Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch: Tỏa sáng khát vọng tiên phong

09:42 | 29/05/2020

Sở giao dịch là chi nhánh đầu tiên trong hệ thống Vietcombank đạt danh hiệu đơn vị Đặc biệt xuất sắc trong 5 năm liên tục

Sự chuyển mình ngoạn mục

Trong năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa lớn nhất, định hướng cho toàn Đảng bộ cũng như cán bộ, đảng viên và người lao động tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở giao dịch) là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Văn Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch (thứ 2 từ phải sang) đại diện Chi nhánh nhận Danh hiệu ”Chi nhánh đặc biệt xuất sắc năm 2019”

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch có 15 Chi bộ trực thuộc với đội ngũ 234 đảng viên, chiếm gần 40% tổng số cán bộ nhân viên của Chi nhánh. Xuyên suốt nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã sát sao chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, sâu rộng mọi mặt hoạt động của Chi nhánh với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động, minh bạch và thống nhất. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch và các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng cho từng năm, có điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế từng thời kỳ. Trên cơ sở các chương trình, nghị quyết đã ban hành, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các chương trình, mục tiêu đã đề ra.

Đến cuối năm 2019, lần đầu tiên quy mô tài sản sinh lời của Sở giao dịch đạt trên 5 tỷ USD, các chỉ tiêu được giao hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Hoạt động kinh doanh chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, đúng định hướng của Vietcombank. Huy động vốn vượt mốc 86.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân gần 15%/năm). Cho vay nền kinh tế đạt trên 28.600 tỷ đồng (tăng bình quân trên 26 %/năm), tỷ trọng cho vay khách hàng bán lẻ đến năm 2019 đạt 42,6 % tổng dư nợ tín dụng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát hiệu quả qua từng năm.

Kiên định với mục tiêu chiến lược kinh doanh, Sở giao dịch đã đạt mức tổng lợi nhuận trên 9.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2015-2019, trong đó thu phí dịch vụ đạt trên 2.900 tỷ đồng, chiếm 32% tổng lợi nhuận. Với những kết quả hoạt động ấn tượng như trên, có thể nói giai đoạn này đánh dấu sự chuyển mình ngoạn mục của Sở giao dịch.

Giữ vững vị thế ngọn cờ đầu

Đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch luôn đảm bảo tính dân chủ và phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, người lao động trong sự nghiệp chung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy được nâng cao rõ rệt, theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, đoàn kết đồng lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch tổ chức cuộc thi sân khấu hóa về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chủ đề ”Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các hình thức phong phú, sáng tạo như tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác Đảng, các chương trình về nguồn của toàn Đảng bộ, đặc biệt là việc tổ chức các cuộc thi viết và sân khấu hóa về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, trở thành đơn vị đi đầu hệ thống Vietcombank trong việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05, tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ đảng viên thi đua làm theo lời Bác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; xây dựng và củng cố niềm tin yêu và ý chí phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng của đông đảo cán bộ, đảng viên. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch liên tục được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối, của Ngân hàng Nhà nước... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 95 đảng viên mới.

Công tác an sinh xã hội cũng được Đảng bộ Vietcombank Sở giao dịch hết sức chú trọng nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước với tổng giá trị tài trợ gần 16 tỷ đồng trong các năm 2015-2019. Bên cạnh đó, Sở giao dịch thường xuyên tổ chức tri ân cán bộ là bộ đội xuất ngũ, con em các gia đình thương binh liệt sỹ, góp phần nêu cao niềm tự hào và ý chí nỗ lực phấn đấu trong công việc của cán bộ để xứng đáng với sự hi sinh xương máu của các thế hệ đi trước.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ, xây dựng Đề án nhân sự Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; hoàn thiện Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở giao dịch nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các kết quả hoạt động nhiệm kỳ trước và dự báo tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, Báo cáo đã xác định rõ các mục tiêu chiến lược cũng như các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn sắp tới. Từ đó đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động, từng thời kỳ cụ thể thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được tích cực triển khai theo đúng kế hoạch đã đặt ra trên cơ sở tuân thủ nghiêm Điều lệ Đảng, quy định, chỉ thị, nghị quyết... của Đảng ủy các cấp.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ chi nhánh lần thứ IV nhằm định hướng hoạt động cho toàn Đảng bộ cũng như cán bộ, đảng viên và người lao động tại Sở giao dịch trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới mọi mặt hoạt động, phát triển chiều sâu, tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả, giữ vững vị thế ngọn cờ đầu trong Đảng bộ Vietcombank.

Với những chỉ đạo đi từ tổng thể đến chi tiết, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy Vietcombank Sở giao dịch đã ghi dấu những thành công rực rỡ trong việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, trở thành chi nhánh đầu tiên trong hệ thống đạt danh hiệu đơn vị Đặc biệt xuất sắc trong 5 năm liên tục. Sự tăng cường thống nhất chỉ đạo giữa Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã tạo được sức mạnh toàn diện của Sở giao dịch trong việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Bài và ảnh Thái Hà

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,30
4,30
4,80
5,53
5.53
6,00
6,10
BIDV
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,00
3,80
3,80
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,70
3,80
3,90
5,10
5,30
5,70
6,50
Sacombank
-
-
-
-
3,90
4,00
4,00
5,70
6,10
6,50
6,70
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,60
3,65
5,20
5,00
5,00
5,10
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,80
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
4,25
4,25
4,25
4,60
4,80
6,20
6,20
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.060 23.270 26.695 28.056 29.810 31.055 209,94 219,98
BIDV 23.090 23.270 27.001 28.079 30.133 30.828 211,11 219,65
VietinBank 23.041 23.271 27.131 28.156 30.290 31.300 211,26 219,76
Agribank 23.085 23.255 27.052 27.645 30.171 30.819 211,09 219,19
Eximbank 23.080 23.250 27.118 27.588 30.283 30.809 215,11 218,84
ACB 23.090 23.260 27.148 27.622 30.479 30.889 214,57 218,55
Sacombank 23.078 23..290 27.219 27.773 30.436 30.947 214,46 220,84
Techcombank 23.072 23.272 26.907 28.120 30.003 31.136 213,40 222,52
LienVietPostBank 23.100 23.260 27.067 27.571 30.322 30.186 214,74 218,67
DongA Bank 23.110 23.240 27.100 27.580 30.260 30.800 211,60 218,40
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
56.000
56.720
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
56.000
56.700
Vàng SJC 5c
56.000
56.720
Vàng nhẫn 9999
53.900
54.550
Vàng nữ trang 9999
53.450
54.250