Tiếp tục quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác điều hành

18:42 | 06/05/2022

Ngày 6/5/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị cải cách hành chính nội bộ và kiểm điểm tình hình thực hiện quy chế làm việc tại NHNN. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị.

tiep tuc quyet liet cai cach hanh chinh nang cao hieu qua cong tac dieu hanh
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: Đức Khanh

Cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành

Báo cáo kết quả chung về công tác cải cách hành chính, Chánh Văn phòng NHNN Trần Anh Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 với trọng tâm là hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh cho hoạt động của các TCTD; cùng với đó là sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của NHNN tinh gọn, hoạt động công vụ chuyên nghiệp; chuyên đổi phương thức làm việc trên môi trường điện tử dựa trên dữ liệu số và công nghệ số.

Bám sát kế hoạch cải cách hành chính, toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc 6 lĩnh vực cải cách của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đều được các đơn vị chức năng tổ chức triển khai tích cực. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp trong năm 2021, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng đã tập trung công tác tham mưu, giúp việc và theo dõi, đôn đốc các đơn vị Vụ, Cục hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm của NHNN, các kết luận chỉ đạo của NHNN phục vụ và đáp ứng tốt nhất công tác chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo NHNN.

Trong lĩnh vực cải cách hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện tạo hành lang pháp lý để NHNN điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả; khơi thông nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho các khu vực sản xuất kinh doanh; phát triển các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, đảm bảo an ninh an toàn trong các giao dịch thanh toán. Kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Về rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2021, 2022, NHNN tiếp tục cắt giảm được 5% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cụ thể gồm nội dung cắt giảm, đơn giản hóa 27 quy định thủ tục hành chính tại 07 Thông tư, 01 Nghị định do NHNN đầu mối xây dựng.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, NHNN đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN (thay thế Nghị định số 16/2017/NĐ-CP); nghiên cứu thành lập đơn vị độc lập thuộc NHNN quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hoạt động công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý và có chất lượng tốt...

Cũng theo Chánh Văn phòng NHNN Trần Anh Tuấn, việc thực hiện công tác cải cách nội bộ và thực hiện quy chế làm việc của NHNN cũng đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị tại NHNN. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN, các đơn vị đã tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác phối hợp, hạn chế xin ý kiến bằng văn bản qua lại, tăng cường trao đổi trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xử lý công việc của NHNN. Nhờ đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc NHNN tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ngành.

Bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN, đặc biệt là Chỉ thị của Thống đốc về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng hàng năm, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng và Vụ Pháp chế để xây dựng chương trình công tác gồm các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và chương trình xây dựng Thông tư của NHNN.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo NHNN, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2021, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ trọng tâm được giao đạt gần 97% tăng so với trước đây; các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 95%.

tiep tuc quyet liet cai cach hanh chinh nang cao hieu qua cong tac dieu hanh
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Đức Khanh

Quyết liệt hơn trong cải cách hành chính

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị, Vụ, Cục báo cáo cụ thể hơn các công việc triển khai, đồng thời chia sẻ cách thức làm việc, phối hợp để triển khai cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả hơn. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tạ Quang Đôn đánh giá tích cực sự phối hợp các đơn vị trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Song, qua theo dõi cũng như từ thực tiễn triển khai việc phân bổ nguồn nhân lực, thời gian để triển khai công việc vẫn cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới...

Để công tác trên đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới, NHNN nghiên cứu, ban hành nhiều văn bản Luật quan trọng, ông Tạ Quang Đôn đề nghị các đơn vị tham mưu chính sách bám sát mốc thời gian cũng như công việc liên quan nhằm đảm bảo các văn bản hoàn thiện kịp tiến độ, chính sách rõ ràng, cụ thể, phù hợp với thực tiễn.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Tổng biên tập phụ trách Thời báo Ngân hàng Trịnh Quang Khải cho biết, thời gian qua, Thời báo Ngân hàng luôn bám sát hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo NHNN. Đặc biệt, trong công tác truyền thông về cải cách hành chính, Thời báo Ngân hàng đã cử phóng viên chuyên trách để thông tin, tuyên truyền kịp thời những chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN, cũng như kết quả thực hiện cải cách hành chính của toàn Ngành...

“Trong thời gian tới, Thời báo Ngân hàng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp công tác của các đơn vị, Vụ, Cục tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên Thời báo Ngân hàng tiếp cận thông tin trong các quy trình hoạt động liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Ngành và của các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền”, ông Trịnh Quang Khải bày tỏ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao công tác cải cách hành chính, quy chế làm việc của các đơn vị thuộc NHNN đã có chuyển biến tích cực. Nhờ những cải tiến, chấp hành kỷ cương trong công việc rất tốt của các đơn vị đã giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Phó Thống đốc cũng đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN cũng như với các Bộ, ngành khác. Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý một số tồn tại, hạn chế trong quy chế làm việc, cải cách hành chính… Chẳng hạn như việc triển khai chương trình công tác, nhiệm vụ, kể cả những nhiệm vụ thường xuyên tại một số Vụ, Cục còn thiếu chủ động; việc cải tiến các quy trình xử lý công việc trong nội bộ một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các đơn vị còn có trường hợp chưa tốt…

Phó Thống đốc cho rằng, từ nay đến cuối năm, để triển khai chương trình phục hồi kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng, NHNN phải xây dựng nhiều dự thảo Nghị định, Thông tư, do vậy, Ban lãnh đạo NHNN cùng thủ trưởng các đơn vị, Vụ, Cục phải tập trung quyết liệt trong chỉ đạo điều hành với tinh thần cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN bám sát, triển khai các nhiệm vụ được nêu ra trong báo cáo, trong đó lưu ý một số nội dung: Tăng cường hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong công tác soạn thảo, xây dựng văn bản, lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, gắn với việc chấp hành quy chế, công việc hiệu quả; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính nội bộ; chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định nội bộ của NHNN.

Các đơn vị được giao đầu mối xử lý công việc cần phát huy vai trò đầu mối; chủ động, kịp thời trong công tác phối hợp; tăng cường theo dõi, đôn đốc đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng công việc. Bên cạnh đó, cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, các đơn vị phát động sáng kiến trong cán bộ, người lao động để cải cách điều hành, hoạt động của cơ quan.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
9,00
9,00
9,00
9,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.310 23.610 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.270 23.630 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.270 23.590 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.570 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.260 23.750 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.309 23.635 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.270 23.940 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.350 23.640 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.900
67.920
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.900
67.900
Vàng SJC 5c
66.900
67.920
Vàng nhẫn 9999
54.600
55.600
Vàng nữ trang 9999
54.400
55.200