Đại hội Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

15:47 | 26/06/2020

Ngày 26/6/2020, Đại hội Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ (NHNN) nhiệm kỳ 2020-2025 đã được long trọng tổ chức tại trụ sở Cục Phát hành và Kho quỹ.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW.

Về phía Cục Phát hành và Kho quỹ có đồng chí Phạm Bảo Lâm, Bí thư Đảng ủy Cục Phát hành và Kho quỹ nhiệm kỳ 2015-2020, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ.

dai hoi dang bo cuc phat hanh va kho quy nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Bảo Lâm đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung báo cáo đã đánh giá: Là một trong những đơn vị quan trọng của NHNN, Cục Phát hành và Kho quỹ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng NHTW về lĩnh vực phát hành và kho quỹ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động phức tạp, khó lường; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh; quy mô giao dịch tiền mặt liên tục tăng trong 5 năm qua, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu từ đầu năm 2020 đã tác động đến công tác cung ứng tiền mặt và công tác an toàn phòng dịch đối với các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Với quyết tâm cao của Đảng bộ, kết quả hoạt động chuyên môn và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị được Ban Cán sự đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW và Ban Lãnh đạo NHNN ghi nhận, đánh giá cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành.

Nhờ triển khai có hiệu quả các nội dung về công tác chính trị tư tưởng nên trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ tuân thủ, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, giữa Đảng với các tổ chức quần chúng trong đơn vị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Những kết quả trong lĩnh vực phát hành và kho quỹ góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Ngành giai đoạn 2015-2020, được Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo NHNN đáng giá cao. Cục Phát hành và Kho quỹ nhiều năm liền được ghi nhận là tập thể lao động xuất sắc, năm 2016, 2017, 2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của NHNN cho những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

dai hoi dang bo cuc phat hanh va kho quy nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ trong nhiệm kỳ qua được các Cấp uỷ Đảng và các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên ghi nhận, đánh giá cao; nhiều chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ được Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ cơ quan NHTW khen thưởng. 

Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ nhiều năm liền được Đảng uỷ cơ quan NHTW đánh giá là tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2018, được Đảng ủy cơ quan NHTW ghi nhận là tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương khen tặng là tập thể tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Cục Phát hành và Kho quỹ nhiệm kỳ 2020-2025 với phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Về phương hướng chung, trong công tác chuyên môn, tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò quản lý tiền mặt, công tác quản lý an toàn kho quỹ. Về công tác Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XIII. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ; xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Tăng cường, đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh.

Để thực hiện tốt phương hướng chung đã đề ra. Nghị quyết cũng đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể chủ yếu, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW. cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. 100% chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt đảng và sinh hoạt chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan NHTW. 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%.

dai hoi dang bo cuc phat hanh va kho quy nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Trần Việt Bắc tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Bắc, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ cơ quan NHTW đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đồng chí Trần Việt Bắc, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến công tác tiền tệ kho quỹ ngành ngân hàng nói chung và hoạt động của Đảng bộ Cục, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng NHNN, Đảng ủy cơ quan NHTW, Đảng ủy Cục Phát hành và Kho quỹ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Trần Việt Bắc mong muốn, Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 02 của Đảng ủy cơ quan NHTW về công tác chính trị, tư tưởng, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 03 về trách nhiệm nêu gương, Nghị quyết 04 về công tác dân vận.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phát hành và Kho quỹ nhiệm kỳ 2020-2025 bầu chức danh Phó Bí thư tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I. Đối với công tác bầu Bí thư Đảng ủy sẽ được thực hiện sau khi công tác cán bộ của đơn vị được kiện toàn. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Hoài Phi

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.970 24.280 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 23.960 24.240 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 23.990 24.290 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 23.980 24.280 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.980 24.620 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.950 24.300 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.960 24.230 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.978 24.280 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.980 24.550 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.010 24.300 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.250
67.070
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.250
67.050
Vàng SJC 5c
66.250
67.070
Vàng nhẫn 9999
53.250
54.250
Vàng nữ trang 9999
53.050
53.850