Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đại hội CĐCS đã đi đúng hướng

13:00 | 16/10/2017

Theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) thì các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong hệ thống CĐNHVN sẽ tiến hành tổ chức đại hội nhiệm kỳ từ 1/7/2017, và hoàn thành trước 31/12/2017. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức và hoàn thành đại hội nhiệm kỳ trước 31/3/2018. Và dự kiến Đại hội VI CĐNHVN sẽ được tổ chức trong tháng 4/2018.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch này cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của CĐNHVN, 9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp mình, hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức đại hội; tổ chức tuyên truyền và các hoạt động phong trào trong hệ thống công đoàn đơn vị.

Đối với đại hội toàn hệ thống cấp mình, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập Ban chỉ đạo Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành, dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động nhiệm kỳ V, phương hướng nhiệm kỳ VI CĐNHVN và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI CĐNHVN.

Tổng số CĐCS của 9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 829, trong đó có 109 CĐCS tổ chức hội nghị, 720 CĐCS tổ chức đại hội. Tính đến ngày 20/9/2017, số CĐCS đã tổ chức đại hội là 269/720 CĐCS, đạt tỷ lệ 38%.

Đối với các CĐCS trực thuộc CĐNHVN, CĐCS trực thuộc CĐNHVN đã xây dựng kế hoạch đại hội CĐCS, báo cáo, xin ý kiến các cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo chuyên môn để tiến hành tổ chức đại hội theo quy định của Điều lệ CĐVN. Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc CĐVN chuẩn bị nội dung các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành;

Tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN và dự thảo báo cáo hoạt động nhiệm kỳ V CĐNHVN để các CĐCS trực thuộc CĐNHVN sau tổ chức Đại hội sẽ tổng hợp, báo để phục vụ cho báo cáo hoạt động nhiệm kỳ VI tại Đại hội VI CĐNHVN. Tổng số CĐCS trực thuộc CĐNHVN là 90, trong đó có 4 CĐCS tổ chức hội nghị, 86 CĐCS tổ chức đại hội. Tính đến ngày 20/9/2017 số CĐCS đã tổ chức đại hội là 37/90 CĐCS, đạt tỷ lệ 43%.

Ban Chấp hành CĐNHVN cũng yêu cầu Đại hội Công đoàn các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng NHNN thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở bám sát nhiệm vụ kinh doanh, chuyên môn (nhiệm vụ chính trị) của đơn vị; đảm bảo từng đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức, mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành, của đơn vị trong thời gian tới.

Đồng thời, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, không ngừng phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sát sao những nhiệm vụ đã đặt ra, để kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, hoạt động; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; kịp thời kiện toàn ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định; đề ra các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại.

Với sự chỉ đạo sát sao của CĐNHVN, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và sự triển khai, chuẩn bị của các CĐCS, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận trong hệ thống, đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của các đơn vị đã được tổ chức trang trọng, đúng theo quy trình hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp theo nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, và người sử dụng lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được các cấp công đoàn trong hệ thống CĐNHVN tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của CĐNHVN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Công đoàn các cấp trong hệ thống CĐNHVN đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng quy định Điều lệ CĐVN và sự chỉ đạo, hướng dẫn của CĐNHVN với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch thường trực CĐNHVN Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh: “Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn của các đơn vị trong ngành đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện về thời gian, vật chất để các cấp công đoàn trong hệ thống CĐNHVN tổ chức thành công đại hội. Công tác nhân sự được các cấp công đoàn tiến hành đúng quy trình và đều được xin ý kiến của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị.

Do vậy, khi bầu BCH nhiệm kỳ mới luôn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Các đồng chí được bầu vào BCH đều là những người có năng lực, trình độ, có uy tín, được đại hội tín nhiệm với số phiếu bầu cao”.

Bên cạnh những thành công, trong công tác tổ chức vẫn còn có những tồn tại cần nhanh chóng khắc phục như: việc triển khai tổ chức Đại hội một số đơn vị còn chậm so với kế hoạch chung của CĐNHVN, đặc biệt là các CĐCS trực thuộc; Trong đại hội, một số ý kiến tham luận còn chung chung, chủ yếu liệt kê lại những thành tích trong báo cáo, chưa có những ý kiến thảo luận và kiến nghị, đề xuất những giải pháp để thực hiện Nghị quyết đại hội; Kiến nghị với Đảng, Nhà nước, chính quyền và tổ chức Công đoàn về những vấn đề có liên quan đến nâng cao công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn và tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ CĐVN tại đại hội chưa cụ thể, rõ ràng, chưa toát lên được các nội dung...

Tại một số đại hội, công tác phối hợp, điều hành của một số Đoàn Chủ tịch còn chưa nhịp nhàng; công tác kiểm phiếu bầu cử tại đại hội còn chiếm nhiều thời gian nên đại hội kết thúc muộn so với quy định.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.180 23.390 24.785 26.201 28.371 29.555 212,92 224,08
BIDV 23.215 23.395 25.188 26.023 28.700 29.297 212,57 221,15
VietinBank 23.200 23.390 25.054 26.020 28.678 29.318 213,68 221,38
Agribank 23.220 23.370 25.100 25.651 28.668 29.273 215,15 220,06
Eximbank 23.210 23.380 25.169 25,625 28.772 29.292 216,19 220,10
ACB 23.210 23.380 25.191 25.590 28.911 29.296 216,33 219,77
Sacombank 23.203 23.413 25.214 25.771 28.888 29.397 215,79 222,15
Techcombank 23.195 23.395 24.937 25.922 28.492 29.451 214,75 221,88
LienVietPostBank 23.210 23.390 24,968 25.948 28.651 29.622 214,67 225,88
DongA Bank 23.240 23.380 25.160 25.570 28.750 29.230 212,70 219,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
48.600
49.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
48.550
49.000
Vàng SJC 5c
48.550
49.020
Vàng nhẫn 9999
47.600
48.350
Vàng nữ trang 9999
47.250
48.050