Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương

18:22 | 16/06/2022

Ngày 16/6/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương.

hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN: Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thanh Hà; cùng hơn 400 đại biểu đại diện các vụ, cục, đơn vị của NHNN.

hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN cho biết, Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương diễn ra trong bối cảnh cả nước ta vừa trải qua hơn 2 năm nỗ lực, quyết tâm vượt qua muôn vàn khó khăn để hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức thấp và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và người lao động là diễn đàn dân chủ cơ sở để công chức, viên chức, người lao động Cơ quan NHNN Trung ương tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của Cơ quan NHNN Trung ương, phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở.

Mỗi đại biểu tham dự hội nghị hôm nay cần ý thức được vai trò, trách nhiệm đại diện của mình để tham gia ý kiến thẳng thắn, cởi mở, có chất lượng với tinh thần xây dựng trên nguyên tắc dân chủ và phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động nhằm giúp Cơ quan NHNN Trung ương phát huy tốt hơn những kết quả đạt được.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện dân chủ tại cơ quan NHNN Trung ương năm 2020-2021, những tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Hội nghị cũng nghe Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân NHNN Trung ương nhiệm kỳ 2019-2021.

hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho rằng, trong 2 năm qua là khoảng thời gian rất khó khăn, thách thức nhưng ngành Ngân hàng vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được kết quả ấn tượng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa trong phòng chống dịch và thiên tai bão lũ...

Trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022 bối cảnh tình hình thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, dự báo trong thời gian tới còn khó khăn hơn rất nhiều, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới.

Một là, bám sát tình hình, diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo, đánh giá và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, điều hành tín dụng an toàn, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; kiểm soát quy mô, tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ba là, khẩn trương triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đảm bảo hoạt động của tổ chức tín dụng an toàn, lành mạnh.

Bốn là, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và chuyển đổi số.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đặc biệt là các chương trình rà soát, tổng kết thi hành và xây dựng Luật do NHNN chủ trì soạn thảo.

Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại Cơ quan NHNN TW. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đơn vị và từng cán bộ; coi đây là tiêu chí cơ bản trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cán bộ.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, trong bối cảnh hiện nay công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng. Theo đó phải đẩy mạnh công tác tuyển dụng cũng như đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Thống đốc đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng đào tạo tổ chức cán bộ. Triển khai nghiêm túc các quy định về chủ trương chính sách, các chương trình kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Các đơn vị cần tiếp tục quan tâm điều kiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhưng phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua...

"Qua Hội nghị này, tôi tin tưởng rằng các cán bộ công chức, viên chức, người lao động với bất cứ cương vị, vị trí nào trong cơ quan trong thời gian tới cũng sẽ cống hiến hết mình với trách nhiệm cao nhất để xây dựng hình ảnh NHNN Việt Nam vừa là cơ quan điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương đồng thời là cơ quan quản lý tiền tệ ngân hàng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước", Thống đốc nhấn mạnh.

hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Ảnh: Hoàng Giáp

Tổng kết hội hghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết, có thể khẳng định, trong giai đoạn 2020-2021 và những tháng đầu năm 2022, với vai trò là cơ quan đầu não của ngành Ngân hàng, Cơ quan NHNN Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp Ban Lãnh đạo NHNN chỉ đạo hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng hiệu quả, thông suốt trong mọi tình huống, ngay cả trong thời điểm nước ta thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan NHNN Trung ương cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi, hiệu quả cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với cơ quan đơn vị và đóng góp tích cực vào kết quả chung của Ngành.

Phó Thống đốc đề nghị, trong thời gian tới, thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chủ động chỉ đạo, xử lý các công việc trong phạm vi thẩm quyền được phân công, phân cấp; kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Lãnh đạo NHNN xem xét, chỉ đạo thực hiện các công việc của NHNN. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, nghiệp vụ… trong nội bộ đơn vị. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa các đơn vị và giữa đội ngũ cán bộ, người lao động trong từng đơn vị cũng như cán bộ, người lao động giữa các đơn vị với nhau. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong thời gian tới.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã tặng thưởng các danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và NHNN.

Hội nghị đã tổ chức Bầu Ban Thanh tra nhân dân NHNN Trung ương nhiệm kỳ 2021-2022 gồm 11 đồng chí.

hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân
hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân
hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn trao tặng Cờ thi đua của NHNN cho các đơn vị
hoi nghi dai bieu cong chuc vien chuc va nguoi lao dong co quan nhnn trung uong
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân NHTW nhiệm kỳ 2021-2023

Tin: Nguyễn Minh; Ảnh: Hoàng Giáp

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,50
5,60
5,70
7,50
7,70
7,90
8,30
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,70
7,70
7,70
7,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
8,55
8,60
8,65
9,20
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.310 23.680 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.350 23.650 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.305 23.665 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.300 23.660 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.270 23.650 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.315 23.700 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.325 23.675 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.390 24.010 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.360 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.550
67.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.550
67.250
Vàng SJC 5c
66.550
67.270
Vàng nhẫn 9999
54.900
55.900
Vàng nữ trang 9999
54.750
55.500