Đảng ủy cơ quan NHTW: Tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm

08:44 | 08/04/2022

Ngày 7/4/2022, tại trụ sở NHNN Việt Nam, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Báo cáo khái quát sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2022 của Đảng bộ, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Cơ quan NHTW cho biết, quý I vừa qua trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng NHNN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Nhờ đó, thị trường tiền tệ, tín dụng, lãi suất tương đối ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, trong đó có nhu cầu thanh toán quốc tế để nhập khẩu xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu trên thế giới tăng cao. Các giải pháp tín dụng đúng hướng, vừa đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đáp ứng đủ vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục được tăng cường, hỗ trợ tích cực cho quá trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các TCTD...

dang uy co quan nhtw tap trung trien khai hieu qua nhiem vu trong tam
Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các quy định, hướng dẫn, kết luận... của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW đến các cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ thực hiện. Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, có chất lượng các nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW. Hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý các cấp và công tác khen thưởng năm 2021...

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy cơ quan NHTW đã trình bày Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW; Dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 03 của Đảng ủy cơ quan NHTW về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong phần thảo luận, đa phần đại biểu tham dự đều nhất trí cao với các dự thảo báo cáo.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN ghi nhận thành công của hội nghị, hội nghị đã nhất trí cao với các dự thảo văn bản của Đảng ủy, dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I và chương trình công tác quý II/2022 của Đảng bộ. Các ý kiến đã tập trung làm rõ hơn những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong quý I/2022 và đề xuất thêm những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác và những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 của Đảng bộ cơ quan NHTW và ngành Ngân hàng.

Trên tinh thần đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị văn phòng và các ban tham mưu của Đảng ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện, ban hành các văn bản trên để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong Đảng bộ.

Về chương trình công tác quý II/2022 của Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trong năm 2022, dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Do vậy, Đảng ủy cơ quan NHTW cần bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và diễn biến tình hình thực tiễn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phấn đấu triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý II/2022. Trong đó, chú ý đến một số trọng tâm như quyết liệt thực hiện Đề án Tái cơ cấu; hoàn thiện thể chế... “Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới của Ban cán sự Đảng đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy quan tâm, chỉ đạo lãnh đạo để đạt kết quả tích cực”, đồng chí Nguyễn Thị Hồng lưu ý.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm trên trong quý II này, đồng chí Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị cấp ủy các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2022, đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng theo các Chỉ thị số 01/CT-NHNN và Chỉ thị 02/CT-NHNN của Thống đốc NHNN. Theo dõi sát diễn biến vĩ mô, giá cả hàng hóa và lạm phát để điều hành lãi suất phù hợp; tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng theo định hướng cả năm (14%) và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục chỉ đạo TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,00
5,10
5,10
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,40
5,50
5,60
7,40
7,50
7,70
7,90
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,30
7,30
7,30
7,30
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,30
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.270 23.640 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.330 23.630 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.290 23.655 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.280 23.650 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.240 23.620 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.300 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.273 23.778 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.306 23.650 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.290 23.910 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.350 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.300
66.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.300
66.900
Vàng SJC 5c
66.300
66.920
Vàng nhẫn 9999
54.950
55.950
Vàng nữ trang 9999
54.850
55.550