Đảng bộ BHTGVN: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao vị thế, bảo vệ hiệu quả quyền lợi của người gửi tiền

16:53 | 24/08/2020

Ngày 24/8/2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng lãnh đạo Đảng bộ BHTGVN tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao vị thế, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao năng lực tài chính và hội nhập quốc tế; xây dựng BHTGVN ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN...

Khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ BHTGVN

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phạm Bảo Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ban Cán sự Đảng NHNN, các cơ quan ban, ngành cùng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn; tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống BHTGVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, nâng cao niềm tin công chúng đối với hệ thống tài chính quốc gia; đồng thời hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của toàn hệ thống.

dang bo bhtgvn hoan thanh tot nhiem vu chinh tri nang cao vi the bao ve hieu qua quyen loi cua nguoi gui tien
Toàn cảnh đại hội

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; quan tâm kiện toàn về tổ chức bộ máy chuyên môn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, kiện toàn về tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống BHTGVN phát triển toàn diện.

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, BHTGVN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá, trong bối cảnh chung tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến kinh tế của nước ta 5 năm qua, Đảng ủy BHTGVN đã bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ I đề ra.

dang bo bhtgvn hoan thanh tot nhiem vu chinh tri nang cao vi the bao ve hieu qua quyen loi cua nguoi gui tien
Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu phát biểu chỉ đạo đại hội

Đảng bộ BHTGVN đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện chính sách BHTG góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống tài chính quốc gia.

Nổi bật trong kết quả tích cực đó là về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BHTGVN đã triển khai bài bản, nền nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với DN. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của NHNN.

Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu; triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy khối DNTW về công tác xây dựng Đảng...

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó nổi bật: Tăng trưởng tổng tài sản bình quân đạt 22,29%/năm; nguồn vốn nhàn rỗi được đầu tư tăng 22,55%/năm; phí bảo hiểm tiền gửi thu được tăng 16,22%/năm; lãi thu được từ hoạt động đầu tư tăng 16,02%...

“Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ BHTGVN trong quá trình xây dựng và phát triển”, đồng chí Lê Văn Châu nhấn mạnh. Tuy đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, song đồng chí Lê Văn Châu cho rằng, cần thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức những mặt tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua để tìm ra giải pháp khắc phục, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Phát huy “Đoàn kết – dân chủ - đổi mới – phát triển”

Trong những năm tới tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa đo lường hết. Kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng. Hệ thống tài chính – ngân hàng đang đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đứng trước bối cảnh kinh tế khó khăn thách thức đan xen cơ hội thuận lợi, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị, BHTGVN cần phát huy vai trò, tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

dang bo bhtgvn hoan thanh tot nhiem vu chinh tri nang cao vi the bao ve hieu qua quyen loi cua nguoi gui tien
Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Lê Văn Châu và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Văn Chấu nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng.

Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đây là nhiệm vụ then chốt bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHTGVN; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN...

Thứ ba, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai đồng bộ dự án hiện đại hóa hoạt động cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm tiền gửi; chủ động ứng phó kịp thời với môi trường hoạt động và chính sách thay đổi; tiếp tục củng cố và xây dựng BHTGVN trong giai đoạn mới, tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng tại Việt Nam và bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của BHTGVN trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Với những mục tiêu trên, mỗi đảng viên của Đảng bộ BHTGVN phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ chính trị của BHTGVN.

Với chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành cùng những kết quả đạt được, đồng chí Lê Văn Châu tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ của Đại hội, lãnh đạo xây dựng BHTGVN ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Với truyền thống đoàn kết, tại Đại hội, đồng chí Phạm Bảo Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 27 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.630 22.860 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.655 22.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.636 22.856 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.665 22.855 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.660 22.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.660 22.840 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.653 22.865 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.642 22.852 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.660 22.840 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.680 22.840 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
55.900
56.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
55.900
56.600
Vàng SJC 5c
55.900
56.620
Vàng nhẫn 9999
50.200
51.100
Vàng nữ trang 9999
49.800
50.800