Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên lao động nữ

10:34 | 08/03/2021 Xã hội
aa
Phát huy truyền thống của nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng những năm qua, với phương châm “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng.
cong doan ngan hang viet nam nang cao doi song vat chat tinh than cho doan vien lao dong nu NHNN Sơn La: Quyền lợi nữ lao động được nâng cao
cong doan ngan hang viet nam nang cao doi song vat chat tinh than cho doan vien lao dong nu Phổ biến chính sách pháp luật cho lao động nữ

Tính đến cuối năm 2020, số CNVCLĐ nữ thuộc hệ thống Công đoàn NHVN là 97.126 người, chiếm gần 60%/tổng số CNVCLĐ. Với đặc thù là ngành có đông lao động nữ, có thể thấy năm qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã triển khai có hiệu quả hoạt động nữ công phù hợp điều kiện thực tế, với những nội dung phong phú, thiết thực mang lại nhiều lợi ích cho nữ cán bộ, đoàn viên và con em CNVCLĐ trong Ngành. Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, hoạt động nữ công đã đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác nữ.

cong doan ngan hang viet nam nang cao doi song vat chat tinh than cho doan vien lao dong nu

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, các cuộc thi trực tuyến nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ, như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật BHXH…, thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới như cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” (tháng 2/2020); Hội nghị tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ tại Hà Nội, thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 6/2020).

Đặc biệt, tháng 11/2020 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng (Ban VSTBPN) tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 5 năm Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc Ngân hàng - Đảm việc nhà” giai đoạn 2015 - 2020. Tại Hội nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Ban VSTBPN đã ký Quy chế phối hợp hoạt động số 795/QC-CĐNH-BVSTBPN nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động liên quan đến lao động nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 - 2025.

Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Khánh Chi chia sẻ, năm 2021 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đất nước, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV. Đối với ngành Ngân hàng, năm 2021 còn là năm đặc biệt - kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành (1951-2021). Phát huy truyền thống của nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng những năm qua, với phương châm “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng với nội dung chủ yếu là phấn đấu, đoàn kết nhất trí, phát huy sức lực, trí lực của toàn thể CBĐVLĐ ngành Ngân hàng nói chung và nữ CBĐVLĐ nói riêng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu; đảm bảo hoạt động ngân hàng hiệu quả, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chuyên đề công tác nữ ngành Ngân hàng đã đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020

- 85 tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua hai giỏi.

- 325 tập thể và 800 nữ cán bộ, đoàn viên xuất sắc được tặng Bằng khen; 42.000 cán bộ nữ tiêu biểu được tặng Giấy khen công đoàn các cấp về thành tích hai giỏi.

- 29 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào vận động nữ CNVCLĐ và phong trào hai giỏi nhân dịp tổng kết 10 năm (giai đoạn 2010 - 2020) thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

- 250 nữ cán bộ, đoàn viên được khen thưởng cấp Nhà nước và hàng nghìn chị em được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, cấp tỉnh, thành phố về các thành tích trong hoạt động chuyên môn cũng như công tác an sinh xã hội, sáng kiến, sáng tạo,…

- Các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, luôn quan tâm tạo điều kiện để nữ cán bộ, đoàn viên, lao động phát triển, vì mục tiêu bình đẳng giới thực sự và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần làm nên thành công chung của ngành Ngân hàng…

Các cấp công đoàn trong toàn Ngành cũng cần đặt công tác gia đình làm trọng tâm, tập trung chỉ đạo và làm tốt việc tổng kết, đánh giá 5 năm (giai đoạn 2017-2021) công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ trong tình hình mới; tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu các cấp, tiến tới Hội nghị biểu dương khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Ngành nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). Các cấp công đoàn cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị số 03 của Tổng liên đoàn Lao động về phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các chế độ, chính sách có liên quan. Tập trung truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, tiền mãn kinh, cách nhận biết và phòng tránh các bệnh thường gặp cho nữ CBĐVNLĐ... chú trọng phát triển mô hình “Sức khỏe của bạn” tại cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBĐVNLĐ nữ; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm gia tăng lợi ích cho CBĐVNLĐ nữ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Tiếp tục đẩy mạnh đề án nuôi con bằng sữa mẹ, phối hợp với chuyên môn tìm giải pháp hỗ trợ lắp đặt phòng vắt và trữ sữa mẹ, hỗ trợ kinh phí gửi trẻ... nhất là các nội dung trong Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Ban VSTBPN ngành Ngân hàng. Chủ động phối hợp với chuyên môn, Ban VSTBPN cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; Phát hiện, đào tạo, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ, gia tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành công đoàn các cấp. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp, tăng cường làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBĐVLĐ nữ; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành tìm giải pháp gia tăng tối đa lợi ích cho đoàn viên, lao động nữ. Đẩy mạnh triển khai và phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội năm 2021 dành cho phụ nữ và trẻ em (trong và ngoài ngành Ngân hàng) phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị...

CIC: Đảm bảo quyền lợi của nữ cán bộ, viên chức lao động

Tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), CBVCLĐ nữ chiếm tới 70% nên các hoạt động của nữ công được đẩy mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ trong đơn vị phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ CBVCLĐ trong CIC lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển của CIC, đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Các hoạt động của Nữ công CIC luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn Thanh niên; sự chủ động, phát huy truyền thống hoạt động tích cực của Ban Nữ công CIC.

Tiếp tục phát huy truyền thống về phong trào hoạt động của Nữ công CIC, năm 2020 Nữ công CIC thường xuyên tuyên truyền các chính sách, chế độ đối với nữ CBVCLĐ. Vận động các chị em tích cực tham giao cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ”. Phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” nữ công CIC đã có 2 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và 9 cá nhân được Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tặng Giấy khen.

Ban Nữ công CIC tổ chức tặng quà chúc mừng các chị em nhân ngày 8/3; Tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài Phụ nữ CIC” để hưởng ứng hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với sự tham gia của 33 chị em dự thi. Hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha, thanh lịch của nữ cán bộ, viên chức, người lao động tại CIC đồng thời để quảng bá và tự hào về hình ảnh tà áo dài truyền thống của NHNN nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung; Tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 và khen thưởng các cháu có những thành tích học tập tốt năm học 2019-2020...

Thanh Thủy
Nguồn:

Các tin khác

Người trồng khoai lang đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng

Người trồng khoai lang đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng

Những ngày qua, tại khu vực Tây Nguyên đang bước vào chính vụ thu hoạch khoai lang. Thế nhưng, người nông dân trồng khoai lang như ngồi trên đống lữa, bởi giá bán liên tục lao dốc, từ 10.000 đồng/kg thời điểm đầu vụ xuống còn 3.500 đồng/kg như hiện nay. Mức giá này, khiến người trồng khoai lang đứng trước nguy cơ thua lỗ năng.
Vietcombank tài trợ 15 tỷ đồng xây trạm y tế và trường học

Vietcombank tài trợ 15 tỷ đồng xây trạm y tế và trường học

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương (Vietcombank Hải Dương) đã phối hợp với địa phương tổ chức lễ khánh thành Trạm y tế xã An Thanh và lễ khởi công Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng, Trường Tiểu học thị trấn Tứ Kỳ do Vietcombank tài trợ 15 tỷ đồng kinh phí xây dựng.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Generali Việt Nam nhận Danh hiệu dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng

Generali Việt Nam nhận Danh hiệu dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng

Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (Generali Việt Nam) lần thứ 5 được vinh danh tại hệ thống giải thưởng Rồng Vàng, công bố tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2024 với danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam”.
Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Tài chính

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành Tài chính

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, năng lực, của đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính, góp phần nâng cao hiệu lực của bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước.
Quảng Nam - Miền xanh Di sản

Quảng Nam - Miền xanh Di sản

Bà Huỳnh Thị Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Quảng Nam cho biết: Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 diễn ra từ ngày 11 - 14/4/2024 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội, ngành du lịch Quảng Nam đã giới thiệu với du khách, đối tác trong nước và quốc tế gói kích cầu du lịch năm 2024 với chủ đề “Quảng Nam - Miền xanh Di sản”.
Cục Du lịch trăn trở khi giá vé máy bay tăng cao

Cục Du lịch trăn trở khi giá vé máy bay tăng cao

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trả lời báo chí về vấn đề giá vé máy bay ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch trong nước.
Yêu cầu Netflix dừng quảng cáo, phát hành game không phép tại Việt Nam

Yêu cầu Netflix dừng quảng cáo, phát hành game không phép tại Việt Nam

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn gửi Công ty Netflix yêu cầu dừng việc quảng cáo, phát hành game không phép tại thị trường Việt Nam trước ngày 25/4/2024.
Trình Chính phủ nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5 sau khi được đồng tình rộng rãi

Trình Chính phủ nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5 sau khi được đồng tình rộng rãi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) sau khi thu thập ý kiến các Bộ, ngành đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ 5 ngày dịp 30/4 và 1/5.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh

Thông điệp của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam năm 2024 là chung tay nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng khoa học và vận động thường xuyên để sống khỏe mạnh.
23 tác phẩm đoạt giải báo chí về bảo hiểm năm 2023

23 tác phẩm đoạt giải báo chí về bảo hiểm năm 2023

Ngày 10/4, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổ chức lễ trao Giải báo chí về bảo hiểm 2023 và phát động Giải báo chí về bảo hiểm năm 2024.
Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Liên chi hội Nhà báo Ngân hàng

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Liên chi hội Nhà báo Ngân hàng

Sáng 10/4/2024, đoàn công tác Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Liên chi hội Nhà báo Ngân hàng.
ABBANK đồng hành cùng dự án “Âm thanh của tình anh em”

ABBANK đồng hành cùng dự án “Âm thanh của tình anh em”

Với mong muốn chung tay đưa âm nhạc hàn lâm – tinh hoa lịch sử âm nhạc của nhân loại và dân tộc tới gần hơn nữa với công chúng trong nước, cũng như chắp cánh cho những tài năng giao hưởng Việt vươn ra thế giới, ABBANK đồng hành cùng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức dự án “Âm thanh của tình anh em” (Sounds of Brotherhood) tại Hà Nội. Chương trình quy tụ sự góp mặt của 41 nghệ sỹ đến từ 20 quốc gia của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra – WYO) và 33 tài năng trẻ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Dàn nhạc giao hưởng Trẻ HVANQGVN – VNAMYO)
“Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ” thu hút hàng nghìn gia đình Việt

“Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ” thu hút hàng nghìn gia đình Việt

Sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ” được Nestlé MILO tổ chức với nhiều hoạt động thể chất và trí tuệ đã trở thành sân chơi thú vị giúp các bậc phụ huynh và các em nhỏ hiểu hơn về sức bền và cách cải thiện sức bền để chinh phục thử thách mỗi ngày.
Chủ động ứng phó với thiếu nước tưới

Chủ động ứng phó với thiếu nước tưới

Thời gian gần đây, nhiều nơi tại khu vực Tây Nguyên diễn ra tình trạng khô hạn, gây thiệt hại đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Theo nhận định của các nhà khí tượng thủy văn, trong mùa khô năm 2023 - 2024 ở Tây Nguyên, khô hạn sẽ xảy ra trên diện rộng và có khả năng gay gắt. Vì vậy, việc chủ động nguồn nước tưới cho các loại cây trồng được các địa phương, chủ công trình thủy lợi tính toán ngay từ đầu vụ.
Xem thêm
Thủ tướng chính thức đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Thủ tướng chính thức đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với phương án nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc.
Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Xây dựng liên kết chuỗi và nắm bắt cơ hội trong chuỗi giá trị là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”, do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức ngày 11/4.
Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Được triển khai từ tháng 4/2023, Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đã thực sự phát huy được hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngân hàng Nhà nước quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 9/4/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 và quán triệt nội dung Chương trình THTK, CLP năm 2024.
thuc hien quy che dan chu o co so cua nganh ngan hang nam 2023

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành Ngân hàng năm 2023

Ngày 21/3/2024, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành Ngân hàng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban chỉ đạo tham dự và chủ trì Hội nghị.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

Ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi các sở, ban, ngành và chính quyền quận huyện, thành phố phối hợp với ngành ngân hàng cung cấp thông tin cảnh báo đến toàn dân thận trọng trước các thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch ngân hàng.
NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn huyện.
Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Ngay từ đầu năm 2024, ngành Ngân hàng trên địa bàn Quảng Nam đã cấp bách triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Với người trẻ, phong cách cá nhân không chỉ đơn giản là outfit chất lừ mà còn là thói quen chăm sóc sức khỏe như cách thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày, đó là “tấm gương” phản chiếu gu sống cực chất của người trẻ.
Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 20/3/2024, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân “một điểm chạm” đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.
VinFast ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe máy điện trong tháng 3

VinFast ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe máy điện trong tháng 3

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam lần 2”, VinFast công bố triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện trong tháng 3/2024, với gói quà tặng hấp dẫn trị giá từ 2 đến 5 tháng thuê pin miễn phí.
Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Thông qua hợp tác với Garmin Việt Nam, Techcombank mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt, hướng đến phong cách sống khỏe, thời thượng, văn minh.
Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai Giải pháp Điện toán Đám mây và Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tập trung trên nền tảng Google Cloud với hai đối tác công nghệ hàng đầu CMC Telecom và LUMIQ.
Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Để tiện lợi và không làm gián đoạn cuộc sống, người dân 63 tỉnh thành vẫn có thể nhận thông báo, tra cứu và thanh toán tiền điện hàng tháng trên MoMo
HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).
Ngân hàng số Timo đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Ngân hàng số Timo đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Ngân hàng số Timo vừa được CMC Cyber Security trao chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0 - cấp độ cao nhất cho dữ liệu thẻ thanh toán, với các biện pháp bảo mật tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý, truyền gửi và lưu trữ trong phạm vi quản lý của công ty, giúp khách hàng tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ hoặc online.
Techcombank tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch trên ngân hàng số bằng sinh trắc học

Techcombank tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch trên ngân hàng số bằng sinh trắc học

Với mục tiêu đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHΝΝ vào cuối năm 2023. Theo đó, tất cả các ngân hàng thành viên cần áp dụng hình thức xác thực giao dịch trong thanh toán trực tuyến bằng sinh trắc học đối với giao dịch có giá trị cao. Tiên phong triển khai đồng bộ các giải pháp, ngay từ đầu tháng 4/2024, Ngân hàng Techcombank sẽ tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua CCCD có gắn chip trên ứng dụng Techcombank Mobile và tại quầy giao dịch của Techcombank nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.
Hoàn 500.000 đồng khi giao dịch trực tuyến với thẻ tín dụng Sacombank JCB

Hoàn 500.000 đồng khi giao dịch trực tuyến với thẻ tín dụng Sacombank JCB

Từ nay đến hết ngày 31/05/2024, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sắm tất – Hoàn chất” với ưu đãi hoàn đến 500.000 đồng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB khi giao dịch thanh toán, mua sắm trực tuyến có tổng giá trị chi tiêu từ 1 triệu đồng trở lên.
OCB công bố chiến lược phát triển bền vững

OCB công bố chiến lược phát triển bền vững

IFC sẽ hỗ trợ OCB thực hiện hành trình chuyển đổi xanh, đồng thời tăng cường năng lực dịch vụ ngân hàng số dành cho các doanh nghiệp SME và bán lẻ.
Phiên bản di động