Đảng bộ VietinBank nhiệm kỳ 2015 - 2020: Dấu ấn đổi mới và phát triển

21:12 | 02/06/2020

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), NHNN, cùng sự nỗ lực vươn lên của toàn hệ thống, Đảng bộ VietinBank đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đã đề ra.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, những thành tựu và bước đi vượt bậc của VietinBank luôn gắn liền với sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng. Qua 9 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, VietinBank không ngừng lớn mạnh cả về thế và lực, trở thành một trong những lá cờ đầu của các doanh nghiệp Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Tiếp nối truyền thống, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo VietinBank đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nền nếp, bài bản các mặt công tác, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

dang bo vietinbank nhiem ky 2015 2020 dau an doi moi va phat trien
Lễ trao Quyết định hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng

Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối, NHNN về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank đã ban hành 107 nghị quyết, 11 chương trình hành động, 68 kết luận, 59 quy định, 88 hướng dẫn, 85 kế hoạch, 3.468 quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng giai đoạn và gắn sát với tình hình của ngân hàng.

“Xuyên suốt thành công của VietinBank trong thời gian qua là sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối DNTW, Ban Cán sự Đảng NHNN và sự chuyển mình trong nhận thức, tư duy của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các cấp và toàn bộ đảng viên, cán bộ trong Đảng bộ VietinBank. Chính từ sự nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy VietinBank đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank vững mạnh về “chính trị - tư tưởng - tổ chức”; chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong hoạt động, không ngừng đổi mới, sáng tạo triển khai quyết liệt và có kết quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình, giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kinh doanh trung hạn” - đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết.

dang bo vietinbank nhiem ky 2015 2020 dau an doi moi va phat trien
Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 và Cờ Thi đua của Chính phủ cho VietinBank nhân kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển

Với mục tiêu không ngừng đổi mới và phát triển, trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng ủy VietinBank tập trung lãnh đạo tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

VietinBank chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh từ dựa vào tăng trưởng quy mô là chính sang cải thiện chất lượng dịch vụ và phát triển hiệu quả, trên cơ sở nền tảng ngân hàng hiện đại và đa dịch vụ; cơ cấu khách hàng chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng của các phân khúc có hiệu quả sinh lời cao như bán lẻ và SMEs. Đảng ủy VietinBank chỉ đạo hệ thống tập trung vốn phát triển nền kinh tế, cụ thể vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm quốc gia, những lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên, khuyến khích, giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. VietinBank tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đặc biệt, Đảng ủy VietinBank tập trung đưa việc thực hiện Nghị quyết của Đảng đi vào chiều sâu; gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm nội quy lao động, văn hóa doanh nghiệp.

dang bo vietinbank nhiem ky 2015 2020 dau an doi moi va phat trien
Đảng bộ Khối DNTW trao tặng Đảng bộ VietinBank cờ thi đua xuất sắc

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, VietinBank còn tiên phong trong việc thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thành tựu được ghi nhận

Với những nỗ lực đã thể hiện, nhiều năm liền VietinBank nằm trong nhóm dẫn đầu ngành Ngân hàng về tổng tài sản, lợi nhuận kinh doanh, nợ xấu thấp nhất; đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội. VietinBank đã 8 lần trong danh sách Top 500 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất trên thế giới, trong đó là ngân hàng Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp vào Top 300; 15 năm liên tiếp được trao danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam; năm 2020 là năm thứ 9 liên tiếp có mặt trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.

dang bo vietinbank nhiem ky 2015 2020 dau an doi moi va phat trien
VietinBank đi đầu trong công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong hệ thống VietinBank đã vinh dự nhận 39 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 43 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 Cờ thi đua của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương, danh hiệu của các định chế tài chính quốc tế trao tặng. Đặc biệt, năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, VietinBank vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Cờ Thi đua của Chính phủ.

Đại hội X của Đảng bộ VietinBank tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Năm 2020 là năm cuối VietinBank thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời cũng là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020. Chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai thành công Chiến lược phát triển 10 năm (2021 - 2030) và kế hoạch trung hạn 2021 - 2023. Việc xác định đúng đắn về thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ quyết định sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và vươn mình hội nhập quốc tế của VietinBank. Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đại hội X của Đảng bộ có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng bộ cũng như toàn hệ thống VietinBank vững bước tiến lên.

dang bo vietinbank nhiem ky 2015 2020 dau an doi moi va phat trien
VietinBank luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội
Đảng bộ VietinBank có 91 tổ chức đảng trực thuộc trải dài khắp 3 miền Bắc Trung Nam và gần 4.800 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VietinBank đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và NHNN; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850