Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố năm 2022

18:48 | 23/09/2022

Ngày 23/9/2022, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố (PCKB) năm 2022.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn; Đại tá Đinh Việt Dũng – Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an làm Phó trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ…

Về phía NHNN có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN; đồng chí Phạm Tiến Dũng – Phó Thống đốc NHNN, Trưởng Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng; đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị NHNN, một số NHTM là thành viên Ban chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng.

NHNN tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống khủng bố năm 2022

Phát biểu tại buổi làm việc, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến khó lường, các nguy cơ khủng bố quốc tế và khủng bố nội địa cần được quan tâm phòng chống, ngăn chặn. Trong đó, ngân hàng là một trong các ngành tiềm ẩn nguy cơ khủng bố hoặc bị lợi dụng để tài trợ khủng bố. Đối với ngành Ngân hàng tham gia hoạt động rất rộng và nhạy cảm, tác động lan truyền nhanh hơn các ngành, lĩnh vực khác. Do đó, thời gian qua, ngành Ngân hàng luôn ưu tiên chú trọng công tác phòng, chống khủng bố.

Với nhận thức đó, NHNN cũng đã tổ chức triển khai các nhóm nhiệm vụ để phục vụ cho công tác PCKB như: thành lập Ban Chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng, thường xuyên kiện toàn, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban Lãnh đạo NHNN cũng phân công một Phó Thống đốc phụ trách công tác này.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra, khảo sát về PCKB luôn được chú trọng: NHNN đã tham mưu ban hành 02 nghị định và 4 thông tư có nội dung liên quan đến công tác PCKB; đầu mối xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố các thời kỳ và tham gia xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Về công tác kiểm tra, khảo sát, NHNN đã tích cực phối hợp với Cục An ninh nội địa – Bộ Công an kiểm tra, khảo sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn, PCKB tại 03 đơn vị thuộc trụ sở NHNN, 07 chi nhánh NHNN và 26 Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện phổ biến công tác PCKB, đặc biệt trong giai đoạn 2013-2022, NHNN thường xuyên tổ chức các khóa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ có kỹ năng trong việc phát hiện nguy cơ tài trợ khủng bố;

Công tác phối hợp với các bộ, ngành nói chung và Bộ Công an nói riêng trong việc xác minh, xử lý các giao dịch nghi vấn liên quan đến khủng bố càng hiệu quả. Từ khi Luật PCKB có hiệu lực đến nay, NHNN đã thực hiện hàng trăm lượt cung cấp thông tin, phối hợp công tác với đơn vị đầu mối về phòng chống khủng bố của Bộ Công an.

Công tác kiểm soát giao dịch tiền, tài sản tài trợ khủng bố, công tác chỉ đạo cá nhân, tổ chức tài chính ngân hàng thực hiện đánh giá rủi ro về tài trợ khủng bố cũng được NHNN chỉ đạo các TCTD chú trọng thực hiện.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc này, Thống đốc đề nghị các đơn vị chức năng của NHNN, các TCTD có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, kịp thời để báo cáo giải trình Đoàn kiểm tra. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra sẽ có những đánh giá đầy đủ, chi tiết, đồng thời chỉ ra những điểm cần khắc phục đối với công tác PCKB của ngành Ngân hàng.

Thống đốc cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, NHNN nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị chuyên trách về PCKB của Bộ Công an để ngành Ngân hàng thực hiện, tuân thủ tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ được giao trong công tác PCKB, tài trợ khủng bố.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác PCKB của ngành Ngân hàng thông qua việc nghe báo cáo, giải trình của Ban Chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng, kiểm tra, làm rõ những vấn đề trọng tâm; tiến hành khảo sát, đánh giá thực địa công tác PCKB tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, qua theo dõi, khảo sát, kiểm tra và nghe báo cáo tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác PCKB của ngành Ngân hàng. Các đồng chí đã nhận thức rất cao về nguy cơ khủng bố và tài trợ khủng bố liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, từ đó đã triển khai bài bản và toàn diện như: Kiện toàn, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Chỉ đạo; ban hành các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia; tổ chức diễn tập các phương án và kết hợp các tình huống.

Đặc biệt, NHNN luôn coi trọng việc triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin của hoạt động ngân hàng; các điều kiện cũng đã được đảm bảo; đã quan tâm đầu tư trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu như hệ thống an ninh, an toàn, chế độ kiểm soát đặc biệt ở các vị trí quan trọng…

Thời gian tới, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị, NHNN tiếp tục thống nhất nhận thức về các nguy cơ, thách thức hiện hữu hiện nay để trên cơ sở đó cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả công tác PCKB. Đồng thời, NHNN chỉ đạo các NHTM, chi nhánh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an từ trung ương đến địa phương rà soát các phương án để có cơ chế phối hợp và xác định cụ thể các mục tiêu, công trình trọng điểm; tổ chức diễn tập và có cơ chế chỉ huy, chỉ đạo, phân công trách nhiệm thực hiện; Có các giải pháp cụ thể liên quan đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn Ngành về công tác PCKB hiệu quả hơn nữa; Quan tâm đầu tư, trang bị bảo đảm các điều kiện cho hoạt động PCKB, trang bị các phương tiện PCKB cần thiết tại các trụ sở, mục tiêu, công trình trọng điểm, đầu tư thỏa đáng cho an ninh hệ thống thông tin. Rà soát và triển khai chặt chẽ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, đảm bảo giải pháp an ninh mạng…

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban Chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tiếp thu những nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCKB ngành Ngân hàng sẽ tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo PCKB quốc gia, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, các yêu cầu trong công tác PCKB, TTKB; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách PCKB của Bộ Công an để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chung trong công tác PCKB quốc gia nói chung và công tác PCKB ngành Ngân hàng nói riêng.

PV

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.565 23.845 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.545 23.845 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.550 23.830 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.830 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.530 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.585 23.960 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.850 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.520 23.990 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
65.800
66.620
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
65.800
66.600
Vàng SJC 5c
65.800
66.620
Vàng nhẫn 9999
50.450
51.350
Vàng nữ trang 9999
50.350
50.950