Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: 12 nhiệm vụ và một quyết tâm

12:30 | 14/12/2016

Ngày 8/12/2016, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) ban hành công văn số 567/HD-CĐNH hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017. Theo nội dung công văn, năm 2017 sắp tới công tác nữ công CĐNHVN sẽ tập trung vào 12 nhiệm vụ chính, trọng tâm. 

Trước tiên là củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công cơ sở sau Đại hội, đồng thời nhấn mạnh tới việc phát động các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ hướng tới chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; hướng dẫn chỉ đạo Ban nữ công các cấp triển khai các hoạt động nữ công một cách thiết thực hiệu quả, tổ chức công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách tối thiểu 1 lần/năm và báo cáo về CĐNHVN.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình theo chủ đề năm công tác 2017: Năm vì đoàn viên lao động

Đối với công tác Gia đình, trẻ em, CĐNHVN cũng đề ra các hoạt động cụ thể thực tiễn như: thực hiện Chương trình hành động Quốc gia và Kế hoạch của Tổng Liên đoàn về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em; Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em; đặc biệt là tăng cường hỗ trợ đối với các cháu là con CNVCLĐ ngành Ngân hàng bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh, mắc bệnh phải điều trị dài ngày…

Tiếp tục duy trì hoạt động ủng hộ xã hội từ thiện dành cho trẻ em theo Chương trình phối hợp giữa CĐNHVN với Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Năm 2017, CĐNHVN tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc ngành Ngân hàng lần thứ III giai đoạn 2012-2017.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình nâng cao điều kiện thụ hưởng dành cho lao động nữ ngành Ngân hàng”.

Các đơn vị có thể triển khai các mô hình hoạt động hướng tới người lao động theo phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam như: Mô hình “Sức khỏe của bạn”; Mô hình “Diễn đàn giáo dục đời sống gia đình trong CNVCLĐ”; Mô hình “Truyền thông và lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”…  góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Nâng cao điều kiện thụ hưởng dành cho lao động nữ ngành Ngân hàng theo chủ đề năm công tác 2017: Năm vì đoàn viên lao động.

Tiếp tục quan tâm khuyến khích, động viên và khen thưởng kịp thời đối với lao động nữ học tập, nghiên cứu khoa học. Phát hiện, giới thiệu lao động nữ có đủ điều kiện đề nghị xét tặng Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”, giải thưởng Kovalepskaia...  Ngoài ra, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ em thông qua các hình thức như: khen thưởng, biểu dương các cháu học sinh giỏi; dành kinh phí hỗ trợ hàng năm đối với các cháu là con CNVCLĐ trong ngành bị khuyết tật, mắc các bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn... Ban Nữ công các cấp tham gia cùng Ban chấp hành công đoàn đề xuất lãnh đạo chuyên môn quan tâm, hỗ trợ chi phí nhà trẻ, mẫu giáo dành cho lao động nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi; Rà soát và tổng hợp hồ sơ đối với trẻ em là con CNVCLĐ trong ngành mắc bệnh tim hoặc bị hở môi, vòm miệng để đề xuất hỗ trợ theo chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”.

Song song với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động Quốc gia và Kế hoạch của Tổng Liên đoàn về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em; Chương trình giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trong CNVCLĐ đến năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em.

Truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNVCLĐ, về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái và Phụ nữ là đầu tư cho tương lai bền vững” và kỷ niệm “55 năm truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước” tùy theo điều kiện của đơn vị. Năm 2017, CĐNHVN tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc ngành Ngân hàng lần thứ III giai đoạn 2012-2017.

Ngoài ra, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động nữ CNVCLĐ ngành Ngân hàng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ của người cán bộ Ngân hàng trong thời kỳ hội nhập, đổi mới.

Tăng cường sự phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cùng cấp triển khai có hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, triển khai đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới theo điều kiện thực tế tại đơn vị; tiếp tục quan tâm, chú trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu nữ CNVCLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, đặc biệt đảm bảo tỷ lệ nữ trong đội ngũ cán bộ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Công văn nêu rõ, các cấp công đoàn căn cứ văn bản chỉ đạo và chương trình, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị để xây dựng nội dung, kế hoạch triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2017 của CĐNHVN.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,10
5,80
5,90
BIDV
0,10
-
-
-
3,30
3,30
3,60
4,20
4,20
5,80
5,80
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,30
3,30
3,60
4,20
4,20
5,80
5,80
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,60
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,60
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,20
5,40
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
2,55
2,65
2,75
4,30
4,10
4,80
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
3,80
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,83
3,83
3,83
6,55
6,80
7,15
7,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.040 23.250 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.060 23.240 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.020 23.250 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.060 23.235 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.050 23.230 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.050 23.230 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.062 23.277 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.051 23.251 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.050 23.230 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.070 23.220 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.150
55.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.150
55.600
Vàng SJC 5c
55.150
55.620
Vàng nhẫn 9999
53.300
53.800
Vàng nữ trang 9999
52.700
53.500