Đảng ủy cơ quan NHTW: Hoàn thành tốt công tác nghiên cứu dư luận xã hội 2022

15:01 | 20/12/2022 Xã hội
aa
Sáng 20/12, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Chung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Thị Vui – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện cộng tác viên dư luận xã hội của một số bộ, ngành.

Về phía Đảng ủy cơ quan NHTW, có đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW; đại diện các Ban của Đảng ủy cùng các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020-2025.

dang uy co quan ngan hang trung uong hoan thanh tot cong tac nghien cuu du luan xa hoi 2022
Toàn cảnh Hội nghị

Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Cấn Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW đã thông tin những kết quả nổi bật mà đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ cơ quan NHTW đạt được trong năm 2022.

Cụ thể, xác định công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội là công tác rất quan trọng của Đảng, giúp các cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình, tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2022, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW để nghiên cứu, nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

dang uy co quan ngan hang trung uong hoan thanh tot cong tac nghien cuu du luan xa hoi 2022
Đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu tại Hội nghị

Các báo cáo định kỳ hằng tháng của các cộng tác viên dư luận xã hội đã phản ánh được khá đầy đủ tình hình dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ trước những thay đổi về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Ngành và những thông tin, dư luận “nóng” trên báo chí và mạng xã hội.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xem xét chỉ đạo định hướng tư tưởng, định hướng tuyên truyền kịp thời, nhất là những thời điểm báo chí, mạng xã hội đưa tin liên quan đến hoạt động của ngành Ngân hàng.

Bên cạnh đó, để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Đảng ủy cơ quan NHTW đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo chi trả mức thù lao 0,2 mức lương cơ sở/tháng cho mỗi đồng chí cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, theo quy định tại Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời, tạo mọi điều kiện để các đồng chí cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

dang uy co quan ngan hang trung uong hoan thanh tot cong tac nghien cuu du luan xa hoi 2022
Đồng chí Phạm Thị Vui – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đối với Đảng ủy cơ quan NHTW, các đồng chí cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội luôn được cung cấp tài liệu, thông tin kịp thời về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành Ngân hàng, đặc biệt được tham gia các Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức để nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng như: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, các hoạt động đã cơ bản trở lại bình thường, tuy nhiên, không chủ quan với dịch bệnh, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội vẫn nắm bắt tình hình dịch bệnh và tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị để thông tin cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ với các tình huống và diễn biến của dịch bệnh.

Thực hiện Quy chế hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Tổ dư luận xã hội thường xuyên có các buổi họp giao ban, định kỳ và đột xuất, được tổ chức luân phiên ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ để nắm tình hình, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất các nội dung hoạt động, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của các cộng tác viên.

Về công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ của cộng tác viên dư luận xã hội, ngoài việc tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức hằng năm ở Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2022, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp với Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công một lớp tập huấn nghiệp vụ (02 ngày) cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ cơ quan NHTW tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

dang uy co quan ngan hang trung uong hoan thanh tot cong tac nghien cuu du luan xa hoi 2022
Đồng chí Cấn Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW báo cáo tại Hội nghị

Thông qua các lớp bồi dưỡng và tập huấn về công tác dư luận xã hội, nhận thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội đã có chuyển biến và hiệu quả rõ rệt, các thông tin, báo cáo hằng tháng đã chuyển tải được những dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị.

Qua đó, có thể khẳng định, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ cơ quan NHTW là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, năng lực công tác tốt và luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và có đóng góp không nhỏ vào kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan NHTW, xứng đáng với Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2022.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, trong thời gian qua, Đảng bộ cơ quan NHTW mới có cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng bộ, chưa có cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng bộ Khối và chưa xây dựng được đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp đảng bộ cơ sở. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trong một vài năm tới của nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình với báo cáo kết quả hoạt động của tổ công tác dư luận xã hội Đảng ủy cơ quan NHTW năm 2022 đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian tới.

dang uy co quan ngan hang trung uong hoan thanh tot cong tac nghien cuu du luan xa hoi 2022
Đảng ủy cơ quan NHTW vinh dự nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

Tiếp tục đổi mới phương pháp nắm bắt dư luận xã hội

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Vui – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những thành tích mà đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ cơ quan NHTW đạt được trong năm 2022. Có thể thấy, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của mình.

Đồng chí Phạm Thị Vui cũng cho biết rất ấn tượng với các ý kiến thảo luận về công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, có thể thấy, Đảng ủy cơ quan NHTW đã chú ý đến việc xây dựng đội ngũ này và quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của các cộng tác viên. Ngoài ra, Đảng ủy cũng có nhiều điểm mới trong mô hình phát triển đội ngũ nghiên cứu công tác dư luận xã hội mà các đơn vị khác có thể học tập.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Vui mong muốn Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục triển khai công tác dư luận xã hội bài bản, cụ thể, quan tâm hơn nữa tới các đồng chí cộng tác viên, để thu hút đội ngũ này; phát huy việc thực hiện giao ban định kỳ; tạo điều kiện về trang bị kĩ thuật của các đồng chí cộng tác viên để thuận lợi cho công việc; cung cấp thông tin chính thống kịp thời định hướng dư luận, nhất là đối phó với các thế lực thù địch trên không gian mạng…

Ngoài ra, cần tăng cường đổi mới phương thức nắm bắt dư luận trên nền tảng của trí tuệ, đặc biệt trong năm 2023 với những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/ĐUK và Hướng dẫn số 167 HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Cùng với đó, bản thân mỗi cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cũng cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của nhau để có thể nâng cao trình độ nghiên cứu dư luận xã hội vì đây là một công việc khó.

dang uy co quan ngan hang trung uong hoan thanh tot cong tac nghien cuu du luan xa hoi 2022
Đảng ủy NHTW tặng hoa cho hai đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội tiêu biểu

Đồng chí Trần Việt Bắc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cũng đánh giá, công tác nghiên cứu dư luận xã hội thời gian qua của Đảng ủy cơ quan NHTW đã được lãnh đạo Ngành, lãnh đạo Đảng ủy Khối đánh giá cao.

Công tác nghiên cứu dư luận xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp các cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình, tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thời gian tới, đồng chí Trần Việt Bắc mong muốn Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quan tâm, tạo điều kiện để Đảng bộ cơ quan NHTW có cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng bộ Khối để kịp thời thông tin những vấn đề trong ngành Ngân hàng. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục quan tâm đến đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội để phát triển đội ngũ này ngày càng tốt hơn nữa. Đề xuất, nghiên cứu tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; duy trì các buổi giao ban định kỳ cho cộng tác viên…

Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW nghiên cứu tạo điều kiện để cộng tác viên dư luận xã hội được đi nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tiễn hoạt động, tư tưởng của cán bộ, đảng viên tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD ở các địa phương để làm phong phú hơn kiến thức và kinh nghiệm hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho Đảng ủy cơ quan NHTW vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2022.
Quỳnh Trang, ảnh: Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

Lan tỏa vẻ đẹp của sen Tây Hồ

Lan tỏa vẻ đẹp của sen Tây Hồ

Chỉ còn ít ngày nữa, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ chính thức diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Lễ hội Sen, cho thấy nếu biết cách khai thác những giá trị văn hóa gắn bó với vùng đất thì hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm du lịch mới, độc đáo.
Du lịch Việt tăng tốc đón khách

Du lịch Việt tăng tốc đón khách

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra Covid-19. Tuy nhiên, căn cứ vào mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 mà ngành du lịch đặt ra từ đầu năm thì con số trên còn khiếm tốn. Do vậy, từ nay đến cuối năm cần tăng tốc hơn nữa…
MoMo với dự án "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ”

MoMo với dự án "Tàu cấp cứu đường thủy cho Cần Giờ”

Số tiền đóng góp cho dự án dùng để trang bị tàu cấp cứu đường thủy nhằm đảm bảo cơ hội cứu sống những ngư dân bị tai biến trong lúc đánh bắt hải sản hoặc người dân bị bệnh nặng gặp đúng mùa bão phải chờ qua đêm mới được xử trí.
Cách tính phụ cấp khi có lương cơ sở mới

Cách tính phụ cấp khi có lương cơ sở mới

Thông tư số 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối bao gồm cách xác định phụ cấp mới kèm theo.
Đà Nẵng tổ chức giải báo chí về chuyển đổi số năm 2024

Đà Nẵng tổ chức giải báo chí về chuyển đổi số năm 2024

Ngày 5/7/2024, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo phát động giải báo chí Tuyên truyền về chuyển đổi số của TP. Đà Nẵng năm 2024.
LỜI CHIA BUỒN

LỜI CHIA BUỒN

BIC chi trả 1,9 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hai khách hàng tại Hà Nội

BIC chi trả 1,9 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hai khách hàng tại Hà Nội

Tổng Công ty bảo hiểm BIDV (BIC) đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Tai nạn và sức khỏe con người - BIC Bình An cho thân nhân hai khách hàng trú tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Đề xuất mức thu phí mới Vịnh Hạ Long

Đề xuất mức thu phí mới Vịnh Hạ Long

Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thu phí danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long.
“Khai tử” mạng 2G từ ngày 16/9

“Khai tử” mạng 2G từ ngày 16/9

Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành văn bản thông cáo chính thức về lộ trình dừng công nghệ di động 2G.
07.07: ưu đãi tới 40% phí bảo hiểm

07.07: ưu đãi tới 40% phí bảo hiểm

Ngày 07/07/2024, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình khuyến mại “Ngày vàng siêu ưu đãi”, giảm tới 40% phí nhiều sản phẩm bảo hiểm.
ACB tìm kiếm đối tác sự nghiệp 2024

ACB tìm kiếm đối tác sự nghiệp 2024

Chương trình “Đối tác sự nghiệp 2024” đã được Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khởi động với mục tiêu tìm kiếm những nhân sự có kinh nghiệm cho các chức danh giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên (PRM), giám đốc/chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp (R*), giám đốc/chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân (R*CB), giám đốc/chuyên viên dịch vụ khách hàng cá nhân (S*CB), làm việc tại các đơn vị chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc.
Đà Nẵng: Ngăn chặn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Đà Nẵng: Ngăn chặn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Mới đây, Công an phường Nam Dương, quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) phối hợp với VietAbank chi nhánh Đà Nẵng đã ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường

Vừa qua, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường đã tổ chức công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Gia Thọ, Phó Trưởng ban Ban Môi trường và phát triển bền vững, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Môi trường.
Chính thức tăng chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công

Chính thức tăng chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng...
Việt Nam vươn mình trong xếp hạng minh bạch ngân sách năm 2023

Việt Nam vươn mình trong xếp hạng minh bạch ngân sách năm 2023

Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở năm 2023 (OBS) vừa được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố, xếp hạng minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được nâng lên ở mức 57/125 quốc gia, tăng 11 bậc so với kỳ đánh giá năm 2021 và tăng 20 bậc so với năm 2019.
Xem thêm
Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Quy định về mức sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chúc tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.
NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

NHCSXH triển khai chính sách nhanh chóng, kịp thời

Đó là phát biểu của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tại phiên họp HĐQT NHCSXH thường kỳ quý II/2024, ngày 12/7, tại Hà Nội.
CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%

CIEM đưa ra 2 kịch bản, dự báo GDP năm 2024 đạt 6,55% hoặc 6,95%

Trong khuôn khổ Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh do chính phủ Đức tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 9/7 tổ chức hội thảo: “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cả năm 2024: Động lực mới cho tăng trưởng có chất lượng”.
Ngân hàng tăng vốn: Xây dựng tương lai bền vững

Ngân hàng tăng vốn: Xây dựng tương lai bền vững

Để gia tăng tỷ lệ dự phòng rủi ro, tăng nguồn vốn trung và dài hạn, tập trung đầu tư vào công nghệ, cải thiện hệ CAR, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh việc tăng vốn điều lệ.
tiep suc san pham ocop vuon xa

Tiếp sức sản phẩm OCOP vươn xa

Để chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) triển khai hiệu quả hơn và các sản phẩm OCOP không chỉ tìm được chỗ đứng vững chắc tại thị trường trong nước mà còn vươn xa ra thị trường quốc tế, ngày 12/7, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức tọa đàm “Tiếp sức sản phẩm OCOP vươn xa” với sự tham dự của các chuyên gia nông nghiệp, đại diện các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp OCOP và các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
no luc ho tro khach hang xac thuc sinh trac hoc

Nỗ lực hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học

Từ ngày 1/7/2024, theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, người dân muốn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên hoặc tổng giao dịch trong ngày trên 20 triệu đồng đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Nhiều ngân hàng đã thông báo làm việc xuyên thứ Bảy, Chủ nhật để thu thập sinh trắc học tại quầy giao dịch, nỗ lực hỗ trợ khách hàng.
xac thuc sinh trac hoc giup bao dam an toan giao dich ngan chan lua dao

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo

Xác thực sinh trắc học giúp bảo đảm an toàn giao dịch, ngăn chặn lừa đảo
xac thuc sinh trac hoc sau 17 co gi khac

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?

Xác thực sinh trắc học... sau 1/7 có gì khác?
dam bao an toan ve thanh toan khong dung tien mat

Đảm bảo an toàn về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.
huong toi nen kinh te xanh

Hướng tới nền kinh tế xanh

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang là hướng đi tất yếu của các quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Ngành ngân hàng, doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế xanh.
than trong khi tham gia giao dich vang

Thận trọng khi tham gia giao dịch vàng

Trước tình hình biến động giá vàng của thị trường vàng quốc tế và chỉ đạo điều hành quản lý, giám sát thị trường vàng trong thời gian tới, NHNN khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro.
chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024 mo rong ket noi va phat trien he sinh thai so

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội, sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 với chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số”. Tham dự sự kiện có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
thong doc nhnn viet nam nguyen thi hong phat bieu tai su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 8/5/2024, tại Hà Nội diễn ra sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã phát biểu khai mạc.
trung tam thong tin tin dung quoc gia viet nam trien khai thong tu 15 chat luong hieu qua

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam triển khai Thông tư 15 chất lượng, hiệu quả

Ngày 26/4/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 15/2023/TT-NHNN ngày 5/12/2023 để giới thiệu về Thông tư và Quyết định 573/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.
hop bao cong bo su kien chuyen doi so nganh ngan hang nam 2024

Họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Ngày 25/4/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Bà Hoàng Thanh Nhàn - Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh toán, ông Đoàn Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) đồng chủ trì họp báo.
Bình Định: Tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng

Bình Định: Tạo thuận lợi để khách hàng tiếp cận vốn tín dụng

Trong quá trình thực hiện chương trình kết nối ở Bình Định đã tăng thêm sự gắn kết, chia sẻ giữa ngân hàng và doanh nghiệp để cùng phát triển.
Ninh Thuận: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực ngân hàng

Ninh Thuận: Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trong lĩnh vực ngân hàng

Ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng
Thái Nguyên: Tín dụng có mức tăng cao nhất trong 10 năm

Thái Nguyên: Tín dụng có mức tăng cao nhất trong 10 năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Trân Châu Beach & Resort ra mắt thương hiệu và cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House

Tiếp nối thành công của thương hiệu cà phê Tacerla Premium Coffee, sáng ngày 9/7/2024, Trân Châu Beach & Resort đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu và khai trương cửa hàng trà sữa Tacerla Tea House. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực của Resort.
Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu

Chủ xe tiết lộ lý do chọn VinFast VF 9 dù từng chạy nhiều xe sang châu Âu

Mẫu xe đầu bảng của VinFast được nhiều khách hàng đánh giá cao không chỉ bởi sức mạnh hay trang bị, mà còn đến từ dịch vụ hậu mãi ấn tượng khó có thể tìm thấy trên các sản phẩm thuộc thương hiệu khác.
Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn

Vinhomes giải bài toán “mua nhà, tậu xe” của giới trẻ bằng đặc quyền hấp dẫn

Những đặc quyền đang được Vinhomes triển khai giúp giới trẻ không còn phải đau đầu với bài toán mua nhà trước hay mua xe trước, khi có thể đồng thời sở hữu cả hai để nâng cấp chất lượng cuộc sống mà không phải bận tâm về vấn đề tài chính.
3 lý do nên mua VinFast VF 5 Plus ngay hôm nay

3 lý do nên mua VinFast VF 5 Plus ngay hôm nay

Sở hữu trang bị vượt tầm giá, chi phí sử dụng tiết kiệm, VF 5 Plus ngày càng thu hút người dùng, đặc biệt khi bộ sưu tập màu mới ra mắt, cùng chính sách ưu đãi giới hạn chỉ còn hiệu lực trong chưa đầy 24 giờ nữa.
Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngân hàng số đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế về sinh trắc học

Ngày 12/7, Cake by VPBank (Cake) cho biết, giải pháp Cake Face Authen của ngân hàng thuần số này đã nhận được chứng chỉ quốc tế ISO/IEC 30107-3 về nhận diện sinh trắc học khuôn mặt.
VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

VietinBank “tung” ưu đãi thúc đẩy doanh nghiệp kết nối dịch vụ thanh toán QR

Tặng voucher du lịch Châu Á là ưu đãi được VietinBank dành cho các Khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán QR Pay tại VietinBank nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức thanh toán thuận tiện này.
Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Có gì trong gói giải pháp quản lý dòng tiền của VPBank?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với cùng xuất phát điểm và nguồn lực đầu tư ban đầu, doanh nghiệp nào có năng lực quản lý dòng tiền tốt hơn sẽ tối ưu hóa tốt hơn đối với chi phí hoạt động và nguồn lực vận hành. Việc quản lý dòng tiền một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp xây dựng được kế hoạch phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, đảm bảo sức khỏe tài chính từ đó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.
VIB ra mắt gói vay mua nhà phố 30.000 tỷ, lãi suất chỉ 5,9%, miễn trả gốc đến 48 tháng

VIB ra mắt gói vay mua nhà phố 30.000 tỷ, lãi suất chỉ 5,9%, miễn trả gốc đến 48 tháng

Ngày 9/7/2024, Ngân hàng Quốc tế (VIB) ra mắt gói vay mua nhà phố, tổng hạn mức lên tới 30.000 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà đang dần phục hồi. Đây là gói vay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn một cách an tâm lâu dài với các gói lãi suất cố định hấp dẫn, quy trình cho vay đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, sản phẩm này còn hỗ trợ khách hàng đang vay tại các ngân hàng khác với nhiều ưu đãi đặc biệt từ VIB.
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024”

SeABank được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024”

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được Tạp chí Forbes và Kênh truyền hình CNBC vinh danh lần lượt là “Ngân hàng tốt nhất thế giới 2024” và “Ngân hàng tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2024”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của SeABank trong việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng.
BIDV cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hơn 8.100 khách hàng FDI

BIDV cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho hơn 8.100 khách hàng FDI

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh với giải thưởng “Vietnam Domestic FDI Bank of the Year 2024” (Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam năm 2024).
VietinBank ra mắt website mới

VietinBank ra mắt website mới

Đón đầu kỷ nguyên số của ngân hàng, VietinBank ra mắt diện mạo website hoàn toàn mới, hướng tới trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng. Với thiết kế hoàn toàn khác biệt, hiện đại, website VietinBank mới hứa hẹn trở thành điểm chạm thú vị và thu hút khách hàng.
Ngân hàng tăng cường hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học

Ngân hàng tăng cường hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học

Quy định bắt buộc áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học đối với một số giao dịch ngân hàng trực tuyến đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Đến nay, các ngân hàng đã và đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ khách hàng hoàn tất cập nhật sinh trắc học tránh làm gián đoạn hoạt động giao dịch chuyển khoản trực tuyến trên 10 triệu đồng trở lên.
Phiên bản di động