NHNN Sơn La: Quyền lợi nữ lao động được nâng cao

09:55 | 03/08/2020

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyền lợi của nữ lao động ngày càng được đảm bảo và nâng cao.

Thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, CĐCS NHNN Sơn La đã phối hợp với chuyên môn phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em bằng nhiều hình thức như sao gửi văn bản, phổ biến văn bản tại hội nghị, đăng tải văn bản trên phần mềm quản lý văn bản nội bộ và trang Thông tin điện tử của chi nhánh.

Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ như phổ biến văn bản tại Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan, tạo điều kiện tốt nhất về cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. 100% nữ công chức được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần, đảm bảo chế độ làm việc trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng…

Một góc thành phố Sơn La

Tạo điều kiện, khuyến khích công chức nữ tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 2/5 người đạt 40%; tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn 3/5 người đạt 60%; tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành chi đoàn 2/3 người đạt 66,66%...

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay có 7 công chức nữ được đào tạo thạc sỹ, trong đó có 2 công chức nữ được Thống đốc phê duyệt; 2 công chức nữ được đào tạo đại học; 1 công chức nữ được bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị; 5 công chức nữ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; 100% công chức nữ được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước phù hợp với ngạch, bậc chuyên môn, đáp ứng được tiêu chuẩn vị trí việc làm.

Công đoàn cơ sở cũng đã quan tâm đến việc xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; chăm sóc giáo dục con cái. 100% gia đình công chức nữ hòa thuận, con cháu hiếu thảo; không có vụ việc bạo lực gia đình phát sinh; công chức và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội. Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người đoàn viên, trong đó có đoàn viên nữ. Kịp thời thăm hỏi đoàn viên và gia đình khi ốm đau, hiếu hỷ. Việc thăm hỏi được quy định rõ đối tượng, mức thăm hỏi trong quy định nội bộ của công đoàn cơ sở. Đặc biệt quan tâm đến nữ công chức có hoàn cảnh khó khăn. Tại Công đoàn cơ sở, có 1 công chức nữ bị bệnh hiểm nghèo, Công đoàn cơ sở thường xuyên quan tâm thăm hỏi đề xuất các biện pháp hỗ trợ để công chức bớt khó khăn trong việc chữa, trị bệnh, như vận động đoàn viên ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ; đề xuất với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ từ Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng 2 lần, mỗi lần 10 triệu đồng; đề xuất và được cơ quan thuế miễn 100% thuế thu nhập của cá nhân… với những việc làm đó, công chức này đã duy trì ổn định sức khỏe để tham gia công tác đến tuổi nghỉ hưu.

Công đoàn cơ sở cũng đã đưa vào Nghị quyết Hội nghị công chức xây dựng 2 quỹ hỗ trợ giúp đỡ cán bộ ngân hàng trên địa bàn đã nghỉ hưu và quỹ giúp đỡ xã khó khăn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trong 10 năm công chức đóng góp trên 50 triệu để xây dựng quỹ cán bộ hưu trí và trên 180 triệu để giúp xã khó khăn, trong đó đã mua 3 con bò giống, hỗ trợ 4 hộ nghèo làm nhà tại xã Nặm Mằn và xã Mường Lầm huyện Sông Mã… Hưởng ứng cuộc vận động Vì người nghèo; Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ phòng chống thiên tai bão lũ; Quỹ Mái ấm công đoàn; ủng hộ Trường Sa, Hải đảo… và ngay trong tháng 3/2020, đoàn viên công đoàn cơ sở đã tích cực ủng hộ để phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long được trên 12 triệu đồng (trong đó 1 ngày lương được 9 triệu đồng; nhắn tin ủng hộ trên 3 triệu đồng).

Công đoàn cơ sở cũng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cụ thể hóa thành phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”: Tổ chức phát động thi đua trong nữ công chức và được lồng ghép vào các phong trào thi đua chung của cơ quan, như “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ngân hàng”, “Thi đua lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”. Các phong trào thi đua được công chức nữ tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều thành tích cao trong giai đoạn 2010-2020. Có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng trong giai đoạn này, như: 179 lượt nữ công chức trong chi nhánh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” cấp cơ sở; bình quân 80,26% tổng số nữ đạt danh hiệu Phụ nữ Hai giỏi hằng năm.

Tập thể Ban Nữ công 3 lần được Công đoàn Ngân hàng tặng Bằng khen, Công đoàn cơ sở được Thống đốc tặng Bằng khen về phong trào thi đua 2 giỏi. Các cá nhân tiêu biểu đã được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khen thưởng trong giai đoạn qua như: Chị Lê Thị Nga, Phạm Thị Bích Thuận, Dương Thị Nhung; các gia đình tiêu biểu được khen thưởng như gia đình chị Nguyễn Thanh Vân, Lê Thị Nga, Dương Thị Nhung...; Tập thể chi nhánh được Thống đốc khen thưởng trong việc thực hiện Kế hoạch hành động vì Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015…

Trong thời gian tới Công đoàn cơ sở NHNN Chi nhánh tỉnh Sơn La sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nữ CNVCLĐ trong cơ quan. Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện tốt hơn các mục tiêu trong Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành Ngân hàng. Xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em là con công chức trong chi nhánh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được cụ thể hóa trong ngành Ngân hàng là “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Anh Hòa

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,90
2,90
3,20
3,80
3,80
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,20
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,20
3,50
3,60
5,00
5,20
5,70
6,30
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,30
4,50
5,70
5,80
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.860 23.090 27.591 28.506 30.510 31.785 215,75 226,99
BIDV 22.890 23.090 27.760 28.872 30.667 31.563 217,28 226,03
VietinBank 22.870 23.090 27.852 28.957 30.988 31.998 217,30 226,30
Agribank 22.855 23.045 27.785 28.479 30.918 31.669 219,50 225,66
Eximbank 22.880 23.060 27.939 28.461 30.994 31.573 220,96 225,08
ACB 22.890 23.070 27.958 28.460 31.172 31.604 220,83 225,02
Sacombank 22.870 23.082 28.038 28.593 31.150 31.655 220,76 227,12
Techcombank 22.831 23.051 27.717 28.940 30.710 31.855 219,56 228,84
LienVietPostBank 22.870 23.050 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
DongA Bank 22.890 23.050 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.150
56.770
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.150
56.750
Vàng SJC 5c
56.150
56.770
Vàng nhẫn 9999
51.550
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850