Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Vững tin hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

13:03 | 06/01/2023

“Mặc dù năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cùng với ngành Ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngành, đặc biệt trong công tác cơ cấu lại và xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém”

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã nhận định như vậy khi đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được tổ chức ngày 5/1/2023 tại Hà Nội.

bao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh, năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã triển khai đồng bộ và hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao, khẳng định vai trò then chốt trong việc thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm tiền gửi.

Ông Phạm Bảo Lâm cho biết, với nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, trong năm 2022 Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc NHNN để thống nhất các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm tiền gửi…

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đã hoàn thành tốt kế hoạch thu phí Bảo hiểm tiền gửi, thực hiện miễn nộp phí cho tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát đều hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển nguồn vốn. Trong công tác thông tin tuyền truyền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực tổ chức và phối hợp cùng các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền chính cách Bảo hiểm tiền gửi, nhờ đó nâng cao nhận thức công chúng, tăng niềm tin đối với chính sách.

bao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao
Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Phạm Bảo Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt Ban điều hành, ông Vũ Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, trong năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của NHNN, các bộ, ngành và đơn vị liên quan, đặc biệt đối với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đã được phê duyệt và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp theo từng giai đoạn.

Trong năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đã chủ động đề xuất và thống nhất định hướng với các đơn vị chức năng thuộc NHNN về 5 chính sách trọng tâm trong đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm tiền gửi; phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nghiên cứu, báo cáo NHNN và NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh và bổ sung vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; hoàn thành ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin với 56/57 NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố.

Các mảng nghiệp vụ Bảo hiểm tiền gửi cũng đã được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai có hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2022, có 1.283 tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, bao gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 1 ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn quản lý; ...

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng thực hiện tốt công tác quản lý thu phí Bảo hiểm tiền gửi, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí Bảo hiểm tiền gửi. Tổng số phí Bảo hiểm tiền gửi thu được trong năm 2022 vượt 1,98% kế hoạch NHNN giao; thực hiện miễn nộp phí Bảo hiểm tiền gửi năm 2022 cho một số tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt theo quy định với tổng số tiền là 223,6 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tổ chức hiệu quả các chuỗi hoạt động tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi theo kế hoạch được phê duyệt, kịp thời thông tin về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền thông qua sự kiện trực tiếp, tọa đàm, giao lưu… đưa chính sách Bảo hiểm tiền gửi tới hơn 15 nghìn người gửi tiền; đặc biệt tăng cường hỗ trợ trong giai đoạn triển khai đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm tiền gửi và phê duyệt Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi, nhằm nâng cao nhận thức và niềm tin của công chúng, của các cơ quan ban ngành đối với hoạt động Bảo hiểm tiền gửi...

bao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao
Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Đào Quốc Tính phát biểu tại Hội nghị

Để nối tiếp và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được năm 2022, phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Đào Quốc Tính cho biết, năm 2023, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục quán triệt, bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; những định hướng phát triển Chiến lược ngành Ngân hàng nói chung và Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi nói riêng, từ đó xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện như: tập trung đẩy mạnh triển khai xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục tham gia có hiệu quả vào quá trình triển khai Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao kết quả năm 2022 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trên các mặt hoạt động và nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đề ra. Phó Thống đốc lưu ý 7 nhiệm vụ trọng tâm Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần tập trung triển khai trong năm 2023.

Thay mặt toàn hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Phạm Bảo Lâm cảm ơn Ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và khẳng định: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ lĩnh hội, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc tại hội nghị để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an sinh xã hội. Những ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc đã khích lệ, động viên và ghi nhận những kết quả Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đạt được trong năm 2022, đồng thời định hướng và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cần chú trọng triển khai trong năm 2023.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc NHNN, Cờ thi đua của NHNN và các danh hiệu thi đua của ngành Ngân hàng cho các tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thành tích xuất sắc.

bao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giaobao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giaobao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giaobao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giaobao hiem tien gui viet nam vung tin hoan thanh nhiem vu chinh tri duoc giao

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Phối hợp xây dựng và triển khai có hiệu quả nội dung chi tiết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi theo hướng giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, tiệm cận với thông lệ quốc tế, đảm bảo phù hợp và thống nhất với các Luật có liên quan; Tăng cường phối hợp với NHNN, các bộ, ngành và đơn vị liên quan để sớm hoàn thành việc đề xuất tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam .

Thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia Bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi đúng quy định pháp luật;

Tiếp tục theo dõi, phân tích và tăng cường cảnh báo, nâng cao hiệu quả công tác giám sát tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, đặc biệt đối với TCTD yếu kém và quỹ tín dụng nhân dân có vấn đề; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh mới, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hệ thống TCTD;

Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động trên địa bàn quản lý, với mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu Kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi, ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện Kế hoạch kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2023 ngay khi được giao;

Nâng cao năng lực tài chính, tăng trưởng quỹ dự phòng nghiệp vụ thông qua thực hiện tính và thu phí Bảo hiểm tiền gửi đầy đủ đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, nắm bắt thị trường để đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đạt hiệu quả cao nhất nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn.

Thực hiện miễn nộp phí Bảo hiểm tiền gửi đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi được KSĐB; chủ động xây dựng phương án chi trả, kế hoạch dự phòng chi trả để sẵn sàng chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền theo quy định pháp luật.

Phát huy tối đa vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại TCTD; chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của NHNN, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trước, trong và sau quá trình KSĐB nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Thực hiện cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB đáp ứng đầy đủ quy định về cho vay đặc biệt khi có phát sinh; tích cực đôn đốc quá trình thanh lý và thu hồi tài sản.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án củng cố, phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phối hợp xây dựng, hoàn thiện Chiến lược truyền thông của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tới năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai khảo sát, đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền; kịp thời định hướng, xác định đối tượng công chúng trọng tâm, để đa dạng, đổi mới các hình thức, công cụ truyền thông, từ đó từng bước tiếp cận đối tượng công chúng một cách hợp lý, hiệu quả với chi phí tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi phù hợp, đặc biệt tập trung truyền thông chính sách Bảo hiểm tiền gửi trong giai đoạn triển khai đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi và triển khai Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi nhằm nâng cao nhận thức công chúng về hoạt động Bảo hiểm tiền gửi.

Mai Hương

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,00
5,10
5,10
6,70
6,90
7,10
7,80
Sacombank
-
-
-
-
5,40
5,50
5,60
7,40
7,50
7,70
7,90
Techcombank
0,30
-
-
-
5,90
5,90
5,90
7,30
7,30
7,30
7,30
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
7,60
7,60
8,00
8,30
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,80
7,20
7,20
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,30
6,60
7,10
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.270 23.640 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.330 23.630 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.290 23.655 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.280 23.650 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.240 23.620 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.300 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.273 23.778 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.306 23.650 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.290 23.910 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.350 23.680 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.450
67.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.450
67.050
Vàng SJC 5c
66.450
67.070
Vàng nhẫn 9999
55.050
56.050
Vàng nữ trang 9999
54.950
55.650