Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước

21:35 | 29/03/2024 Doanh nghiệp
aa
Ngày 29/3, tại Bình Thuận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính và Viện Konrad Adenauer Stiftung - Cộng hòa Liên bang Đức đã phối hợp tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến về sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật 69)”.

Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có bà Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; ông Florian Feyrabend, Trưởng Đại diện Viện Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị đến từ Ủy ban Tài chính Ngân sách, các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tài chính, các vị đại biểu Quốc hội; các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, học viện, trường học và doanh nghiệp nhà nước.

Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước
Bà Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại Hội thảo

Những vướng mắc cần được điều chỉnh Luật

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, khi tổng kết Luật Quản lý, sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp giai đoạn 2015-2021, cả nước đã có trên 800 doanh nghiệp có vốn nhà nước với tổng tài sản hơn 3 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng tài sản cố định bình quân chiếm khoảng 33% tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp chúng ta hiện nay, khoảng 1,8 triệu tỷ đồng.

Trong đó, tổng vốn nhà nước đang đầu tư tại các doanh nghiệp này khoảng 1,67 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, những con số nêu trên cũng chưa thể hiện hết được tầm vóc, sự quan trọng, ý nghĩa của khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đối với nền kinh tế, đối với đất nước trong những năm vừa qua. Vai trò này càng được thể hiện mạnh mẽ trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, ví dụ như giai đoạn trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, hành lang pháp lý cho hoạt động của DNNN là Luật Quản lý sử dụng vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đến nay cũng đã được ban hành gần 10 năm. Hành lang pháp lý của Luật cũng tạo được một khuôn khổ trong việc quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu, bối cảnh hội nhập cũng như chủ trương tái cơ cấu lại khu vực DNNN

Tuy nhiên, với các hoạt động, vận hành của Luật này trong những năm vừa qua cũng đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như chưa đáp ứng được các định hướng, chủ trương mới của Đảng trong việc xây dựng một khuôn khổ, một khu vực doanh nghiệp nhà nước rất quan trọng.

Theo phân tích của bà Phạm Thúy Chinh, có hai khó khăn chính hiện nay. Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh của Luật chưa thực sự tách bạch, chưa phân định được một cách rõ ràng chức năng quản lý nhà nước với chức năng chủ sở hữu tài sản vốn nhà nước với chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thứ hai, việc đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng chưa có được một sự chủ động, chưa có được một hành lang để cho các doanh nghiệp hoạt động một cách linh hoạt, kịp thời theo các tín hiệu của thị trường. Việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp cũng như việc đánh giá khả năng bảo toàn vốn của doanh nghiệp cũng chưa phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp nhà nước…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật 69, thực hiện chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật cho thấy sự cần thiết và tương đối cấp bách của việc sửa đổi một cách căn bản và toàn diện của Luật 69 của Quốc hội.

Thừa nhận cần sửa Luật, tuy nhiên bà Phạm Thúy Chinh cũng cho rằng: “Đây là một Luật rất khó, rất nhiều chiều và giải quyết cùng một lúc rất nhiều mục tiêu, do đó cần đánh giá, nghiên cứu, thiết kế một khuôn khổ pháp lý mới một cách hết sức kỹ lưỡng, thận trọng để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong thời gian vừa qua”.

Cho ý kiến tại Hội thảo, ông Florian Feyerbend cũng hoàn toàn đồng tình với việc cần thiết phải sửa đổi Luật để phù hợp với những thay đổi mang tính đột phá của nền kinh tế Việt Nam sau gần 10 năm Luật được ban hành.

Đại diện Viện Konrad cũng cho rằng, những doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước đang hoạt động rộng khắp các lĩnh vực và trải dài hầu hết các địa phương trong cả nước. Những doanh nghiệp này đang tạo công ăn việc làm cho hơn 1 triệu lao động. Việc điều chỉnh Luật 69 sẽ có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp nêu trên, người lao động và cả địa phương nơi DN có trụ sở.

“Do đó, tại buổi Hội thảo, có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, cả những nhà lập pháp để chúng ta có thể thảo luận những nội dung nào Luật có thể điểu chỉnh”, theo đại diện Viện Konrad

Tại Hội thảo, đại diện cơ quan soạn thảo - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã trình bày về quá trình triển khai xây dựng hồ sơ dự án Luật. Theo đó, đến nay đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật 69/2014/QH13 chưa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội/Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Bộ Tài chính đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, tập trung quyết liệt và xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo đúng quy trình, trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Chính phủ nhiều vòng.

“Đến nay, cơ bản hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đã được Bộ Tài chính tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện theo yêu cầu của Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp luật theo quy định”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết.

Nâng cao tính cạnh tranh của DNNN

Tại phiên thảo luận thứ nhất, nhiều nội dung quan trọng đã được các đại biểu đặt ra như: Việc điều chỉnh luật tập trung cốt lõi vào các vấn đề kinh tế vĩ mô kết nối với các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp; Tách bạch giữa đầu tư vốn của nhà nước vào doanh nghiệp với đầu tư của doanh nghiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân biệt quyền chủ sở hữu cùng các quyền của bên vận hành doanh nghiệp. Đặc biệt, ý kiến nhiều đại biểu đề nghị Luật cần làm rõ DNNN chỉ nên đầu tư vào ngành, lĩnh vực nào…

Trao đổi những kinh nghiệm từ CHLB Đức, ông Leif Dustin Schineider, Phó Chủ tịch Tiểu ban pháp luật, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cho biết, việc sử dụng vốn nhà nước trong doanh nghiệp thương mại có thể mang lại những lợi ích nhất định như giúp kiểm soát đầu tư chiến lược; tăng cường sự ổn định của thị trường; thúc đẩy lợi ích công cộng. Tuy nhiên, việc này cũng mang lại không ít rủi ro như sự kém hiệu quả hay quan liêu trong quản trị; trì hoãn hoặc thiếu sự đổi mới sáng tạo; sự can thiệp chính trị quá mức và bóp méo cạnh tranh thị trường công bằng.

Do đó, theo ông Leif Dustin Schineider, Việt Nam có thể tối đa hóa lợi ích và hạn chế những cạm bẫy của sở hữu nhà nước trong doanh nghiệp thương mại bằng cách thực hiện cơ chế quản trị hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình; thực hiện quản lý và giám sát chặt chẽ; Tuân thủ các thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị và cơ cấu bằng cách tuân theo những hướng dẫn này, các DNNN có thể nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại giá trị cho các bên liên quan và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, ông Leif Dustin Schineider nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, TS. Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội khóa XIV nêu quan điểm, chỉ cần phân loại 2 nhóm doanh nghiệp để đầu tư đó là nhóm doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường bình đẳng để phát triển và nhóm doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và năng lượng trong khoa học công nghệ, những doanh nghiệp phát triển hạ tầng then chốt hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.

Góp ý vào cách tiếp cận xây dựng Luật, GS.TS. Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV cho rằng, ban soạn thảo nên nghiên cứu và sửa đổi dự án Luật dựa trên nền của Luật hiện hành và cập nhật những vấn đề mới nảy sinh phát sinh, tổng kết, luật hóa các quy định dưới Luật để khi Luật được thông qua tạo hành lang pháp lý và đem lại hiệu quả sử dụng đồng vốn nhà nước một cách hiệu quả nhất.

Góp ý chi tiết vào các nội dung tại dự thảo dưới góc nhìn doanh nghiệp, Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc Công ty Tân Cảng đề nghị, cần đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở tổng thể, mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, không tách bạch đánh giá theo từng dự án đầu tư để từ đó thể phát huy tinh thần tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cho phép DNNN kinh doanh hiệu quả nhiều năm liền được phép giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế, sau khi trích lập các quỹ theo quy định để bổ sung vào vốn điều lệ được duyệt nhằm phục vụ đầu tư phát triển các dự án, đảm bảo khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế…

Hương Giang
Nguồn:

Các tin khác

Rào cản ESG với sản phẩm xuất khẩu: Lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp

Rào cản ESG với sản phẩm xuất khẩu: Lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các doanh nghiệp

Tại sự kiện chuyên đề “Triển vọng thị trường xuất nhập khẩu (XNK)” do VietinBank tổ chức mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong lĩnh vực XNK trên toàn quốc đã tham gia để lắng nghe các chia sẻ về Rào cản ESG của các thị trường lớn đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các DN nhằm đáp ứng các quy định này.
Bộ tiêu chí về FDI cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Bộ tiêu chí về FDI cấp tỉnh: Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài

Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu xây dựng hai bộ tiêu chí: Tiêu chí về thẩm định dự án FDI thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả FDI trên địa bàn tỉnh.
[Infographic] Giá xăng tăng, dầu diesel giảm trong kỳ điều hành 23/5/2024

[Infographic] Giá xăng tăng, dầu diesel giảm trong kỳ điều hành 23/5/2024

Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính 23/5/2024, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 80 đồng, lên 23.210 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 ở mức 22.270 đồng một lít, tăng 160 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 9 lần giảm. Mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 11 lần giảm. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay liên Bộ không trích, chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu.
Doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường toàn cầu nhờ thương mại điện tử

Doanh nghiệp Việt chinh phục thị trường toàn cầu nhờ thương mại điện tử

Năm 2023, số lượng các đối tác bán hàng Việt Nam sử dụng Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tăng hơn 300% so với năm 2019.
Doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong đổi mới sáng tạo

“Đổi mới sáng tạo” chính là chủ đề chính trong buổi làm việc của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO với ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Điều hành tập đoàn Công nghệ CMC.
EVN bác thông tin kêu gọi doanh nghiệp giảm 30% mức sử dụng điện

EVN bác thông tin kêu gọi doanh nghiệp giảm 30% mức sử dụng điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu rõ, thông tin "cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện" là không chính xác.
Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Ban Quản trị Tòa Nhà Chung cư The Zen Park Khu Đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park) có kế hoạch tổ chức Hội nghị chào lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn Quỹ Bảo trì Tòa Nhà Chung cư The Zen Park Khu Đô thị Gia Lâm (Vinhomes Ocean Park) năm 2024, cụ thể như sau:
Tháo gỡ “điểm nghẽn” để thị trường trái phiếu bước vào giai đoạn mới

Tháo gỡ “điểm nghẽn” để thị trường trái phiếu bước vào giai đoạn mới

Tháo gỡ “điểm nghẽn” để thị trường trái phiếu bước vào giai đoạn mới
“Cơn lốc” ưu đãi phí và quà tặng dành cho doanh nghiệp SME từ VietinBank

“Cơn lốc” ưu đãi phí và quà tặng dành cho doanh nghiệp SME từ VietinBank

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2024, VietinBank dành tặng doanh nghiệp SME ưu đãi hấp dẫn khi chuyển tiền ngoại tệ hoặc phát hành bảo lãnh.
PNJ nhận giải thưởng Best Retail Event khu vực châu Á - Thái Bình Dương

PNJ nhận giải thưởng Best Retail Event khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Mới đây, tại Event Marketing Awards 2024, Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý‎ Phú Nhuận (PNJ) đã xuất sắc chiến thắng giải Best Retail Event với chiến dịch “Hành trình trang sức xuyên Việt - Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường”.
Doanh nghiệp phục hồi, Chính phủ tiếp tục “mở đường”

Doanh nghiệp phục hồi, Chính phủ tiếp tục “mở đường”

Mặc dù có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên đứng trước nhiều bất định và thách thức, doanh nghiệp Việt vẫn cần những trợ lực mang tính “mở đường” từ chính sách.
Cơ chế mở đường để dự án kho cảng đón nhà đầu tư ngoại

Cơ chế mở đường để dự án kho cảng đón nhà đầu tư ngoại

Để phục vụ nhu cầu phát triển các dự án điện, Việt Nam đang xúc tiến hoàn tất hệ thống cơ sở hạ tầng đặc biệt là các hệ thống các dự án kho cảng LNG nhằm đáp ứng hoạt động tiếp nhận, lưu trữ và phân phối khí.
BAC A BANK được vinh danh top 10 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2024

BAC A BANK được vinh danh top 10 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2024

Tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Asean vừa diễn ra ở Singapore, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) được vinh danh là Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu Asean trực thuộc khuôn khổ giải thưởng ASEAN Award 2024 do các đơn vị, tổ chức thương mại uy tín trong khu vực đăng cai tổ chức.
Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may

Đồng hành cùng doanh nghiệp dệt may

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) phối hợp tổ chức hội thảo “cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Dệt may 2024”.
MSB và GTEL MOBILE hợp tác toàn diện

MSB và GTEL MOBILE hợp tác toàn diện

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Công ty CP Viễn thông Di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng viễn thông, các giải pháp tài chính cho khách hàng và đối tác.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp Phó chủ tịch Visa toàn cầu

Ngày 22/5, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với bà Kelly Tullier – Phó Chủ tịch Visa toàn cầu.
Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Giao dịch vàng có hóa đơn: “Vẹn cả đôi đường”

Để thúc đẩy giao dịch vàng theo đúng quy định, Hội Mỹ nghệ kim hoàn và Đá quý TP. Hồ Chí Minh (SJA) vừa qua đã mời NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương, các cục: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường… tổ chức cuộc đối thoại, tập huấn, hướng dẫn chính sách liên quan đến vàng cho hơn 600 đơn vị kinh doanh vàng hội viên SJA.
Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
khai mac ky hop thu 7 quoc hoi khoa xv

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng nay (20/5), Quốc hội khóa XV đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

Với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên App MBBank, người dùng có thể “gấp đôi” an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn.
Phiên bản di động