Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu

13:15 | 26/05/2023 Ngân hàng
aa
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa tổ chức Tọa đàm "Khó khăn, vướng mắc và tăng cường hợp tác xử lý nợ xấu hiệu quả nhằm đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ.
Phát triển thị trường mua bán nợ góp phần hỗ trợ cho xử lý nợ xấu Nhanh chóng luật hoá xử lý nợ xấu

Hoạt động CLB AMC vẫn vướng cơ chế

Tại Toạ đàm, ông Đoàn Văn Thắng, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), cho biết, trong quá trình hoạt động theo các quy định trên, các AMC hiện vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn về mô hình tổ chức hoạt động, quy chế tài chính,…

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Còn nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động xử lý nợ xấu

Nổi cộm lên là vướng mắc liên quan đến mô hình tổ chức hoạt động của AMC và vướng mắc liên quan đến quy chế tài chính.

Thứ nhất, vướng mắc về hoạt động của AMC theo Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN. Điều luật quy định việc tổ chức hoạt động và mô hình quản trị của AMC bản chất là doanh nghiệp nhưng hoạt động theo điều lệ mẫu của NHNN theo Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN.

Theo đó, một số nội dung chưa phù hợp, nhiều nội dung không cập nhật theo Luật Doanh nghiệp. Về mặt tổ chức, AMC thuộc Luật doanh nghiệp, nhưng về mặt nghiệp vụ thuộc Ngân hàng mẹ và phải hoạt động theo Luật Các TCTD, một số AMC 100% vốn của ngân hàng. Vì vậy, AMC sẽ hoạt động theo luật doanh nghiệp hay luật TCTD hay cả 2 đối với những nội dung không được quy định cụ thể theo Quyết định 1390/2001/QĐ- NHNN? CLB AMC cho rằng, cần thống nhất về các quy định và có quy định cụ thể hơn cho các AMC.

Thứ hai, vướng mắc liên quan đến quy chế tài chính. Về chi phí hoa hồng môi giới quy định tại Điểm 3, Mục A, Phần II, Thông tư 27/2021/TT-NHNN, CLB cho rằng, mức chi môi giới để cho thuê một tài sản và mức chi môi giới để bán được một tài sản không vượt quá 50 triệu đồng mỗi năm là quá thấp và không phù hợp, cần thay đổi để phù hợp với hoạt động hiện nay của các AMC.

Đối với trích lập và xử lý các khoản dự phòng theo Điểm 7, Mục A, Phần II, Thông tư 27/2021/TT-NHNN, có thể thấy, việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá chứng khoản, dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện như chế độ quy định đối với ngân hàng thương mại thành lập Công ty.

Riêng về dự phòng rủi ro cho các khoản nợ công ty mua thì thời điểm trích lập, căn cứ trích lập, tỷ lệ trích lập do Chủ tịch HĐQT NHTM thành lập công ty quy định và phải được quy định rõ trong quy chế tài chính của công ty, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: tại thời điểm khoá sổ kế toán, số dư dự phòng rủi ro trích lập được không nhỏ hơn 5% số dư giá vốn của các khoản nợ công ty đã mua...

CLB đề xuất bỏ các quy định mang tính phụ thuộc ngân hàng thành lập AMC do AMC là một pháp nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, hiện nay theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 cũng đã có quy định cụ thể về việc trích lập dự phòng, khác biệt so với hướng dẫn tại Thông tư 27/2021/TT-NHNN, đề xuất thực hiện theo quy định hiện hành của BTC/NHNN trong từng thời kỳ.

Về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, Ban chủ nhiệm CLB AMC chỉ ra rằng, NHTM thành lập công ty AMC là TCTD nên trích lập các quỹ theo quy định của NHNN, trong khi đó công ty AMC cũng là pháp nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nên phải thực hiện trích lập các quỹ theo quy định của Bộ Tài chính. Do đó, các quỹ trích lập giữa ngân hàng mẹ thành lập AMC sẽ khác so với các công ty AMC, việc quy định các AMC trích lập quỹ theo NHTM thành lập công ty là chưa phù hợp. CLB AMC đề xuất bỏ các quy định mang tính phụ thuộc ngân hàng thành lập AMC.

Về vốn hoạt động của công ty AMC, điều luật quy định đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động của Công ty theo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu cần thiết cho hoạt động của công ty và giá trị còn lại của tổng tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty. Quy định “không vượt quá 50% vốn điều lệ của công ty” là chưa phù hợp, giới hạn về phần này khiến các AMC vướng mắc trong hoạt động nếu muốn đầu tư cho các hoạt động lớn. Vì vậy, Ban chủ nhiệm CLB đề xuất bỏ hoặc sửa đổi quy định để tăng tính chủ động cho hoạt động kinh doanh của AMC.

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Ông Đoàn Văn Thắng, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) chia sẻ hoạt động xử lý nợ xấu của CLB AMC

Số lượng AMC tham gia Sàn giao dịch nợ VAMC còn ít

Sàn giao dịch nợ VAMC (Sàn giao dịch nợ) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/10/2021 nhằm minh bạch hóa thông tin các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa VAMC trở thành trung tâm cung cấp thông tin về nợ xấu của tổ chức tín dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam.

Lũy kế đến 15/5/2023, tổng số thành viên đã được cấp user tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch nợ là 188 thành viên. Số lượng hợp đồng nguyên tắc môi giới bán là 20 hợp đồng, với tổng giá trị khoản nợ và tài sản bảo đảm hơn 41.000 tỷ đồng, trong đó có 630 tài sản bảo đảm và 310 khoản nợ đã được đăng tải... Dù đạt được một số kết quả nhất định song Sàn giao dịch nợ vẫn còn một số vướng mắc trong hợp tác với các AMC.

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Ông Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Sàn giao dịch nợ VAMC chia sẻ

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Vũ Ngọc Minh, Giám đốc Sàn giao dịch nợ VAMC cho biết, nhiều TCTD có mô hình đặc thù, các AMC chưa được giao việc xử lý các khoản nợ xấu của ngân hàng dẫn đến nhiều AMC chưa sẵn sàng tham gia Sàn giao dịch nợ mà chỉ có các ngân hàng tham gia.

Mặt khác, các AMC đã tham gia là thành viên của Sàn giao dịch nợ nhưng việc đăng tải thông tin các khoản nợ, tài sản bảo đảm (TSBĐ) chào bán cũng như sử dụng các dịch vụ của Sàn giao dịch nợ còn hạn chế.

“Sàn giao dịch nợ là một mô hình hoạt động trong việc giao dịch loại hàng hóa đặc thù do vậy một số AMC còn có tâm lý thăm dò, theo dõi hoạt động của Sàn giao dịch nợ, chưa tham gia. Trong khi Sàn giao dịch nợ cần phải có thời gian và sự chung tay phối hợp, hỗ trợ của các AMC và TCTD”, ông Vũ Ngọc Minh nói.

Ông Vũ Ngọc Minh đề nghị, các AMC hỗ trợ, phối hợp tăng cường sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch nợ. Trong đó có việc đăng thông tin các khoản nợ, TSBĐ chào bán trên Sàn giao dịch nợ, đặc biệt là các khoản nợ, TSBĐ mà các AMC đang tổ chức bán đấu giá nhằm chung tay xây dựng và dần tạo lập được thị trường mua bán nợ theo định hướng của NHNN, Chính phủ.

Bên cạnh đó, phối hợp và triển khai mạnh mẽ hoạt động mua bán nợ thị trường với Sàn giao dịch nợ nói riêng và VAMC nói chung nhằm đẩy nhanh, mạnh quá trình xử lý nợ xấu.

Đối với các AMC có chức năng đầu tư, kinh doanh có thể tăng cường phối hợp với Sàn giao dịch nợ để từ đó Sàn giao dịch nợ có thể giới thiệu các khoản nợ, TSBĐ phù hợp với mục tiêu đầu tư của các AMC.

Ông Vũ Ngọc Minh cũng đề nghị các AMC thường xuyên tạo điều kiện hỗ trợ để Sàn giao dịch nợ VAMC thường xuyên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xử lý nợ xấu, đóng góp ý kiến cho mô hình Sàn giao dịch nợ VAMC ngày càng hoàn thiện hơn.

Gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý nợ xấu
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại toạ đàm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các AMC, đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp và có phuơng án giải quyết.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng, nợ xấu đang là vấn đề đáng lo ngại trong bối cảnh hiện nay, vì vậy vai trò của CLB AMC cũng cần được phát huy hơn nữa.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng đề nghị các AMC tự đánh giá chính xác thực trạng hoạt động của mình, từ đó thực hiện tốt hoạt động khai thác và xử lý tài sản, sau đó là quản lý tốt hoạt động môi giới, đồng thời phối hợp xử lý thông qua Sàn giao dịch nợ VAMC.

Về Sàn giao dịch nợ VAMC, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng nhận thấy còn nhiều nhiều vướng mặc, khó khăn liên quan đến hành lang pháp lý, nếu giải quyết được các khó khăn này thì sàn giao dịch sẽ rất sôi động. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký cũng kêu gọi các AMC, các TCTD tham gia Sàn giao dịch nợ VAMC.

Thời gian tới, VNBA và CLB AMC sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo nhằm làm rõ và tìm ra giải pháp những vướng mắc trong hoạt động xử lý nợ, cũng như những khó khăn mà Sàn giao dịch VAMC đang gặp phải.

Nguyễn Vũ
Nguồn:

Các tin khác

Mạng lưới ngân hàng số phát triển nhanh

Mạng lưới ngân hàng số phát triển nhanh

Việc chủ động mở rộng mạng lưới số hóa hệ thống các TCTD đang khiến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch trực tuyến tăng trưởng rất nhanh kể cả khu vực thành thị và nông thôn.
Ngân hàng tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng dễ dàng

Ngân hàng tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng dễ dàng

Theo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây sẽ là tỉnh phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực phát triển quan trọng, là cửa ngõ hướng ra biển của vùng Đông Nam Bộ và quốc gia.
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Tỷ giá sáng 31/5: Tỷ giá trung tâm "bất động"

Tỷ giá sáng 31/5: Tỷ giá trung tâm "bất động"

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (31/5), tỷ giá trung tâm đi ngang, trong khi giá giao dịch đồng bạc xanh tại hầu hết các ngân hàng được điều chỉnh tăng 10-20 đồng mỗi chiều mua - bán so với cùng thời điểm phiên trước.
Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Agribank Kon Tum) đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa tới các cán bộ, Đảng viên và người lao động trong toàn Chi nhánh với những việc làm thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Tọa đàm các lãnh đạo Ngân hàng về thách thức mới đối với Quản lý rủi ro - tài chính trong bối cảnh nền kinh tế số

Tọa đàm các lãnh đạo Ngân hàng về thách thức mới đối với Quản lý rủi ro - tài chính trong bối cảnh nền kinh tế số

Ngày 30/05/2023 tại Hà Nội, tọa đàm giữa các lãnh đạo cấp cao Ngân hàng về các thách thức mới trong Quản lý tài sản nợ có và Bảng cân đối kế toán hợp nhất trong bối cảnh nền kinh tế số đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tọa đàm được tổ chức bởi công ty HPT với diễn giả là các chuyên gia hàng đầu khu vực của SAS và KPMG.
Tháo gỡ khó khăn cho tài chính tiêu dùng, đẩy lùi tín dụng đen

Tháo gỡ khó khăn cho tài chính tiêu dùng, đẩy lùi tín dụng đen

Trong Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "tín dụng đen" gửi tới NHNN, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, hoạt động cho vay đối với các nhu cầu vốn để phục vụ đời sống của các NHTM, công ty tài chính thời gian qua đã góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu vốn của thị trường.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Tỷ giá sáng 30/5: Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng

Tỷ giá sáng 30/5: Tỷ giá trung tâm tăng 2 đồng

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (30/5), tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 2 đồng, trong khi giá mua - bán đồng bạc xanh tại một số ngân hàng được điều chỉnh giảm 10 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm phiên trước.
Thoát nghèo trên cao nguyên MNông

Thoát nghèo trên cao nguyên MNông

Để nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh đã tăng cường phối hợp các đơn vị nhận ủy thác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.581 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, có 1.523 tổ xếp chất lượng tốt chiếm đến 96,33 %...
Bến Tre: Mục tiêu ủy thác vốn tín dụng chính sách đạt 30%

Bến Tre: Mục tiêu ủy thác vốn tín dụng chính sách đạt 30%

Đến năm 2030, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương đạt khoảng 30% tổng vốn cho vay của ngân hàng này.
Lãi suất giảm, quan trọng là khả năng hấp thụ vốn

Lãi suất giảm, quan trọng là khả năng hấp thụ vốn

Ngân hàng và doanh nghiệp cần quản lý tốt dòng tiền, không để rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Đặc biệt, doanh nghiệp cần kiểm soát tốt hàng tồn kho, để hạn chế áp lực rủi ro giảm giá, nên sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hoá, doanh nghiệp giảm lợi nhuận một chút nhưng hạn chế được rủi ro biến động giá. doanh nghiệp cũng cần cơ cấu tài sản.
Giảm lãi suất chỉ là điều kiện cần

Giảm lãi suất chỉ là điều kiện cần

Tuần qua, ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định giảm một loạt các mức lãi suất điều hành. Đây cũng là lần thứ ba ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành. Quyết định trên tác động thế nào đối với các ngân hàng cũng như hoạt động nền kinh tế. Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) xoay quanh vấn đề này.
Thể chế tạo lực đẩy  cho chuyển đổi số  ngành Ngân hàng

Thể chế tạo lực đẩy cho chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Nếu nhìn vào tiến trình chuyển đổi số tại châu Á thì có thể thấy Việt Nam không phải quốc gia tụt hậu so với các nước trong khu vực dù tiến trình chuyển đổi số của châu Á rất mạnh mẽ so với các khu vực khác trên thế giới.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội nghề nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng ngày càng đa dạng nên ngành học này luôn có sức hút đối với các bạn thí sinh.
NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT

NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT

Ngay từ đầu năm nhiều dự báo nhận định 2023 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và điều hành chính sách tiền tệ nói riêng như kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào suy thoái; áp lực lạm phát buộc các NHTW đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt tiền tệ để ứng phó. Chưa kể dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị gia tăng khiến chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn… Những thách thức này đã tác động ra sao đến công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong 5 tháng đầu năm 2023? Trong những tháng còn lại của năm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ như thế nào để tiếp tục có thể đạt được mục tiêu vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hệ thống?... Để có được thông tin cụ thể, chính xác, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã phỏng vấn Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà xoay quanh vấn đề trên.
5 thang dau nam viet nam xuat sieu 98 ty usd

5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Agribank Kon Tum) đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa tới các cán bộ, Đảng viên và người lao động trong toàn Chi nhánh với những việc làm thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Ngân hàng số tốt nhất năm 2023

Ngân hàng số tốt nhất năm 2023

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa được vinh danh “Ngân hàng số tốt nhất năm 2023” tại buổi lễ trao giải The Asset Triple A Digital Awards 2023. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Techcombank trên hành trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thực thi chiến lược khách hàng làm trọng tâm.
Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Ban Quản trị Tòa nhà chung cư The Zen Park, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội có kế hoạch tổ chức Hội nghi mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn Quỹ bảo trì Tòa nhà chung cư The Zen Park, cụ thể như sau:
Phiên bản di động