Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII giai đoạn 2015- 2020:

Điểm sáng vùng cao

10:04 | 10/08/2020

Từ năm 2015 đến năm 2020, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, đưa hoạt động kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao về tất cả các chỉ tiêu kinh doanh.

Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La hoạt động trên địa bàn đang phát triển mạnh, nhu cầu về vốn để đầu tư cho vay nông nghiệp nông thôn tăng cao. Để đáp ứng điều này, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La phải sử dụng 45% nguồn vốn của Trung ương. Mặc dù, phải đương đầu với hàng loạt thách thức và khó khăn, song nhiều năm liên tục Agribank Sơn La đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu đề ra, phát triển và tăng trưởng ổn định.

diem sang vung cao
Ông Phạm Văn Hoa - Giám đốc Agribank chi nhánh Sơn La đón nhận Huân chương Lao động

Từ năm 2015 đến năm 2020, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, đưa hoạt động kinh doanh đạt mức tăng trưởng cao về tất cả các chỉ tiêu kinh doanh. So với giai đoạn (2010-2015), các chỉ tiêu nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay, lợi nhuận, thu dịch vụ bình quân giai đoạn (2015-2020) đều tăng trưởng rất cao. Đáng lưu ý là tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu được khống chế dưới mức quy định của Agribank, lợi nhuận hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và có lương năng suất.

Hiện nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La chiếm 42% thị phần so với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn huy động (31/12/2019) đạt trên 7.823 tỷ đồng, tăng 2.446 tỷ đồng (+145,5%) so với cuối năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm 9,6%/năm; luôn đạt kế hoạch Agribank giao hàng năm. Cơ cấu nguồn vốn tiếp tục chuyển đổi theo hướng ổn định, tỷ lệ tiền gửi dân cư chiếm gần 90% trên tổng nguồn vốn huy động. Dư nợ (31/12/2019) đạt 15.525 tỷ đồng, tăng 6.077 tỷ đồng (+64,3%) so với cuối năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm 13,8%/năm. Ngân hàng tập trung chủ yếu vào cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Theo ông Phạm Văn Hoa, Giám đốc Agribank Sơn La, có được những thành công ấy là nhờ công tác thi đua-khen thưởng đã thường xuyên được quan tâm, coi trọng và gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, cũng như chủ trương, định hướng của trung ương và địa phương, tạo động lực giúp các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đạt hiệu quả cao trong toàn chi nhánh. Hàng năm chi nhánh đều tổ chức phát động thi đua hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm. Phát động thi đua ngắn ngày: 6 tháng, quý, thi đua chuyên đề nguồn vốn, dư nợ, thu dịch vụ, thu nợ xử lý rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ, ABIC... Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua được triển khai từ tỉnh đến các chi nhánh loại II, đảm bảo hiệu quả phát động phong trào. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, chi nhánh quan tâm đến việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, tổ chức các buổi tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thuyết trình; tạo điều kiện cho các cá nhân phát huy sức sáng tạo, khả năng làm việc đưa ra các sáng kiến cải tiến nghiệp vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo và đào tạo, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Riêng trong giai đoạn 2015-2020 toàn chi nhánh được công nhận 4 Chiến sỹ thi đua cấp ngành, 118 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Được Hội đồng khoa học Agribank công nhận 2 đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ và quản lý lao động (chấm công trên máy vi tính).

Trong năm 2019-2020, chi nhánh đã tổ chức 6 cuộc thi nghiệp vụ trực tuyến đối với các mảng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh qua Phần mềm thi nghiệp vụ trực tuyến do đơn vị xây dựng. Tại Hội nghị người lao động hàng năm, tổng kết năm về đánh giá hoạt động kinh doanh, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh và khen thưởng trang trọng. Đây cũng là căn cứ để lựa chọn cử các cán bộ được đi học tập kinh nghiệm các tỉnh trong nước và ngoài nước, tạo nguồn động viên, khích lệ to lớn để các tấm gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa đối với toàn thể người lao động tại đơn vị.  

Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, chi nhánh tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, giai đoạn 2011-2020 chi nhánh đã tài trợ an sinh xã hội gần 70 tỷ từ nguồn Agribank giao và chi nhánh trích từ chi phí, cán bộ đóng góp để thực hiện. Như, xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, tài trợ xây dựng trường học, trạm y tế; ủng hộ địa phương xảy ra thiên tai bão lũ; tặng sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với cách mạng; ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện của các địa phương…

Để đạt được những thành tựu trên, Agribank chi nhánh Sơn La luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công cụ điều hành quan trọng vừa là động lực để khơi dậy tinh thần chủ động sáng tạo trong lao động, tính tự lực, tự cường, dân chủ đi đôi với kỷ cương, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong tập thể người lao động. Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị để hạn chế những biểu hiện tiêu cực. Có thể thấy, công tác khen thưởng đã trở thành công cụ quản lý có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Ngân hàng đã vận dụng nhiều hình thức thi đua khen thưởng, kết hợp các biện pháp đòn bẩy khác để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác. Đơn vị đã thực hiện tốt quy trình thi đua, kịp thời động viên, khuyến khích người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực toàn chi nhánh...

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.580 22.810 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.615 22.815 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.595 22.815 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.585 22.780 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.610 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.620 22.800 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.615 22.830 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.583 22.813 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.620 22.800 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.640 22.800 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
59.950
60.670
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
59.950
60.650
Vàng SJC 5c
59.950
60.670
Vàng nhẫn 9999
51.450
52.150
Vàng nữ trang 9999
51.150
51.850