Mở rộng nguồn thông tin để phát triển cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng Quốc gia

22:58 | 06/04/2022

Ngày 6/4/2022, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN Việt Nam; Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các vụ, cục và tổ chức đoàn thể thuộc NHNN Việt Nam.

mo rong nguon thong tin de phat trien co so du lieu thong tin tin dung quoc gia
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho rằng, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của CIC không chỉ trong năm 2022, mà còn trong cả giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn tiếp theo 2026-2030. Vì vậy, Phó Thống đốc mong muốn từ yêu cầu thực tiễn của các đơn vị thuộc NHNN cũng như các tổ chức tín dụng, các đại biểu tham dự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để CIC tổ chức triển khai thật tốt và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong đề án.

Giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn CIC có bước phát triển nhanh, mạnh mẽ về mọi mặt. Với vai trò là một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN, CIC được giao tổ chức hệ thống TTTD, phát triển cơ sở TTTD quốc gia, qua đó đã tạo lập được một kênh thông tin tin cậy, hỗ trợ tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và đáp ứng các nhu cầu dịch vụ thông tin của các tổ chức tín dụng.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế và ngành Ngân hàng đang chịu những tác động nghiêm trọng, chưa từng có của đại dịch Covid-19 gây ra, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng của NHNN đề ra, CIC đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, góp phần hỗ trợ TCTD giảm chi phí hoạt động cấp tín dụng, gián tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng.

mo rong nguon thong tin de phat trien co so du lieu thong tin tin dung quoc gia
Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt các hoạt động nổi bật của CIC trong năm 2021, Báo cáo triển khai Đề án phát triển CIC đến 2025, định hướng 2030; nghe báo cáo tham luận của đại diện các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng…

Đồng chí Cao Văn Bình, Tổng giám đốc CIC nhấn mạnh: Mục tiêu tổng quát của đề án là đổi mới toàn diện hoạt động của CIC để khẳng định vai trò và vị thế trong hệ thống cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (các TCTD) trong hoạt động kinh doanh tín dụng và quản trị rủi ro.

CIC là đầu mối dữ liệu tín dụng của ngành Ngân hàng, là kênh thông tin quan trọng, hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, thanh tra, giám sát và ra quyết định của NHNN. Phát triển các dịch vụ thông tin trực tiếp cho khách hàng vay, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay và đảm bảo tính minh bạch của TTTD.

mo rong nguon thong tin de phat trien co so du lieu thong tin tin dung quoc gia
Đồng chí Cao Văn Bình, Tổng giám đốc CIC chia sẻ về các mục tiêu của đề án

Đề án đã đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2022-2025 và mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030. Để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu này, đề án đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp về: Hoàn thiện mô hình hoạt động, khuôn khổ pháp lý; Chuẩn hóa các giải pháp, quy trình nghiệp vụ lõi; Mở rộng nguồn thông tin để phát triển cơ sở dữ liệu TTTD Quốc gia; Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi mặt hoạt động nghiệp vụ của CIC; Hoàn thiện hệ thống sản phẩm, dịch vụ; Giải pháp về hỗ trợ khách hàng và truyền thông; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng trao đổi TTTD xuyên biên giới…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN Việt Nam nhấn mạnh: Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong đề án, CIC cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp nêu trong đề án. Trong đó, cần chú trọng tập trung nguồn lực và làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện từng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cần có sự đầu tư lớn về công nghệ thông tin và các giải pháp nghiệp vụ mới; các nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan trong và ngoài ngành.

Thống đốc cũng lưu ý, CIC cần kịp thời báo cáo lãnh đạo NHNN các những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất các biện pháp giải quyết. Tiếp tục mở rộng cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia, tăng độ bao phủ thông tin tín dụng và duy trì mức độ chiều sâu thông tin tín dụng, dần dần tiếp cận với các tiêu chuẩn của các Trung tâm TTTD hàng đầu khu vực và thế giới. Trong đó lưu ý bổ sung thêm vào cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia các thông tin quan trọng như: tài sản bảo đảm, người và dự án có liên quan trong hoạt động tín dụng…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa duy trì các nguồn thông tin trong ngành, vừa đẩy mạnh thu thập các thông tin phi truyền thống từ các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức tự nguyện. Kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đảm bảo nguồn thông tin đầy đủ, chính xác, đa dạng, đáp ứng được yêu cầu phát triển nghiệp vu.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án CNTT, tiếp tục nghiên cứu các xu hướng mới về công nghệ như xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối… để đề xuất giải pháp ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ của CIC nhằm tiếp cận ngày càng gần hơn xu hướng phát triển trong khu vực và thế giới.

mo rong nguon thong tin de phat trien co so du lieu thong tin tin dung quoc gia
Toàn cảnh hội nghị

Việc đầu tư, phát triển CNTT cần đạt được đồng thời các mục tiêu vừa nâng cao chất lượng dịch vụ, vừa đảm bảo an ninh mạng, an toàn bảo mật thông tin, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hệ thống TTTD và đảm bảo hoạt động của CIC thông suốt, liên tục trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ CIC có đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin để có thể thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ phân tích, đánh giá thông tin tín dụng thu thập được, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục, phổ cập kiến thức tài chính cho cộng đồng bằng nhiều hình thức phủ hợp. Chú trọng phát triển các dịch vụ thông tin tín dụng trực tiếp cho khách hàng vay, đảm bảo tính minh bạch của thông tin tín dụng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng công bằng, đặc biệt là các đối tượng yếu thế và người dân, doanh nghiệp ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách có liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện cho CIC tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả đề án phát triển đến 2025, định hướng tới 2030, trong đó có một số nội dung quan trọng như: Quy chế hoạt động thông tin tín dụng của NHNN, quy chế tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của CIC…

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,50
3,70
4,70
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,75
2,75
3,25
4,55
4,55
5,45
5,55
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,70
3,70
3,70
5,60
5,70
6,20
6,50
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.180 23.490 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.190 23.470 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.195 23.495 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.180 23.470 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.230 23.450 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.230 23.460 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.220 23.567 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.209 23.500 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.150 23.440 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.250 23.500 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.100
68.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.100
68.700
Vàng SJC 5c
68.100
68.720
Vàng nhẫn 9999
53.100
54.050
Vàng nữ trang 9999
52.950
53.650