Bước tiến mới trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy số hóa hoạt động ngân hàng

06:48 | 11/05/2023 Chuyển đổi số ngành Ngân hàng
aa
Chia sẻ với Thời báo Ngân hàng, ông Dương Quốc Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) nhận định, dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) đã kịp thời bổ sung một số nội dung cần thiết hỗ trợ cho việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tuy nhiên để thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh, toàn diện, hiệu quả, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý không chỉ thuộc trách nhiệm của riêng ngành Ngân hàng.

Ông đánh giá như thế nào về quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan tới chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam hiện nay?

Bước tiến mới trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy số hóa hoạt động ngân hàng

Có thể nói sự phát triển mạnh mẽ của tài chính kỹ thuật số (gọi chung là công nghệ tài chính hoặc fintech) trên quy mô toàn cầu đang đặt ra yêu cầu phải có phản ứng pháp lý phù hợp. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có một quốc gia nào tuyên bố đã ban hành đầy đủ hành lang pháp lý cho hoạt động này. Tại Việt Nam, Đảng, Quốc hội, Chính phủ có rất nhiều chiến lược, nghị quyết thể hiện quyết tâm chuyển đổi số. Bản thân NHNN, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đều đã có những kế hoạch hành động hiện thực hoá chủ trương này. Nhưng vấn đề pháp lý, thể chế vẫn đang là thách thức lớn.

Trên thị trường tài chính - ngân hàng hiện có ba luật chính điều chỉnh hoạt động của các tổ chức tham gia thị trường này, đó là Luật Các TCTD, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Chứng khoán. Trong đó Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua tại nhiệm kỳ khóa XIV, việc sửa đổi tiếp hai luật này hiện chưa thấy trong chương trình xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Vì vậy, việc bổ sung những nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Luật Các TCTD là rất quan trọng.

Dự thảo Luật Các TCTC (sửa đổi) có những quy định gì để góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thưa ông?

Trong Dự thảo sửa đổi Luật lần này, Ban soạn thảo đã kịp thời bổ sung một số nội dung cần thiết. Thứ nhất, bổ sung nguyên tắc TCTD được thực hiện hoạt động kinh doanh bằng phương tiện điện tử theo quy định của NHNN về các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của TCTD và quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Thứ hai, bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử tại các quy định về quy định nội bộ, quy định về xét duyệt cấp tín dụng, quy định về lưu trữ hồ sơ tín dụng. Thứ ba, bổ sung quy định giao Chính phủ quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Thứ tư, bổ sung hoạt động dịch vụ ngân quỹ, “giao đại lý” trong lĩnh vực thanh toán.

Đây là những quy định mới, rất cần thiết và hợp lý. Tôi cho rằng, trên cơ sở những nội dung quy định mang tính nguyên tắc này, Chính phủ và NHNN sẽ tiếp tục ban hành những văn bản pháp lý dưới luật. Đó chính là hành lang pháp lý cần thiết cho các NHTM, các TCTD triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động của mình.

Theo quan điểm của ông thì vấn đề pháp lý, thể chế vẫn là thách thức lớn cho công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, mặc dù NHNN đã bổ sung, sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng tại dự thảo luật lần này?

Có thể nói rằng, ngành Ngân hàng với sự chủ động của NHNN đang đi đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên khung khổ pháp lý đối với hoạt động chuyển đổi số lĩnh vực tài chính - ngân hàng không hoàn toàn thuộc thẩm quyền của một bộ, ngành nào, mà nằm rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Tôi lấy ví dụ, trong khi số hóa các quy trình thì vẫn có quy định về thủ tục yêu cầu giao dịch trực tiếp, do quy định về xác thực danh tính khách hàng thông qua nền tảng số chưa cụ thể; chưa có nguồn thông tin đảm bảo thông qua kho dữ liệu dân cư để xác định danh tính người tiêu dùng; các quy định về hợp đồng điện tử, chữ ký số, tài sản số chưa bắt kịp quá trình chuyển đổi số; hay các quy định về tố tụng, sở hữu trí tuệ, hình sự chưa rõ ràng…

Bước tiến mới trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy số hóa hoạt động ngân hàng
Ngành Ngân hàng với sự chủ động của NHNN đang đi đầu trong việc thực hiện chuyển đổi số

Có thể nói rằng tiềm năng của các công ty fintech của Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên do môi trường pháp lý chưa rõ ràng, đầy đủ; niềm tin của người tiêu dùng và của thị trường còn ở mức độ khiêm tốn, vì vậy hoạt động của fintech hiện nay còn hạn chế so với tiềm năng. So với các nước trong khu vực, các sản phẩm như cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng, tư vấn tài chính, tư vấn quản lý tài sản, quản trị dữ liệu, công nghệ bảo hiểm… vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện nay cũng chưa có quy định đầy đủ, chính thức nào liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của ngân hàng số. Theo xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp và công nghệ số, ngân hàng số ngày càng phát triển mạnh mẽ, vì loại hình ngân hàng này mang đến những lợi ích rất lớn cho người dùng, như giao dịch tiện lợi, tiết kiệm thời gian và công sức, tiết kiệm chi phí và bảo mật dữ liệu an toàn. Ngân hàng số không thay thế cho các ngân hàng truyền thống mà hỗ trợ tích cực cho chiến lược tài chính toàn diện và xóa đói giảm nghèo của các quốc gia. Có thể trong một tương lai không xa tại thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam sẽ xuất hiện yêu cầu về sự có mặt của ngân hàng số.

Như ông đã nói, việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động chuyển đổi số tài chính - ngân hàng là khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà cả trên quy mô toàn cầu. Xin ông phân tích cụ thể hơn về những khó khăn đó?

Về nguyên tắc, khi ban hành một quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động cho một tổ chức trên thị trường tài chính - ngân hàng phải đảm bảo ba yếu tố. Thứ nhất, đảm bảo tính chắc chắn về pháp lý, tức là phải định nghĩa rõ ràng sản phẩm gì được đưa ra thị trường và quy định rõ ràng về điều kiện để thực hiện cung cấp sản phẩm đó. Thứ hai, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các bên tham gia thị trường. Thứ ba, đảm bảo tính tương xứng giữa những yêu cầu về quy định pháp lý với mức độ rủi ro.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực chuyển đổi số thì tốc độ phát triển và sự biến động, linh hoạt, sự thay đổi từ không trọng yếu trở thành trọng yếu là rất nhanh; sự phức tạp và yêu cầu chuyên môn rất cao cả về lĩnh vực tài chính ngân hàng và công nghệ thông tin, công nghệ số, các thuật toán cũng như khả năng xác định đầy đủ ngay về mức độ rủi ro là vô cùng khó. Đây chính là trở ngại chính cho việc ban hành các quy định pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số nói chung và hoạt động của các fintech nói riêng trên thị trường tài chính - ngân hàng. Đây cũng là khó khăn cho cả các nước phát triển. Ở những nước này, để phục vụ cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì phải tổ chức các cuộc đối thoại cởi mở với sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan từ các cơ quan quản lý, đại diện các công ty fintech và cả các chuyên gia và giới học thuật. Trong khi chưa có quy định cụ thể, chưa thể xác định rõ mức độ rủi ro, các cơ quan quản lý các nước này tiến hành Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox).

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Khanh
Nguồn:

Các tin khác

Công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2023

Công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2023

Chủ đề chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm nay là “Kết nối dữ liệu, thúc đẩy thanh toán thông minh”. Hội thảo Quốc gia Ngày không tiền mặt năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 16/6 tới đây.
Ứng dụng căn cước công dân gắn chip vào hoạt động: Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số  của Agribank

Ứng dụng căn cước công dân gắn chip vào hoạt động: Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của Agribank

Những nỗ lực của Agribank đã được đánh giá cao. Tại Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã trao tặng Bằng khen cho Agribank vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
Tài chính số thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp

Tài chính số thúc đẩy khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người dân, doanh nghiệp

Các mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số như ngân hàng di động, đại lý ngân hàng, cùng với các sản phẩm, dịch vụ như ví điện tử, tiền di động tạo ra các phương thức giao dịch mới, dễ dàng tiếp cận hơn cho người dân, kể cả những người không có tài khoản ngân hàng sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn tài chính toàn diện.
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
“Nhà ngân hàng tương lai năm 2023” - nâng cao kiến thức tài chính cho giới trẻ

“Nhà ngân hàng tương lai năm 2023” - nâng cao kiến thức tài chính cho giới trẻ

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chính phủ tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, các Đề án của Chính phủ.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Cung ứng giải pháp an toàn, hiệu quả nhất cho khách hàng

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Cung ứng giải pháp an toàn, hiệu quả nhất cho khách hàng

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng được đánh giá là một trong những điểm sáng trong các hoạt động của nền kinh tế. Ngành Ngân hàng đã, đang và sẽ làm gì để hoạt động chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng và đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Chuyển đổi số - không chỉ là câu chuyện của ngân hàng

Chuyển đổi số - không chỉ là câu chuyện của ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thực hiện chuỗi các sự kiện nhân Ngày Chuyển đổi số. Thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ khai thác tối đa cơ sở dữ liệu dân cư và theo đó, những thay đổi trong chuyển đổi số ngân hàng sẽ không chỉ là câu chuyện riêng của ngân hàng mà sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội.
Lấy khách hàng làm trung tâm, NHTM đẩy mạnh chuyển đổi số

Lấy khách hàng làm trung tâm, NHTM đẩy mạnh chuyển đổi số

Bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã tích cực vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06). Trong khi đó, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang tích cực triển khai các giải pháp chuyển đổi số với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm.
Số hoá ngân hàng thúc đẩy tài chính toàn diện

Số hoá ngân hàng thúc đẩy tài chính toàn diện

Đó là ý kiến phát biểu của Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng tại Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Niềm tin của người tiêu dùng với các dịch vụ tài chính số”...
Vietcombank đồng hành cùng sự kiện ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2023

Vietcombank đồng hành cùng sự kiện ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2023

Ngày 18/5/2023 tại Khách sạn JW Marriott, Hà Nội đã diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm truyền thông rộng rãi kết quả ngành Ngân hàng đạt được sau 2 năm triển khai Quyết định 810/QĐ-NHNN, đồng thời hưởng ứng thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “Năm 2023 - năm Dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”.
VietinBank với chiến lược chuyển đổi số, định vị và tạo đà bứt phá

VietinBank với chiến lược chuyển đổi số, định vị và tạo đà bứt phá

Với vị thế là Ngân hàng thương mại Nhà nước có vai trò chủ đạo dẫn dắt thị trường, VietinBank luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, đem lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, đã có 65% sản phẩm, dịch vụ của VietinBank được thực hiện hoàn toàn trên kênh số, 97% giao dịch khách hàng được thực hiện qua kênh điện tử.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đảm bảo nhanh, mạnh, thực chất

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đảm bảo nhanh, mạnh, thực chất

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Ngân hàng tích cực ứng dụng công nghệ số, khai thác tốt cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tạo ra nhiều giá trị
Trao tặng quà hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số tại tỉnh Ninh Bình

Trao tặng quà hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số tại tỉnh Ninh Bình

Hôm nay (19/5), nhân kỷ niệm 133 ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Ninh Bình và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình thực hiện công tác chuyển đổi số.
Người dân hưởng lợi  từ chuyển đổi số

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số

Việc kết nối dữ liệu giữa ngân hàng và CSDLQGvDC sẽ mang đến giải pháp hỗ trợ cho ngân hàng trong hoạt động cấp tín dụng trên môi trường điện tử, qua đó giúp nhiều người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng:  Kỳ vọng tạo cảm hứng mới cho nền kinh tế

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Kỳ vọng tạo cảm hứng mới cho nền kinh tế

Sự kiện năm nay gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy CĐS”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong CĐS của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác CĐS ngành Ngân hàng năm vừa qua.
Xem thêm
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.
3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

3 lần giảm lãi suất thể hiện sự quyết liệt trong điều hành của NHNN

Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây các chuyên gia đã có những đánh giá tích cực về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.
Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Sức hút của ngành tài chính - ngân hàng trước mùa tuyển sinh 2023

Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, cơ hội nghề nghiệp từ ngành tài chính - ngân hàng ngày càng đa dạng nên ngành học này luôn có sức hút đối với các bạn thí sinh.
NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT

NHNN tiếp tục điều hành chắc chắn, chủ động, linh hoạt CSTT

Ngay từ đầu năm nhiều dự báo nhận định 2023 là năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và điều hành chính sách tiền tệ nói riêng như kinh tế toàn cầu có nguy cơ rơi vào suy thoái; áp lực lạm phát buộc các NHTW đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt tiền tệ để ứng phó. Chưa kể dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị gia tăng khiến chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn… Những thách thức này đã tác động ra sao đến công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong 5 tháng đầu năm 2023? Trong những tháng còn lại của năm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ như thế nào để tiếp tục có thể đạt được mục tiêu vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an toàn hệ thống?... Để có được thông tin cụ thể, chính xác, phóng viên Thời báo Ngân hàng đã phỏng vấn Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà xoay quanh vấn đề trên.
5 thang dau nam viet nam xuat sieu 98 ty usd

5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD

5 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023, với Chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; Thời báo Ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 gồm Hội nghị chuyên đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng - động lực thúc đẩy Chuyển đổi số”; Triển lãm trưng bày mô phỏng các sản phẩm dịch vụ nổi bật, tiêu biểu trong Chuyển đổi số của các ngân hàng và một số tổ chức trung gian thanh toán. Nhân dịp này, Thống đốc NHNN đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm vừa qua.
thong doc nhnn nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Thời gian qua, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ các bộ, ban ngành liên quan cùng với sự chủ động tích cực của toàn ngành, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ sau hai năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số (Quyết định 810/QĐ-NHNN) trên nhiều mặt. Đặc biệt, NHNN đã quán triệt chỉ đạo triển khai tích cực Đề án 06, ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai số 01/KHPH-NHNN-BCA với Bộ Công an gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn và 35 nhiệm vụ cụ thể hướng tới việc ứng dụng dữ liệu dân cư để đem lại các tiện ích, lợi ích mới cho khách hàng....
buoc tien moi trong chuyen doi so nganh ngan hang

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng
ho tro giam lai suat giup doanh nghiep phat trien san xuat kinh doanh

Hỗ trợ giảm lãi suất giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực tài chính, từ đó có thêm cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh.
huong den su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023

Hướng đến sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023
khan truong chuan bi thich ung voi thue suat toi thieu toan cau

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu

Khẩn trương chuẩn bị thích ứng với thuế suất tối thiểu toàn cầu
doanh nghiep phai tai co cau lai cac phan khuc nha o phu hop

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp

Doanh nghiệp phải tái cơ cấu lại các phân khúc nhà ở phù hợp
san xuat cong nghiep tang tro lai dich vu phuc hoi nhanh sau 4 thang dau nam

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm

Sản xuất công nghiệp tăng trở lại, dịch vụ phục hồi nhanh sau 4 tháng đầu năm
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Cần Thơ: Phát triển Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển mô hình Chợ 4.0 để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

An Giang: Ngân hàng tích cực cho vay tam nông

Nhờ vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn cùng với nguồn vốn đầu tư khác mà lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn An Giang tiếp tục phát triển về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.
Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Agribank Kon Tum đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Agribank Kon Tum) đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sức lan tỏa tới các cán bộ, Đảng viên và người lao động trong toàn Chi nhánh với những việc làm thiết thực, hiệu quả, qua đó, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Nhà máy và trang trại của Vinamilk được chứng nhận trung hòa carbon

Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động "Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050".
Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Bàn giao ‘sổ đỏ” dự án The Mansion Hội An

Vừa qua, tại TP. Hội An (Quảng Nam), chủ đầu tư Sài Gòn Thành Đạt và đơn vị phát triển Navi Property đã tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ nhân của dự án New Green Villa Hội An (tên thương mại The Mansion Hội An).
Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hút từ những công viên chủ đề

Sức hấp dẫn của Sun World Ba Na Hills được minh chứng bằng số lượng du khách đến tham quan. Khi chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 năm kể từ khi ra mắt, công viên đã đón số lượng khách tăng hơn 160 lần.
Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Chọn sữa mát vì điều tốt nhất cho con

Hơn 89% các mẹ đồng ý rằng sữa mát tốt cho hệ tiêu hóa và hơn 80% đồng ý sữa mát tăng cường khả năng miễn dịch.
Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Agribank E-Mobile Banking: Giải pháp hữu hiệu giảm tải cung ứng tiền mặt

Từ cuối năm 2021, khi Agribank miễn 100% phí chuyển khoản trên ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, lượng khách hàng mang tiền mặt đến giao dịch tại quầy giao dịch của Agribank Phù Yên giảm đáng kể. "Nếu như trước đây, khách hàng chủ yếu mang tiền mặt đến giao dịch trực tiếp tại quầy của Agribank Phù Yên thì đến cuối năm 2021, số lượng khách hàng đến nộp tiền, chuyển tiền đã giảm 50% so với năm 2020. Đến cuối năm 2022, giảm 70% so với năm 2020.
SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

SHB được vinh danh 2 giải thưởng quan trọng

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh năm 2022” và “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”.
Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Vietcombank được trao 3 giải thưởng quan trọng tại diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam 2023

Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã được Ban tổ chức Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2023 vinh danh và trao 03 giải thưởng quan trọng: “Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu 2023”; “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023”.
Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Khác biệt bởi số hóa tại HDBank qua mùa cao điểm

Số hóa toàn diện tại HDBank đang góp phần tạo nên khác biệt. Lượng người dùng và giao dịch chuyển dịch sang các kênh số liên tục gia tăng, tạo những giá trị lớn, đặc biệt trong các mùa cao điểm.
Ngân hàng số tốt nhất năm 2023

Ngân hàng số tốt nhất năm 2023

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa được vinh danh “Ngân hàng số tốt nhất năm 2023” tại buổi lễ trao giải The Asset Triple A Digital Awards 2023. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Techcombank trên hành trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thực thi chiến lược khách hàng làm trọng tâm.
Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn quỹ bảo trì nhà chung cư

Ban Quản trị Tòa nhà chung cư The Zen Park, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội có kế hoạch tổ chức Hội nghi mời thầu lãi suất cạnh tranh tiền gửi có kỳ hạn Quỹ bảo trì Tòa nhà chung cư The Zen Park, cụ thể như sau:
Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác

Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 24/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Agribank chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.
Techcombank được vinh danh nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023

Techcombank được vinh danh nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023

Techcombank đã được vinh danh vị trí Top 1 bảng xếp hạng “Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam 2023” dành cho hạng mục doanh nghiệp lớn do cơ quan toàn cầu về văn hóa Great Place to Work công bố trung tuần tháng 5/2023.
Phiên bản di động