NHNN đã chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động công vụ

21:41 | 14/09/2018

Ngày 14/9, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Tổ trưởng Tổ công tác dẫn đầu đã có buổi làm việc, kiểm tra hoạt động công vụ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Giáp

Dự buổi làm việc còn có các thành viên là Tổ phó Tổ công tác: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh.

Làm việc với Tổ công tác có Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng; các Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, Đoàn Thái Sơn; Lãnh đạo các vụ, cục chức năng của NHNN.

Báo cáo với Tổ công tác về việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, NHNN cho biết, thời gian qua, NHNN đã quán triệt chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Theo đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã đạt được những kết quả tích cực. NHNN đã xây dựng bộ máy tinh gọn ở mức độ hợp lý so với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; năng lực quản lý điều hành của bộ máy lãnh đạo các cấp được tăng cường.

Bên cạnh việc xây dựng bộ máy gọn nhẹ, NHNN cũng thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức, chấp hành quy định về cấp phó. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cùng với đó, NHNN đã chủ động rà soát, nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành hoặc ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo NHNN và sự triển khai nghiêm túc, đồng bộ của các đơn vị trong toàn hệ thống NHNN, kết quả cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính của NHNN đã được ghi nhận đánh giá cao. Năm 2017 là năm thứ ba liên tiếp NHNN đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ (Par-Index 2017) do Bộ Nội vụ công bố.

Đặc biệt, trong giai đoạn kể từ năm 2012 đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, kinh tế Việt Nam và hệ thống ngân hàng đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, NHNN đã xác định và kiên trì theo mục tiêu xuyên suốt là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn cho hệ thống các TCTD. Những kết quả tích cực trong điều hành chính sách của NHNN đã góp phần tích cực vào thành công chung của nền kinh tế vĩ mô.

Có thể nói, xây dựng tổ chức bộ máy của NHNN ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; gắn việc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã đóng góp một phần quan trọng vào những thành công của NHNN trong giai đoạn vừa qua.

Tổ công tác đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Ngân hàng trong thời gian qua về công tác điều hành tín dụng, tỷ giá, lãi suất, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Đối với lĩnh vực hoạt động công vụ, Tổ công tác cũng ghi nhận sự nỗ lực của NHNN trong thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức qua đó phát huy năng lực của cán bộ, công chức làm tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng nghe NHNN báo cáo bổ sung thêm về một số nội dung liên quan tới công tác tuyển dụng, công tác cán bộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cũng như chia sẻ những khó khăn về công tác cán bộ mang tính đặc thù của ngành Ngân hàng.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Hoàng Giáp

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, buổi làm việc với Tổ công tác là một dịp để Ban lãnh đạo, Ban Cán sự đảng NHNN có điều kiện nghe kỹ hơn các vấn đề về công vụ, công chức, quản lý sử dụng biên chế, tuyển dụng và công tác tinh giản bộ máy gắn với triển khai các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Chia sẻ với Tổ công tác, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, giai đoạn vừa qua ngành Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống các TCTD thì công tác cán bộ càng gặp khó. Nhưng lại đòi hỏi NHNN phải có những quyết định kịp thời về công tác cán bộ, nhân sự.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn như vậy, Ban lãnh đạo, Ban Cán sự đảng đã luôn đoàn kết động viên cán bộ, công chức vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

“Như đánh giá của các đồng chí trong Tổ công tác là ngành Ngân hàng đã đạt kết quả tích cực, giữ vững hệ thống ổn định, góp phần vào ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.” - Thống đốc chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân – Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, NHNN là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; đồng thời NHNN cũng là Ngân hàng Trung ương thực hiện chức năng về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Phải quản lý một hệ thống khá rộng, phức tạp nhưng NHNN đã thực hiện tốt chức năng của mình trong thời gian qua.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đánh giá cao việc thực hiện các công việc văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, cải cách thủ tục hành chính của NHNN. Điều này thể hiện qua việc liên tiếp 3 năm NHNN đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ.

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, NHNN đã ban hành 4 chỉ thị, 1 quyết định để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. NHNN cũng đã hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm, mô tả chi tiết vị trí việc làm cho các đơn vị trực thuộc.” – Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá và biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của NHNN thời gian qua.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đã thực hiện việc tinh giản biên chế đúng theo lộ trình đề ra. Giảm các phòng ban và ban hành kế hoạch hành động sắp xếp bộ máy hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị: NHNN tiếp tục đẩy mạnh việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đồng thời, tích cực sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm để có giải pháp phù hợp, kịp thời theo quy định hiện hành…

Đức Nghiêm

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,50
5,60
5,70
7,50
7,70
7,90
8,30
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,70
7,70
7,70
7,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
8,55
8,60
8,65
9,20
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.310 23.680 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.350 23.650 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.305 23.665 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.300 23.660 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.270 23.650 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.350 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.315 23.700 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.325 23.675 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.390 24.010 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.360 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.550
67.270
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.550
67.250
Vàng SJC 5c
66.550
67.270
Vàng nhẫn 9999
54.900
55.900
Vàng nữ trang 9999
54.750
55.500