Điểm nhấn kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

17:57 | 11/12/2023 Hoạt động ngân hàng địa phương
aa
Từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (NHNN TP.HCM) đã triển khai và thực hiện chủ động, tích cực các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ và chia sẻ khó khăn để cùng đồng hành với doanh nghiệp Thành phố. Mục tiêu chung của ngành ngân hàng là tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đẩy mạnh kết nối ngân hàng – doanh nghiệp

Với vai trò là một trong hai đơn vị đầu mối được UBND TP.HCM giao tổ chức triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp và với chức năng, nhiệm vụ được Thống đốc giao, NHNN TP.HCM đã khẩn trương triển khai thực hiện, đổi mới cách thức tổ chức, phối hợp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho các bên; từ việc gắn kết các đầu mối, triển khai văn bản khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia cho đến xây dựng quy trình thực hiện, phân công nhiệm vụ tổ chức các buổi Lễ ký kết tại địa bàn các quận, huyện hay Hội nghị triển khai cấp thành phố với sự tham gia của các cấp lãnh đạo, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Điểm nhấn kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Vốn ngân hàng giúp người nông dân tăng cường sản xuất kinh doanh

NHNN TP.HCM đã tích cực triển khai cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Sở Công Thương... đăng ký và giải ngân Gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp theo từng năm; Tổ chức Hội nghị kết nối chuyên đề theo một số lĩnh vực Thành phố quan tâm phát triển như: nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của thành phố và doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực lâm sản và thủy sản…; Thực hiện Chương trình ký kết cho vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp do các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ trì thực hiện; Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo 02 hình thức là các quận, huyện và thành phố Thủ Đức chủ động phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo danh sách nhu cầu vốn doanh nghiệp tại địa phương và NHNN TP.HCM tiếp nhận danh sách các doanh nghiệp có nhu cầu vốn từ các đơn vị đầu mối gửi đến để xử lý.

Bên cạnh những phương thức truyền thống, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp cũng đã linh hoạt với cách làm mới trong quán triệt, triển khai thực hiện thông qua việc giao quyền chủ động xây dựng và chủ trì việc tổ chức Lễ ký kết tại các đơn vị quận, huyện và thành phố Thủ Đức để phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế, doanh nghiệp ở mỗi đơn vị, nhằm gia tăng hiệu quả cũng như tính thiết thực của Chương trình đối với cộng đồng doanh nghiệp và cả đối với Ban tổ chức Lễ ký kết, đảm bảo theo phương châm “Thiết thực – Hiệu quả” trong việc thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp trên địa bàn.

Những điểm nhấn nổi bật trong năm 2023

Với những quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trong năm 2023, chương trình đã thực hiện được với số tiền hơn 610 nghìn tỷ đồng với hơn 160 nghìn khách hàng được hỗ trợ.

Điểm nhấn kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Ngành ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Có thể thấy, NHNN TP.HCM chủ động tăng cường đối thoại với doanh nghiệp thông qua công tác phối hợp với lãnh đạo các quận, huyện và TP Thủ Đức; NHNN TP.HCM đã ban hành Chương trình hành động 295/CTr-HCM ngày 07/6/2023 về việc hỗ trợ vốn, lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp và đã hoàn thành kế hoạch đề ra với việc tổ chức thành công 05 Hội nghị kết nối “Cụm quận-huyện” triển khai đến tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn, quận/huyện và thành phố Thủ Đức và Sở Công thương để biết và phối hợp thực hiện; Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHNN TP.HCM đã thành lập Tổ công tác địa phương bao gồm NHNN TP.HCM (chủ trì) và các đơn vị thành viên là Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (Hepza), Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM đi nắm bắt thực tế các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp tháo gỡ trong việc tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp.

Trong vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, NHNN TP.HCM đã rất quyết liệt trong việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ và ngành Ngân hàng, cùng với tinh thần chủ động và tích cực tham gia của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó:

Đối với đăng ký Gói tín dụng năm 2023 của các Ngân hàng thương mại, đã có 20 thương hiệu ngân hàng đăng ký với tổng số tiền đạt 453 nghìn tỷ đồng; đến cuối tháng 10/2023, các Ngân hàng thương mại báo cáo đã giải ngân số tiền là hơn 545 nghìn tỷ đồng cho 152 nghìn khách hàng, đặc biệt một số Ngân hàng thương mại đã giải ngân số tiền vượt so với đăng ký ban đầu.

Đối với Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp chuyên đề cấp Thành phố, các chương trình đối thoại và kết nối ở quận, huyện, Thành phố Thủ Đức: NHNN TP.HCM cùng với ngành ngân hàng Thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 31 Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp chuyên đề cấp Thành phố, hội nghị đối thoại, kết nối tại các quận/huyện, thành phố Thủ Đức, số tiền thực hiện đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng cho hơn 10 nghìn khách hàng.

Đối với hoạt động phối hợp: với tâm thế luôn chủ động trong phối hợp công tác với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn để đẩy mạnh hiệu quả của các chương trình kết nối, NHNN TP.HCM đã tích cực phối hợp với Sở Công Thương, Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố và đã ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đến năm 2025; ban hành Chương trình hành động hỗ trợ vốn, lãi suất cho doanh nghiệp theo hình thức tổ chức Lễ Cam kết; phối hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ, đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM về lĩnh vực ngân hàng”; tham dự một số Hội nghị đối thoại khác do ITPC phối hợp với Sở/ngành khác để nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc liên quan hoạt động ngân hàng.

Đối với việc nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan lĩnh vực Ngân hàng: có văn bản gửi các Sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, ITPC, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã TP.HCM đề nghị phối hợp nắm bắt vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh liên quan lĩnh vực Ngân hàng năm 2023 để họp/đối thoại/nắm bắt khó khăn/tháo gỡ vướng mắc từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, NHNN TP.HCM thường xuyên có văn bản trả lời các câu hỏi của Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, Trung tâm báo chí Thành phố, Sở, ngành, quận huyện, các tổ chức, đơn vị liên quan đến chính sách của ngành ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những kết quả nói trên, Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp đã có sự chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, đơn vị như NHNN TP.HCM, Sở Công Thương, Lãnh đạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo tại địa phương. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã và đang triển khai thực hiện Chương trình này ngày càng hiệu quả hơn và gắn với Chương trình hành động của ngành Ngân hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.

Thông qua những kết quả tích cực đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2023 – là giai đoạn cao điểm về nhu cầu vốn để thanh toán, dự trữ hàng hóa, tăng cường sản xuất kinh doanh phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán…, ngành ngân hàng Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân như đã thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, NHNN TP.HCM tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng đã và đang thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay. Ngành ngân hàng Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, tăng cường công tác truyền thông, tham gia đối thoại giữa chính quyền Thành phố và doanh nghiệp để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TP. HỒ CHÍ MINH
Nguồn:

Các tin khác

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách tại Nam Định

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách tại Nam Định

Vừa qua, Tỉnh uỷ Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi: Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình

Quảng Ngãi: Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình

Đối thoại trực tiếp về chính sách vay vốn trên sóng truyền hình
Điện Biên: Hội nghị tập huấn an toàn kho quỹ và phòng chống tội phạm

Điện Biên: Hội nghị tập huấn an toàn kho quỹ và phòng chống tội phạm

Hội nghị tập huấn an toàn kho quỹ và phòng chống tội phạm
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn

Hội nghị khối ngân hàng hoạt động trên địa bàn
Bến Tre: Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bến Tre: Ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Bàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Lê Công Thành - Giám đốc NHNN tỉnh đồng chủ trì. Tham dự có các Phó Giám đốc NHNN tỉnh, cán bộ chủ chốt của hai đơn vị và lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.
Cụm thi đua số 6, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng

Cụm thi đua số 6, đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng

Cụm thi đua số 6 tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”.
Bình Định: Tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng

Bình Định: Tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng

Trong quá trình thực hiện chương trình kết nối ở Bình Định đã tăng thêm sự gắn kết, chia sẻ giữa ngân hàng và doanh nghiệp để cùng phát triển.
Ninh Thuận: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực ngân hàng

Ninh Thuận: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực ngân hàng

Ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Thái Nguyên: Tín dụng có mức tăng cao nhất trong 10 năm

Thái Nguyên: Tín dụng có mức tăng cao nhất trong 10 năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
TP. Hồ Chí Minh triển khai chỉ đạo của Thống đốc về tăng trưởng tín dụng

TP. Hồ Chí Minh triển khai chỉ đạo của Thống đốc về tăng trưởng tín dụng

Ngày 11/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh triển khai chỉ đạo của Thống đốc về các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2024.
Cho vay tam nông ở Ninh Thuận

Cho vay tam nông ở Ninh Thuận

Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định 55 ở Ninh Thuận đã cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông thôn góp phần đưa giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ở địa phương liên tục tăng cao...
Quảng Bình: Tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng

Quảng Bình: Tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng

Để tiếp tục tăng cường phòng, chống tội phạm, đảm bảo hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn, cơ quan chức năng ở Quảng Bình cần tăng cường phối hợp, cảnh báo, trao đổi thông tin về các thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm, các rủi ro, sự cố an toàn thông tin cho các ngân hàng và phối hợp ứng cứu sự cố khi có phát sinh...
Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng cụm thi đua 4

Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng cụm thi đua 4

Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng
Ninh Thuận: Diễn tập phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng

Ninh Thuận: Diễn tập phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng

Công an tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietcombank Ninh Thuận) tổ chức diễn tập phương án phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng. Đây là hoạt động không chỉ giúp củng cố kỹ năng và kiến thức cho cán bộ nhân viên sẵn sàng đối phó với mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy ra mà còn khẳng định cam kết của Vietcombank Ninh Thuận trong việc bảo vệ tài sản và an toàn của khách hàng, tạo nên một môi trường làm việc an toàn và đáng tin cậy.
TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng

Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Xem thêm
Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC chỉ chênh giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục đi lên và đã tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua. Hiện, giá vàng thế giới giao dịch quanh 2.470 USD mỗi ounce, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 75,8 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá SJC mua vàng miếng từ thị trường hiện ngang với giá vàng thế giới còn bán ra chỉ cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng.
Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Chính sách lãi suất tiền gửi USD 0% là trụ cột chính của chủ trương chống đô la hóa

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng USD dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Dự kiến, 10 hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong năm 2024.
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
thong doc nhnn tiep chu tich ngan hang aiib

Thống đốc NHNN tiếp Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chiều 15/7/2024, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã có cuộc gặp mặt và làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch AIIB tại Việt Nam từ ngày 15- 19/7.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Quảng Nam: Ngân hàng tận tâm hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Thời gian gần đây, cùng với cả nước, ngành Ngân hàng Quảng Nam đã và đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Nhiều TCTD đã làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật, thậm chí đến tận nhà khách hàng để hỗ trợ xác thực sinh trắc học...
Ngành Ngân hàng Hòa Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngành Ngân hàng Hòa Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng tỉnh 6 tháng cuối năm 2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Quang Lợi - Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Hòa Bình. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt NHNN Chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.
Ngành Ngân hàng Quảng Bình nỗ lực cung ứng vốn tín dụng

Ngành Ngân hàng Quảng Bình nỗ lực cung ứng vốn tín dụng

Các TCTD trên địa bàn Quảng Bình đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục “điểm nghẽn”, giảm lãi suất cho vay... tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà

Cư dân Vincom Shophouse Royal Park (TP. Đông Hà) được sở hữu chất sống kép, vừa thư thái, an yên đúng chuẩn resort, lại vừa sôi động, tiện nghi nhờ loạt tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Trị.
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt

Ngay sau khi ra mắt, 315 căn biệt thự, dinh thự tại phân khu Hoàng Gia (Vinhomes Royal Island) trên đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã nhanh chóng tìm thấy chủ. Sở hữu những lợi thế độc tôn: đắc địa trong vị trí, khoáng đạt trong cảnh quan, sang trọng trong kiến trúc, phân khu Hoàng Gia không chỉ là tài sản mang tiềm năng tăng giá bền vững mà còn là niềm kiêu hãnh của các chủ nhân danh giá.
Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Vinfast tái định vị VF 8 với phiên bản “thăng hạng đẳng cấp” VF 8 Lux

Hà Nội, ngày 15/7/2024 - VinFast chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp VF 8 Lux của dòng xe điện VF 8 với diện mạo sang trọng, khí chất và công nghệ vượt trội. Với mong muốn hỗ trợ người dùng “Thăng hạng đẳng cấp”, VinFast cũng công bố áp dụng chính sách nâng cấp từ xe VF 8 lên VF 8 Lux với chi phí tối ưu và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các khách hàng đặt cọc sớm.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Tập trung chiến lược ngân hàng “xanh” vừa giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Gần đây một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua các hình thức như: Mạo danh Vietcombank gửi email thông báo tuyển dụng và yêu cầu ứng viên chuyển khoản một khoản tiền phí; hoặc yêu cầu ứng viên tham gia vòng sơ tuyển online bằng cách tải ứng dụng/nhấn vào đường link…
Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Người dùng BE đã có thể đi xe trước trả tiền sau

Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Chọn dòng thẻ tín dụng nào cho tín đồ xê dịch?

Thẻ tín dụng miễn phí giao dịch ngoại tệ, hoàn tiền cho chi tiêu đặt vé máy bay, khách sạn là trợ thủ đắc lực giúp bạn tận hưởng chuyến du lịch tiết kiệm và suôn sẻ.
Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Vay VIB trả nợ ngân hàng khác: Lãi suất cố định 2 năm chỉ còn 7,5%/năm, hỗ trợ giải ngân trước

Tiên phong triển khai các sản phẩm vay thế chấp nhà phố, căn hộ chung cư với lợi ích vượt trội cả trước, trong và sau vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến cơ hội vàng cho các khách hàng đang có ý định vay để trả nợ ngân hàng khác nhằm ổn định tài chính lâu dài với chi phí vốn hợp lý hơn rất nhiều.
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngày 12/7, Cake by VPBank (Cake) cho biết, giải pháp Cake Face Authen của ngân hàng thuần số này đã nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt.
VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

Tặng voucher du lịch Châu Á là ưu đãi được VietinBank dành cho các Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán QR Pay tại VietinBank nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức thanh toán thuận tiện này.
Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với cùng xuất phát điểm và nguồn lực đầu tư ban đầu, doanh nghiệp nào có năng lực quản lý dòng tiền tốt hơn sẽ tối ưu hóa tốt hơn đối với chi phí hoạt động và nguồn lực vận hành. Việc quản lý dòng tiền một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, đảm bảo sức khỏe tài chính từ đó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.
Phiên bản di động