Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên lao động nữ

10:34 | 08/03/2021

Phát huy truyền thống của nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng những năm qua, với phương châm “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng.

cong doan ngan hang viet nam nang cao doi song vat chat tinh than cho doan vien lao dong nu NHNN Sơn La: Quyền lợi nữ lao động được nâng cao
cong doan ngan hang viet nam nang cao doi song vat chat tinh than cho doan vien lao dong nu Phổ biến chính sách pháp luật cho lao động nữ

Tính đến cuối năm 2020, số CNVCLĐ nữ thuộc hệ thống Công đoàn NHVN là 97.126 người, chiếm gần 60%/tổng số CNVCLĐ. Với đặc thù là ngành có đông lao động nữ, có thể thấy năm qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã triển khai có hiệu quả hoạt động nữ công phù hợp điều kiện thực tế, với những nội dung phong phú, thiết thực mang lại nhiều lợi ích cho nữ cán bộ, đoàn viên và con em CNVCLĐ trong Ngành. Đặc biệt, sau nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, hoạt động nữ công đã đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác nữ.

cong doan ngan hang viet nam nang cao doi song vat chat tinh than cho doan vien lao dong nu

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo, tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực tuyến, các cuộc thi trực tuyến nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ, như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật BHXH…, thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới như cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ” (tháng 2/2020); Hội nghị tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ tại Hà Nội, thành phố Cần Thơ và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 6/2020).

Đặc biệt, tháng 11/2020 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng (Ban VSTBPN) tổ chức tốt Hội nghị tổng kết 5 năm Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc Ngân hàng - Đảm việc nhà” giai đoạn 2015 - 2020. Tại Hội nghị Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Ban VSTBPN đã ký Quy chế phối hợp hoạt động số 795/QC-CĐNH-BVSTBPN nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động liên quan đến lao động nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 - 2025.

Phó chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Khánh Chi chia sẻ, năm 2021 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đất nước, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV. Đối với ngành Ngân hàng, năm 2021 còn là năm đặc biệt - kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành (1951-2021). Phát huy truyền thống của nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng những năm qua, với phương châm “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, lao động nữ”, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong nữ CBĐVLĐ ngành Ngân hàng với nội dung chủ yếu là phấn đấu, đoàn kết nhất trí, phát huy sức lực, trí lực của toàn thể CBĐVLĐ ngành Ngân hàng nói chung và nữ CBĐVLĐ nói riêng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu; đảm bảo hoạt động ngân hàng hiệu quả, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chuyên đề công tác nữ ngành Ngân hàng đã đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020

- 85 tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về thành tích trong phong trào thi đua hai giỏi.

- 325 tập thể và 800 nữ cán bộ, đoàn viên xuất sắc được tặng Bằng khen; 42.000 cán bộ nữ tiêu biểu được tặng Giấy khen công đoàn các cấp về thành tích hai giỏi.

- 29 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào vận động nữ CNVCLĐ và phong trào hai giỏi nhân dịp tổng kết 10 năm (giai đoạn 2010 - 2020) thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

- 250 nữ cán bộ, đoàn viên được khen thưởng cấp Nhà nước và hàng nghìn chị em được khen thưởng cấp Bộ, ban, ngành, cấp tỉnh, thành phố về các thành tích trong hoạt động chuyên môn cũng như công tác an sinh xã hội, sáng kiến, sáng tạo,…

- Các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, luôn quan tâm tạo điều kiện để nữ cán bộ, đoàn viên, lao động phát triển, vì mục tiêu bình đẳng giới thực sự và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần làm nên thành công chung của ngành Ngân hàng…

Các cấp công đoàn trong toàn Ngành cũng cần đặt công tác gia đình làm trọng tâm, tập trung chỉ đạo và làm tốt việc tổng kết, đánh giá 5 năm (giai đoạn 2017-2021) công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ trong tình hình mới; tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu các cấp, tiến tới Hội nghị biểu dương khen thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Ngành nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021). Các cấp công đoàn cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị số 03 của Tổng liên đoàn Lao động về phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các chế độ, chính sách có liên quan. Tập trung truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, tiền mãn kinh, cách nhận biết và phòng tránh các bệnh thường gặp cho nữ CBĐVNLĐ... chú trọng phát triển mô hình “Sức khỏe của bạn” tại cơ quan, đơn vị; Tuyên truyền thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ. Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBĐVNLĐ nữ; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm gia tăng lợi ích cho CBĐVNLĐ nữ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Tiếp tục đẩy mạnh đề án nuôi con bằng sữa mẹ, phối hợp với chuyên môn tìm giải pháp hỗ trợ lắp đặt phòng vắt và trữ sữa mẹ, hỗ trợ kinh phí gửi trẻ... nhất là các nội dung trong Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Ban VSTBPN ngành Ngân hàng. Chủ động phối hợp với chuyên môn, Ban VSTBPN cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; Phát hiện, đào tạo, giới thiệu quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ, gia tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành công đoàn các cấp. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp, tăng cường làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CBĐVLĐ nữ; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành tìm giải pháp gia tăng tối đa lợi ích cho đoàn viên, lao động nữ. Đẩy mạnh triển khai và phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội năm 2021 dành cho phụ nữ và trẻ em (trong và ngoài ngành Ngân hàng) phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị...

CIC: Đảm bảo quyền lợi của nữ cán bộ, viên chức lao động

Tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), CBVCLĐ nữ chiếm tới 70% nên các hoạt động của nữ công được đẩy mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ trong đơn vị phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ CBVCLĐ trong CIC lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển của CIC, đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Các hoạt động của Nữ công CIC luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; sự phối hợp có hiệu quả của Đoàn Thanh niên; sự chủ động, phát huy truyền thống hoạt động tích cực của Ban Nữ công CIC.

Tiếp tục phát huy truyền thống về phong trào hoạt động của Nữ công CIC, năm 2020 Nữ công CIC thường xuyên tuyên truyền các chính sách, chế độ đối với nữ CBVCLĐ. Vận động các chị em tích cực tham giao cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật đối với lao động nữ”. Phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” nữ công CIC đã có 2 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và 9 cá nhân được Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tặng Giấy khen.

Ban Nữ công CIC tổ chức tặng quà chúc mừng các chị em nhân ngày 8/3; Tuyên truyền vận động chị em thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài Phụ nữ CIC” để hưởng ứng hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với sự tham gia của 33 chị em dự thi. Hội thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha, thanh lịch của nữ cán bộ, viên chức, người lao động tại CIC đồng thời để quảng bá và tự hào về hình ảnh tà áo dài truyền thống của NHNN nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung; Tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 và khen thưởng các cháu có những thành tích học tập tốt năm học 2019-2020...

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,50
5,60
5,70
7,50
7,70
7,90
8,30
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,70
7,70
7,70
7,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
8,55
8,60
8,65
9,20
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.310 23.680 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.350 23.650 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.305 23.665 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.300 23.660 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.270 23.650 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.315 23.700 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.325 23.675 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.390 24.010 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.360 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.550
67.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.550
67.250
Vàng SJC 5c
66.550
67.270
Vàng nhẫn 9999
54.900
55.900
Vàng nữ trang 9999
54.750
55.500