Điểm tựa vững chắc cho thành công lớn của Ngành

09:12 | 30/07/2020

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 29/7/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) Cơ quan NHNN Trung ương.

Tham dự hội nghị có Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng; Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương Đào Minh Tú; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng; Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn…

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Góp phần vào thành công chung của toàn Ngành

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh, Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao động là diễn đàn dân chủ cơ sở để CC, VC, NLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của Cơ quan NHNN Trung ương, phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ.

Thời gian qua, hoạt động tiền tệ ngân hàng đã và đang đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là quá trình ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Kết quả hoạt động ngân hàng đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội biểu dương và nhân dân, cử tri cả nước ghi nhận, được các tổ chức trong và ngoài nước ca ngợi, đánh giá cao.

Báo cáo cụ thể hơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện dân chủ của Cơ quan NHNN Trung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đặng Văn Tuyên cho biết, trong các năm 2018-2019 và 6 tháng đầu năm 2020, NHNN đã chủ động chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành CSTT, tín dụng, ngoại hối. Theo đó, NHNN điều hành đồng bộ và linh hoạt các công cụ CSTT, đồng thời phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; điều hành tỷ giá và hoạt động của thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước ở mức cao, lòng tin vào đồng VND được củng cố, tình trạng đô la hóa tiếp tục được kiểm soát. Tín dụng tăng trưởng phù hợp với cân đối vĩ mô, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng. Thanh khoản hệ thống ngân hàng tốt, mặt bằng lãi suất ổn định, thậm chí giảm mạnh so với nhiều nước, góp phần giảm bớt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và nền kinh tế. Công tác tái cơ cấu, xử lý nợ xấu có bước tiến lớn... 

Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh kinh tế, tài chính thế giới biến động nhanh, phức tạp do tác động của dịch bệnh Covid-19, NHNN đã chủ động vào cuộc kịp thời để triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp bách nhằm ứng phó và khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế.

Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành nội quy cơ quan, NHNN đã rà soát, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc NHNN; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành Ngân hàng... Việc triển khai thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân NHNN Trung ương giai đoạn 2018-2019, đồng thời tổ chức giới thiệu nhân sự, lựa chọn và tiến hành bầu 9 thành viên vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thống đốc Lê Minh Hưng trao tặng Huân chương Lao động cho lãnh đạo các đơn vị, vụ, cục của NHNN

Qua các báo cáo về những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng khẳng định, ngành Ngân hàng đã có đóng góp rất quan trọng trong những thành tựu chung của đất nước thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đất nước theo Nghị quyết  Đại hội Đảng lần thứ XII. Đây là minh chứng cho thấy các chủ trương, chính sách của Ngành là hết sức đúng đắn, thể hiện bản lĩnh và sự nỗ lực, đồng lòng, cố gắng, vượt lên mọi khó khăn của toàn thể CC, VC, NLĐ trong toàn ngành Ngân hàng, mà trên hết là vai trò cơ quan đầu não, là vị trí đầu tàu dẫn dắt, chỉ đạo của Cơ quan NHNN Trung ương. Các đơn vị, vụ, cục đã thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực thi, đảm bảo hoạt động của cả hệ thống được trôi chảy, hiệu quả và thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương CC, VC, NLĐ đã nỗ lực phấn đấu, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của toàn Ngành trong thời gian qua.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2016-2020, Thống đốc yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nói chung và các đơn vị, vụ, cục tại NHNN Trung ương nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 cũng như từ đầu nhiệm kỳ đến nay; song song với đó phải tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đó là trong điều hành CSTT phải thực hiện bằng được mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% theo đúng chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi  công tác điều hành CSTT phải rất nhạy bén. Muốn vậy, các đơn vị, vụ, cục tại NHNN Trung ương phải bám sát tình hình, diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để dự báo, đánh giá đúng bản chất và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành CSTT, tín dụng phù hợp, đảm bảo thanh khoản thị trường, hỗ trợ ổn định và giảm dần mặt bằng lãi suất, kiểm soát tốt lạm phát cơ bản theo mục tiêu đề ra; điều hành tỷ giá làm sao giữ ổn định thị trường ngoại tệ, tăng dự trữ ngoại hối. Về tín dụng, trong bối cảnh khó khăn, tiếp tục tạo điều kiện cho các TCTD tăng trưởng tín dụng nhưng đảm bảo chất lượng. Điểm cần lưu ý nữa là xem xét các vướng mắc tại Thông tư 01 để kịp thời sửa đổi, bổ sung tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, khách hàng DN và người dân vay vốn.

Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ thực hiện Đề án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Thống đốc đề nghị phải tập trung nỗ lực cao nhất xử lý triệt để đối với các mục tiêu đang gặp khó khăn. Quan trọng nhất phải đạt được mục tiêu trọng tâm lớn nhất của đề án này là an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD được giữ vững. Trên cơ sở đánh giá tổng kết kết quả thực hiện Đề án, tiếp tục xây dựng Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2026. “Việc cơ cấu lại là việc làm thường xuyên giúp cho hoạt động hệ thống TCTD an toàn hơn, đóng góp tốt hơn nữa cho phát triển kinh tế đất nước”, Thống đốc lưu ý.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm, Ngành có nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng; các sự kiện, hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng… Thống đốc đề nghị các đơn vị trực thuộc NHNN nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình, nội dung Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo chỉ đạo. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Thống đốc yêu cầu các đơn vị liên quan phải rất quan tâm bảo đảm sức khỏe cho CC, VC, NLĐ NHNN Trung ương.

Thống đốc tin tưởng rằng với ý chí và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành vào năm 2021 sắp tới.

Tại hội nghị, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ dân quân tự vệ góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hoãn trả nợ nhanh nguồn vốn ODA góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội.

Nhân dịp này, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể thuộc NHNN Trung ương đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ Thi đua của NHNN.

Hà Thành

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.430 23.800 24.662 26.042 27.702 28.883 175,33 185,62
BIDV 23.490 23.790 24.859 26.062 27.830 28.912 173.60 182.70
VietinBank 23.400 23.800 24.488 26.123 28.168 29.178 176,97 184,92
Agribank 23.440 23.800 24.910 26.057 27.948 28.857 177,53 185,26
Eximbank 23.410 23.750 24.970 25.647 28.029 28.789 177,36 182,17
ACB 23.400 23.800 25.009 25.606 28.028 28.765 177,51 181,93
Sacombank 23.470 23.870 25.080 25.687 28.247 28.862 177,80 183,35
Techcombank 23.430 23.790 24.760 26.090 27.766 29.067 173,38 185,81
LienVietPostBank 23.430 24.100 24.880 26.235 28.154 29.108 176,00 187,77
DongA Bank 23.480 23.790 24.980 25.620 28.050 28.760 176,5 182,10
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
66.600
67.420
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
66.600
67.400
Vàng SJC 5c
66.600
67.420
Vàng nhẫn 9999
54.000
54.950
Vàng nữ trang 9999
53.750
54.550