Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu

13:15 | 26/05/2023 Ngân hàng
aa
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa tổ chức Tọa đàm "Khó khăn, vướng mắc và tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả nhằm đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ.
Phát triển thị trường mua bán nợ góp phần hỗ trợ cho xử lý nợ xấu Nhanh chóng luật hoá xử lý nợ xấu

Hoạt động CLB AMC vẫn vướng cơ chế

Tại Toạ đàm, ông Đoàn Văn Thắng, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), cho biết, trong quá trình hoạt động theo các quy định trên, các AMC hiện vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn về mô hình tổ chức hoạt động, quy chế tài chính,…

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Còn nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động xử lý nợ xấu

Nổi cộm lên là vướng mắc liên quan đến mô hình tổ chức hoạt động của AMC và vướng mắc liên quan đến quy chế tài chính.

Thứ nhất, vướng mắc về hoạt động của AMC theo Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN. Điều luật quy định việc tổ chức hoạt động và mô hình quản trị của AMC bản chất là doanh nghiệp nhưng hoạt động theo điều lệ mẫu của NHNN theo Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN.

Theo đó, một số nội dung chưa phù hợp, nhiều nội dung không cập nhật theo Luật Doanh nghiệp. Về mặt tổ chức, AMC thuộc Luật doanh nghiệp, nhưng về mặt nghiệp vụ thuộc Ngân hàng mẹ và phải hoạt động theo Luật Các TCTD, một số AMC 100% vốn của ngân hàng. Vì vậy, AMC sẽ hoạt động theo luật doanh nghiệp hay luật TCTD hay cả 2 đối với những nội dung không được quy định cụ thể theo Quyết định 1390/2001/QĐ- NHNN? CLB AMC cho rằng, cần thống nhất về các quy định và có quy định cụ thể hơn cho các AMC.

Thứ hai, vướng mắc liên quan đến quy chế tài chính. Về chi phí hoa hồng môi giới quy định tại Điểm 3, Mục A, Phần II, Thông tư 27/2021/TT-NHNN, CLB cho rằng, mức chi môi giới để cho thuê một tài sản và mức chi môi giới để bán được một tài sản không vượt quá 50 triệu đồng mỗi năm là quá thấp và không phù hợp, cần thay đổi để phù hợp với hoạt động hiện nay của các AMC.

Đối với trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo Điểm 7, Mục A, Phần II, Thông tư 27/2021/TT-NHNN, có thể thấy, việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá chứng khoản, dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện như chế độ quy định đối với ngân hàng thương mại thành lập Công ty.

Riêng về dự phòng rủi ro cho các khoản nợ công ty mua thì thời điểm trích lập, căn cứ trích lập, tỷ lệ trích lập do Chủ tịch HĐQT NHTM thành lập công ty quy định và phải được quy định rõ trong quy chế tài chính của công ty, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: tại thời điểm khoá sổ kế toán, số dư dự phòng rủi ro trích lập được không nhỏ hơn 5% số dư giá vốn của các khoản nợ công ty đã mua...

CLB đề xuất bỏ các quy định mang tính phụ thuộc ngân hàng thành lập AMC do AMC là một pháp nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, hiện nay theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 cũng đã có quy định cụ thể về việc trích lập dự phòng, khác biệt so với hướng dẫn tại Thông tư 27/2021/TT-NHNN, đề xuất thực hiện theo quy định hiện hành của BTC/NHNN trong từng thời kỳ.

Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, Ban chủ nhiệm CLB AMC chỉ ra rằng, NHTM thành lập công ty AMC là TCTD nên trích lập các quỹ theo quy định của NHNN, trong khi đó công ty AMC cũng là pháp nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên phải thực hiện trích lập các quỹ theo quy định của Bộ Tài chính. Do đó, các quỹ trích lập giữa ngân hàng mẹ thành lập AMC sẽ khác so với các công ty AMC, việc quy định các AMC trích lập quỹ theo NHTM thành lập công ty là chưa phù hợp. CLB AMC đề xuất bỏ các quy định mang tính phụ thuộc ngân hàng thành lập AMC.

Về vốn hoạt động của công ty AMC, điều luật quy định đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động của Công ty theo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu cần thiết cho hoạt động của công ty và giá trị còn lại của tổng tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty. Quy định “không vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty” là chưa phù hợp, giới hạn về phần này khiến các AMC vướng mắc trong hoạt động nếu muốn đầu tư cho các hoạt động lớn. Vì vậy, Ban chủ nhiệm CLB đề xuất bỏ hoặc sửa đổi quy định để tăng tính chủ động cho hoạt động kinh doanh của AMC.

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Ông Đoàn Văn Thắng, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chia sẻ hoạt động xử lý nợ xấu của CLB AMC

Số lượng AMC tham gia Sàn giao dịch nợ VAMC còn ít

Sàn giao dịch nợ VAMC (Sàn giao dịch nợ) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/10/2021 nhằm minh bạch hóa thông tin các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa VAMC trở thành trung tâm cung cấp thông tin về nợ xấu của tổ chức tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam.

Lũy kế đến 15/5/2023, tổng số thành viên đã được cấp user tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch nợ là 188 thành viên. Số lượng hợp đồng nguyên tắc môi giới bán là 20 hợp đồng, với tổng giá trị khoản nợ và tài sản bảo đảm hơn 41.000 tỷ đồng, trong đó có 630 tài sản bảo đảm và 310 khoản nợ đã được đăng tải... Dù đạt được một số kết quả nhất định song Sàn giao dịch nợ vẫn còn một số vướng mắc trong hợp tác với các AMC.

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Ông Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Sàn giao dịch nợ VAMC chia sẻ

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Sàn giao dịch nợ VAMC cho biết, nhiều TCTD có mô hình đặc thù, các AMC chưa được giao việc xử lý các khoản nợ xấu của ngân hàng dẫn đến nhiều AMC chưa sẵn sàng tham gia Sàn giao dịch nợ mà chỉ có các ngân hàng tham gia.

Mặt khác, các AMC đã tham gia là thành viên của Sàn giao dịch nợ nhưng việc đăng tải thông tin các khoản nợ, tài sản bảo đảm (TSBĐ) chào bán cũng như sử dụng các dịch vụ của Sàn giao dịch nợ còn hạn chế.

“Sàn giao dịch nợ là một mô hình hoạt động trong việc giao dịch loại hàng hóa đặc thù do vậy một số AMC còn có tâm lý thăm dò, theo dõi hoạt động của Sàn giao dịch nợ, chưa tham gia. Trong khi Sàn giao dịch nợ cần phải có thời gian và sự chung tay phối hợp, hỗ trợ của các AMC và TCTD”, ông Vũ Ngọc Minh nói.

Ông Vũ Ngọc Minh đề nghị, các AMC hỗ trợ, phối hợp tăng cường sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch nợ. Trong đó có việc đăng thông tin các khoản nợ, TSBĐ chào bán trên Sàn giao dịch nợ, đặc biệt là các khoản nợ, TSBĐ mà các AMC đang tổ chức bán đấu giá nhằm chung tay xây dựng và dần tạo lập được thị trường mua bán nợ theo định hướng của NHNN, Chính phủ.

Bên cạnh đó, phối hợp và triển khai mạnh mẽ hoạt động mua bán nợ thị trường với Sàn giao dịch nợ nói riêng và VAMC nói chung nhằm đẩy nhanh, mạnh quá trình xử lý nợ xấu.

Đối với các AMC có chức năng đầu tư, kinh doanh có thể tăng cường phối hợp với Sàn giao dịch nợ để từ đó Sàn giao dịch nợ có thể giới thiệu các khoản nợ, TSBĐ phù hợp với mục tiêu đầu tư của các AMC.

Ông Vũ Ngọc Minh cũng đề nghị các AMC thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ để Sàn giao dịch nợ VAMC thường xuyên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xử lý nợ xấu, đóng góp ý kiến cho mô hình Sàn giao dịch nợ VAMC ngày càng hoàn thiện hơn.

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại toạ đàm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các AMC, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp và có phuơng án giải quyết.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng, nợ xấu đang là vấn đề đáng lo ngại trong bối cảnh hiện nay, vì vậy vai trò của CLB AMC cũng cần được phát huy hơn nữa.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng đề nghị các AMC tự đánh giá chính xác thực trạng hoạt động của mình, từ đó thực hiện tốt hoạt động khai thác và xử lý tài sản, sau đó là quản lý tốt hoạt động môi giới, đồng thời phối hợp xử lý thông qua Sàn giao dịch nợ VAMC.

Về Sàn giao dịch nợ VAMC, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhận thấy còn nhiều nhiều vướng mặc, khó khăn liên quan đến hành lang pháp lý, nếu giải quyết được các khó khăn này thì sàn giao dịch sẽ rất sôi động. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký cũng kêu gọi các AMC, các TCTD tham gia Sàn giao dịch nợ VAMC.

Thời gian tới, VNBA và CLB AMC sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nhằm làm rõ và tìm ra giải pháp những vướng mắc trong hoạt động xử lý nợ, cũng như những khó khăn mà Sàn giao dịch VAMC đang gặp phải.

Nguyễn Vũ
Nguồn:

Các tin khác

Agribank chung tay phát triển bền vững kinh tế biển

Agribank chung tay phát triển bền vững kinh tế biển

Trong hai ngày cuối tuần qua, Đoàn Công tác Agribank gồm có bà Nguyễn Tuyết Dương - Thành viên HĐTV; bà Từ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐTV; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc… đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho độc lập dân tộc. Cũng trong trong chuyến công tác này, đoàn Công tác tới thăm huyện đảo Cồn Cỏ.
Tín dụng hồi phục, ngân hàng báo tin vui

Tín dụng hồi phục, ngân hàng báo tin vui

Kết thúc quý I, một số ngân hàng rục rịch công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024. Theo số liệu được các ngân hàng công bố, kết quả kinh doanh của một số ngân hàng khá tích cực như LPBank lợi nhuận trước thuế đạt 2.886 tỷ đồng...
Ngân hàng nhắm đến giới trẻ

Ngân hàng nhắm đến giới trẻ

Với giới trẻ, điều kiện tài chính còn hạn chế nhưng ưa thích cuộc sống hiện đại, việc sử dụng thẻ đem đến nhiều lợi ích, từ phục vụ những mong cầu nhất thời trong điều kiện thiếu hụt tài chính cho đến hưởng ưu đãi khi mua sắm.
Tín hiệu từ lãi suất

Tín hiệu từ lãi suất

Tuần qua, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến trái chiều của lãi suất huy động khi có gần 10 NHTM điều chỉnh tăng, ngược lại số ngân hàng điều chỉnh giảm cũng không ít.
Tận dụng mọi cơ hội đưa vốn tín dụng ra nền kinh tế

Tận dụng mọi cơ hội đưa vốn tín dụng ra nền kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Sơn La, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú yêu cầu hệ thống ngân hàng trên địa bàn tiếp tục bám sát chỉ đạo của NHNN và của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, nỗ lực tăng trưởng tín dụng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Quy định mới về hoạt động Thông tin Tín dụng và hệ thống chỉ tiêu của NHNN Việt Nam

Quy định mới về hoạt động Thông tin Tín dụng và hệ thống chỉ tiêu của NHNN Việt Nam

Liên quan đến thông tin tín dụng, vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD) của NHNN Việt Nam. Tiếp theo đó ngày 29/3/2024, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 573/QĐ-NHNN về Hệ thống chỉ tiêu TTTD.
Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2024

Vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank vừa được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.
Standard Chartered được vinh danh Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2024

Standard Chartered được vinh danh Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2024

Ngân hàng Standard Chartered vừa được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp trong khuôn khổ Giải thưởng Trailblazer 2024 khu vực châu Á từ tạp chí Retail Banker International. Giải thưởng uy tín thường niên này khẳng định cam kết nỗ lực không ngừng đổi mới của Ngân hàng nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng liền mạch.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc

Ngày 15/4, tại Hà Nội, sự kiện Chuỗi đổi mới tài chính thế giới Việt Nam 2024 đã chính thức khai mạc. Đây là lần thứ 2 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Công ty TradePass (Ấn Độ) tổ chức sự kiện này với mục tiêu góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tài chính - ngân hàng cũng như khuyến khích hợp tác, tạo ra một hệ sinh thái Fintech chặt chẽ, hiệu quả và bền vững tại Việt nam.
NHNN chuẩn bị đấu thầu vàng miếng, tăng cung cho thị trường

NHNN chuẩn bị đấu thầu vàng miếng, tăng cung cho thị trường

NHNN cho biết, đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị trường. Như vậy sau 11 năm, NHNN quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng.
Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 sắp trở lại

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 sắp trở lại

Tiếp nối thành công của những năm trước, Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với Chủ đề "Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số" do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện được dự kiến tổ chức vào ngày 8/5/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, 57 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hòa Bình:  Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng quý II năm 2024

Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng quý II năm 2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng quý II năm 2024, nhằm triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cần tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua giao dịch online

Cần tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi qua giao dịch online

Mới đây, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong tháng 3 vừa qua, hoạt động chống phá, tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp. Quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, riêng tháng 3, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng trước.
Sáng 15/4: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Sáng 15/4: Tỷ giá trung tâm tăng phiên đầu tuần

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (15/4), tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với phiên trước. Tương tự, giá mua - bán đồng bạc xanh tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 80-110 đồng so với phiên trước.
Vốn ngân hàng thúc đẩy kinh tế phục hồi

Vốn ngân hàng thúc đẩy kinh tế phục hồi

Để tăng trưởng GDP quý I/2024 của TP. Hồ Chí Minh đạt 6,54%, vượt xa so với mức tăng 0,7% của quý I năm ngoái, có một phần đóng góp đáng kể của tín dụng ngân hàng.
Xem thêm
Thủ tướng chính thức đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Thủ tướng chính thức đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4 - 1/5

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với phương án nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 thông qua việc hoán đổi ngày làm việc.
Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Gỡ vướng cho hợp tác xã trong liên kết chuỗi

Xây dựng liên kết chuỗi và nắm bắt cơ hội trong chuỗi giá trị là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”, do Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức ngày 11/4.
Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Gia hạn thông tư 02: “Liều thuốc bổ” trợ lực doanh nghiệp

Được triển khai từ tháng 4/2023, Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đã thực sự phát huy được hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngân hàng Nhà nước quyết liệt triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 9/4/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 và quán triệt nội dung Chương trình THTK, CLP năm 2024.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Tiếp nối thành công năm 2023, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024 quay trở lại với nhiều đổi mới hiện đại, hấp dẫn về nội dung và hình thức.
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
ban tin tai chinh ngan hang tu ngay 15 21012024

Bản tin Tài chính - Ngân hàng từ ngày 15-21/01/2024

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024; Từ ngày 16 đến 18/1/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng tham gia Đoàn Chính phủ Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên năm 2024 tại Davos, Thụy Sỹ; Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028…
cic tru co t quan tro ng cu a co so ha ta ng ta i chi nh quo c gia

CIC - Trụ cột quan trọng của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia

Ngày 16/1/2024, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức “Hội nghị Tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024”.
hoi nghi trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dam bao an ninh an toan trong hoat dong thanh toan

Đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.
trien khai nhiem vu nganh ngan hang nam 2024

Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 3/1/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Họp báo Triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì Họp báo.
nhieu rui ro khi luot song vang

Nhiều rủi ro khi lướt sóng vàng

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

TP. Hồ Chí Minh: Thông tin rộng rãi việc bảo vệ tài khoản trước những chiêu trò lừa đảo

Ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi các sở, ban, ngành và chính quyền quận huyện, thành phố phối hợp với ngành ngân hàng cung cấp thông tin cảnh báo đến toàn dân thận trọng trước các thủ đoạn lừa đảo qua giao dịch ngân hàng.
NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

NHNN Hòa Bình đẩy mạnh phối hợp công tác trên địa bàn huyện Lương Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn huyện.
Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Quảng Nam nỗ lực kích cầu tín dụng

Ngay từ đầu năm 2024, ngành Ngân hàng trên địa bàn Quảng Nam đã cấp bách triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Uống gì để bản thân “tươi xinh yêu” hơn mỗi ngày?

Với người trẻ, phong cách cá nhân không chỉ đơn giản là outfit chất lừ mà còn là thói quen chăm sóc sức khỏe như cách thanh lọc cơ thể để luôn tươi mát, “xinh yêu” hơn mỗi ngày, đó là “tấm gương” phản chiếu gu sống cực chất của người trẻ.
Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 20/3/2024, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân “một điểm chạm” đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.
TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,5%

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, lãi suất chỉ từ 4,5%.
Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Trải nghiệm thanh toán một chạm Garmin Pay

Thông qua hợp tác với Garmin Việt Nam, Techcombank mong muốn mang đến cho khách hàng đa dạng các hình thức thanh toán không tiền mặt, hướng đến phong cách sống khỏe, thời thượng, văn minh.
Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngân hàng NCB chuyển đổi số hướng tới trải nghiệm người dùng

Ngày 9/4, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã chính thức ký kết hợp tác triển khai Giải pháp Điện toán Đám mây và Hệ thống Quản trị Dữ liệu Tập trung trên nền tảng Google Cloud với hai đối tác công nghệ hàng đầu CMC Telecom và LUMIQ.
Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Quản lý tiền điện tiện lợi, thanh toán một chạm trên MoMo

Để tiện lợi và không làm gián đoạn cuộc sống, người dân 63 tỉnh thành vẫn có thể nhận thông báo, tra cứu và thanh toán tiền điện hàng tháng trên MoMo
HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

HDBank chia cổ tức 25%, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỷ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt).
Ngân hàng số Timo đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Ngân hàng số Timo đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Ngân hàng số Timo vừa được CMC Cyber Security trao chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS 4.0 - cấp độ cao nhất cho dữ liệu thẻ thanh toán, với các biện pháp bảo mật tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý, truyền gửi và lưu trữ trong phạm vi quản lý của công ty, giúp khách hàng tin tưởng hơn khi sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ hoặc online.
Techcombank tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch trên ngân hàng số bằng sinh trắc học

Techcombank tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch trên ngân hàng số bằng sinh trắc học

Với mục tiêu đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 2345/QĐ-NHΝΝ vào cuối năm 2023. Theo đó, tất cả các ngân hàng thành viên cần áp dụng hình thức xác thực giao dịch trong thanh toán trực tuyến bằng sinh trắc học đối với giao dịch có giá trị cao. Tiên phong triển khai đồng bộ các giải pháp, ngay từ đầu tháng 4/2024, Ngân hàng Techcombank sẽ tiến hành thu thập dữ liệu sinh trắc học của khách hàng thông qua CCCD có gắn chip trên ứng dụng Techcombank Mobile và tại quầy giao dịch của Techcombank nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng.
Hoàn 500.000 đồng khi giao dịch trực tuyến với thẻ tín dụng Sacombank JCB

Hoàn 500.000 đồng khi giao dịch trực tuyến với thẻ tín dụng Sacombank JCB

Từ nay đến hết ngày 31/05/2024, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Sắm tất – Hoàn chất” với ưu đãi hoàn đến 500.000 đồng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank JCB khi giao dịch thanh toán, mua sắm trực tuyến có tổng giá trị chi tiêu từ 1 triệu đồng trở lên.
Phiên bản di động