Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

17:29 | 21/07/2023 Hoạt động công đoàn
aa
Ngày 21/7/2023, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Tân, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Đà Nẵng Võ Minh…

Chăm lo tốt đời sống người lao động

Những năm qua, cùng với sự nỗ lực chung của ngành Ngân hàng, NHCSXH đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác. Các chương trình tín dụng góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, NHCSXH đã đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia; thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030…

Để có được kết quả đó, từng đoàn viên công đoàn và người lao động (ĐVCĐNLĐ) nói riêng và Công đoàn NHCSXH đã có sự nỗ lực rất lớn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn bám sát Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn NHCSXH và nhiệm vụ chính trị của NHCSXH, cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hoạt động và triển khai sâu rộng đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống.

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Công đoàn NHCSXH thường xuyên được quan tâm, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Với phương châm “Tập trung hướng về cơ sở, nâng cao năng lực tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn NHCSXH hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, đẩy mạnh việc chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm và các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động.

Trên cơ sở đó, 100% đoàn viên, người lao động được ký hợp đồng lao động, được bố trí việc làm và hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và NHCSXH.

Công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.

Nhiều đơn vị xây dựng được công trình phụ trợ, duy trì bếp ăn tập thể, xây dựng nhà rèn luyện thể chất… giúp đoàn viên, người lao động ổn định môi trường làm việc, yên tâm sinh hoạt, công tác, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. 100% đoàn viên, người lao động được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019-2022, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn NHCSXH hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, tham mưu đề xuất, phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng phương án nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa duy trì hoạt động ngân hàng ổn định, thông suốt, kịp thời hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, người dân theo các chính sách mới của Chính phủ.

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Nhiệm kỳ 2018-2023 đã chứng kiến đột phá trong hoạt động công đoàn, phổ biến chủ trương chính sách tới đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn NHCSXH đã có sự đột phá trong hoạt động công đoàn, với việc đổi mới đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương chính sách tới đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức phong phú thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, các kênh mạng xã hội…

Đồng thời, phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc thi tìm hiểu, thi chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua. Từ đó, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động vững vàng về tư tưởng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, có tinh thần đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến 30/6/2023, toàn hệ thống NHCSXH có 10.321 cán bộ, người lao động; trong đó nữ đoàn viên công đoàn chiếm 45,3%. Về trình độ chuyên môn, 1.470 đoàn viên, người lao động có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ (chiếm 14,3%), tăng 1.071 người so với đầu nhiệm kỳ; 7.028 đoàn viên, người lao động có trình độ đại học (chiếm 67,9%); cán bộ là đảng viên chiếm 61,2%.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình của mỗi đơn vị, qua đó nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề.

Cùng với việc phát huy dân chủ cơ sở hiệu ứng từ hoạt động công đoàn đã gia cố thêm ý chí và nghị lực cho đoàn viên, người lao động toàn hệ thống không quản ngại khó khăn, kiên trì, kiên định, yên tâm công tác, gắn bó với ngành; phát huy tinh thần trách nhiệm, trọng dân, sát dân, gần gũi với dân, tận tâm, tận lực cống hiến…

Góp phần thực hiện thắng lợi công tác chuyên môn

Những động lực thực thi nhiệm vụ chính trị được thúc đẩy như Công đoàn NHCSXH phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

Trong nhiệm kỳ, có 35.690 lượt đoàn viên, người lao động được đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 2.186 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, 65 đề tài nghiên cứu khoa học, 3.711 sáng kiến được nghiệm thu, áp dụng, đem lại hiệu quả cao trong triển khai nhiệm vụ.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai đã khơi thêm nhiệt huyết lao động và cống hiến của đoàn viên, người lao động như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Thi đua thực hiện đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao”; “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Phong trào thi đua kết hợp tôn vinh khen thưởng kịp thời tạo thành những làn sóng nối tiếp nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc trong từng đơn vị rộng ra toàn hệ thống góp phần xây dựng đơn vị và toàn hệ thống vững mạnh, hoàn thành toàn diện các mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020, tạo tiền đề cho việc xây dựng, triển khai Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội khoảng trên 318 nghìn tỷ đồng, tăng gần 143 nghìn tỷ đồng (tăng 81,4%) so với đầu nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện hiệu quả việc cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác.

Ngoài việc tổ chức triển khai hiệu quả chính sách cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cho vay vốn để giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, NHCSXH tiếp nhận, triển khai kịp thời, hiệu quả nhiều chính sách cho vay mới để hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ .

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong giai đoạn từ 2018 đến 30/6/2023, đã có 11.861 nghìn lượt người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay với tổng doanh số cho vay 445.707 tỷ đồng. Trong đó, chính sách tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có doanh số cho vay 24.032 tỷ đồng, với hơn 349,7 nghìn lượt khách hàng. Tổng dư nợ đến 30/6/2023 trên 304 nghìn tỷ đồng, tăng gần 133 nghìn tỷ đồng (tăng 77% so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn 2018-2023 khoảng 10,5%/năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH.

Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước. Từ đó, hỗ trợ hơn 1,4 triệu hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết việc làm cho hơn 2,7 triệu lao động, hỗ trợ hơn 271 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, xây dựng hơn 7,6 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng hơn 67 nghìn căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hỗ trợ vốn mua/thuê mua gần 36 nghìn căn nhà ở xã hội; hỗ trợ gần 2 nghìn doanh nghiệp, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động, giúp mua hơn 88 nghìn máy tính, thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên…

Với nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, Công đoàn các cấp trong hệ thống tích cực tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, có những đóng góp tích cực trên tất cả các mặt của đời sống, xã hội, tại tất cả các địa phương. Nhất là vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Hưởng ứng và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Trong nhiệm kỳ qua, tổng kinh phí thực hiện hoạt động an sinh xã hội trong toàn hệ thống trên 487 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2019 đến 2022, trong đại dịch Covid-19, các cấp Công đoàn NHCSXH quyên góp và phối hợp với chuyên môn ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng để ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; hỗ trợ Trung tâm y tế, Bệnh viện dã chiến, Trung tâm cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân, công nhân trong các khu vực cách ly,… ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía Nam.

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp
Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V đã bầu ra Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 đồng chí

Những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn là nền tảng và động lực để Công đoàn NHCSXH xác định nhiệm kỳ 2023 - 2028 là không ngừng chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đảm bảo tập trung nguồn lực và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia và kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, Đại hội Công đoàn NHCSXH lần thứ V đã bầu ra Ban chấp hành Nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 21 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, NHCSXH vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2020), 10 tập thể, 9 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại, các hạng.

Từ năm 2018 đến 2022, 13 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 17 tập thể, 45 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 64 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước; 417 lượt tập thể, 1.181 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Thống đốc NHNN; 1.499 lượt tập thể, 14.534 lượt cá nhân được Tổng Giám đốc NHCSXH tặng Giấy khen. Có 5.533 lượt cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 397 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng, 02 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc...

Công Thái
Nguồn:

Các tin khác

Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2024

Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2024

Để chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng và những ngày lễ lớn của đất nước, vừa qua, Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Hải Dương năm 2024 đã diễn ra tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương.
Giao lưu thể thao Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thu hút hơn 500 vận động viên tham gia

Giao lưu thể thao Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thu hút hơn 500 vận động viên tham gia

Ngày 11/5/2024, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu thể thao năm 2024.
Ứng dụng AI trong ngành Ngân hàng: Cần đào tạo, đào tạo lại cho từng cán bộ, công đoàn viên

Ứng dụng AI trong ngành Ngân hàng: Cần đào tạo, đào tạo lại cho từng cán bộ, công đoàn viên

Tại Hội thảo “Nghề ngân hàng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI)” do Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức mới đây, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN Việt Nam khẳng định, AI, đặc biệt là Gen AI đang và sẽ tác động tới hầu hết các mặt hoạt động ngân hàng. Tương lai và cơ hội của ngành Ngân hàng là làm việc kết hợp với AI, trong đó con người giữ vị trí trung tâm trong mọi mặt từ thiết kế, thực thi, quản lý, giám sát.
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ ngân hàng

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ ngân hàng

Ngày 25/4, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng”.
Quảng Ninh: Tổ chức giải bóng đá nam ngành Ngân hàng lần thứ V

Quảng Ninh: Tổ chức giải bóng đá nam ngành Ngân hàng lần thứ V

Giải bóng đá nam ngành ngân hàng Quảng Ninh lần thứ V
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đặt đoàn viên, người lao động vào trọng tâm hoạt động

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đặt đoàn viên, người lao động vào trọng tâm hoạt động

Hết quý I/2024, căn cứ vào nhiệm vụ, chương trình công tác của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (Công đoàn NHVN) trong năm 2024, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN) và Ban Cán sự Đảng NHNN, Ban Thường vụ Công đoàn NHVN đã xây dựng chương trình công tác năm 2024 và triển khai các nội dung hoạt động tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống. Trong đó đặt trọng tâm vào công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (ĐVNLĐ).
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa có công văn gửi đến các Công đoàn cấp trên cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với chủ đề Giảm thải dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero (Reducing Carbon footprint towards Net Zero).
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Mới đây, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ban hành văn bản số 69/CĐNH về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
Phụ nữ ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào thành quả chung của Ngành và đất nước

Phụ nữ ngành Ngân hàng đóng góp quan trọng vào thành quả chung của Ngành và đất nước

Dù công tác ở bất cứ vị trí nào, phụ nữ ngành Ngân hàng đều phát huy tốt truyền thống, phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
Công đoàn Ngân hàng Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Công đoàn Ngân hàng Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2024

Mới đây, đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phong trào công đoàn năm 2024 với sự tham dự của 27 công đoàn cơ sở (CĐCS) các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới hoạt động, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng.
Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo NHNN Việt Nam gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Công đoàn NHVN dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Vì một tổ chức Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Vì một tổ chức Công đoàn “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Ngày 24/10/2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đến các cấp công đoàn trong hệ thống.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Phiên thứ I Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Phiên thứ I Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 22/8/2023, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Cần nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện chương trình nhà ở xã hội

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, phát triển nhà ở xã hội là chương trình tổng thể mang tính quốc gia nên chúng ta cũng xác định cần nhiều nguồn vốn khác nhau để cùng thực hiện chương trình này; các bộ, ngành, địa phương có liên quan cùng nhau chung sức triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp…
Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ra mắt Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028

Ngày 17/5/2024, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định và ra mắt Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng nhiệm kỳ 2024-2028 và Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.
Tiếp tục thể hiện tốt vai trò cầu nối

Tiếp tục thể hiện tốt vai trò cầu nối

Cuối tuần qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 4, nhiệm kỳ VII. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn, thách thức đối với điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; NHNN với vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ cũng chịu nhiều áp lực gia tăng, cùng lúc phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra ngày 08/5/2024 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử và các kênh truyền thông của Thời báo Ngân hàng...
doan cong tac nhnn lam viec voi tinh hoa binh

Đoàn công tác NHNN làm việc với tỉnh Hòa Bình

Ngày 22/2/2024, Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.
nganh ngan hang thuc day tang truong tin dung nam 2024

Ngành Ngân hàng: Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng năm 2024

Ngày 20/2/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì.
thong doc nguyen thi hong thap tung thu tuong tham du hoi nghi thuong nien lan thu 54 wef davos 2024

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tháp tùng Thủ tướng tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 WEF Davos 2024

Từ ngày 16-23/1/2024, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham gia tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania.
ngan hang hop tac xa viet nam trien khai nhiem vu nam 2024

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 11/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gồm: ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Dương Bình Phú, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc ngành Ngân hàng trên địa bàn. Dự buổi tiếp xúc có Ban Giám đốc NHNN chi nhánh Phú Yên và đại diện các TCTD trên địa bàn...
NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

NHNN tỉnh Hòa Bình ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền với 2 cơ quan báo chí tỉnh

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong tình hình mới
VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

VinFast công bố nhận cọc VF 3 với giá đặc biệt chỉ từ 235 triệu đồng

Hà Nội, ngày 7/5/2024 - Trong khuôn khổ Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng đã công bố nhận đặt cọc sớm cho mẫu xe điện mini VF 3, với mức giá ấn tượng chỉ từ hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều đặc quyền vượt trội cho khách hàng.
Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh - nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn

Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.
Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi trên app ngân hàng đạt top 10 Sao Khuê 2024

Dịch vụ VNPAY Taxi chính thức nằm trong Top 10 sản phẩm xuất sắc tại Lễ trao giải Sao Khuê 2024.
Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Ngỡ ngàng với những tiện ích, dịch vụ “may đo” cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Mở ra một không gian sống xa hoa, nơi sự sang trọng và tiện nghi hòa quyện một cách hoàn hảo, Vinhomes Royal Island gợi nhắc tới các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới với hàng loạt tiện ích độc bản được thiết kế riêng cho giới nhà giàu trong và ngoài nước.
Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng AI để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân

Ứng dụng công nghệ AI nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cảnh báo và ngăn chặn ngay từ đầu các hình thức tấn công là cách MoMo đang làm để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân của người dùng, ông Thái Trí Hùng - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Giám đốc Công nghệ của MoMo cho biết trong bài tham luận “Một số hình thức lừa đảo phổ biến - Kinh nghiệm phòng chống tại MoMo” tại Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng diễn ra mới đây.
Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Dấu ấn HDBank trong bức tranh chuyển đổi số sôi động của ngành Ngân hàng

Tại sự kiện “Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024”, HDBank đã giới thiệu những giải pháp số ưu việt. Đây là những sản phẩm dịch vụ đã triển khai thử nghiệm hoặc đã triển khai và cho kết quả tích cực, tạo nên sự hấp dẫn của thương hiệu HDBank trên thị trường.
Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải pháp số toàn diện cho doanh nghiệp

Tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2024, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã giới thiệu nhiều giải pháp đột phá về mặt công nghệ với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong thời đại số.
VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

VPBank ra mắt gói vay tái tài trợ, lãi suất chỉ từ 4,6%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói vay trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cực hấp dẫn, chỉ từ 4,6%/năm, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng không cần chuẩn bị tiền để tất toán khoản vay ở ngân hàng cũ.
ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

ACB áp dụng chính sách đặc quyền mới cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đại diện Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), từ nay, chủ thẻ ACB Visa Infinite, ACB Privilege Signature và ACB Visa Signature khi đi nước ngoài hoặc thanh toán trực tuyến các trang web nước ngoài sẽ được hưởng mức phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 0% đến 1,9%.
BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

BIDV ưu đãi khách hàng sử dụng dịch vụ trên nền tảng InfoPlus

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hợp tác với đối tác công nghệ InfoPlus để tích hợp toàn diện các dịch vụ thu chi hộ của ngân hàng trên nền tảng của đối tác thông qua kết nối Open API. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được trải nghiệm tiện ích quản lý tài chính thông minh cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

ABBANK cho vay lãi suất 5%/năm

Với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME phát triển kinh doanh bền vững, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) triển khai chương trình gói tín dụng “Kết nối nhu cầu – Mở rộng giải pháp” với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm và tổng hạn mức của các gói vay lên tới 5.000 tỷ đồng. Chương trình gói vay ưu đãi này được triển khai từ nay đến hết 30/9/2024.
App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

App MBBank: Xác thực khuôn mặt, an tâm chuyển tiền

Với tính năng bảo mật hai lớp, xác thực sinh trắc học trên App MBBank, người dùng có thể “gấp đôi” an tâm khi chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đặc biệt là đối với những giao dịch lớn.
Phiên bản di động