Ngành Ngân hàng Thái Bình: Đồng hành cùng kinh tế địa phương

10:11 | 19/01/2017

Chi nhánh NHNN tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Song song với việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, thực hiện gia hạn nợ, miễn giảm lãi tiền vay cho khách hàng...

Giúp kinh tế vững thế chân kiềng

Trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 nhưng năm 2016 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, kinh tế xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển, đạt được kết quả đáng khích lệ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình (GRDP - theo giá năm 2010) đạt 45.150 tỷ đồng, tăng 10,12% so với năm 2015, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 10%), đạt mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây và cao hơn một số tỉnh đồng bằng Sông Hồng. GRDP bình quân đầu người ước đạt 33,5 triệu đồng/năm, tăng 13% so năm 2015.

Dòng vốn tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên quê lúa Thái Bình

Được coi là tỉnh thuần nông nhưng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình vẫn luôn ý thức không chỉ phát triển thế mạnh về nông nghiệp mà còn chú trọng công nghiệp, dịch vụ. Nhìn vào con số tăng trưởng các ngành của năm 2016 cho thấy, kinh tế của Thái Bình đang đứng vững bằng thế chân kiềng với 3 trụ cột: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 34,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29,6%; dịch vụ chiếm 35,6%.

Đến nay, toàn tỉnh thu hút được 901 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 112 nghìn tỷ đồng, trong đó 510 dự án đã đi vào sản xuất ổn định, vốn đầu tư 26,4 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 112 nghìn lao động. Toàn tỉnh có 4.896 DN, 575 chi nhánh và văn phòng đại diện, 247 làng nghề được công nhận đủ tiêu chuẩn.

Đóng góp vào những thành công chung của kinh tế - xã hội tỉnh có sự đóng góp không nhỏ của ngành Ngân hàng Thái Bình. Ngay từ đầu năm, ngành Ngân hàng Thái Bình đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ngành và địa phương liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng tới Cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan, các TCTD, DN và nhân dân trong tỉnh; tập trung các lĩnh vực: Tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2016; Tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và xử lý nợ xấu…

Bằng các hành động quyết liệt như yêu cầu các TCTD niêm yết công khai lãi suất huy động tại các điểm giao dịch đã giúp người dân và DN yên tâm khi tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, ngành Ngân hàng Thái Bình đã tích cực triển khai các hình thức, sản phẩm huy động vốn truyền thống kết hợp với đẩy mạnh triển khai các hình thức huy động vốn hiện đại, khuyến khích mở tài khoản thanh toán, đổi mới tác phong, lề lối làm việc...

Nhờ vậy, nguồn vốn huy động của hệ thống Ngân hàng tỉnh đã tăng trưởng mạnh. Đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 42.643 tỷ đồng, tăng 29,3% so 31/12/2015, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 13,7%, tiền gửi dân cư chiếm 86,3%; tiền gửi dưới 12 tháng chiếm 64,9%; tiền gửi bằng VND chiếm 96,9% tổng nguồn vốn huy động.

Tích cực tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng tín dụng

Có được nguồn vốn huy động dồi dào nên các TCTD trên địa bàn tỉnh Thái Bình cũng đã cung ứng khá kịp thời cho nền kinh tế. Đến hết năm 2016, dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn đạt 36.495 tỷ đồng, chiếm 70,9% dư nợ cho vay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng 17,4% so với 31/12/2015.

NHNN Chi nhánh tỉnh tích cực chỉ đạo các TCTD tiếp tục tập trung các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư và khách hàng mua nhà ở xã hội, cho vay công trình nước sạch nông thôn, DNNVV, DN sử dụng nhiều lao động, các dự án sản xuất - kinh doanh hiệu quả, cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục giảm lãi suất cho vay; thực hiện các giải pháp gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành phối hợp với ngân hàng thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, hộ sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

Các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Song song với việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, các TCTD đã thực hiện gia hạn nợ cho 4.240 khách hàng, miễn, giảm gần 22 tỷ đồng lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn...

Vào thời điểm cuối tháng 7/2016, tỉnh Thái Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1, gây thiệt hại nặng nề đối với kinh tế của tỉnh nói chung, khách hàng vay vốn ngân hàng nói riêng. Các ngân hàng trên địa bàn đã chủ động cùng với khách hàng làm việc với các đơn vị bảo hiểm để được bồi thường thiệt hại, gia hạn nợ, cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay bổ sung vốn, giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHNN tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tăng cường kiểm soát hoạt động tín dụng; thực hiện cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo đúng quy định của pháp luật; tích cực triển khai các giải pháp thu hồi nợ xấu... góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; đến 31/12/2016, nợ xấu chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Thái Bình). 

Chia sẻ với phóng viên Thời báo Ngân hàng, ông Đinh Ngọc Thạch – Giám đốc NHNN Chi nhánh Thái Bình cho biết, với những kết quả đã đạt được của năm 2016 sẽ tạo động lực cho các TCTD trên địa bàn tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ của Ngành trong năm 2017.

Trong đó, theo ông Đinh Ngọc Thạch, ngành Ngân hàng Thái Bình sẽ tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thông qua việc triển khai, đôn đốc thực hiện các cơ chế, chính sách, định hướng hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê, dự báo tiền tệ, tín dụng góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, đảm bảo hệ thống ngân hàng trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả.

Về tín dụng, các TCTD trên địa bàn tiếp tục cho vay nền kinh tế đi đôi với an toàn hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, cho vay theo các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh như cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, cho vay Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, cho vay đầu tư các công trình nước sạch nông thôn, cho vay xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội...

Đồng thời, quyết liệt thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc  đẩy DN phát triển.

NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình tăng cường quan hệ công tác với cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan Thi hành án tỉnh theo Quy chế phối hợp đã xây dựng và chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

Chủ động cung cấp thông tin, các văn bản về cơ chế, chính sách mới của Nhà nước, của Ngành về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, kết quả hoạt động của hệ thống trên địa bàn tới các cơ quan để phối hợp triển khai, tuyên truyền tới các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2016, NHNN Chi nhánh tỉnh và các chi nhánh NHTM trên địa bàn đã tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp, Quốc hội khóa XIV cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; trả lời, giải đáp kịp thời các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Đức Nghiêm

Nguồn:

Tin nổi bật

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,20
5,40
5,70
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
2,90
3,00
3,10
4,20
4,60
5,30
6,00
Sacombank
0,03
-
-
-
3,30
3,40
3,60
4,60
4,70
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,55
2,55
2,85
4,00
3,90
4,70
4,60
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,50
5,50
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,40
5,50
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.975 23.285 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.005 23.285 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.980 23.280 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.965 23.260 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.030 23.240 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.010 23.230 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.005 23.405 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.009 23.295 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.010 23.260 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.040 23.230 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
68.250
69.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
68.250
69.250
Vàng SJC 5c
68.250
69.270
Vàng nhẫn 9999
53.800
54.800
Vàng nữ trang 9999
53.600
54.400