và các QTDND tiếp cận tới các thành viên, khách hàng mới, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam cũng như góp phần thực hiện tốt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, Co-opBank tập trung nỗ lực thực hiện quá trình tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu theo đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nợ xấu cho vay QTDND được phân loại và trích lập xử lý rủi ro triệt để. Nợ xấu khách hàng doanh nghiệp và cá nhân được đánh giá thường xuyên, có kế hoạch xử lý quyết liệt, nhờ đó đến nay nợ xấu nội bảng toàn hệ thống chỉ còn 0,5%.

Mặc dù nguồn lực còn hạn chế, lại khó khăn do dịch bệnh, việc đi lại tổ chức họp rất khó, tuy nhiên Co-opBank đã triển khai đào tạo cán bộ toàn hệ thống với gần 1.200 lượt cán bộ; tổ chức Hội nghị triển khai công tác QTDND với 9 khu vực, tỉnh/thành phố…

Với vai trò là Ngân hàng của các QTDND, là công cụ hữu hiệu của NHNN, Co-opBank đã tham gia trách nhiệm, quyết liệt vào quá trình tái cơ cấu hệ thống QTDND; làm tốt công tác điều hòa vốn; tham gia hỗ trợ QTDND khó khăn thông qua việc cử hàng trăm cán bộ trực tiếp làm lãnh đạo điều hành tại các QTDND, cho vay vốn hỗ trợ thanh khoản; sử dụng và vận hành hiệu quả Quỹ bảo toàn…

co opbank day manh chuyen doi so nang cao nang luc ho tro he thong qtdnd
Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Co-opBank

Về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và mới nhất là Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đều đặt mục tiêu xây dựng và phát triển Co-opBank có đủ năng lực tài chính, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững để thực hiện tốt vai trò là Ngân hàng của các QTDND, hỗ trợ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế tập thể. Ông có thể cho biết Co-opBank đã có kế hoạch gì để hiện thực hóa mục tiêu này?

Với chức trách, nhiệm vụ của mình, Co-opBank đã chủ động nghiên cứu để sớm hoàn thiện chiến lược phát triển và kế hoạch cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Co-opBank tập trung triển khai những vấn đề trọng tâm sau:

Một là, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ; tái cơ cấu tổ chức hoạt động và củng cố nguồn nhân lực; đề xuất, kiến nghị với Nhà nước, NHNN hoàn thiện hành lang pháp lý quy định về Co-opBank và hệ thống QTDND phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, NHNN cũng cần có cơ chế tạo điều kiện cho Co-opBank phát triển hoạt động kinh doanh như một ngân hàng thương mại để tăng cường năng lực tài chính, nâng cao uy tín, sức cạnh tranh, tạo sự lớn mạnh cho Co-opBank nhằm tăng lợi nhuận, có nguồn lực không chỉ để tự mở rộng hoạt động dần tương xứng với quy mô hệ thống QTDND mà còn để thực hiện nhiệm vụ chính trị là “ngân hàng của tất cả các QTDND”. Trong giai đoạn 2021-2025, tất cả các hoạt động của Co-opBank đều hướng đến phục vụ tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ QTDND và khách hàng.

Hai là, chuyển đổi số, số hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển các sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ lượng khách hàng hiện có và mở rộng, phát triển khách hàng mới nhằm tăng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hướng tới cung cấp cho QTDND để cung ứng đến các thành viên của QTDND và người dân trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn các dịch vụ ngân hàng hiện đại với chi phí hợp lý. Thời gian qua, Co-opBank đã triển khai đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán đa kênh, đa tiện ích tới các QTDND và các thành viên như: Hệ thống Ngân hàng điện tử; Ứng dụng Ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking; Thẻ chip Co-opBank Napas. Kết hợp gói sản phẩm, dịch vụ của Co-opBank, QTDND đã trở thành một điểm giao dịch nhanh chóng, an toàn, thuận tiện với chi phí thấp dành cho các thành viên trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Co-opBank sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển các kênh số chủ lực cùng với hệ sinh thái số đa dạng nhằm cung cấp các dịch vụ tiện ích toàn diện nhất tới QTDND thành viên và khách hàng. Phấn đấu đến hết năm 2025, 70% số lượng giao dịch của khách hàng và QTDND được thực hiện qua các kênh số, 50% quyết định giải ngân, cho vay được thực hiện theo hướng số hóa, tự động, 70% hồ sơ công việc được xử lý và lưu trữ trên môi trường số... Từ đó, xây dựng Co-opBank trở thành Trung tâm thanh toán của hệ thống QTDND. Mục tiêu này đã và đang được hiện thực hóa trong việc xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi số Co-opBank, trong đó bao gồm cả các nền tảng hạ tầng công nghệ, dữ liệu lớn, chữ ký số, sinh trắc học, bảo mật an toàn...

Ba là, tăng cường năng lực tài chính đủ mạnh, tăng vốn điều lệ để xây dựng phát triển Co-opBank đáp ứng yêu cầu là công cụ hữu hiệu của NHNN trong hỗ trợ hoạt động hệ thống QTDND. Đặc thù Co-opBank thuộc loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà tương trợ hệ thống QTDND là chủ yếu, nên không huy động được vốn điều lệ bổ sung từ các tổ chức tín dụng, các pháp nhân (tổ chức kinh tế) và hợp tác xã khác. Do đó, nguồn lực tài chính hiện tại của Co-opBank còn mỏng, chưa đủ mạnh như mong muốn để thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ những dự án đầu tư phát triển. Vì vậy, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước vẫn là nguồn vốn có tính quyết định, mang tính bền vững, ổn định lâu dài. Đặt ra mục tiêu tạo bước thay đổi lớn về năng lực tài chính, Co-opBank đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và làm rõ nhu cầu; xây dựng hoàn thiện đề án tăng vốn trình Thống đốc NHNN để đề nghị Chính phủ bổ sung thêm vốn điều lệ từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, Co-opBank tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp khác như: thu hút tối đa tiền gửi điều hòa của các QTDND thành viên thông qua việc đẩy mạnh cam kết của các QTDND và hỗ trợ các QTDND trong việc gia tăng uy tín và hình ảnh thương hiệu; đẩy mạnh huy động tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế thông qua việc linh hoạt ban hành các chính sách sản phẩm dịch vụ; chú trọng tăng trưởng tín dụng đối với QTDND thành viên và khách hàng; tích cực tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ từ Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài...

Như ông đã đề cập là nguồn lực tài chính của Co-opBank hiện rất mỏng, vậy kế hoạch đầu tư phát triển và mục tiêu chuyển đổi số, mở rộng thị phần có tham vọng không, thưa ông?

Hiện nay, tổng nguồn vốn hoạt động của Co-opBank là gần 50.000 tỷ đồng, chỉ gần bằng 1/3 tổng nguồn vốn của các QTDND, trong đó vốn điều lệ là hơn 3.000 tỷ đồng. Có thể nói, năng lực tài chính còn hạn chế đã và đang là một rào cản lớn đối với Co-opBank trong việc thực hiện vai trò là ngân hàng đầu mối phục vụ hệ thống QTDND. Vấn đề này đã có giải pháp khi mới đây trong Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 689/QĐ-TTg ban hành ngày 8/6/2022), Chính phủ đã đề ra nhóm giải pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng có nêu cụ thể “Nâng cao năng lực tài chính cho Co-opBank, trong đó có việc tăng vốn điều lệ cho Co-opBank từ các nguồn hợp pháp”.

Theo đó, để tạo ra những bước thay đổi căn bản nhằm tăng cường năng lực tài chính, nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương nêu trên của Chính phủ, Co-opBank đã xây dựng lộ trình để trình NHNN và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước (trong đó 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2023 và 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025) cho Co-opBank để đến năm 2025 nâng vốn điều lệ lên mức hơn 8.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Co-opBank mong muốn NHNN xem xét cho phép Co-opBank từ năm 2023 được chủ động mở rộng tín dụng trên cơ sở tự cân đối nguồn vốn, đảm bảo chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để Co-opBank mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính để thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ trọng tâm của mình đối với hệ thống QTDND.

Ngoài ra, Co-opBank cũng đề xuất NHNN tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế quản lý phù hợp với tính đặc thù trong hoạt động của QTDND và Co-opBank, đảm bảo cho sự phát triển hiệu quả, an toàn của QTDND; nghiên cứu, chỉnh sửa quy định về xếp loại đối với Co-opBank trên cơ sở hoạt động đặc thù của Co-opBank là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hỗ trợ hoạt động của hệ thống QTDND. Đồng thời, sớm ban hành cơ chế phân loại nợ và trích lập dự phòng đối với khoản cho vay QTDND gặp khó khăn, có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động, không thu hồi được nợ. Việc ban hành cơ chế xử lý với các khoản cho vay các QTDND yếu kém còn tồn đọng trước đây sẽ góp phần lành mạnh hóa và nâng cao năng lực tài chính của Co-opBank, từ đó gia tăng thêm năng lực liên kết và hỗ trợ hệ thống.

Tôi tin rằng với những giải pháp đồng bộ đó, Co-opBank hoàn toàn có thể thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Quốc thực hiện
Nguồn:

Các tin khác

Cơ hội làm việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

Cơ hội làm việc tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng Công nghệ thông tin năm 2024.
Sáng 18/6: Tỷ giá trung tâm đi ngang

Sáng 18/6: Tỷ giá trung tâm đi ngang

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (18/6), tỷ giá trung tâm không đổi so với phiên trước. Trong khi, giá mua USD tại một số ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 10-20 đồng so với phiên trước; giá bán USD được tất cả các ngân hàng niêm yết ở mức 25.471 VND/USD.
Sáng 17/6: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Sáng 17/6: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (17/6), tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua USD tại phần lớn ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.471 VND/USD.
Đăng ký mua vàng tại BIDV: Người dân sẽ không phải xếp hàng

Đăng ký mua vàng tại BIDV: Người dân sẽ không phải xếp hàng

Kể từ ngày 17/06/2024, khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ không phải mất công xếp hàng tại các điểm bán vàng nữa, khi ngân hàng này chính thức triển khai “Đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến” trên website.
Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, kể từ ngày 17/6/2024, Agribank triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến ngay trên Website Agribank.
Ngân hàng Xây dựng sẵn sàng cho hành trình mới

Ngân hàng Xây dựng sẵn sàng cho hành trình mới

Năm 2024 được xác định là năm chuyển biến mạnh mẽ, cùng với công tác hoàn thiện để thực hiện chuyển giao theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ngân hàng Xây dựng (CB) đã sẵn sàng, chuẩn bị các nguồn lực cho hành trình bước vào giai đoạn mới, tiếp tục phát triển lành mạnh và giữ vững tăng trưởng ổn định sau thời gian thực hiện tái cơ cấu.
NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885/NHNN-TTGSNH gửi các ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.
Phối hợp thông tin, tuyên truyền về bình ổn thị trường vàng

Phối hợp thông tin, tuyên truyền về bình ổn thị trường vàng

Ngày 14/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh gửi văn bản đến Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và UBND các quận, huyện thành phố Thủ Đức đề nghị phối hợp thông tin, tuyên truyền về các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh và mua, bán vàng bình ổn thị trường.
Sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng

Sáng 14/6: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (14/6), tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại phần lớn ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 3-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.461 VND/USD.
Cán bộ Agribank liên tục ngăn chặn kịp thời lừa đảo bảo vệ tài sản cho khách hàng

Cán bộ Agribank liên tục ngăn chặn kịp thời lừa đảo bảo vệ tài sản cho khách hàng

Năm 2023, cán bộ nhân viên trong hệ thống Agribank đã giúp khách hàng thoát khỏi hơn 170 vụ lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ được tài sản trị giá gần 19 tỷ đồng trong tài khoản của khách hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.
Thay đổi cách tiếp cận trong quản lý để thúc đẩy Fintech phát triển

Thay đổi cách tiếp cận trong quản lý để thúc đẩy Fintech phát triển

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Viện Chiến lược ngân hàng phối hợp cùng nhóm nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ “Fintech tại Việt Nam: Thực trạng, xu hướng phát triển và khuyến nghị chính sách” tổ chức Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu. Đề tài do TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV làm chủ nhiệm.
Sáng 13/6: Tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Sáng 13/6: Tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (13/6), tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại phần lớn ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 2-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.457 VND/USD.
E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Một trong những khó khăn phổ biến của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện nay là tình trạng thiếu hụt vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục cải tiến quy định, cung cấp nhiều gói vay linh hoạt để tạo điều kiện cho SME tiếp cận vốn thuận lợi và hiệu quả hơn.
Sáng 11/6: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Sáng 11/6: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (11/6), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 5-10 đồng so với phiên trước; giá bán USD được hầu hết các ngân hàng niêm yết ở mức 25.462 VND/USD.
Xem thêm
Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn còn kém

Đó là một trong những lý do chính dẫn tới tín dụng tăng trưởng chậm trong gần 6 tháng đầu năm được các ngân hàng chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024.
Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Quy hoạch báo chí, xuất bản sắp tới phải thực chất, có tính mở và khả thi

Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

NHNN vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Đây là những vấn đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 14/6.
day manh tang truong tin dung nam 2024

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 19/06/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đồng chủ trì.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chỉ thị 40 tạo sức bật lớn cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhờ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được triển khai tích cực, người dân địa phương được tiếp cận nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần tạo việc làm, vươn lên làm ăn thoát nghèo bền vững.
NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

NHNN Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 15/6/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị (NHNN Quảng Trị) phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) chi nhánh Quảng Bình, PGD NHHTX Quảng Trị tổ chức Hội nghị chuyên đề tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động chuyển tiền, thanh toán qua tài khoản của quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

MB thêm tính năng nhận diện tài khoản lừa đảo khi chuyển tiền

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp khách hàng thêm an tâm khi chuyển tiền.
Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Vietcombank ra mắt ngân hàng số thế hệ mới với nhiều tính năng vượt trội

Ngày 18/6/2024, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank thế hệ mới dành cho khách hàng cá nhân. Đây được coi là đợt cập nhật lớn nhất kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2020 với toàn bộ giao diện và luồng trải nghiệm được thiết kế mới hoàn toàn cho từng phân khúc, cùng với những dịch vụ, tiện ích mới lần đầu tiên xuất hiện trên VCB Digibank.
5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

5 điều cần biết khi gửi tiết kiệm

Gửi tiết kiệm là một trong những lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất bởi người gửi có thể giữ được số tiền gốc ban đầu mà sau một khoảng thời gian nhất định còn được nhận thêm tiền lãi. Hơn thế nữa, khoản tiền gửi tiết kiệm còn được bảo hiểm tiền gửi.
Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Sacombank tiếp thêm 10.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân phục vụ đời sống

Nhằm hỗ trợ tài chính cho người dân, thúc đẩy tiêu dùng, Sacombank cung cấp gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 6,5% dành cho khách hàng có nhu cầu mua, xây, sửa chữa bất động sản; mua xe; sắm sửa các vật dụng, thiết bị cần thiết nhằm phục vụ đời sống. Gói vay dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở

Nhằm đẩy mạnh kinh doanh và tăng cường phát triển công nghệ số tại ngân hàng, Sacombank đang tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại nhiều vị trí chủ chốt ở Hội sở chính (266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Quản lý chi tiêu hiệu quả với thẻ tín dụng

Theo đại diện siêu thị MediaMart, số lượng khách hàng mua sắm thanh toán qua thẻ tín dụng tăng mạnh theo từng năm. Thẻ tín dụng đang trở nên phổ biến trong các hoạt động thanh toán của người tiêu dùng. Bởi thanh toán qua thẻ tín dụng mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng, vừa nhanh chóng, thuận tiện lại được hưởng nhiều ưu đãi… Bên cạnh đó, siêu thị cũng kết hợp với các ngân hàng ưu đãi lãi suất trả góp 0% qua thẻ tín dụng giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn.
“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

Hội thảo thuộc chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” với chủ đề “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; cũng như nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân và người dùng.
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích, Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.
Phiên bản di động