Điều đặc biệt ở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

10:12 | 28/11/2019

Có một điều đặc biệt là từ khi thành lập tới nay, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; các cấp công đoàn trong Ngành cũng cơ cấu chức danh Chủ tịch Công đoàn là Ủy viên Hội đồng quản trị, hoặc Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội
Công đoàn Cơ quan NHNN TW trao tặng kinh phí xây dựng nhà thể chất đa năng xã Nậm Dạng
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Điều này đã phát huy rất tốt việc phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chuyên môn, các hoạt động công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, của đơn vị. Chủ tịch công đoàn là người kết nối các hoạt động của công đoàn với chuyên môn, là cầu nối hiệu quả khi triển khai các hoạt động công đoàn từ cấp Ngành đến cấp cơ sở. Các hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn được sự chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ mọi mặt của Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN và có sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo chuyên môn các cấp trong Ngành.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú dự lễ khánh thành và bàn giao công trình trường tiểu học và mầm non Bản Piệng - Sơn La

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban lãnh đạo NHNN và Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ký các Nghị quyết liên tịch về việc tăng cường phối hợp hoạt động giữa Ban lãnh đạo NHNN và Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong tình hình mới. Và mối quan hệ phối hợp công tác này luôn được tăng cường, duy trì thường xuyên và ngày càng phát huy hiệu quả.

Ban lãnh đạo NHNN đã cung cấp thông tin và các văn bản cần thiết, có liên quan đến chính sách, chế độ lao động tiền lương của Nhà nước và của ngành Ngân hàng để Công đoàn Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Thảo luận, trao đổi với tổ chức Công đoàn trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động trong Ngành; tạo điều kiện để Ban lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của Ngành, các hội nghị bàn về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thường xuyên tham gia có chất lượng, hiệu quả vào các văn bản có liên quan đến chính sách, chế độ lao động tiền lương của Nhà nước và của ngành Ngân hàng; chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm đến chính sách hỗ trợ và giải quyết đầy đủ các chế độ đối với người lao động kịp thời; Triển khai và đổi mới thường xuyên phương pháp hoạt động kể cả về nội dung và hình thức. Chính vì thế, thời gian qua, hoạt động công đoàn đã đi vào chiều sâu và tập trung hướng về cơ sở. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ngày càng phát huy được vai trò trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong toàn hệ thống, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong từng giai đoạn.

Trồng cây lưu niệm tại trường mầm non Bản Piệng - Sơn La với sự tham gia của Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú đánh giá những kết quả đạt được từ việc phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn là rất to lớn. Điều đó cho thấy, phối hợp là nguyên tắc quan trọng nhất trong hoạt động công đoàn ngành nghề hiện nay, là điều kiện cho hoạt động công đoàn hoàn thành được các yêu cầu chức năng và nhiệm vụ của mình theo các mục tiêu đã được xác định.

Đối với Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, hoạt động công đoàn được triển khai theo hệ thống từ Trung ương đến địa phương, gắn với hoạt động chuyên môn. Do đó, hoạt động công đoàn có tính thống nhất cao, không tách rời nhiệm vụ chuyên môn, công đoàn và chuyên môn cùng phối hợp để chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Để phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác, phối hợp của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với chuyên môn để tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chuyên môn; tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy các cấp và vận động các nguồn lực từ chuyên môn cho hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả.

Các đại biểu gắn biển công trình

Về phần mình, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng và báo cáo Thủ trưởng hành chính cơ quan chấp thuận và tổ chức ký Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn với Thủ trưởng hành chính Cơ quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức công đoàn hoạt động và lợi ích đoàn viên, đồng thời phát huy được tốt nhất vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ quan.

Trên cơ sở đó, trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Công đoàn với Thủ trưởng hành chính Cơ quan được thực hiện một cách hết sức chặt chẽ. Với trách nhiệm của mình, Thủ trưởng hành chính cơ quan luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tổ chức; thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo thủ trưởng các đơn vị quan tâm chăm lo thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp và tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động thuộc NHNN Trung ương về việc làm, cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đào tạo, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; quan tâm chỉ đạo xây dựng nền nếp văn hoá công sở và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định của Nhà nước và của Thống đốc NHNN.

Đồng thời, thủ trưởng  hành chính cơ quan cũng thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương về các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chỉ đạo việc xây dựng và kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế làm việc của NHNN và các đơn vị trực thuộc; việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của NHNN; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Thanh tra nhân dân của NHNN Trung ương hoạt động theo quy định của pháp luật, bố trí nơi tiếp dân, thực hiện việc tiếp dân và bố trí hòm thư góp ý; nghiên cứu và đề ra những biện pháp thích hợp nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến.

Đối với các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn, Thủ trưởng hành chính luôn quan tâm tạo điều kiện tổ chức các sự kiện lớn như: Giải bóng đá, giao lưu thể thao, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động của các câu lạc bộ thể thao... góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong tập thể đoàn viên và người lao động, cùng nhau phấn đấu hết mình đồng hành cùng Ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Cơ quan NHNN Trung ương và của ngành Ngân hàng. Cùng với đó là quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong Ngành hỗ trợ kinh phí động viên đoàn viên và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương nhân các dịp lễ tết; chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí địa điểm phòng vắt sữa cho chị em nuôi con nhỏ. Đặc biệt là trực tiếp đến thăm hỏi động viên các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tạo sự gần gũi giữa lãnh đạo với đoàn viên và người lao động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương tổ chức các hoạt động.

Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh, hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới sẽ ngày càng khó khăn hơn, sẽ gặp nhiều thách thức hơn, đòi hỏi hệ thống công đoàn phải đổi mới quyết liệt hơn nữa để phù hợp với tình hình mới nhằm phát huy được mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn. Từ mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và chuyên môn, hệ thống công đoàn có cơ sở xây dựng, triển khai các hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế và CMCN 4.0.

Chăm lo thông qua thỏa ước lao động tập thể

Công đoàn Vietcombank

Thỏa ước lao động tập thể mới nhất của Vietcombank do Chủ tịch HĐQT, đại diện người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn Vietcombank, đại diện tập thể lao động ký tại Hội nghị đại biểu người lao động Vietcombank năm 2019. Bản thỏa ước gồm 18 điều với những nội dung cơ bản: việc làm và bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, định mức lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và những nội dung thỏa thuận khác như phúc lợi tập thể, ăn giữa ca, trợ cấp hiếu hỷ, phương thức giải quyết tranh chấp lao động...

Thỏa ước lao động tập thể Vietcombank là căn cứ để doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, giúp họ yên tâm làm việc, không có ý định thay đổi công việc, tạo sự chủ động trong quản lý, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua ký kết, thực hiện thỏa ước. Việc ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã góp phần xây dựng, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, cùng tiến bộ tại Vietcombank, không để xảy ra tình trạng đình công, khiếu nại, tố cáo.

Thỏa ước lao động tập thể  là cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên trong quan hệ lao động và thực sự trở thành công cụ quan trọng của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ người lao động. Nâng cao chất thỏa ước lao động thập thể không chỉ thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, mà còn góp phần khẳng định vị trí không thể thay thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trước bối cảnh hội nhập và cạnh tranh.

Hiệu quả của các phong trào thi đua

Công đoàn cơ sở SHB

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở SHB đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo từng năm gắn liền với hoạt động phong trào thi đua của NHNN và của SHB; đề xuất với Ban lãnh đạo ngân hàng để tạo sự đồng thuận và ủng hộ khi tổ chức các hoạt động. Hoạt động công đoàn luôn được Ban lãnh đạo ngân hàng quan tâm, hỗ trợ về kinh phí tổ chức các hoạt động như giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, tái tạo sức lao động để nỗ lực cống hiến với ngân hàng. Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, trao thưởng cho con người lao động đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở SHB cũng luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao trách nhiệm của người lao động từ đó làm ra sản phẩm với năng suất, chất lượng cao đem lại lợi nhuận cho ngân hàng và thu nhập cao hơn cho người lao động. Công đoàn cơ sở SHB cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua và tổ chức nhiều hoạt động được Ban lãnh đạo đơn vị đánh giá cao như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; các phong trào thi đua khác nhân kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của đất nước…

Kinh nghiệm trong việc phối hợp chuyên môn và chăm lo đời sống

Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ký thoả thuận hợp tác với 6 đối tác trong ngành Xây dựng về cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ăn, nghỉ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động trong Ngành. Các thoả thuận đã và đang phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Hàng nghìn đoàn viên và người lao động đã được hưởng lợi từ các thoả thuận. Trong tháng 9 và 10 năm 2019, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ký thoả thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt về cung cấp dịch vụ sản phẩm với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành xây dựng.

Các cấp công đoàn trong ngành đã phối hợp với chuyên môn triển khai nhiều hoạt động để chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Tại nhiều đơn vị, người lao động được hưởng chế độ, chính sách cao hơn so với quy định của pháp luật như: đào tạo nâng cao trình độ; quyền lợi khi nghỉ phép, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương, chấm dứt hợp đồng lao động; phụ cấp lương, thưởng; thăm hỏi, tặng quà sinh nhật, lễ, tết, dịp hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản…. Nâng cao chất lượng các thiết chế phục vụ người lao động như nhà ở tập thể, nhà ăn, nhà trẻ, nhà thi đấu thể thao. Đồng thời, tổ chức tham quan, nghỉ mát, quà 1/6 cho con cán bộ công nhân viên, quà trung thu; khen thưởng các cháu là con công nhân viên chức lao động có thành tích học tập, đỗ đại học… 

Tại các công trình xây dựng, đã xây dựng nhà ở cho người lao động khang trang, sạch sẽ, có phòng sinh hoạt chung được trang bị các thiết bị nghe nhìn; nhiều công trình đã trang bị máy giặt công nghiệp để giặt quần áo cho người lao động; xây dựng các sân chơi thể thao giải chí để người lao động vui chơi sau giờ làm… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Thanh Thủy

Nguồn:

Thông tin chứng khoán

Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,50
0,50
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
BIDV
0,10
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,50
5,60
7,00
7,00
VietinBank
0,10
0,30
0,30
0,30
4,30
4,30
4,80
5,30
5,30
6,80
6,80
Eximbank
0,30
0,80
0,80
0,80
4,60
4,80
5,00
5,60
5,80
7,70
8,40
ACB
0,30
0,80
0,80
0,80
5,00
5,00
5,00
6,30
6,40
6,80
7,60
Sacombank
0,30
-
-
-
4,90
4,95
5,00
6,30
6,40
6,90
7,30
Techcombank
0,30
-
-
-
4,00
4,00
4,00
5,90
5,50
6,00
6,10
LienVietPostBank
0,10
0,80
0,80
0,80
4,90
4,90
5,00
6,10
6,20
6,90
7,30
DongA Bank
0,29
0,29
0,29
0,29
5,00
5,00
5,00
7,00
7,20
7,40
7,60
Agribank
0,20
-
-
-
4,30
4,30
4,80
5,30
5,40
6,80
6,80
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.140 23.310 24.601 25.725 29.563 30.187 201,88 211,10
BIDV 23.170 23.310 24.945 25.709 29.697 30.302 203,03 210,54
VietinBank 23.174 23.324 24.860 25.695 29.626 30.266 206,86 211,86
Agribank 23.180 23.285 24.944 25.354 29.957 30.471 209,00 212,98
Eximbank 23.170 23.300 24.874 25.239 29.748 30.185 207,03 210,07
ACB 23.170 23.300 24.879 25.233 29.830 30.177 207,00 209,94
Sacombank 23.149 23.311 24.891 25.346 29.813 30.218 206,32 210,89
Techcombank 23.155 23.315 24.646 25.608 29.435 30.381 205,75 212,50
LienVietPostBank 23.170 23.290 24.813 25.297 29.980 30.450 209,17 213,23
DongA Bank 23.190 23.280 24.930 25.250 29.790 30.180 204,00 209,70
(Cập nhật trong ngày)

Giá vàng Xem chi tiết

Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
47.300
48.220
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
47.300
48.200
Vàng SJC 5c
47.300
48.220
Vàng nhẫn 9999
47.000
48.000
Vàng nữ trang 9999
46.700
48.000