Sửa đổi Thông tư 39: Bổ sung pháp lý đối với cho vay bằng phương tiện điện tử

19:47 | 19/07/2022 Chính sách
aa
Các quy định tại dự thảo Thông tư 39 sửa đổi nhằm hoàn thiện đưa ra khung pháp lý chung cho việc thực hiện các hoạt động cho vay, nhất là cho vay bằng phương tiện điện tử.
sua doi thong tu 39 bo sung phap ly doi voi cho vay bang phuong tien dien tu
TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký VNBA phát biểu tại tọa đàm

Ngày 19/7/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN (TT 39) quy định về hoạt động cho vay của TCTD, CNNHNNg đối với khách hàng.

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký VNBA cho biết, qua 6 năm triển khai, TT 39 đã tạo thuận lợi cho các TCTD trong hoạt động cho vay, song đến nay đã có nhiều đổi mới mới trong phương thức cho vay, nên nhiều quy định tại thông tư không còn phù hợp. Chính vì vậy, việc sửa đổi TT 39 theo TS. Hùng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, tạo thuận lợi cho các TCTD, CNNHNNg trong quá trình hoạt động.

Về cơ bản, VNBA thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo TT 39. Các quy định tại dự thảo TT 39 sửa đổi đã cụ thể hóa được nhiều nội dung quan trọng nhằm khắc phục những khó khăn, lúng túng của các TCTD trong thực tiễn triển khai thời gian qua như sửa đổi, bổ sung quy định về việc vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống; Bổ sung quy định về hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn cho phù hợp quy định tại Chương VI Bộ Luật Dân sự sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử để tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử của TCTD đối với khách hàng trong thời gian tới…

Tuy nhiên, để TT 39 phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động hiện nay của các TCTD, qua rà soát và trên cơ sở phản ánh của các TCTD hội viên, đại diện VNBA cho rằng, cần phải chỉnh sửa bổ sung thêm một số quy định khác.

Theo đại diện của VNBA, tại nội dung tại Điều 24a về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử đang quy định rất chung chung. Cho vay qua phương tiện điện tử, đặc biệt là cho vay được thực hiện theo phương thức tự động hóa có đặc thù riêng: về quy trình thực hiện, hồ sơ thủ tục, thẩm định, quyết định cho vay, kiểm tra giám sát sau giải ngân… Nếu như với cho vay qua phương tiện điện tử vẫn phải đáp ứng các quy định tại TT 39 như với khoản vay tại quầy thì không phù hợp.

Vì vậy, cần có quy định thành chương riêng tại dự thảo hoặc có văn bản hướng dẫn riêng đối với cho vay qua phương tiện điện tử được thực hiện tự động hóa hoàn toàn nhằm phù hợp với đặc điểm đặc thù của kênh cho vay này để các TCTD có cơ sở và căn cứ xây dựng quy định, hướng dẫn thực hiện tại TCTD.

Chia sẻ cụ thể hơn khó khăn mà TCTD gặp phải với phương thức trên, đại diện VNBA cho hay, hiện nay các TCTD đang thực hiện cơ chế thẩm định, phê duyệt cho vay thực hiện tự động hoàn toàn theo các điều kiện đã được cài đặt sẵn, theo đó, các quy định hiện hành về thẩm định, phê duyệt không còn phù hợp, ví dụ Quy định về tách bạch giữa khâu thẩm định và phê duyệt cho vay tại Điều 17; Quy định về việc quyết định cho vay phải có chữ ký của người có thẩm quyền tại Khoản 1, Điều 29...;

Khi cho vay bằng phương tiện điện tử thì sẽ không còn yêu cầu chữ ký của người có thẩm quyền, do các công đoạn đã thực hiện theo hệ thống điện tử, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể về việc cho phép sử dụng chữ ký điện tử dưới dạng OTT/OTP đối với KH trên hợp đồng online; Chấp thuận sử dụng user AD/chữ ký điện số nội bộ đối với tài liệu nội bộ thay cho việc ký tươi; Lưu trữ trên hệ thống và chỉ in ra đóng dấu đơn vị quản lý để cung cấp cho đơn vị thanh tra/kiểm tra khi cần thiết;

Đánh giá bổ sung đối tượng tham gia vào quá trình vay vốn ngân hàng là hộ kinh doanh, tổ hợp tác rất hợp lý nhưng đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) cho rằng, tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 1 dự thảo TT sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Khoản 5 Điều 2 quy định thì TCTD cho vay đối với các đối tượng khách hàng hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân phải thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Trong khi điểm d Khoản 1, Điều 1 dự thảo TT bổ sung Khoản 12 Điều 2 quy định: “Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân (bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân) khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn...”.

Như vậy, quy định về chủ thể vay vốn tại Khoản 4,5 trên đang mâu thuẫn, chưa có sự thống nhất với Khoản 12 và chưa phù hợp với quy định tại Điều 101 Bộ luật dân sự (việc cho vay đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thực hiện thông qua các thành viên hộ gia đình hoặc người được ủy quyền).

Để thống nhất quy định về chủ thể vay vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Bộ Luật và Khoản 12 Điều 2 dự thảo, đề nghị xem xét bỏ quy định tại cuối Khoản 4,5 là cho vay đối với các đối tượng khách hàng hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân phải thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Ngoài ra, đại diện VietinBank này cũng đề nghị có hướng dẫn cụ thể về việc xác định thành viên hộ gia đình trong quan hệ vay vốn để TCTD thuận tiện trong qúa trình thực hiện thực tế. Hoàn toàn nhất trí việc TT 39 đưa ra những trường hợp pháp luật không cấm thì cũng cho TCTD thực hiện, tuy nhiên, tại Khoản 8 Dự thảo đang quy định các TCTD không được cho vay để góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh cho dù vốn góp đó có hình thành nên vốn điều lệ của bên nhận vốn góp hay không.

Tuy nhiên tại điều khoản bổ sung điểm h Khoản 2 Điều 22 lại quy định các TCTD phải xây dựng, ban hành quy định nội bộ về cho vay trong đó có quy định về “Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; … cho vay góp vốn, hợp tác kinh doanh; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có giá trị lớn theo đánh giá của tổ chức tín dụng.”

Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ cho vay góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh nêu tại 2 điều khoản trên khác nhau như thế nào? Thực tế, đây là hoạt động không cấm của các đối tượng trong nền kinh tế, do vậy, có thể tạo điều kiện để TCTD cho vay. Trong quá trình thực hiện TCTD rất thận trọng với các đối tượng này.

Ngoài ra, còn một số vấn đề khác các Hội viên VNBA đề nghị NHNN xem xét sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 39/2016/TT-NHNN. Đơn cử, về cung cấp báo cáo tài chính, đại diện VNBA đề nghị bổ sung quy định cho phép đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc cung cấp hồ sơ báo cáo tài chính thực hiện theo hướng dẫn của TCTD.

Các doanh nghiệp nhỏ khi vay vốn hiện nay đang gặp khó khăn trong việc cung cấp báo cáo tài chính, vì Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 312/QĐ-NHNN v/v đính chính Thông tư 39 có quy định về việc lưu trữ hồ sơ cho vay “1. Tổ chức tín dụng lập hồ sơ cho vay, bao gồm: c) Báo cáo thực trạng tài chính do khách hàng gửi tổ chức tín dụng trong thời gian vay vốn: Báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán đối với trường hợp khách hàng phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; báo cáo tình hình tài chính của khách hàng theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng”.

Trong khi đó hệ thống sổ sách báo cáo của các doanh nghiệp nhỏ hiện nay thường đơn giản, chưa đầy đủ và chuyên nghiệp do quy mô và tính chất hoạt động, nên không thể đảm bảo luôn đáp ứng được yêu cầu này.

Ngoài ra, đề nghị làm rõ hơn về nội dung TCTD cần phải thu thập đồng thời 3 báo cáo gồm báo cáo tài chính nộp cho cơ quan nhà nước, báo cáo tài chính đã được kiểm toán với trường hợp KH phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, và báo cáo tình hình tài chính của KH theo hướng dẫn của các TCTD hay chỉ cần phải cung cấp 1 trong 3 báo cáo tài chính như trên.

Là đơn vị tham mưu soạn thảo Dự thảo sửa đổi TT 39, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Bùi Thúy Hằng chia sẻ, quan điểm xuyên suốt trong sửa đổi TT 39 của NHNN là ban hành khung pháp lý chung về hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng. Trong các nội dung sửa đổi của TT 39 đảm bảo nguyên tắc cơ bản nhất.

Trên cơ sở nguyên tắc chung, từng TCTD tự đưa ra hướng dẫn quy định nội bộ đối với hoạt động cho vay để làm sao đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động, khẩu vị rủi ro của từng TCTD cũng như đặc thù nhóm khách hàng.

“Với việc sửa đổi TT 39, điều mà chúng tôi mong muốn nhất làm sao hoàn thiện đưa ra khung pháp lý chung cho việc thực hiện các hoạt động cho vay, nhất là cho vay bằng phương tiện điện tử. Để từ đó các TCTD chủ động xây dựng triển khai thực hiện tránh những rủi ro về mặt pháp lý sau này”, bà Hằng bày tỏ.

Nhấn mạnh TT 39 là một văn bản xương sống có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của các TCTD và đến thời điểm cần sửa đổi, nhưng TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký VNBA cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều lấn cấn như Luật Giao dịch điện tử chưa sửa đổi, Nghị định về thí điểm Sanlbox chưa được ban hành... cũng cần cân nhắc, không nhất thiết phải gấp gáp sửa đổi ngay mà tiếp tục rà soát, phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo văn bản mới đưa ra phù hợp với quá trình triển khai lâu dài chứ không chỉ phù hợp với thực tiễn hiện nay.

“Trong quá trình sửa đổi bổ sung soạn thảo Dự thảo, VNBA tiếp tục đồng hành với các hội viên, phối hợp chặt chẽ với tổ soạn thảo để văn bản mới hoàn thiện hơn phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng cho vay bằng phương thức điện tử các TCTD rất quan tâm”, ông Hùng khẳng định.

  Hà Thành
Nguồn:

Các tin khác

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Giảm lãi suất điều hành góp phần phục hồi kinh tế

Giảm lãi suất điều hành góp phần phục hồi kinh tế

Quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN được đánh giá là rất phù hợp với diễn biến nền kinh tế trong, ngoài nước, tạo tiền đề để các ngân hàng giảm lãi suất huy động. Từ đó giảm chi phí vốn, có điều kiện giảm lãi suất cho vay.
Ưu tiên tối đa về cơ chế, nguồn lực cho lâm nghiệp, thủy sản

Ưu tiên tối đa về cơ chế, nguồn lực cho lâm nghiệp, thủy sản

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú khẳng định như vậy tại buổi làm việc với các NHTM có dư nợ cho vay nông nghiệp, lâm sản, thủy sản lớn và một số bộ, ngành tại Hà Nội vào ngày 25/5/2023 để trao đổi thống nhất việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP về tín dụng đối với doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản.
Thảo luận Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Làm rõ các quy định về “cho vay nội bộ”

Thảo luận Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Làm rõ các quy định về “cho vay nội bộ”

Chiều 25/5, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật HTX (sửa đổi), trong đó có nội dung liên quan đến hoạt động huy động vốn từ thành viên và cho vay nội bộ.
NHNN yêu cầu tăng cường tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu nợ

NHNN yêu cầu tăng cường tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu nợ

Ngày 23/5/2023, NHNN Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.
Khẩn trương triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Khẩn trương triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Sáng 24/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ… về tiến độ triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Giảm lãi suất cần cộng hưởng chính sách kích cầu để thúc đẩy tăng trưởng

Giảm lãi suất cần cộng hưởng chính sách kích cầu để thúc đẩy tăng trưởng

Động thái hạ lãi suất lần này được kỳ vọng sẽ có sự lan tỏa giảm mạnh hơn lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
Giảm lãi suất điều hành, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

Giảm lãi suất điều hành, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

NHNN vừa quyết định giảm loạt lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 25/5 tới đây. Đây là lần thứ ba NHNN quyết định giảm lãi suất điều hành với tổng mức giảm 0,5-1,5%/năm để hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế kể từ đầu năm 2023...
Ngân hàng Nhà nước lần thứ 3 giảm lãi suất điều hành trong năm 2023

Ngân hàng Nhà nước lần thứ 3 giảm lãi suất điều hành trong năm 2023

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm...
Tăng cường tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện

Tăng cường tài chính số thúc đẩy tài chính toàn diện

Ngày 23/5/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với Quỹ Châu Á (TAF) và Mastercard với sự hỗ trợ của Bộ ngoại giao thương mại Úc...
Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề xuất cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank

Nhất trí cấp bổ sung vốn điều lệ cho Agribank số tiền tối đa là 17.100 tỷ đồng nhằm giúp Ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Phối hợp chính sách để lãi suất giảm thêm

Phối hợp chính sách để lãi suất giảm thêm

"Không có chuyện NHTW muốn cao, NHTM muốn cao và chỉ doanh nghiệp muốn lãi suất thấp”, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho biết. Trên thực tế ngành Ngân hàng đã và đang nỗ lực kéo giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.
Quyết tâm triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Quyết tâm triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Lãnh đạo NHNN yêu cầu tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách, đẩy mạnh hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để tăng cường nắm bắt thông tin, khó khăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ.
Tích cực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Tích cực triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Đến cuối tháng 4/2023, doanh số hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP đạt hơn 105.000 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt gần 52.000 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ khách hàng luỹ kế từ đầu chương trình đạt khoảng 409 tỷ đồng. Theo Phó Thống Thường trực NHNN đốc Đào Minh Tú, đây là con số khá nhỏ so với tổng quy mô của chương trình nhưng toàn ngành Ngân hàng cũng đã vào cuộc tích cực, NHNN đã trăn trở, tìm mọi cách để triển khai gói hỗ trợ một cách tốt hơn. Nhiều ngân hàng với trách nhiệm rất cao, tuy chưa giải ngân được nhiều nhưng triển khai quyết liệt thể hiện trách nhiệm với xã hội.
Nghệ An: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Nghệ An: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An vừa phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Xem thêm
Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Phó Thống đốc: Sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang yếu

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, chiều 3/6, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến hiện trạng tăng trưởng tín dụng hiện nay, và một số giải pháp cho thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội nghề nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng ngày càng đa dạng nên ngành học này luôn có sức hút đối với các bạn thí sinh.
thong doc ly giai nguyen nhan khong giam lai suat tu cuoi nam 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022

Thống đốc lý giải nguyên nhân không giảm lãi suất từ cuối năm 2022
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tín dụng chính sách hỗ trợ người Khmer cải thiện đời sống

Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang, có 2 xã biên giới, 8 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, 5 xã đặc biệt khó khăn, 37 chùa Khmer, có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Khmer, Hoa (trong đó, 33,31% dân số là đồng bào DTTS). Toàn huyện có 2.900 hộ nghèo (chiếm 8,65%), trong đó có 2.098 hộ nghèo DTTS (chiếm 18,77% hộ dân tộc).
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Cơ hội mua nhà với gói vay lãi suất từ 8,2%/năm tại HDBank

Nổi bật giữa mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện nay, từ 8,2%/năm với thời hạn vay đến 35 năm, chương trình "Ưu đãi vay, có nhà ngay" của HDBank khiến hàng triệu khách hàng phấn khởi.
MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel lọt vào các thương hiệu đặt mua tour du lịch

MoMoTravel vừa trở thành nền tảng du lịch trực tuyến thuần Việt duy nhất xuất hiện trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch năm 2023 (Travel Brand Ranking 2023) do Decision Lab, một đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam công bố, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Traveloka, Agoda, Booking.com…
Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng trên BIZ MBBank cho doanh nghiệp

Tính năng Phê duyệt cấp hạn mức tự động được xây dựng trên nền tảng BIZ MBBank nhằm gia tăng trải nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ.
VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank - Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022

VietinBank vừa được Global Banking & Finance Review - Tạp chí uy tín thế giới về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng vinh danh ở hạng mục “Derivatives Bank Brand of the Year Vietnam 2022” - “Ngân hàng tiêu biểu về cung ứng sản phẩm phái sinh tại Việt Nam năm 2022”. Đây là lần thứ ba liên tiếp VietinBank được các tổ chức uy tín độc lập khác nhau trong cộng đồng tài chính toàn cầu về sản phẩm phái sinh xướng danh ở hạng mục này.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Phiên bản di động