Vĩnh Phúc: Tín dụng ngân hàng tích cực xây dựng nông thôn mới

08:00 | 05/08/2020 Dòng chảy tín dụng
aa
Tính đến cuối tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 10/27 ngân hàng thương mại và 31/31 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho vay xây dựng nông thôn mới với dư nợ cho vay đạt 16.937 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối 2019.

Điểm sáng “nông thôn mới”

Từ năm 2015 đến nay, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Xác định đây là một phong trào thi đua lớn, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các TCTD trên địa bàn cân đối nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay của các khách hàng thuộc đối tượng nông nghiệp, nông thôn và nông thôn mới.

Chi nhánh thường xuyên phối hợp với các đơn vị truyền thông tuyên truyền cơ chế, chính sách và các chương trình tín dụng ngân hàng đến người dân; nắm bắt kịp thời tình hình cho vay phục vụ xây dựng nông thôn mới của các TCTD và thực hiện hỗ trợ giải quyết khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa TCTD với khách hàng vay vốn trên địa bàn; thực hiện quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên của NHNN Việt Nam; triển khai mạnh mẽ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông thôn mới theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định 116/2018/NĐ-CP…

Vĩnh Phúc: Tín dụng ngân hàng tích cực xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Tính đến cuối tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh có 10/27 NHTM và 31/31 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho vay xây dựng nông thôn mới với dư nợ cho vay đạt 16.937 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cuối 2019. Trong đó chủ yếu là cho vay của hệ thống các NHTM, chiếm 69,4% dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chiếm 14,89% dư nợ nông thôn mới... còn lại là của Ngân hàng Hợp tác xã và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Các ngân hàng, TCTD trên địa bàn đầu tư vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh (chiếm 26,7% dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới), cho vay hộ nghèo (chiếm 17,53%), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (chiếm 14,28%)… và một số lĩnh vực khác.

Đối tượng cho vay lĩnh vực nông thôn mới là các cá nhân; hộ gia đình, hộ kinh doanh; hợp tác xã, tổ hợp tác và các doanh nghiệp. Vốn tín dụng được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, xây dựng chợ nông thôn, sản xuất kinh doanh; các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi, tăng quy mô, diện tích nuôi trồng, phát triển các ngành nghề dịch vụ… Qua đó, góp phần quan trọng tăng năng suất, sản lượng lương thực, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, vùng sản xuất chuyên canh, các vùng trồng rau an toàn, vùng trồng hoa cây cảnh, hoặc các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, các vùng nuôi trồng thủy sản... đồng thời cũng góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Vốn vay của các ngân hàng, TCTD đã góp phần tích cực giúp phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt kết quả cao, đến cuối năm 2019, 112/112 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, hàng năm NHNN tỉnh đều phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Các phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi tập thể NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc liên tục được Thống đốc NHNN công nhận là tập thể Lao động xuất sắc. Năm 2019, cán bộ, công chức chi nhánh NHNN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhân rộng điển hình tiên tiến

Cũng từ năm 2015 đến nay, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm vai trò Trưởng Khối thi đua ngân hàng. Việc liên tục đảm nhiệm vai trò Trưởng Khối thi đua ngân hàng trên địa bàn thể hiện sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của NHNN tỉnh trong đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng. Mặt khác, NHNN Chi nhánh tỉnh liên tục đảm nhiệm vai trò Trưởng Khối thi đua ngân hàng trên địa bàn cũng là điều kiện giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt, triển khai đồng bộ, kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng gắn với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cùng với đó, công tác khen thưởng đã được Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, vận dụng đúng đắn quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác khen thưởng nhằm tăng tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân trực tiếp là người lao động, khen thưởng đúng người, đúng việc có tác động khích lệ, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Chi nhánh hăng say, phấn khởi, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ. Việc khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Khi phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành cần được khen thưởng kịp thời. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động.

Vĩnh Phúc: Tín dụng ngân hàng tích cực xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc NHNN tỉnh Vĩnh Phúc tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 23 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Việc bình xét khen thưởng tại Chi nhánh được tiến hành công khai, dân chủ đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, khen thưởng kịp thời có tác động khích lệ thực hiện tốt phong trào thi đua. Đổi mới công tác khen thưởng theo quan điểm chú trọng, nâng cao tỷ lệ khen thưởng đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp. Tỷ lệ khen thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người trực tiếp lao động được nâng lên từ 42,8% năm 2016 lên 57% năm 2017. Tỷ lệ khen thưởng Bằng khen của Thống đốc NHNN cho cá nhân là người lao động trực tiếp các năm 2018, 2019 là 100%.

Chi nhánh NHNN tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, như: Phòng Tổng hợp, Nhân sự & Kiểm soát nội bộ được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc NHNN tỉnh được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó giám đốc NHNN tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; đồng chí Nguyễn Kim Bình - Phó trưởng phòng THNS&KSNB 5 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Chặng đường phía trước

Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Văn Tâm nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2020-2025, NHNN tỉnh sẽ tập trung thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phát huy vai trò trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025”, nhằm phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

Thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt này, trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ triển khai kịp thời các giải pháp, chỉ đạo, điều hành của NHNN Việt Nam, của tỉnh về hoạt động tiền tệ ngân hàng. Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để tham mưu với UBND tỉnh và Thống đốc NHNN về các biện pháp quản lý, điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng đảm bảo an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành; đưa hoạt động ngân hàng trên địa bàn an toàn hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025:

+ Tăng trưởng bình quân về huy động vốn ở mức 14-17%/năm;

+ Tăng trưởng bình quân về dư nợ tín dụng ở mức 14-18%/năm;

+ Nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.

Thanh Thủy
Nguồn:

Các tin khác

Agribank Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “tam nông”

Agribank Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “tam nông”

Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank, chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh, đưa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào cuộc sống.
Tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Agribank đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế và phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và ưu tiên 5 lĩnh vực mũi nhọn bao gồm xuất khẩu, nông nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Toàn hệ thống Agribank sẵn sàng và chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng, cùng tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Thách thức số hóa ngành Nông nghiệp

Thách thức số hóa ngành Nông nghiệp

Thể chế, hạ tầng số, cải cách hành chính, số hóa dữ liệu, nhân lực là những thách thức mà ngành Nông nghiệp cần phải giải quyết để hỗ trợ doanh nghiệp và bà con nông dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số thành công.
Xuất khẩu sắn kỳ vọng đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu sắn kỳ vọng đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Đến năm 2030 sản lượng sắn củ tươi trên cả nước đạt từ 11,5-12,5 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt từ 1,8-2 tỷ USD và nâng lên mức 2,3-2,5 tỷ USD vào năm 2050.
Chống khai thác IUU để phát triển ngành thủy sản bền vững

Chống khai thác IUU để phát triển ngành thủy sản bền vững

Thời gian qua, các cấp, ngành có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và giảm dần số vụ vi phạm công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Agribank Sơn La đồng hành cùng nông dân làm giàu

Agribank Sơn La đồng hành cùng nông dân làm giàu

Những ngày đầu tháng 4/2024, chúng tôi cùng cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh huyện Phù Yên (Sơn La), cán bộ Hội Nông dân huyện Phù Yên về thăm gia đình anh nông dân Lê Văn Mến, bản Khoa 2, xã Tường Thượng (Phù Yên, Sơn La). Nhìn cơ ngơi khang trang của gia đình anh bây giờ mới thấy rõ hiệu quả mang lại từ mô hình chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hoá nhờ vay vốn Agribank theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc cung ứng vốn phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Đồng hành cùng tam nông, phát triển kinh tế địa phương

Đồng hành cùng tam nông, phát triển kinh tế địa phương

Trong những năm qua, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực. Trong thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của Agribank chi nhánh tỉnh Kon Tum. Từ khi thành lập đến nay, với sứ mệnh đồng hành cùng tam nông, Agribank chi nhánh tỉnh luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của địa phương.
Lan tỏa vai trò tín dụng chính sách

Lan tỏa vai trò tín dụng chính sách

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Ninh Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi...
Tín dụng ưu đãi: “Chắp cánh” cho thanh niên khởi nghiệp

Tín dụng ưu đãi: “Chắp cánh” cho thanh niên khởi nghiệp

Nguồn vốn cho vay ưu đãi từ Quỹ Thanh niên khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) tỉnh Bắc Ninh đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp hiệu quả, tạo sự lan tỏa cho giới trẻ, hỗ trợ tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
36 năm trên hành trình gắn kết để phát triển

36 năm trên hành trình gắn kết để phát triển

Trong 36 năm xây dựng và trưởng thành, kiên định với sứ mệnh phục vụ phát triển “tam nông”, Agribank xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của việc gắn kết đối tác, khách hàng, cộng đồng trong hành trình phát triển.
Đa dạng nguồn vốn ưu đãi cho tam nông

Đa dạng nguồn vốn ưu đãi cho tam nông

Ngoài gói tín dụng ưu đãi 8.000 tỷ đồng mới được Agribank bổ sung thêm, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu lâm sản, thủy sản nói riêng và các khách hàng lĩnh vực tam nông nói chung có thể tiếp cận nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác với tổng hạn mức hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Làm giàu từ nguồn vốn của Agribank

Làm giàu từ nguồn vốn của Agribank

Nhờ gắn bó với cây mít Thái và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, anh Nguyễn Hữu Tấn ở ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang không chỉ giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương.
TP. Hồ Chí Minh: 10 chi nhánh Agribank cam kết cho vay nông nghiệp công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: 10 chi nhánh Agribank cam kết cho vay nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 20/3 đã diễn ra hội nghị Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Trong sự kiện này, 10 chi nhánh Agribank cam kết cho vay hơn 1.700 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đối với hơn 383 khách hàng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Đà Nẵng: Cụ thể hóa Chỉ thị số 40, tăng tiếp cận vốn ưu đãi cho người dân

Đà Nẵng: Cụ thể hóa Chỉ thị số 40, tăng tiếp cận vốn ưu đãi cho người dân

Thời gian qua, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP. Đà Nẵng đã được đầu tư đến 100% xã, phường. 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với các chương trình tín dụng chính sách xã hội... Có được kết quả đó, chính nhờ việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Gần 1.400 tỷ đồng ngăn mặn cho vùng sầu riêng xuất khẩu

Gần 1.400 tỷ đồng ngăn mặn cho vùng sầu riêng xuất khẩu

Ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đầu tư khoảng 1.380 tỷ đồng cho các dự án thủy lợi để ngăn mặn cho vùng trồng sầu riêng xuất khẩu.
Xem thêm
Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Tháo vòng "kim cô" cho kinh tế báo chí

Đây là những vấn đề được các chuyên gia trao đổi tại hội thảo “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 14/6.
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngân hàng bán vàng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo giám đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước bán vàng trực tiếp cho người dân phối hợp và cung cấp kịp thời thông tin liên quan cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố nhằm xác minh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng.
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền núi, trung du Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Chuyên gia đề xuất đánh thuế với giao dịch vàng để giảm đầu cơ, tích trữ

Ngày 9/6, NHNN Việt Nam (NHNN) tổ chức cuộc họp để trao đổi về chính sách quản lý thị trường vàng và bàn sửa đổi Nghị định số 24/2012/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (Nghị định số 24). Tham dự buổi họp có Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng, các chuyên gia kinh tế và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN.
ngan hang nha nuoc khuyen cao nguoi dan than trong mua ban vang

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng mua, bán vàng

Ngày 5/6/2024, ngân hàng nhà nước thông báo giá bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC là 76.980.000 nghìn đồng/lượng tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 4/6. Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Vì vậy, người dân cũng cần rất thận trọng khi mua vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

Chiều ngày 13/6/2024, NHNN chi nhánh Thừa Thiên Huế cùng với Sở Xây dựng tỉnh đã làm việc với các ngân hàng, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm đẩy mạnh triển khai cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn.
TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

TP. Hồ Chí Minh: Tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn kinh tế

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, tăng trưởng tín dụng tạo lập dòng tiền tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.
Bình Định tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Bình Định tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Tại Bình Định các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều buổi làm việc, trao đổi, đối thoại giữa ngân hàng với khách hàng, trong đó có các buổi làm việc trực tiếp giữa các TCTD và khách hàng; hoặc đối thoại của các TCTD với từng nhóm khách hàng, ngành nghề cụ thể...
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

“Thẻ không số” giải pháp nâng cao bảo mật và an toàn cho giao dịch không tiền mặt

Hội thảo thuộc chương trình “Ngày không tiền mặt 2024” với chủ đề “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt” đã đưa ra các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an ninh, an toàn, liên tục; cũng như nâng cao khả năng bảo vệ cho giao dịch cá nhân và người dùng.
Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Hè tưng bừng, chọn SeABank - Nhiều lợi ích, ít âu lo

Nhân dịp hè 2024, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, Hose: SSB) triển khai chương trình ưu đãi “Chọn SeABank - Nhiều lợi ích, Ít âu lo” với nhiều lợi ích thiết thực dành cho khách hàng cá nhân khi vay mua nhà, vay kinh doanh với lãi suất chỉ 5,5%/năm, chi tiêu thẻ không lo phí, an tâm sống khỏe.
Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Nhận "cơn mưa" quà tặng từ NAPAS tại Lễ hội không tiền mặt Cashless Day 2024

Tại gian hàng của NAPAS trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội không tiền mặt (Cashless town), các khách hàng sẽ được trải nghiệm các xu hướng thanh toán mới gồm: thanh toán chạm điện thoại (Tap to Phone), cho phép sử dụng chiếc điện thoại di động thay thế cho máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS); thanh toán không tiếp xúc bằng công nghệ xác thực thông qua nhận dạng khuôn mặt của người dùng… và nhận quà là 01 chú gấu bông đáng yêu
Thanh toán không tiền mặt ngày càng được ưa chuộng

Thanh toán không tiền mặt ngày càng được ưa chuộng

Thanh toán không tiền mặt đang tăng trưởng mạnh mẽ, theo một báo cáo vừa được Payoo công bố.
Ngân hàng mở kênh đăng ký online cho người mua vàng miếng SJC

Ngân hàng mở kênh đăng ký online cho người mua vàng miếng SJC

Ngày 12/6, Vietcombank thông báo người dân mua vàng miếng SJC tại ngân hàng này có thể đăng ký trực tuyến (online). Thông tin sẽ được bảo mật, chỉ sử dụng thông tin cho giao dịch mua vàng miếng SJC tại các điểm bán vàng của Vietcombank.
E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

E-Fast: Gói vay nhanh 5,25% - “Cú huých” tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Một trong những khó khăn phổ biến của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện nay là tình trạng thiếu hụt vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải liên tục cải tiến quy định, cung cấp nhiều gói vay linh hoạt để tạo điều kiện cho SME tiếp cận vốn thuận lợi và hiệu quả hơn.
Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam

Techcombank liên tiếp được các tổ chức uy tín quốc tế vinh danh với giải thưởng “Ngân hàng Nội địa Tốt nhất Việt Nam” từ FinanceAsia, và “Ngân hàng #1 Việt Nam” do Tạp chí Forbes công bố, dựa trên khảo sát ý kiến từ đông đảo ​​khách hàng tại Việt Nam.
Giao dịch an toàn, bảo mật cùng MSB

Giao dịch an toàn, bảo mật cùng MSB

Thực hiện Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai các biện pháp xác thực bằng sinh trắc học đối với giao dịch số hóa của khách hàng.
Phiên bản di động