Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND

07:56 | 09/03/2024 Thực tiễn
aa
Ngày 8/3, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu thành viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, những kết quả đạt được của nền kinh tế trong nước năm 2023 có sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành Ngân hàng, trong đó có sự đóng góp của Co-opBank và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Với vai trò là ngân hàng của các QTDND, Co-opBank đã thực hiện tốt các nhiệm vụ là công cụ quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với hệ thống QTDND, hỗ trợ tích cực cho các QTDND phát triển an toàn, ổn định.
Co-opBank - trụ đỡ phát triển cho hệ thống QTDND Cần tăng vốn điều lệ cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể, hợp tác xã
Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Một năm nhiều dấu ấn

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank nhấn mạnh: Đại hội đại biểu thành viên diễn ra trong bối cảnh ngành Ngân hàng và hệ thống QTDND đang nỗ lực vượt qua những khó khăn do tác động từ những diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank Nguyễn Quốc Cường phát biểu tại Đại hội

Năm 2024 là năm rất quan trọng, là năm tăng tốc để về đích đạt các mục tiêu chiến lược phát triển, phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025… Đặc biệt, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về việc xây dựng mô hình TCTD là Hợp tác xã ở Việt Nam nhằm mục đích chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên, thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống tại khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Hiện, Co-opBank và QTDND đang tập trung nguồn lực, khẩn trương xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo đúng định hướng của Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, chỉ đạo của NHNN tại Quyết định số 1382/QĐ-NHNN và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024.

Báo cáo tại Đại hội, bà Phạm Thị Hồng Minh - Tổng giám đốc Co-opBank cho biết: Năm 2023, bám sát các chỉ đạo điều hành của NHNN, Co-opBank đã chủ động, kịp thời điều chỉnh chính sách trong các mặt hoạt động, ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo sự phát triển an toàn, ổn định của hệ thống QTDND, thực hiện tốt vai trò liên kết hệ thống, làm tốt vai trò là ngân hàng của các QTDND.

Đặc biệt, Co-opBank đã tập trung nguồn lực khẩn trương cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức thông qua 2 đợt điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng với sự phát triển của QTDND, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thay đổi mạnh mẽ về quản trị rủi ro, cạnh tranh công nghệ, nguồn nhân lực và những yêu cầu đặc thù của Ngành.

Chất lượng, quy mô hoạt động được cải thiện tích cực qua từng năm, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính NHNN giao. Tổng tài sản tăng 14,45%; Tiền gửi điều hòa của QTDND tăng hơn 19.000 tỷ đồng, tương đương tăng 78,16%, cao nhất từ trước tới nay; Dư nợ cho vay doanh nghiệp và cá nhân tăng 14,41%; Lợi nhuận trước thuế đạt 104,94%.

Mặt khác, Co-opBank cũng nỗ lực triển khai các giải pháp cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN và cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu luôn được duy trì ở mức thấp (tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 0,68 %). Trong năm qua, Co-opBank đã 15 lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động và 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt khu vực nông nghiệp - nông thôn.

Năm 2023, ngoài việc nỗ lực nâng cao năng lực tài chính bằng nội lực, Co-opbank đã tích cực đề xuất và hoàn thiện phương án xin cấp bổ sung vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng, trình Thống đốc NHNN xem xét trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt.

Co-opBank tiếp tục tập trung đầu tư phát triển công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đa dạng hóa các dịch vụ thanh toán hiện đại, đồng thời hỗ trợ tích cực cho QTDND chuyển đổi số. Giải thưởng của Hội đồng Quỹ tín dụng thế giới (WOCCU) về triển khai các giải pháp số thúc đẩy tài chính toàn diện, “Hệ sinh thái Kỹ thuật số” là một minh chứng cho sự chuyển mình của Co-opBank trong thời gian qua.

Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Tổng giám đốc Co-opBank Phạm Thị Hồng Minh phát biểu tại Đại hội

Nâng cao vai trò và trách nhiệm liên kết hệ thống

Thay mặt Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên Co-opBank đã đạt được trong năm 2023.

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn nhiều biến động, phức tạp, khó lường, hoạt động của hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, song Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng chỉ ra và nhấn mạnh Co-opBank và các QTDND đang đứng trước một cơ hội đặc biệt khi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực vào 1/7/2024 sẽ tháo gỡ nhiều khó khăn trong hoạt động của hệ thống QTDND hiện nay và hoàn thiện hành lang pháp lý cho sự phát triển của hệ thống QTDND.

Hiện các cơ quan, đơn vị chức năng đã cố gắng xây dựng hoàn thiện Nghị định, Thông tư hướng dẫn để đưa 2 Luật vào cuộc sống và những quy định này gắn chặt với quyền lợi của các QTDND và Co-opBank. Vì vậy, Phó Thống đốc yêu cầu các QTDND cùng Co-opBank và các vụ, cục chức năng NHNN nghiên cứu, tìm hiểu hiểu Luật cũng như góp ý vào việc ban hành văn bản thi hành Luật trong thời gian tới.

Đối với các QTDND, Phó Thống đốc lưu ý trước mắt vẫn là tăng cường củng cố, chấn chỉnh toàn diện mọi mặt hoạt động, đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích thành lập và hoạt động, khi đạt được mục tiêu này sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hạn chế. Với những địa phương hệ thống các QTDND đã đạt yêu cầu phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả và đúng bản chất của mô hình hợp tác xã cũng có thể xem xét cho mở mới, thành lập phòng giao dịch, chi nhánh”, Phó Thống đốc cho biết.

Với Co-opBank, Phó Thống đốc nhìn nhận đã đạt được những kết quả tích cực trong giai đoạn củng cố những năm qua và đề nghị Co-opBank tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ và chất lượng hoạt động, nguồn nhân lực; Tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm của Co-opBank trong việc liên kết hệ thống, điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống QTDND theo quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu là ngân hàng trung ương của các QTDND; Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh doanh được giao, góp phần hỗ trợ vốn cho sản xuất, đặc biệt là khu vực nông nghiệp - nông thôn.

Phó Thống đốc cũng chỉ đạo Co-opBank tiếp tục triển khai hoạt động chuyển đổi số theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành kinh doanh trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại; Từng bước đưa các sản phẩm dịch vụ mới, tiện ích đến với thành viên của QTDND và khách hàng, góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện, hỗ trợ vốn cho khu vực hợp tác xã, kinh tế tập thể và thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Trong bối cảnh năng lực tài chính của các QTDND còn yếu, khó tự chuyển đổi số, Phó Thống đốc đề nghị cần có sự hợp tác từ hai phía Co-opBank và QTDND. Trong đó, Co-opBank cần phát huy tốt hơn vai trò đầu mối đối với hệ thống, mở rộng hợp tác kết nối với các đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng để phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng số an toàn, tiện ích phù hợp với đối tượng khách hàng của Co-opBank và QTDND ở khu vực nông thôn.

Đồng thời, Co-opBank cần khẩn trương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo đúng lộ trình đã đề ra tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Trong đó, bám sát việc xem xét phê duyệt của Chính phủ về phương án tăng vốn điều lệ, phát triển tăng trưởng về quy mô, cải thiện chất lượng nguồn vốn tự có, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN.

Đối với các QTDND, Phó Thống đốc lưu ý cần tăng cường củng cố, chấn chỉnh toàn diện mọi mặt hoạt động, đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích thành lập và hoạt động.

“Các QTDND cần có trách nhiệm với chính bản mình để tồn tại và phát triển, sau đó là để đóng góp cho sự phát triển của kinh tế, an sinh xã hội địa phương”, Phó Thống đốc nói.

Thay mặt Đại hội, Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Co-opBank trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Ban lãnh đạo NHNN và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trong quá trình hoạt động, phát triển của Co-opBank và hệ thống QTDND trong thời gian qua; Đại hội xin trân trọng tiếp thu những nội dung chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Phó Thống đốc với hoạt động của Co-opBank và hệ thống QTDND và đưa vào Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới, việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội sẽ góp phần tạo nên sức mạnh mới trong toàn hệ thống, xây dựng và phát triển Co-opBank từng bước trở thành ngân hàng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả để thực hiện tốt vai trò là ngân hàng của tất cả các QTDND; hệ thống QTDND hoạt động ổn định, an toàn, bền vững theo đúng mục tiêu, tôn chỉ của loại hình TCTD là hợp tác xã.

Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND

Cũng trong dịp này, Co-opBank đã chính thức cho ra mắt bộ 3 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số dành riêng cho các QTDND thành viên là: Ứng dụng Co-opBank CFeBiz; Dịch vụ định danh CF-eAM; Hệ thống Khởi tạo dịch vụ từ xa cho QTDND CFePCF. Được biết, bộ 3 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số này chính là những công cụ tài chính đắc lực, hữu hiệu giúp QTDND giải quyết bài toán khó về công nghệ nhằm thu hút và tăng cường mối quan hệ giữa QTDND và khách hàng, xây dựng lòng tin và tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực, bền vững.

Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Toàn cảnh Đại hội
Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Khen thưởng các QTDND tiêu biểu thực hiện tốt mối liên kết hệ thống
Co-opBank thực hiện tốt vai trò ngân hàng của các QTDND
Phó Thống đốc Đào Minh Tú và Ban lãnh đạo Co-opBank chụp ảnh với đại biểu nữ nhân ngày 8/3
Nhất Thanh - Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

HDBank tiên phong công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2024

HDBank tiên phong công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2024

Ngày 23/5/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) chính thức công bố Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024, là ngân hàng Việt Nam đầu công bố báo cáo riêng về Phát triển bền vững.
Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng

Sáng ngày 23/5/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng chủ trì buổi công bố với sự tham dự của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương; các thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện một số đơn vị liên quan của NHNN và các đối tượng thanh tra.
Doanh nghiệp không thể đứng ngoài “cuộc chơi” ESG

Doanh nghiệp không thể đứng ngoài “cuộc chơi” ESG

Sáng 23/5, Báo Đầu tư phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống và Giải pháp WBS tổ chức Hội thảo với chủ đề: Tìm Động Lực Tăng Trưởng từ ESG”. Theo đó, các doanh nghiệp chia sẻ, việc thúc đẩy, tuân thủ ESG không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà tạo ra lợi ích lâu dài cho cổ đông và cộng đồng. Đây là “cuộc chơi” bắt buộc để có thể đi dài hơn.
Sáng 23/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 4 đồng

Sáng 23/5: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 4 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (23/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 4 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá bán USD được hầu hết các ngân hàng điều chỉnh lên mức 25.470 VND/USD.
TP. Hồ Chí Minh: Tổng lực kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng

TP. Hồ Chí Minh: Tổng lực kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa gửi công văn đến các cơ quan chức năng về việc tăng cường phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Sáng 22/5: Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng

Sáng 22/5: Tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (22/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 3 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá bán USD được hầu hết các ngân hàng điều chỉnh lên mức 25.466 VND/USD.
Còn nhiều dư địa phát triển thẻ tín dụng nội địa

Còn nhiều dư địa phát triển thẻ tín dụng nội địa

Chiều 21/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Phát huy tiềm năng thẻ tín dụng nội địa hướng tới xã hội không tiền mặt”. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tham dự và điều hành hội thảo. Cùng dự có đại diện đến từ NHNN, lãnh đạo NHTM, chuyên gia, hiệp hội.
Sáng 21/5: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng

Sáng 21/5: Tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (21/5), tỷ giá trung tâm tăng 4 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá bán USD được hầu hết các ngân hàng điều chỉnh lên mức 25.463 VND/USD.
Nhiều biện pháp để “trị” giá vàng

Nhiều biện pháp để “trị” giá vàng

Theo thông báo của NHNN, sáng mai (ngày 21/5), NHNN tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu trong phiên ngày 21/5 là 16.800 lượng.
Sáng 20/5: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Sáng 20/5: Tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (20/5), tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua - bán USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 10-30 đồng so với phiên trước.
LPBank góp sức trồng 1 tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh

LPBank góp sức trồng 1 tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh

“Ngày hội trồng cây – Vì một Việt Nam xanh” là hoạt động cộng đồng ý nghĩa được LPBank phát động triển khai trong năm 2024. Số lượng cây xanh được trồng mới sẽ đóng góp vào việc phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho thế hệ tương lai.
NHNN thanh tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vàng

NHNN thanh tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vàng

Ngày 17/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp (DN) hoạt động kinh doanh vàng.
Tài chính vi mô đã có bước phát triển đáng ghi nhận

Tài chính vi mô đã có bước phát triển đáng ghi nhận

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Tài chính vi mô cho thúc đẩy tài chính toàn diện - thực trạng và giải pháp”. Tọa đàm do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, tổ chức tài chính vi mô, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp…
Sáng 17/5: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng

Sáng 17/5: Tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (17/5), tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua - bán USD tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh tăng - giảm với biên độ phổ biến từ 10-30 đồng so với phiên trước.
LPBank sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 33.576 tỷ đồng

LPBank sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 33.576 tỷ đồng

Là một trong số các tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn năm 2024, LPBank sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 33.576 tỷ đồng, nằm trong nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Ngày 22/5, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Tullier – Phó Chủ tịch Visa toàn cầu.
Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Để thúc đẩy giao dịch vàng theo đúng quy định, Hội Mỹ nghệ kim hoàn và Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) vừa qua đã mời NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương, các cục: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường… tổ chức cuộc đối thoại, tập huấn, hướng dẫn chính sách liên quan đến vàng cho hơn 600 đơn vị kinh doanh vàng hội viên SJA.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
khai mac ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

Với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên App MBBank, người dùng có thể “gấp đôi” an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn.
Phiên bản di động